Чесько-український культурно-освітній центр (Центр богемістики)

Дата створення: 03.02.2006 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Усатий Андрій В’ячеславович.

Члени центру:

  • Башманівська Л. А. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання;
  • Березюк О. С. — к. пед. н., професор кафедри педагогіки, професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
  • Кучерук О. А. — д. пед. н., професор, професор кафедри української мови та методики її навчання.

Мета: наукові дослідження в галузі чеської мови та літератури, етнографії, культури регіонів у історичному, компаративному аспектах, а також дослідження лінгводидактичних питань.

Основні напрямки діяльності:

Діяльність Центру богемістики стосується студентів та професорсько-викладацького складу ЖДУ, що спрямована на здійснення різнобічних наукових досліджень у галузі богемістики. З цієї метою проводиться ряд заходів:

  • ініціація та координування наукових досліджень, пов’язаних з чеською тематикою, що передбачає залучення до роботи студентів, викладачів та співробітників університету, співпрацю з установами усіх форм власності та громадськими організаціями; допомога у проведенні науково-методичних досліджень;
  • проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових зібрань (засідань, семінарів, нарад, конференцій тощо);
  • публікація наукової продукції, рекомендація наукових досліджень до видання у фахових часописах, збірниках наукових праць, матеріалів конференцій;
  • популяризація ідей та наукових здобутків Центру богемістики у засобах масової інформації, у т. ч. в інтернет-мережі;
  • Центр богемістики сприяє поширенню міжнародної співпраці у галузі досліджень чеської мови, літератури, культури, історії тощо.