Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Ветерани кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Пастух Надія Разумніковна

Протягом 1971-1973 рр. очолювала кафедру зоології, кандидат медичних наук, доцент, учасниця Великої Вітчизняної війни. Народилася 16 лютого 1923 р. в с. Романівка Курської області в сім’ї військовослужбовця. У 1941 р. вступила в Курський медичний інститут. Протягом 1941-1945 рр. знаходилась в діючій армії на посаді санітарки, потім медичної сестри. З 1945 по 1951 рр. — студентка Харківського медичного інституту. В 1955 р. захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук. Працювала лікарем в м. Харкові, Московський області, м. Бердичеві, на посадах завідуючого та старшого викладача курсів медсестер м. Бердичева. З 1965 р. — доцент кафедри зоології Бердичівського, а з 1971 р. Житомирського педагогічного інституту. Викладала навчальні курси анатомії та фізіології людини; гістології з основами ембріології; анатомо-фізіологічні особливості дітей. За багаторічну сумлінну роботу по підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів Пастух Н. Р. було нагороджено Грамотою Міністерства освіти УРСР та Українською республіканського комітету профспілки працівників освіти і наукових установ.

У різні роки на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи працювали: академік НАНУ, проф., д. б. н. В. І. Монченко, доценти, кандидати наук Н. Р. Пастух, К. І. Копеїн, Л. М. Куркчі, М. М. Сластенко, В. Є. Горощенко, О. В. Гумінський, старші викладачі А. М. Мокрицька, Л. Д. Іваненко, О. Д. Шимкович.

Копеїн Кен Іванович (1926–2002)

Народився 13 листопада 1926 р. у Москві, де жив і навчався до 1941 р. У воєнні роки навчався у школі юнг на Соловках, брав участь у війні з Японією у складі Воєнно-морського флоту СРСР, після контузії демобілізувався, повернувся до Москви, закінчив екстерном школу, а згодом — Московський пушно-хутряний інститут. Під час навчання працював в експедиції по вивченню хутряних промислових звірів у Магаданській області. З 1954 по 1959 рр. працював старшим науковим співробітником заповідника «Денежкін Камень», навчався в аспірантурі Уральської Філії Академії Наук СРСР (УФАН). У цей же період відбулося створення науково-дослідного стаціонару УФАН в м. Салехарді, директором цієї наукової установи працював Копеїн К. І. після захисту кандидатскої дисертації в період 1959-1965 рр. Згодом переїхав в Україну, працював старшим науковим співробітником Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва (ВНІІЖП) у Вінниці, був обраний на посаду доцента кафедри зоології Бердичівського педагогічного інституту, де працював чотири роки. У 1970-1971 рр. Копеїн К. І. був завідуючим кафедрою зоології Сахалінського педагогічного інституту. Невдовзі він повернувся на Україну і протягом понад тридцяти років (1971-2002 рр.), до самої смерті, працював доцентом кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка.

Копеїн К. І. був засновником зоологічної колекції — фундаменту Музею природи ЖДУ імені Івана Франка. Читав навчальні курси «Зоологія хребетних», «Основи дарвінізму». Коло наукових інтересів Копеїна К. І. було надзвичайно широким, він прекрасно знав іхтіофауну і герпетофауну СРСР, був спостережливим натуралістом-орнітологом і спеціалістом по дрібних ссавцях. На базі багаторічних польових досліджень, здійснених Копеїним К. І. під час студентських польових практик, викладачами природничого факультету ЖДУ було створено навчальний посібник з гифом МОН України «Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини».

Куркчі Леонід Миколайович (1935–2011)

Народився 8 серпня 1935 р. в Києві, згодом з батьками переїхав до Арзамасу Горьковської області, де і закінчив школу. У 1953 р. родина переїхала до Черкас. У 1958 р. закінчив з відзнакою Черкаський педагогічний інститут, працював на кафедрі фізіології людини і тварин фізкультурного факультету. Після закінчення аспірантури і успішного захисту кандидатської дисертації працював в Бердичівському педагогічному інституті на посаді доцента, а з 1968 р. виконував обов’язки декана природничого факультету. Після переїзду природничого факультету до Житомира у 1971 р. Куркчі Л. М. залишився деканом природничого факультету Житомирського державного пеагогічного інституту аж до 2000 р. (за винятком 1974-1977 рр., коли він перебував на посаді проректора), працював доцентом кафедри зоології, викладаючи курс фізіології людини та тварин та студентський гурток фотосправи. За роки педагогічної, господарської, адміністративної діяльності Куркчі Л. М. було зроблено капітальний ремонт приміщень природничого факультету, засновано Музей природи та агробіостанцію поблизу х. Затишшя. Неоціненна роль Куркчі Л. М. в організації виїзних польових практик до Карпат, Прибалтики, Кавказу, Криму, завдяки яким студенти змогли особисто ознайомитися з багатством флори і фауни різних природно-географічних зон. В період з 2001 по 2011 рр. Куркчі Л. М. працював доцентом кафедри природничо-математичних наук Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, завідувачем видавничим центром, а в останні роки свого життя — завідувачем кафедри менеджменту освіти ЖОІППО.

