Центр естетичної антропології та етнокультурології

Дата створення: 29.06.2011 р.

Керівник: доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Поліщук Олена Петрівна.

Члени центру:

 • Ковтун Наталія — д. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та політології;
 • Поліщук Олена — д. філос. н., професор, професор кафедри філософії та політології;
 • Слюсар В. М. — д. філос. н., доцент, доцент кафедри філософії та політології;
 • Андросович Олена — к. філос. н., доцент, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології;
 • Коваленко Олена — аспірант;
 • Клепіковська Галина — магістрантка;
 • Куниця Гліб — магістрант;
 • Сичевська Влада — магістрантка;
 • Погосьян Дарина — магітрантка.

Мета: дослідження інологічних чинників буття, діяльності та творчості людини в соціокультурних зрушеннях і репрезентаціях сучасності, їх ціннісного та праксеологічного значення.

Основні напрямки діяльності:

 • координування актуальної проблематики соціально-гуманітарних і мистецько-педагогічних досліджень;
 • залучення до досліджень викладачів та студентів університету;
 • створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення досвіду результатів діяльності центру;
 • співпраця з установами всіх форм власності та з громадськими організаціями України й зарубіжних країн для проведення наукових досліджень;
 • залучення учнівської і студентської молоді до участі в науковій діяльності центру та університету.

Інтелект-Кемпи та семінари