Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр досліджень прав людини

Центр досліджень прав людини Житомирського державного університету імені Івана Франка створено 9 жовтня 2014 р. з метою ініціювання та координування проведення наукових досліджень у галузі правових наук, введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Керівником центру є кандидат юридичних наук, доцент Рудницька Ольга Павлівна.

Діяльність Центру досліджень прав людини зосереджена на:

 • сприянні створенню толерантного культурного середовища серед учнівської та студентської молоді;
 • створення та організації роботи наукових відділів при Центрі дослідження прав людини;
 • участі у громадських заходах та проведенні наукових досліджень в регіоні з актуальних проблем забезпечення та реалізації прав людини;
 • наданні методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • наданні юридичних консультацій співробітникам університету, студентам;
 • координації науково-дослідницьких програм, пов’язаних з тематикою прав людини;
 • допомозі студентам та учнівській молоді у проведенні наукових досліджень з правознавства;
 • співпраці з Головним управлінням юстиції в Житомирській області та правоохоронними органами Житомирської області;
 • співпраці з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;
 • наданні методичної і методологічної допомоги міському та обласному етапам Конкурсу-захисту дослідницьких робіт з правознавства МАН Житомирського центру туризму і краєзнавства;
 • надані консультативної допомоги вчителям шкіл Житомирської області з питань викладання правознавства та, зокрема, теми «Ти людина, громадянин, а отже ти маєш права».

Центр проводить щорічно науково-теоретичну конференцію «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції». З 2014 р. конференція має статус Всеукраїнської.

Центром було проведено:

 • науково-практичний семінар «Реформи в Україні: проблеми впровадження» ЖДУ ім. І. Франка (22 квітня 2015 р.);
 • круглий стіл «Права студентів: гарантії їх захисту»;
 • круглий стіл «Безоплатна правова допомога: реалії та перспективи» (21 травня 2015 р.);
 • круглий стіл «Конституція України: реалії сьогодення» (23 червня 2015 р.);
 • круглий стіл «Ми проти корупції і хабарництва» (7 жовтня 2015 р.).

Центром було підготовлено:

 • 5 студентів 5 курсу історичного факультету до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі», що відбулася 14 травня 2015 року у Житомирському національному агроекологічному університеті);
 • 4 студентів до участі у науково-практичного семінару «Реформи в Україні: проблеми впровадження» ЖДУ ім. І. Франка 22 квітня 2015 р.;
 • 13 студентів 5 курсу історичного факультету до участі у ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір та сучасні тенденції» ЖДУ ім. І. Франка 26-27.11.2015 р.