Центр вивчення правобережної України кінця XVIII – поч. XX ст.

Дата створення: 25.03.2022 р.

Керівник: кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Шевчук Андрій Володимирович.

Члени центру:

  • Маркевич О. В. — к. і. н., старший викладач кафедри всесвітньої історії;
  • Лавринович А. Л. — здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Мета: дослідження проблем з історії Правобережної України кінця ХVІІІ – поч. ХХ ст.; вивчення впливу імперської політики на суспільство.

Основні напрямки діяльності:

  • питання функціонування судової влади і суспільства правобережних губерній (Шевчук А. В.);
  • проблеми функціонування адміністративних органів у Київській, Волинській і Подільській губерніях, популяризація історичної науки, творчого доробку вітчизняних та зарубіжних істориків з актуальних проблем історії регіону (Маркевич О. В.);
  • введення до наукового обігу нового дослідницького матеріалу, дослідження міст правобережних губерній, їх соціально-економічний та культурний розвиток (Лавринович А. Л.).