Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Співпраця кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Вільнюс, Литва

Викладачі кафедри та усі члени Житомирської малакологічної школи співпрацюють з Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена та Інститутом гідробіології Національної Академії Наук України. З цими організаціями є офіційні угоди, співробітництво здійснюється за наступними напрямами: експериментальні дослідження, консультація з питань генетичного маркування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН; апробація дисертацій у відділах паразитології, фауни і систематики безхребетних тварин, еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ та відділу екотоксикології Інституту гідробіології НАНУ підвищення кваліфікації викладачів у формі стажування, користування бібліотечними фондами даних установ.

Прага, Чехія

Члени кафедри підтримують зв’язки й з науковцями країн далекого зарубіжжя: д-ром Д. Тейлором (США, університет штату Оригон), д-ром М. Яцкевичем (Польща, Познанський університет), д-ром А. Пехоцьким (Польща, Лодзький університет), д-ром І. Левін (Польща, Сілезійський університет), д-ром З. Покорою (Польща, Катовицька медична академія), д-ром П. Вечореком (Польща, Опольський університет), д-ром Й. Штефеком (Словаччина, Технічний університет м. Банська Ставниця), д-ром В. Ложеком (Чехія, Національний Інститут зоології), д-ром К. Тіруа-К’євре (Франція, Вільфранш, Морська біологічна станція) та ін.

Викладачі та аспіранти кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи лише за останні 10 років брали участь у роботі понад 200 наукових з’їздів, семінарів, конференцій різного рівня — регіональних, всеукраїнських, міжнародних, що відбувалися як в Україні, так і за її межами — в Казахстані, Польщі, США, Мексиці, Чехії, Румунії.

Члени кафедри (Стадниченко А. П., Шевчук Л. М. та Васільєва Л. А.) разом з Центром природних досліджень (м. Вільнюс, Литва) є учасниками міжнародного проекту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України «Видова різноманітність сисунів родини Bucephalidae та специфічності у виборі хазяїв: філогенія та аналіз життєвих циклів морфологічними, каріологічними та молекулярними методами».