Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр досліджень прав людини

Центр досліджень прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка створено 9 жовтня 2014 р. з метою ініціювання та координування проведення наукових досліджень у галузі правових наук, введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Керівником центру є кандидат юридичних наук, доцент Рудницька Ольга Павлівна. Член центру кандидат історичних наук, доцент Магась-Демидас Юлія Іванівна.

Діяльність Центру досліджень прав людини зосереджена на:

 • сприянні створенню толерантного культурного середовища серед учнівської та студентської молоді;
 • участі у громадських заходах та проведенні наукових досліджень в регіоні з актуальних проблем забезпечення та реалізації прав людини;
 • наданні методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • виконанні та координації науково-дослідницьких програм, пов’язаних з тематикою прав людини;
 • допомозі студентам та учнівській молоді у проведенні наукових досліджень з правознавства;
 • співпраці з органами державної влади, зокрема, судовими та правоохоронними органами Житомирської області;
 • наданні методичної і методологічної допомоги міському та обласному етапам конкурсу-захисту дослідницьких робіт з правознавства МАН;
 • надані консультативної допомоги вчителям шкіл Житомирської області з питань викладання правознавства та, зокрема, теми «Ти людина, громадянин, а отже ти маєш права».

За час діяльності Центром було укладено угоди про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції в Житомирській області, Житомирським окружним адміністративним судом, Місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Центр проводить щорічно Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» та конкурс «Кращий знавець Конституції України» (приурочений до дня прийняття).

Центром проведено:

 • науково-практичні семінари:
  • «Політика держави в сфері попередження насильства в сім’ї та гендерної нерівності» (23 квітня 2018 р.);
  • «Європейські правові традиції України» (3 жовтня 2017 р.);
  • «Правовий статус державного службовця України: минуле, сучасне, майбутнє» (15 квітня 2016 р.);
  • «Конституція України: історія та реалії» (до 20-річчя прийняття) (20 травня 2016 р.);
  • «Реформи в Україні: проблеми впровадження» (22 квітня 2015 р.).
 • круглі столи:
  • «Політика держави у сфері запобігання і протидії корупції» (13 квітня 2018 року);
  • «Гендерна політика в Україні та попередження насильства в сім’ї: проблеми та напрямки реалізації» (18 квітня 2017 р.);
  • «Місцеве самоврядування; історичні традиції та сучасні реалії» (4 жовтня 2016 р.);
  • «Ми проти корупції і хабарництва» (7 жовтня 2015 р.).

В рамках Всеукраїнського тижня права Центр спільно з Юридичною клінікою «Правосвіт» проводить студентські дебати на актуальні питання розвитку правової держави в Україні:

 • «Інститут приватних виконавців в Україні» (2 жовтня 2017 р.);
 • «Гендерна рівність: подолання дискримінації чи протистояння статей» (8 жовтня 2018 р.).

Одним із результатів діяльності Центру є регулярна підготовка студентів університету (у рамках проблематики Центру) до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі (Житомирський національний агроекологічний університет), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції» (ЖДУ ім. І. Франка), конкурсі «Кращий знавець Конституції України», інших всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях, семінарах та круглих столах.