Центр «Науково-дослідний інститут „Драматургія: історія і теорія“»

Дата створення: 28.08.2015 р.

Керівник: доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Національної спілки театральних діячів України, голова спеціалізованої вченої ради К 14.053.03 в ЖДУ імені Івана Франка Чирков Олександр Семенович.

Члени центру:

 • Закалюжний Л. В. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 14.053.03;
 • Ліпісівіцький М. Л. — к. філол. наук, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури, завідувач науково-дослідної лабораторії «Brecht-Zentrum» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія“»;
 • Коляда О. В. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури, керівник «Беккет-центру» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія“»;
 • Соколовська С. Ф. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури, завідувач «Перекладацької майстерні» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія“»;
 • Федоренко Л. О. — к. філол. н., доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури;
 • Анхим М. М. — викладач кафедри германської філології та зарубіжної літератури, керівник «Австрійського центру» Центру «Науково-дослідний інститут „Драматургія“».

Мета: ініціювання, проведення й координація наукових досліджень у галузі теорії та історії драми.

Основні напрямки діяльності:

 • дослідження проблем теорії й історії драми;
 • розробка методології наукових досліджень;
 • переклад і популяризація драматичних творів сучасних авторів і класичного доробку світової драматургії;
 • дослідження творчості Б. Брехта та її рецепції в сучасному літературознавстві й театрознавстві;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук);
 • організація міжнародної наукової співпраці.