Сластенко Микола Миколайович

Народився 19 січня 1931 р. в м. П’ятигорськ Ставропільського краю. З 1949 по 1954 рр. був курсантом Одеського військово-медичного училища, протягом 1954-55 рр. працював фельдшером в м. Полярному, згодом навчався в Ленінградському державному університеті ім. А. А. Жданова, на біологічному факультеті, який закінчив у 1960 р. за спеціальністю біолог, фізіолог людини і тварин. З 1961 по 1974 рр. був молодшим науковим співробітником, аспірантом і старшим науковим співробітником П’ятигорського науково-дослідного інституту курортології і фізіотерапії. Кандидат біологічних наук з 1968 року, дисертацію захистив в ЦНІІ курортології і фізіотерапії МЗ СРСР (Москва). Протягом 1974-1984 рр. працював в П’ятигорському державному педагогічному інституті іноземних мов на посадах старшого викладача і доцента. З 1984 по 2000 рр. працював доцентом кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка, викладаючи навчальні курси: біологія індивідуального розвитку, гістологія з основами ембріології, вікова фізіологія і шкільна гігієна. В останні роки життя працював доцентом кафедри біологічних дисциплін інституту «Україна».

Трускавецький Євген Степанович

Народився 5 квітня 1934 р. у м. Снятин на Івано-Франківщині. У 1957 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю біолог-біохімік. Працював вчителем хімії і біології у Любомлі Волинської обл., був завучем, директором школи. З 1964 р. завідував біохімічною лабораторією в науково-дослідному інституті курортології і фізіотерапії у П’ятигорську на Кавказі. Закінчив аспірантуру державного університету Ростова–на–Дону, де і захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біологічна хімія». З 1970 р. працював завідувачем кафедрою хімії, з 1974 по 1977 рр. був деканом природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту. У період 1977-1983 рр. завідував кафедрою хімії Житомирського сільськогосподарського інституту. З 1983 р. і до 2015 р. працював доцентом кафедри зоології ЖДУ, викладаючи курси біотехнології, цитології, мікробіології з основами вірусології. Автор і співавтор двох підручників для студентів ВНЗ і 1 посібника для учнів з грифом МОН України. Нагороджений нагрудним знаком «Слава ЖДУ». Наукові інтереси: біохімія, мікробіологія, цитологія, методика викладання біології.

Гумінський Олег Валентинович

Народився 19 жовтні 1954 р. в Києві. У 1977 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка. З 1977 по 1979 рр. працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника відділу природи Житомирського краєзнавчого музею. Протягом 1986-88 рр. був стажером-дослідником кафедри зоології. З 1988 р. — кандидат біологічних наук, дисертацію захистив у ВНДІ гельмінтології ім. К. І. Скрябіна (Москва). З 1988 р. по 1999 р. працював на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, а з 1994 р. — доцента. З 1999 р. по теперішній час працює і проживає в Німеччині, у Берліні.

Мокрицька Алевтина Михайлівна

Народилася у 1934 р. в м. Славута Хмельницької області. У 1957 р. закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету, працювала вчителем біології та хімії у школах Волинської області. У 1963 р. переїхала до П’ятигорську Ставропольського краю, де працювала вчителем біології та хімії в середній школі та асистентом кафедри ботаніки фармацевтичного інституту. З 1972 по 1979 рр. працювала вчителем біології та хімії в середнії школі № 21 м. Житомира. У 1979 р. зарахована на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкової освіти ЖДПІ ім. І. Франка. У 1982 р. — переведена на посаду старшого викладача кафедри математики та природознавства з методикою викладання в початкових класах, з 1987 по 2011 рр. працювала старшим викладачем кафедри зоології ЖДУ, викладаючи навчальний курс «Основи природознавства з методикою викладання у початковій школі». Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирщини; методика викладання природознавства.

Іваненко Людмила Дмитрівна

Народилася 3 квітня 1947 р. в Івано-Франківську. У 1970 р. закінчила з відзнакою природничо-географічний факультет Оренбурзького державного педагогічного інституту ім. В. П. Чкалова. В період 1970-1973 рр. працювала асистентом кафедри зоології Оренбурзького державного педагогічного інституту. У 1973-1976 рр. була лаборантом кафедри зоології Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. В період з 1977 по 2014 рр. працювала на посадах асистента і старшого викладача кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка, викладаючи навчальні курси валеології, вікової фізіології і шкільної гігієни, фізіології людини і тварин, вікової фізіології та валеології. Нагороджена нагрудним знаком «Слава ЖДУ». Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирського Полісся.

Вискушенко Андрій Петрович

Народився 14.12.1950 р. в смт. Дзержинськ (нині Романів) Житомирської області. У 1968 році закінчив Дзержинську середню школу (нині ОНЗ «Романівська гімназія»). У 1973 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка), здобувши спеціальність «Вчитель біології і хімії середньої школи», працював вчителем Будичанської середньої школі Чуднівського району Житомирської області. З 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Черкаського державного педагогічного інституту. Починаючи з 1978 р., працював на посадах асистента і старшого викладача, а з 1982 р. — доцент кафедри зоології ЖДУ. Кандидат біологічних наук за спеціальністю «Зоологія» з 1980 р. В період 1985-2001 рр. був деканом факультету підготовки вчителів початкових класів, а впродовж 2001-2014 рр. — деканом природничого факультету ЖДУ. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України 1994 р.; посвідчення Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» 1999 р.; посвідчення "Заслужений працівник освіти України 2004 р.; грамота Академії педагогічних наук 2009 р.; Стипендіат президента України для видатних діячів освіти 2019 р.

Гирин Володимир Кузьмович

Народився 11.06.1954 р. в с. Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. У 1971 році закінчив Нехворощанську середню школу, Андрушівського району, Житомирської області. У 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський державний педагогічний інститут. В період 1976–1977 рр. працював учителем біології і хімії Городківської середньої школи Андрушівського району. У 1977 р. перейшов на роботу до ЖДПІ, Впродовж 1977–1982 рр. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Інституту зоології АН УРСР. В період з 1979 по 1990 рр. — асистент, а з 1990 р. по 2019 р. — старший викладач кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка. З 1999 р. по 2015 р. був заступником декана природничого факультету ЖДУ з виховної роботи. Нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 2009 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» 2004 р.