Міжнародний центр сучасної академічної музики «Новата»

Дата створення: 23.09.2011 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецької освіти Маргарита Аркадіївна Моісєєва.

Члени центру:

 • Обух Л. В. — к. мист., завідувач кафедри мистецької освіти;
 • Бовсунівська Н. М. — к. пед. н., доцент кафедри мистецької освіти;
 • Цюряк І. О. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри мистецької освіти;
 • Роговська Є. В. — викладач кафедри мистецької освіти;
 • Сичевська В. В. — старший викладач кафедри мистецької освіти;
 • Копоть І. Є. — директор народного музею Бориса Лятошинського к. мист., доцент.

Мета: сприяння сучасному академічному музичному процесу через уведення у концертну та педагогічну практику нового музичного репертуару, популяризація сучасного мистецтва; ініціювання та координація науково-дослідницьких програм, пов’язаних із сучасною академічною музикою України та інших країн.

Основні напрямки діяльності:

 • встановлення та координація співпраці з кафедрами суміжних наукових дисциплін — естетики, культурології, мистецтвознавства, а також із вітчизняними та зарубіжними освітніми, науковими, концертними установами, з бібліотеками, іншими установами всіх форм власності, з громадськими організаціями;
 • надання консультацій щодо написання курсових, дипломних та кандидатських робіт з тематики художньої творчості, музичного виконавства, мистецької педагогіки, а також вивчення образної сфери сучасного музичного мистецтва, його змісту, виразних засобів, жанрового розмаїття та особливостей соціального функціонування;
 • організація наукових, науково-практичних і навчально-методичних конференцій, «круглих столів» з питань сучасної академічної музики;
 • організація концертів, вистав, конкурсів, фестивалів, літніх шкіл, спрямованих на популяризацію сучасного академічного музичного мистецтва; сприяння у введенні у науковий обіг, концертну та педагогічну практику нового музичного репертуару;
 • запрошення провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі створення та виконання сучасної музики, визначних діячів музичної педагогіки для проведення лекцій, семінарів, концертів, майстер-класів.