Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Стадниченко Агнеса Полікарпівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор, Академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України

Біографія: народилася 18.09.1935 р. у м. Пирятин Полтавської області. У 1953 р. закінчила із золотою медаллю Львівську середню школу № 13. З 1953 по 1958 р. навчалася у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на біологічному факультеті, де здобула спеціальність біолога-зоолога. У 1958–1964 рр. викладала біологію і хімію спочатку в 40-ій восьмирічній, пізніше — хімію в 15-ій середній школі м. Львова. У жовтні 1964 р. була зарахована до аспірантури при кафедрі зоології Львівського державного університету. В 1968 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1968 до 1971 р. — в. о. доцента кафедри іхтіології, голова методоб’єднання «Іхтіологія та гідробіологія», в. о. завідувача кафедрою іхтіології та гідробіології Астраханського технічного інституту рибної промисловості (Астрибвтуз). В 1971-1973 рр. Стадниченко А. П. працювала у Житомирському державному педагогічному інституті ім. І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) на посаді доцента, а з 1973 р. і по теперішній час — завідувач кафедрою зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: листопад 1971 р.

Інформація про вищу освіту: у 1958 році закінчила Львівський державний університет імені І. Франка, (диплом: Н № 562199 від 28.06.1958 р.) за спеціальністю «Біологія», кваліфікація біолог-зоолог.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася з 1964 року по 1967 рік в аспірантурі на кафедрі зоології безхребетних Львівського державного університету імені І. Франка. В докторантурі навчалася з 1979 року по 1981 рік (переведена була рішенням МОН на посаду ст. наук. працівника).

Теми дисертаційних досліджень: «Пресноводные брюхоногие моллюски (Gastropoda) западных областей Украины». Диплом кандидата біологічних наук МКД № 011124 від 12.06.1968 р. Атестат доцента МДЦ № 063003 від 17.05.1971 р., Москва (протокол № 12/П). Тема докторської дисертації: «Пресноводные моллюски Украинской СССР, их трематодофауна и воздействие на молюсков трематод», диплом доктора біологічних наук БЛ № 001141 від 15.04.1983р. Атестат професора: серія ПР № 010702 від 17.02.1984 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018–31.12.2018 рр. Стажувалася у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 18 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання «Зоології», «Гідроекології», «Основ гідробіології», «Біоресурсів України», «Основ біологічної класифікації» і керівництва магістерськими роботами.

Наукові інтереси: малакологія, паразитологія, екологія, водна токсикологія, гідробіологія, гідроекологія.

Навчальні предмети, які викладає: гідроекологія, зоологія безхребетних, основи біологічної класифікації, біоресурси України, систематика безхребетних тварин з основами екології.

Нагороди: грамота Вищої атестаційної комісії України 2011 р.; почесна грамота Кабінету Міністрів України 2016 р.; почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка 2015р.; подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації 2015 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» 2009 р.; грамота Верховної Ради України 2009 р.; грамота ЖДУ 2007 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» 2005 р.; удостоверение «Ветеран труда» 1987 г.; Відмінник народної освіти 1985 р.; почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» 1996 р.

Основні друковані праці:

Шевчук (Янович) Лариса Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Біографія: народилась 13.02.1972 р. у Житомирі. У 1987 році закінчила школу № 22 в м. Житомирі. А у 1990 р. закінчила з відзнакою Житомирське базове медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа», у 1995 р. закінчила з відзнакою ЖДПІ ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». Аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка закінчила у 1998 році, отримала грант Соросівського аспіранта. З 1998 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2014 року є професором кафедри зоології. Протягом 2001-2004 рр. була заступником декана природничого факультету, а з 2004 по 2014 р. — деканом факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти ЖДУ. З 2014 р. і по 2018 р. — проректор ЖДУ імені Івана Франка з навчальної роботи. З 2018 року і дотепер є професором кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи. Кандидат біологічних наук з 1998 р., а доктор біологічних наук з 2014 р., дисертацію захищено 8 жовтня 2013 року в спеціалізованій ученій раді Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, отримано диплом ДД № 002875.

Початок роботи в університеті: з вересня 1998 року.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія», кваліфікація «Вчитель біології і хімії» (диплом ЛР ВЕ№ 000336 від 29.06.1995 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1998 році закінчила аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, кандидат біологічних наук з 1999 р., дисертацію захищено 29.09.1998 року в спеціалізованій ученій раді Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, отримано диплом ДК № 002452.

