Центр «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“»

Дата створення: 28.08.2015 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Соколовська Світлана Францівна.

Члени центру:

 • Ліпісівіцький М. Л. — к. філол. н., докторант Вільного університету м. Берлін (Німеччина);
 • Федоренко Л. О. — к. філол. н., доцент, науковий співробітник Німецького літературного архіву міста Марбах (Deutsches Literaturarchiv Marbach);
 • Коляда О. В. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Соколовська С. Ф. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Анхим М. М. — викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Лавренчук Т. С. — викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Ліпісовецька О. М. — викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури.

Мета: ініціювання, проведення й координація наукових досліджень у галузі теорії та історії драми.

Основні напрямки діяльності:

 • дослідження проблем теорії й історії драми;
 • розробка методології наукових досліджень;
 • переклад і популяризація драматичних творів сучасних авторів і класичного доробку світової драматургії;
 • дослідження творчості Б. Брехта та її рецепції в сучасному літературознавстві й театрознавстві;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук);
 • організація міжнародної наукової співпраці.