Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр досліджень прав людини

Центр досліджень прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка створено 9 жовтня 2014 р. з метою ініціювання та координування проведення наукових досліджень у галузі правових наук, введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Керівником центру є кандидат юридичних наук, доцент Рудницька Ольга Павлівна.

Діяльність Центру досліджень прав людини зосереджена на:

 • сприянні створенню толерантного культурного середовища серед учнівської та студентської молоді;
 • створення та організації роботи наукових відділів при Центрі дослідження прав людини;
 • участі у громадських заходах та проведенні наукових досліджень в регіоні з актуальних проблем забезпечення та реалізації прав людини;
 • наданні методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • наданні юридичних консультацій співробітникам університету, студентам;
 • координації науково-дослідницьких програм, пов’язаних з тематикою прав людини;
 • допомозі студентам та учнівській молоді у проведенні наукових досліджень з правознавства;
 • співпраці з Головним територіальним управлінням юстиції в Житомирській області, судовими та правоохоронними органами Житомирської області;
 • співпраці з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
 • наданні методичної і методологічної допомоги міському та обласному етапам конкурсу-захисту дослідницьких робіт з правознавства МАН;
 • надані консультативної допомоги вчителям шкіл Житомирської області з питань викладання правознавства та, зокрема, теми «Ти людина, громадянин, а отже ти маєш права».

За час діяльності Центром було укладено угоди про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції в Житомирській області, Житомирським окружним адміністративним судом та Місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Центр проводить щорічно Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» та конкурс «Кращий знавець Конституції України» (приурочений до дня прийняття).

Центром було проведено:

 • науково-практичний семінар «Європейські правові традиції України» (3 жовтня 2017 р.);
 • круглий стіл «Гендерна політика в Україні та попередження насильства в сім’ї: проблеми та напрямки реалізації» (18 квітня 2017 р.);
 • дебати «Інститут приватних виконавців в Україні» (2 жовтня 2017 р.);
 • науково-практичний семінар «Правовий статус державного службовця України: минуле, сучасне, майбутнє» (15 квітня 2016 р.);
 • науково-практичний семінар «Конституція України: історія та реалії» (до 20-річчя прийняття) (20 травня 2016 р.);
 • круглий стіл «Місцеве самоврядування; історичні традиції та сучасні реалії» (4 жовтня 2016 р.);
 • круглий стіл «Ми проти корупції і хабарництва» (7 жовтня 2015 р.);
 • науково-практичний семінар «Реформи в Україні: проблеми впровадження» (22 квітня 2015 р.).

Одним із результатів діяльності Центру є регулярна підготовка та участь студентів до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі (Житомирський національний агроекологічний університет), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції» (ЖДУ ім. І. Франка), конкурсі «Кращий знавець Конституції України», інших всеукраїнських, регіональних, університетських конференціях, семінарах та круглих столах.