Центр полоністики

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур Білявська Вікторія Сергіївна.

Члени центру:

 • Єршов В. О. — д. філол. н., професор, професор кафедри англійської філології та перекладу;
 • Башманівський О. Л. — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської і германської філології та перекладу;
 • Яриновська К. Т. — викладач кафедри слов’янської і германської філології та перекладу.

Мета: ініціювання і координація інтердисциплінарних наукових досліджень, пов’язаних з польською тематикою регіону; допомога у проведенні досліджень; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Основні напрямки діяльності:

 • ініціація та координування інтердисциплінарних наукових досліджень, пов’язаних із польською тематикою регіону, що передбачає залучення до роботи викладачів та співробітників університету;
 • формування дослідницьких груп;
 • виявлення перспективних науковців серед студентів та випускників ЖДУ імені Івана Франка та заохочення їх до проведення досліджень у рамках центру;
 • співпраця з громадськими організаціями та державними установами;
 • допомога у проведенні науково-методичних досліджень учасниками дослідницьких груп, а саме збирання, опрацьовування та розповсюдження інформації про гранти, стипендії, стажування, конференції, семінари з польської тематики для учасників дослідницьких груп;
 • сприяння направленню осіб, які беруть участь у реалізації проектів Центру полоністики на курси, наукові стажування, а також інші форми підвищення кваліфікації, які відбуваються у Польщі;
 • встановлення та координування співпраці з науковими інституціями Польщі;
 • рекомендація кафедрам на затвердження теми бакалаврських, магістерських та кандидатських робіт осіб, які проводять дослідження в рамках діяльності Центру полоністики;
 • введення в науковий обіг нового наукового матеріалу, а саме: проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів та круглих столів; популяризація ідей та наукових здобутків Центру полоністики; рекомендація кращих досліджень до публікації у вітчизняних і закордонних наукових виданнях.