Центр історіографічних досліджень

Дата створення: 24.10.2014 р.

Керівник: доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри права Ярмошик Іван Іванович.

Члени центру:

  • Маркевич О. В. — к. і. н., старший викладач кафедри права;
  • Зосімович О. Ю. — старший викладач кафедри права.

Мета: проведення наукових досліджень у галузі історіографічної науки та історичного джерелознавства.

Основні напрямки діяльності:

  • ініціювання і координація науково-дослідницьких програм, пов’язаних з актуальними проблемами вітчизняної та зарубіжної історіографії (Ярмошик І. І.);
  • введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризації історичної науки, творчого доробку вітчизняних та зарубіжних істориків з актуальних проблем українського минулого (Зосімович О. Ю.);
  • історіографічні проблеми історії слов’янських народів (Маркевич О. В.).