Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Ветерани кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Пастух Надія Разумніковна

Протягом 1971-1973 рр. кафедру зоології очолювала Пастух Надія Разумніковна, кандидат медичних наук, доцент, учасниця Великої Вітчизняної війни. Народилася 16 лютого 1923 р. в с. Романівка Курської області в сім’ї військовослужбовця. У 1941 р. вступила в Курський медичний інститут. Протягом 1941-1945 рр. знаходилась в діючій армії на посаді санітарки, потім медичної сестри. З 1945 по 1951 рр. — студентка Харківського медичного інституту. В 1955 р. захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук. Працювала лікарем в м. Харкові, Московський області, м. Бердичеві, на посадах завідуючого та старшого викладача курсів медсестер м. Бердичева. З 1965 р. — доцент кафедри зоології Бердичівського, а з 1971 р. Житомирського педагогічного інституту. Викладала навчальні курси анатомії та фізіології людини; гістології з основами ембріології; анатомо-фізіологічні особливості дітей. За багаторічну сумлінну роботу по підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів Пастух Н. Р. було нагороджено Грамотою Міністерства освіти УРСР та Українською республіканського комітету профспілки працівників освіти і наукових установ.

У різні роки на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи працювали: академік НАНУ, проф., д. б. н. В. І. Монченко, доценти, кандидати наук Н. Р. Пастух, К. І. Копеїн, Л. М. Куркчі, М. М. Сластенко, В. Є. Горощенко, О. В. Гумінський, старші викладачі А. М. Мокрицька, Л. Д. Іваненко, О. Д. Шимкович.

Копеїн Кен Іванович

Копеїн Кен Іванович (1926-2002 рр.) народився 13 листопада 1926 р. у Москві, де жив і навчався до 1941 р. У воєнні роки навчався у школі юнг на Соловках, брав участь у війні з Японією у складі Воєнно-морського флоту СРСР, після контузії демобілізувався, повернувся до Москви, закінчив екстерном школу, а згодом — Московський пушно-хутряний інститут. Під час навчання працював в експедиції по вивченню хутряних промислових звірів у Магаданській області. З 1954 по 1959 рр. працював старшим науковим співробітником заповідника «Денежкін Камень», навчався в аспірантурі Уральської Філії Академії Наук СРСР (УФАН). У цей же період відбулося створення науково-дослідного стаціонару УФАН в м. Салехарді, директором цієї наукової установи працював Копеїн К. І. після захисту кандидатскої дисертації в період 1959-1965 рр. Згодом переїхав в Україну, працював старшим науковим співробітником Всесоюзного науково-дослідного інституту тваринництва (ВНІІЖП) у Вінниці, був обраний на посаду доцента кафедри зоології Бердичівського педагогічного інституту, де працював чотири роки. У 1970-1971 рр. Копеїн К. І. був завідуючим кафедрою зоології Сахалінського педагогічного інституту. Невдовзі він повернувся на Україну і протягом понад тридцяти років (1971-2002 рр.), до самої смерті, працював доцентом кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка.

Копеїн К. І. був засновником зоологічної колекції — фундаменту Музею природи ЖДУ імені Івана Франка. Читав навчальні курси «Зоологія хребетних», «Основи дарвінізму». Коло наукових інтересів Копеїна К. І. було надзвичайно широким, він прекрасно знав іхтіофауну і герпетофауну СРСР, був спостережливим натуралістом-орнітологом і спеціалістом по дрібних ссавцях. На базі багаторічних польових досліджень, здійснених Копеїним К. І. під час студентських польових практик, викладачами природничого факультету ЖДУ було створено навчальний посібник з гифом МОН України «Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини».

Куркчі Леонід Миколайович

Куркчі Леонід Миколайович (1935-2011 рр.) народився 8 серпня 1935 р. в Києві, згодом з батьками переїхав до Арзамасу Горьковської області, де і закінчив школу. У 1953 р. родина переїхала до Черкас. У 1958 р. закінчив з відзнакою Черкаський педагогічний інститут, працював на кафедрі фізіології людини і тварин фізкультурного факультету. Після закінчення аспірантури і успішного захисту кандидатської дисертації працював в Бердичівському педагогічному інституті на посаді доцента, а з 1968 р. виконував обов’язки декана природничого факультету. Після переїзду природничого факультету до Житомира у 1971 р. Куркчі Л. М. залишився деканом природничого факультету Житомирського державного пеагогічного інституту аж до 2000 р. (за винятком 1974-1977 рр., коли він перебував на посаді проректора), працював доцентом кафедри зоології, викладаючи курс фізіології людини та тварин та студентський гурток фотосправи. За роки педагогічної, господарської, адміністративної діяльності Куркчі Л. М. було зроблено капітальний ремонт приміщень природничого факультету, засновано Музей природи та агробіостанцію поблизу х. Затишшя. Неоціненна роль Куркчі Л. М. в організації виїзних польових практик до Карпат, Прибалтики, Кавказу, Криму, завдяки яким студенти змогли особисто ознайомитися з багатством флори і фауни різних природно-географічних зон. В період з 2001 по 2011 рр. Куркчі Л. М. працював доцентом кафедри природничо-математичних наук Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, завідувачем видавничим центром, а в останні роки свого життя — завідувачем кафедри менеджменту освіти ЖОІППО.

