Центр розвитку креативності

Дата створення: 29.08.2017 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Павленко Віта Віталіївна.

Члени центру:

 • Бірук Н. — к. пед. н., доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Піддубна О. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Мартиненко Л. — аспірантка кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Корнійчук М. — аспірант кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Павленко А. — студентка ННІ педагогіки;
 • Шевченко О. — учитель початкових класів ліцею № 24 м. Житомира;
 • Терентьєва Н. — учитель початкових класів ліцею № 7 м. Житомира;
 • Цюпак С. — учитель математики Коростенського міського ліцею № 2 ім. В. Сингаївського.

Основні напрямки діяльності:

 • проведення заходів науково-педагогічного та навчально-методичного характеру з метою ознайомлення та використанням інформаційних ресурсів у науково-дослідній роботі;
 • створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення креативних ідей;
 • розробка та видання навчальних посібників та методичних матеріалів присвячених виявленню та розвитку креативності;
 • встановлення та координація співпраці з провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями у галузі розвитку креативності;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів Центру розвитку креативності особистості, на семінари, конференції, стажування, а також інші форми підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном.