Центр професійної підготовки вчителя іноземної мови

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Щерба Наталія Сергіївна.

Члени центру:

 • Калініна Л. В. — кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Папіжук В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Прокопчук Н. Р. — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та та іншомовної освіти;
 • Григор’єва Т. Ю. — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Жуковська В. В. — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Гирин О. В. — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Савчук І. І. — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Кузьменко О. Ю. — кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Лісова Ю. О. — кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти;
 • Климович Ю. Ю. — викладач кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

Мета: сприяння підвищенню професійної майстерності майбутніх і досвідчених учителів іноземної мови засобами проведення науково-методичних семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації, лекцій запрошених професорів, роботи з науково-методичною літературою та інших заходів; розвиток міжнародних відносин у сфері навчання та викладання іноземних мов.

Основні напрямки діяльності:

 • проведення науково-професійних заходів (лекцій запрошених професорів, семінарів, вебінарів, майстер-класів, конференцій) з питань підготовки майбутнього вчителя іноземної мови;
 • сприяння міжнародній професійно-педагогічній і науковій співпраці;
 • сприяння академічній мобільності майбутніх учителів іноземної мови;
 • розробка інноваційних технологій навчання іноземної мови.