Сластенко Микола Миколайович

Сластенко Микола Миколайович народився 19 січня 1931 р. в м. П’ятигорськ Ставропільського краю. З 1949 по 1954 рр. був курсантом Одеського військово-медичного училища, протягом 1954-55 рр. працював фельдшером в м. Полярному, згодом навчався в Ленінградському державному університеті ім. А. А. Жданова, на біологічному факультеті, який закінчив у 1960 р. за спеціальністю біолог, фізіолог людини і тварин. З 1961 по 1974 рр. був молодшим науковим співробітником, аспірантом і старшим науковим співробітником П’ятигорського науково-дослідного інституту курортології і фізіотерапії. Кандидат біологічних наук з 1968 року, дисертацію захистив в ЦНІІ курортології і фізіотерапії МЗ СРСР (Москва). Протягом 1974-1984 рр. працював в П’ятигорському державному педагогічному інституті іноземних мов на посадах старшого викладача і доцента. З 1984 по 2000 рр. працював доцентом кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка, викладаючи навчальні курси: біологія індивідуального розвитку, гістологія з основами ембріології, вікова фізіологія і шкільна гігієна. В останні роки життя працював доцентом кафедри біологічних дисциплін інституту «Україна».

Трускавецький Євген Степанович

Трускавецький Євген Степанович народився 5 квітня 1934 р. у м. Снятин на Івано-Франківщині. У 1957 р. закінчив Чернівецький державний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю біолог-біохімік. Працював вчителем хімії і біології у Любомлі Волинської обл., був завучем, директором школи. З 1964 р. завідував біохімічною лабораторією в науково-дослідному інституті курортології і фізіотерапії у П’ятигорську на Кавказі. Закінчив аспірантуру державного університету Ростова–на–Дону, де і захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біологічна хімія». З 1970 р. працював завідувачем кафедрою хімії, з 1974 по 1977 рр. був деканом природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту. У період 1977-1983 рр. завідував кафедрою хімії Житомирського сільськогосподарського інституту. З 1983 р. і до 2015 р. працював доцентом кафедри зоології ЖДУ, викладаючи курси біотехнології, цитології, мікробіології з основами вірусології. Автор і співавтор двох підручників для студентів ВНЗ і 1 посібника для учнів з грифом МОН України. Нагороджений нагрудним знаком «Слава ЖДУ». Наукові інтереси: біохімія, мікробіологія, цитологія, методика викладання біології.

Гумінський Олег Валентинович

Гумінський Олег Валентинович народився 19 жовтні 1954 р. в Києві. У 1977 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка. З 1977 по 1979 рр. працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника відділу природи Житомирського краєзнавчого музею. Протягом 1986-88 рр. був стажером-дослідником кафедри зоології. З 1988 р. — кандидат біологічних наук, дисертацію захистив у ВНДІ гельмінтології ім. К. І. Скрябіна (Москва). З 1988 р. по 1999 р. працював на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, а з 1994 р. — доцента. З 1999 р. по теперішній час працює і проживає в Німеччині, у Берліні.

Мокрицька Алевтина Михайлівна

Мокрицька Алевтина Михайлівна народилася у 1934 р. в м. Славута Хмельницької області. У 1957 р. закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету, працювала вчителем біології та хімії у школах Волинської області. У 1963 р. переїхала до П’ятигорську Ставропольського краю, де працювала вчителем біології та хімії в середній школі та асистентом кафедри ботаніки фармацевтичного інституту. З 1972 по 1979 рр. працювала вчителем біології та хімії в середнії школі № 21 м. Житомира. У 1979 р. зарахована на посаду асистента кафедри педагогіки і методики початкової освіти ЖДПІ ім. І. Франка. У 1982 р. — переведена на посаду старшого викладача кафедри математики та природознавства з методикою викладання в початкових класах, з 1987 по 2011 рр. працювала старшим викладачем кафедри зоології ЖДУ, викладаючи навчальний курс «Основи природознавства з методикою викладання у початковій школі». Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирщини; методика викладання природознавства.

