Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю

Дата створення: 01.09.2006 р.

Керівник: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Антонова Олена Євгеніївна.

Члени центру:

 • Мирончук Н. М. — д. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Бірук Н. П. — к. пед. н., доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Павленко В. В. — к. пед. н., доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Постова С. А. — к. пед. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
 • Ковальчук В. А. — д. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Яценко С. Л. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Ващук О. В. — к. пед. н., учитель-методист, учитель хімії та біології ЗОШ № 19, м. Житомир;
 • Шубіна О. — заступник директора Житомирського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
 • Костриця А. — аспірант;
 • Софіюк С. — аспірант.

Мета: забезпечення підтримки обдарованої студентської молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.

Основні напрямки діяльності:

 • створення загально університетської системи виявлення обдарованої молоді;
 • визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованими студентами;
 • розробка нових напрямів роботи з обдарованою молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої молоді;
 • удосконалення нормативної бази університету щодо організації та поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
 • залучення обдарованої учнівської молоді (старшокласників) до творчих проектів з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
 • піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;
 • поглиблення регіонального та міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.