Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр естетичної антропології та етнокультурології

Створено в 2011 р. при ЖДУ імені Івана Франка на базі кафедри філософії історичного факультету.

Очолює центр доктор філософських наук, професор О. П. Поліщук.

Інтелект-Кемпи

Основні напрями діяльності:

 • Координування актуальної проблематики соціально-гуманітарних і мистецько-педагогічних досліджень; залучення до досліджень викладачів та студентів університету; створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення досвіду результатів діяльності Центру.
 • Співпраця з установами всіх форм власності та з громадськими організаціями України й зарубіжних країн для проведення наукових досліджень.
 • Залучення учнівської і студентської молоді до участі в науковій діяльності Центру та університету.

Науковий напрям (напрями) роботи:

 • «Образне мислення та його вияви: міфопоезис, естезис, інологіка» та «Соціокультурні світи сучасності: ціннісний та екзистенційний аспекти», які здійснюються при виконанні теми: «Повсякденність інологічного як феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні проблеми» (державний реєстраційний номер 0114U003843, супровідний лист № 1/567 від 02.09.2014).

Для його реалізації основними видами діяльності виступають:

 • організація та проведення наукових семінарів, інтелект-кемпів, бар-кемпів;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, конференціях, круглих столах, наукових семінарах;
 • публікація монографії у видавництвах України та інших країн;
 • публікація фахової статті у виданнях України;
 • публікація фахової статті у журналах інших країн;
 • виконання обов’язків члена редколегії фахових видань (за переліком МОН України) та фахового видання (список Copernicus); виконання обов’язків редактора зарубіжного журналу (список Copernicus);
 • просвітницька діяльність (публічні лекції та виступи на телебаченні, консультування студентів, викладачів ВНЗ, учителів й школярів шкіл міста тощо) і благодійницька діяльність.

Підсумки наукових досліджень:

 • Результати наукових досліджень представлено у публікаціях: одноосібних та колективних монографій (в тому числі опублікованих за межами України); фахових статтях в українських і зарубіжних журналах, збірниках статей і т. п. Основні положення та результати апробовано у вигляді доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах тощо. До наукової роботи залучалися студенти, зокрема О. Клімова, В. Ярош та ін.
 • Організовано і проведено: науково-методичний семінар-тренінг «Художнє мислення як чинник розвитку обдарованості дітей та молоді» (листопад 2011 року), бар-кемп «Талант тайого вияви» (травень 2012 року), інтелект-кемпи «Соціокультурні світи. Ніхон древня і сучасна» (листопад 2012 року), «Соціокультурні світи. Дивовижний Китай» (грудень 2013 року), «Соціокультурні світи. Чарівлива Франція» (травень 2014 року), «Соціокультурні світи. Україна і слов’янський світ» (травень 2015 року), «Соціокультурні світи. Олесь Бердник» (жовтень 2016 року).
 • Професор Поліщук О. П. є асоційованим членом міжнародної дослідницької групи (Польща, Іспанія, Португалія, Україна), що досліджує механізми й чинники міфотворчості, роль міфопоезису й естезису в сучасних соціокультурних явищах.
 • На базі Центру естетичної антропології та етнокультурології ЖДУ імені Івана Франка у травні 2015 р. відбулось стажування професорів Зеленогурського університету (Польща) Романа Сапенько і Богдана Трохи.
 • Професор Поліщук О. П. в травні 2012 р. ознайомлювалась на стажуванні із роботою й здобутками цього університету.
 • Викладач Коваль Т. В. стала переможцем міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом» та ознайомилася з культурою Туреччини в листопаді 2012 р. під час культурно-просвітницької поїздки, результатом стала публікація в однойменному міжнародному збірнику наукових праць.