Науково-дослідний центр «Поетика художнього твору»

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри германської філології та зарубіжної літератури, заступник голови спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 в ЖДУ імені Івана Франка Астрахан Наталія Іванівна.

Члени центру:

  • Трохимчук О. В. — аспірантка;
  • Сергієнко В. Ю. — аспірантка;
  • Ліпісівіцька А. О. — аспірантка.

Мета: здійснювати дослідження проблем теорії літературного твору та методології його літературознавчого пізнання, готувати науково-педагогічні кадри, залучати до активної науково-дослідної роботи студентів ЖДУ імені Івана Франка, виявляти зацікавлену у літературознавчих дослідженнях молодь серед старшокласників міста Житомира.

Основні напрямки діяльності:

  • фундаментальні та прикладні дослідження проблем теорії літературного твору та методології його пізнання, з’ясування закономірностей і тенденцій поетикального вияву жанротворення у світовій літературі, визначення особливостей поетики творів різних родів літератури у зв’язку із закономірностями розгортання світового літературного процесу;
  • науково-організаційна та науково-педагогічна діяльність, зокрема підготовка наукової молоді до активної наукової діяльності, організація роботи літературознавчого семінару для аспірантів, проведення студентських наукових конференцій з публікацією матеріалів у науковому студентському часописі «Semper tiro», функціонування проблемної групи «Аналіз художнього тексту», підготовка та проведення «Літературного класу» — літературознавчих науково-популярних студій для старшокласників міста Житомира, майбутніх абітурієнтів ЖДУ імені Івана Франка.