Науковий центр статистичних та соціально-економічних досліджень

Дата створення: 26.11.2021 р.

Керівник: старший викладач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Коломієць Таміла Юріївна.

Члени центру:

 • Боцян Т. В. — кандидат економічних наук, проректор з наукової та міжнародної роботи, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Бульчак Т. М. — заступник начальника Головного управління статистики в Житомирській області;
 • Щехорський А. Й. — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики;
 • Клімова І. О. — кандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Павлова С. І. — кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Вісла Рафал — доктор хаб., професор, завідувач кафедри економіки та інновацій, координатор докторської програми з економіки та фінансів та Докторської школи соціальних наук Ягеллонського університету в Кракові, Польща.

Мета: статистичний аналіз забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах Євроінтеграційних перетворень.

Основні напрямки діяльності:

 • статистичний аналіз соціально-економічних індикаторів регіонального розвитку;
 • статистико-аналітичне забезпечення інноваційних процесів підприємств України в умовах Євроінтеграції;
 • аналітичні аспекти організації статистичної, фінансової та податкової звітності в Україні;
 • бізнес-аналіз діяльності підприємств в контексті стратегічного управління трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами в умовах варіативного економічного середовища;
 • проведення соціологічних анкетувань та опитувань щодо вивчення громадської думки та реалізація статистичної оцінки отриманих результатів;
 • здійснення науково-дослідної діяльності в контексті вивчення передових Європейських практик сталого розвитку регіонів та імплементація їх досвіду для України.