Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Навчально-польові практики кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

Навчально-польові практики — невід’ємна складова навчального процесу студентів природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, які навчаються за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* та 6.040101 Хімія*. Практики проводяться на базах університету, в лабораторному, експедиційному та екскурсійному режимі.

Метою практик є практичне закріплення студентами отриманих теоретичних знань під час лекційних, лабораторних занять та самостійної роботи, оволодіння сучасними методами та методиками польових і лабораторних досліджень.

Навчальні польові практики проводяться на першому, другому, третьому та четвертому курсах і спрямовані на закріплення вмінь і навичок, які повинні сформуватись у студентів при вивченні фундаментальних та прикладних дисциплін. Основними завданнями практик є:

  1. Вивчення студентами тих розділів навчальних дисциплін, які потребують спостережень і досліджень природних об’єктів.
  2. Формування практичних навичок під час вивчення основних методів польових геологічних, ботанічних, фізіологічних, генетичних, гідробіологічних, токсикологічних досліджень.
  3. Формування навичок самостійної наукової роботи студентів.

Навчально-польова практика з  Геології з основами геохімії проводиться на І курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* в обсязі 1,5 кредити ECTS.

Навчально-польова практика з Ботаніки (анатомії і морфології рослин) проводиться на I курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6. 040102 Біологія* в обсязі 3 кредитів ECTS.

Навчально-польова практика з Ботаніки (систематики рослин) проводиться на ІІ курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* в обсязі 3 кредитів ECTS.

Навчально-польова практика з Фізіології рослин проводиться на ІІІ курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* в обсязі 1,5 кредити ECTS.

Навчально-польова практика з Методики викладання біології проводиться на III курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* в обсязі 1,5 кредити ECTS.

Навчально-польова практика з Генетики з основами селекції проводиться на IV курсі природничого факультету за напрямом підготовки 6.040102 Біологія* в обсязі 1,5 кредити ECTS.

Навчально-польова практика з Основ природознавства проводиться для студентів I курсу ННІ Педагогіки напряму підготовки 6.010102 Початкове навчання* в обсязі 3 кредитів ECTS.