Центр психічного здоров’я

Дата створення: 30.09.2022 р.

Керівник: кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціальної та практичної психології Портницька Наталія Федорівна.

Члени центру:

 • Тичина І. М. — кандидат психологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету;
 • Гавриловська К. П. — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Загурська І. С. — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Кириченко В. В. — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології;
 • Мазяр О. В. — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології;
 • Пирог Г. В. — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Савиченко О. М. — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Фальковська Л. М. — старший викладач кафедри соціальної та практичної психології;
 • Дем’янчук Ю. Ю. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Весельська А. Л. — асистент кафедри соціальної та практичної психології;
 • Шикирава Н. М. — аспірантка кафедри соціальної та практичної психології;
 • Сочинський А. І. — аспірант кафедри соціальної та практичної психології;
 • Марчук А. П. — аспірантка кафедри соціальної та практичної психології;
 • Троценко А. Л. — аспірант кафедри соціальної та практичної психології;
 • Фещук В.В. — аспірант кафедри соціальної та практичної психології.

Мета: координування та розробка програм підтримки психічного здоров’я на рівні особи та спільноти.

Основні напрямки діяльності:

 • координація інформаційно-просвітницьких, корекційно-розвиткових програм психологічної підтримки осіб зі складнощами психічного здоров’я;
 • проведення експериментальних досліджень з проблем психічного здоров’я;
 • залучення студентів до процесу розробки програм психолого-педагогічного супроводу дітей та дорослих зі складнощами психічного здоров’я;
 • поширення та популяризація отриманих результатів діяльності ідей та здобутків центру у різних інформаційних джерелах;
 • участь у наукових та фахових програмах, а також у програмах академічної мобільності з питань психічного здоров’я;
 • публікація науково-популярних статей за результатами впровадження методичних розробок;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг соціальним партнерам центру;
 • фахова експертиза інноваційних психолого-педагогічних проєктів, що готуються до реалізації, та конкурсних робіт міського та регіонального рівнів;
 • поширення інформації про гранти, стипендії, стажування та інші соціальні проекти серед студентів і викладачів;
 • співпраця з українськими та міжнародними науковими центрами і громадськими організаціями.