Теми дисертаційних досліджень: «Розмноження перлівницевих (Bivalvia:Unionidae) в умовах Центрального Полісся України». Атестат доцента: серія ДЦ № 006589 від 23.12.2002 р.). Тема докторської дисертації: «Перлівницеві Unionidae Rafineque, 1820 (Bivalvia) в сучасних екологічних умовах України (стан популяцій, особливості статевої структури і розмноження, біоценотичні зв’язки та фауна)». Атестат професора АП № 000665 від 18 грудня 2018 року.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 20 від 28.12.2018р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання «Біогеографії», «Актуальних проблем зоології», «Основ біологічної класифікації», «Актуальних проблем сучасної систематики та номенклатури», «Зоології» і керівництва магістерськими роботами.

Наукові інтереси: малакологія, екологія, паразитологія, гідробіологія.

Навчальні предмети, які викладає: біогеографія, основи біологічної класифікації, актуальні проблеми зоології, актуальні проблеми сучасної систематики і номенклатури.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України молодим вченим, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2003 р., відмінник Освіти України, почесна грамота Міністерства освіти і науки України; інші нагороди: грамота обласної Ради, нагрудний почесний знак «Софія Русова», почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації, нагрудний знак «Слава ЖДУ імені Івана Франка».

Основні друковані праці:

Вискушенко Дмитро Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук, декан природничого факультету.

Біографія: народився 2.11.1977 року у Черкасах. У 1994 році після закінчення середньої школи № 12 м. Житомира вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка). У 1999 році закінчив з відзнакою цей навчальний заклад і отримав диплом за спеціальностю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету. З 2002 р. працював на кафедрі зоології на посадах асистента, старшого викладача. Кандидат біологічних наук з 2003 р. за спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія». З 2006 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З 2009 по 2014 рр. — проректор ЖДУ з виховної і навчально-методичної роботи, а з 2014 р. — декан природничого факультету.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: закінчив у 1999 р. з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11316205 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчався в аспірантурі з 1999 року по 2002 рік при кафедрі зоології ЖДУза спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) за дії важких металів водного середовища». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 022548 від 11.02.2004 р. Атестат доцента: серія 12ДЦ № 017969 від 24.10.2007 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 19 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання предметів „Зоологія“, „Систематика хордових з основами екології“, „Біоресурси України“ та удосконалення методик науково-дослідної роботи».

Наукові інтереси: коло наукових інтересів Вискушенка Д. А. охоплює малакологію, водну токсикологію та гідробіологію. Є стипендіатом Кабінету Міністрів України в 2005-2006 роках.

Навчальні предмети, які викладає: зоологіяхребетних, систематика хордових з основами екології.

Нагороди: посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»; почесна грамота Міністерства освіти і науки України; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; грамота Президії Національної Академії наук України;грамота ЖДУ.

Основні друковані праці:

Вискушенко Андрій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 14.12.1950 р. в смт. Дзержинськ (нині Романів) Житомирської області. У 1968 році закінчив Дзержинську середню школу (нині ОНЗ «Романівська гімназія»). У 1973 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка), здобувши спеціальність «Вчитель біології і хімії середньої школи», працював вчителем Будичанської середньої школі Чуднівського району Житомирської області. З 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Черкаського державного педагогічного інституту. Починаючи з 1978 р., працював на посадах асистента і старшого викладача, а з 1982 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології ЖДУ. Кандидат біологічних наук за спеціальністю «Зоологія» з 1980 р. В період 1985-2001 рр. був деканом факультету підготовки вчителів початкових класів, а протягом 2001-2014 рр. — деканом природничого факультету ЖДУ.

Початок роботи в університеті: вересень 1978 року.

Інформація про вищу освіту: у 1973 р. закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка, здобувши спеціальність «Вчитель біології і хімії середньої школи» (диплом: Ю № 028543 від 26.06.1973 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1974 по 1978 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі зоології Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Вплив осушувальної меліорації на фауну дрібних ссавців Середнього Придніпров’я». Диплом кандидата біологічних наук БЛ № 007904 від 17.06.1981 р. Диплом доцента ДЦ № 073187 від 04.06.1984 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 21 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання предметів „Зоологія“, „Систематика хордових з основами екології“ та удосконалення методик науково-дослідної роботи».

Наукові інтереси: тваринний світ Житомирького Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія хребетних, систематика хордових з основами екології.

Нагороди: посвідчення Міністерства освіти України «Відмінник освіти України» 1999 р.; посвідчення "Заслужений працівник освіти України 2004 р.; почесна грамота Міністерства освіти України 1994 р.; грамота Академії педагогічних наук 2009 р.; почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації 2010 р.; грамота Житомирської обласної ради 2004 р.; Стипендіат президента України для видатних діячів освіти 2019 р.

