Центр розвитку креативності

Дата створення: 29.08.2017 р.

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Павленко Віта Віталіївна.

Члени центру:

 • Піддубна О. М. — к. пед. н., доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну;
 • Бірук Н. П. — асистент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління;
 • Шевченко О. М. — учитель початкових класів, Житомирського навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59;
 • Терентьєва Н. В. — учитель початкових класів ЖНВК СТ № 59;
 • Яковенко Л. І. — учитель-методист зарубіжної літератури, екологічний ліцей № 24, м. Житомир;
 • Кондратюк Т. В. — вчитель початкових класів Нoвoрадчанcькoї ЗOШ І-ІІІ ступенів;
 • Вінічук Н. І. — вчитель початкових класів ЗШ І-ІІІ ступенів с. Лозна Хмільницького району Вінницької області;
 • Самолєвська О. О. — магістрант ННІ педагогіки;
 • Пологовська О. Г. — магістрант ННІ педагогіки;
 • Степаненко Н. І. — магістрант ННІ педагогіки.

Основні напрямки діяльності:

 • проведення заходів науково-педагогічного та навчально-методичного характеру з метою ознайомлення та використанням інформаційних ресурсів у науково-дослідній роботі;
 • створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення креативних ідей;
 • розробка та видання навчальних посібників та методичних матеріалів присвячених виявленню та розвитку креативності;
 • встановлення та координація співпраці з провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями у галузі розвитку креативності;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів Центру розвитку креативності особистості, на семінари, конференції, стажування, а також інші форми підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном.