Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Студентська наукова робота кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Основними принципами організації науково-дослідницької роботи студентів та викладачів кафедри стали безперервність, варіативність, системність, послідовність і координованість, поєднання індивідуальної та групової роботи в творчих колективах. Робота в групах сприяє розвитку у студентів комунікативних та організаційних навичок, самостійності, активності, ініціативності.

За останні 35 років під керівництвом викладачів кафедри захищено понад 150 дипломних робіт (за освітніми кваліфікаціями бакалавр, спеціаліст, магістр), 8 студентів стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад з біології, 7 — з екології, 8 — переможцями Всеукраїнських конкурсів на кращу наукову студентську роботу.

На кафедрі діють наукові гуртки та студентські проблемні групи, метою яких є залучення молоді до всебічного дослідження фауни України. Зокрема, науковий гурток з методики навчання природознавства «Довкілля» (керівник доц. Танська В. В.) акцентує увагу на дослідженні природи рідного краю, виявлення особливостей видового різноманіття флори та фауни Житомирщини шляхом проведення багаторазових щосезонних екскурсій у живу природу.

Робота студентської наукової проблемної групи з зоології «Методи дослідження молюсків» (керівники: проф. Стадниченко А. П., доц. Мельниченко Р. К.) направлена на ознайомлення з найпоширенішими методами вивчення м’якунів (збору, транспортування та утримання молюсків в лабораторних умовах, визначення щільності поселення, виготовлення і аналізу мікропрепаратів для каріологічних та гістологічних досліджень, методами дослідження фізіологічних і біохімічних процесів у молюсків, вивчення паразитарної інвазії та ін.).

Студенська проблемна група «Тваринний світ Житомирщини» (керівники д. б. н. Янович Л. М., к. б. н. Васільєва Л. А..) працює над вивченням питань фауни, екології, каріології, генного маркування двостулкових молюсків Житомирської області та охорони природи в Поліському заповіднику.

Студентська наукова проблемна група «Тваринний світ Центрального Полісся (фауна, поширення, екологія) охорона і раціональне використання» (керівники: проф. Стадниченко А. П. доц. Шевчук С. Ю., доц. Власенко Р. П.) всебічно досліджує фауну найрізноманітніших груп тварин нашого краю: гетеротрофних джгутикових, дощових червів, ракоподібних, амфібій, рептилій, птахів та ссавців.

Результати своїх досліджень студенти систематично публікують в провідних наукових виданнях, збірниках статей, матеріалах науково-практичних конференцій.