Іваненко Людмила Дмитрівна

Іваненко Людмила Дмитрівна народилася 3 квітня 1947 р. в Івано-Франківську. У 1970 р. закінчила з відзнакою природничо-географічний факультет Оренбурзького державного педагогічного інституту ім. В. П. Чкалова. В період 1970-1973 рр. працювала асистентом кафедри зоології Оренбурзького державного педагогічного інституту. У 1973-1976 рр. була лаборантом кафедри зоології Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка. В період з 1977 по 2014 рр. працювала на посадах асистента і старшого викладача кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка, викладаючи навчальні курси валеології, вікової фізіології і шкільної гігієни, фізіології людини і тварин, вікової фізіології та валеології. Нагороджена нагрудним знаком «Слава ЖДУ». Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирського Полісся.

Вискушенко Андрій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 14.12.1950 р. в смт. Дзержинськ (нині Романів) Житомирської області. У 1968 році закінчив Дзержинську середню школу (нині ОНЗ «Романівська гімназія»). У 1973 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка), здобувши спеціальність «Вчитель біології і хімії середньої школи», працював вчителем Будичанської середньої школі Чуднівського району Житомирської області. З 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Черкаського державного педагогічного інституту. Починаючи з 1978 р., працював на посадах асистента і старшого викладача, а з 1982 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології ЖДУ. Кандидат біологічних наук за спеціальністю «Зоологія» з 1980 р. В період 1985-2001 рр. був деканом факультету підготовки вчителів початкових класів, а протягом 2001-2014 рр. — деканом природничого факультету ЖДУ.

Початок роботи в університеті: вересень 1978 року.

Інформація про вищу освіту: у 1973 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка, здобувши спеціальність «Вчитель біології і хімії середньої школи» (диплом: Ю № 028543 від 26.06.1973 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Вплив осушувальної меліорації на фауну дрібних ссавців Середнього Придніпров’я». Диплом кандидата біологічних наук БЛ № 007904 від 17.06.1981 р. Диплом доцента ДЦ № 073187 від 04.06.1984 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 21 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання предметів „Зоологія“, „Систематика хордових з основами екології“ та удосконалення методик науково-дослідної роботи».

Наукові інтереси: тваринний світ Житомирького Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія хребетних, систематика хордових з основами екології.

Нагороди: посвідчення Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» 1999 р.; посвідчення "Заслужений працівник освіти України 2004 р.; почесна грамота Міністерства освіти України 1994 р.; грамота Академії педагогічних наук 2009 р.; почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації 2010 р.; грамота Житомирської обласної ради 2004 р.; Стипендіат президента України для видатних діячів освіти 2019 р.

Гирин Володимир Кузьмович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народився 11.06.1954 р. в с. Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. У 1971 році закінчив Нехворощанську середню школу, Андрушівського району, Житомирської області. У 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський державний педагогічний інститут. В період 1976–1977 рр. працював учителем біології і хімії Городківської середньої школи Андрушівського району. У 1977 р. перейшов на роботу до ЖДПІ, протягом 1977–1982 рр. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Інституту зоології АН УРСР. В період з 1979 по 1990 рр. — асистент, а з 1990 р. по теперішній час — старший викладач кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка. З 1999 р. по 2015 р. був заступником декана природничого факультету ЖДУ з виховної роботи.

Початок роботи в університеті: вересень 1977 року.

Інформація про вищу освіту: у 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський державний педагогічний інститут (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія та хімія» (диплом: Б-1 № 601841 від 29.06.1976 р.).

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 18.12.2019 р. — 31.01.2020 р. Стажування при кафедрі біології. Свідоцтво № 11/19-20 СТ від 31.01.2020 р. Наказ № 239 від 18.12.2019 р. Тема стажування: «Підвищення ефективності навчання завдяки впровадженню інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу».

Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирського Полісся. Є відмінником освіти України.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія, систематика безхребетних тварин з основами екології.

Нагороди: грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 2009 р.; посвідчення нагороди ювілейна медаль «Двадцять років незалежності України» 2011 р.; почесна грамота ЖДУ 2008 р.; грамота ЖДУ 2004 р.; грамота ЖДУ 2014 р.; посвідчення «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2007 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» 2004 р.