Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

6.040102 Біологія*

    навчальна програма робоча програма анотація
  Біологічна хімія      
  Ботаніка (анатомія і морфологія рослин)
  Ботаніка (систематика рослин)
  Генетика з основами селекції
  Генетична інженерія
  Геологія з основами геохімії
  Ґрунтознавство
  Екологія рослин
  Історія біології
  Лікарські рослини
  Методика викладання біології
  Мікологія  
  Молекулярна біологія
  Основи наукових досліджень в біології
  Систематика вищих рослин
  Фізіологія рослин
  Фітопатологія
  Шкільна навчально-дослідна ділянка та гуртки юних натуралістів

7.04010201 Біологія*

    навчальна програма робоча програма анотація
  Функціональна біохімія
  Розв’язування задач з біології
  Методика виготовлення наочних посібників
  Методика проведення позакласної роботи з біології

8.04010201 Біологія*

    навчальна програма робоча програма анотація
  Альгологія
  Біомоніторинг природних вод      
  Екологічна біохімія      
  Протистологія
  Методика викладання біології в навчальних закладах вищого рівня