Центр досліджень прав людини

Дата створення: 24.10.2014 р.

Керівник: кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Рудницька Ольга Павлівна.

Члени центру:

  • Магась-Демидас Ю. І. — к. і. н., доцент кафедри права;
  • Войтович Н. Ф. — к. ю. н., старший викладач кафедри права.

Мета: проведення наукових досліджень у галузі правових наук, зокрема, забезпечення та захисту прав людини.

Основні напрямки діяльності:

  • демократія, права людини та врядування: соціальний та гендерний аспект (Рудницька О. П., Магась-Демидас Ю. І.);
  • захист прав та свобод людини в кримінальному процесі (Войтович Н. Ф.);
  • право громадян на об’єднання: історія та сучасність (Магась-Демидас Ю. І.).