Ресурсний центр зі сталого розвитку

Дата створення: 25.03.2016 р.

Керівник: кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Кащук Катерина Миколаївна.

Члени центру:

 • Боцян Т. В. — к. е. н., доцент, проректор з наукової і міжнародної роботи;
 • Саух І. В. — д. е. н, професор, професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Фостолович В. А. — д. е. н, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Клімова І. О. — к. е. н., завідувач кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Мосійчук І. В. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Павлова С. І. — к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Калініченко О. О. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Пойта І. О. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Кащук К. М. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Іваненко В. О. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи;
 • Опанащук Ю. Я. — к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи.

Мета: активізація науково-дослідної діяльності університету та сприяння реалізації міжнародних програм з сталого регіонального розвитку.

Основні напрямки діяльності:

 • співучасть у межах компетенції у підготовці та реалізації складових цільових програм та проектів на території регіону;
 • здійснення просвітницької діяльності шляхом реалізації проектів та проведення тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів, спрямованих на розробку, планів, програм і пропозицій щодо розвитку соціальної, економічної і структурної перебудови регіону;
 • сприяння проведенню наукової діяльності в напрямку регіонального розвитку;
 • вивчення сучасних теоретичних підходів у сфері сталого соціального розвитку;
 • організація зустрічей із провідними вченими, публічні науково-комунікативні заходи та події, які мають на меті поширення наукового світогляду, посилення науково-дослідної роботи у сфері сталого регіонального розвитку;
 • організація та проведення конференцій, круглих столів, навчальних та навчально-методичних семінарів, інших форм організації науково-дослідної роботи з проблематики сталого розвитку;
 • співучасть в організації та проведенні навчання, підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері регіонального розвитку та місцевого самоврядування;
 • розробка за дорученням органів місцевого самоврядування стратегії розвитку, здійснення комплексної оцінки територій;
 • співпраця із зарубіжними агентствами регіонального розвитку та іншими недержавними установами (інноваційними центрами, бюро технологічного розвитку, тощо) в напрямку використання досвіду щодо діяльності, спрямованої на структурну перебудову та розвиток територій.