Основні друковані праці:

Мельниченко Руслана Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 31.07.1971 р. у Житомирі. У 1988 році закінчила з золотою медаллю Житомирську середню школу № 30. По закінченню Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1993 році працювала вчителем біології у СШ № 9 м. Коростеня, СШ № 34 м. Житомира. Після закінчення аспірантури у 2000 р. працювала на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача і доцента. У 2001 році за захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальністі 03.00.08 — зоологія. З 2004 року по теперішній час — доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2000 р.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» і отримала кваліфікацію вчителя біології і хімії середньої школи (диплом: КЛ № 900657 від 30.06.1993 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1997 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Порівняльно-каріологічна характеристика родини перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 014156 від 10.04.2002 р.). Аттестат доцента серія 02 ДЦ № 001133 від 28.04.2004 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут післядипломної освіти та дорадництва, 14.03.2016 р. — 14.04.2016 р. (наказ по ЖНАЕУ № 43 від 03.03.2016р.). Стажування на кафедрі анатомії і гістології, тема стажування: «Використання цитологічних і гістологічних методів при організації навчальної та наукової роботи студентів біологічних спеціальностей» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 980256 від 14.04.2016 р.).

Наукові інтереси: зоологія, цитогенетика, методика викладання біологічних дисциплін у закладах вищої освіти, професійна підготовка вчителів біології, профільне навчання. Є Лауреатом премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки. Співавтор одного підручника та двох навчальних посібників з грифом МОН України (для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів та для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навчальних закладів).

Навчальні предмети, які викладає: загальна цитологія і гістологія, біологія індивідуального розвитку, цитологія з основами гістології та ембріології, теорія і методика викладання біології в старшій профільній школі.

Нагороди: присуджено премію Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки 2005 р. за роботу «Сучасний стан найпоширеніших груп прісноводних молюсків фауни України: видовий склад, систематика, екологічні особливості і стратегія охорони» (наказ Президента України2005 р.) нагороджено дипломом Житомирського державного університету імені Івана Франка І ступеня як кращий молодий науковець університету за визначні досягнення у науково-дослідній роботі 2006 р.; нагороджено почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за вагомий внесок у розвиток інтеграції науки і освіти як учасник міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україна — 2007»; нагороджено дипломом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику 2008 р.; отримано подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну діяльність із методичного забезпечення навчального процесу та участь підготовлених підручників у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року 2008 р.; нагороджено дипломом за ІІ місце у конкурсі «Кращий наставник академічної групи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2014 р.; отримано подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки 2015 р., та 2016 р.; отримано подяку голови Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну життєву позицію 2016 р; обрано членом-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 2018 р.

Основні друковані праці:

Гирин Володимир Кузьмович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач.

Біографія: народився 11.06.1954 р. в с. Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. У 1971 році закінчив Нехворощанську середню школу, Андрушівського району, Житомирської області. У 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський державний педагогічний інститут. В період 1976–1977 рр. працював учителем біології і хімії Городківської середньої школи Андрушівського району. У 1977 р. перейшов на роботу до ЖДПІ, протягом 1977–1982 рр. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Інституту зоології АН УРСР. В період з 1979 по 1990 рр. — асистент, а з 1990 р. по теперішній час — старший викладач кафедри зоології ЖДУ імені Івана Франка. З 1999 р. по 2015 р. був заступником декана природничого факультету ЖДУ з виховної роботи.

Початок роботи в університеті: вересень 1977 року.

Інформація про вищу освіту: у 1976 р. з відзнакою закінчив Житомирський державний педагогічний інститут (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія та хімія» (диплом: Б-1 № 601841 від 29.06.1976 р.).

Інформація про стажування: Національна академія наук України, Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.11.2014 р. — 03.12.2014 р. Стажування у відділі фауни та систематики безхребетних. Посвідчення № 1 від 03.12.2014 р. Наказ № 122-к від 31.10.2014 р. Тема стажування: «Методи організації наукових досліджень відділу фауни та систематики безхребетних Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України».

Наукові інтереси: біорізноманіття тваринного світу Житомирського Полісся. Є відмінником освіти України.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія, систематика безхребетних тварин з основами екології.

Нагороди: грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», 2009 р.; посвідчення нагороди ювілейна медаль «Двадцять років незалежності України» 2011 р.; почесна грамота ЖДУ 2008 р.; грамота ЖДУ 2004 р.; грамота ЖДУ 2014 р.; посвідчення «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2007 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» 2004 р.

Основні друковані праці:

Гарбар Діана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 26.01.1978 р. в Харкові. У 1995 році закінчила ЗОШ № 34, м. Житомир з золотою медаллю. У 2000 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Після закінчення університету працювала вчителем біології та хімії у ЗОШ № 34 м. Житомира. З 2006 року кандидат біологічних наук, в.о. доцента кафедри ботаніки ЖДУ імені Івана Франка, а з 2011 року присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2000 році (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 13941611 від 30.06.2000 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2002–2005 рр навчалась в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ. В 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Planorbarius (Castropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 040670 від 12.04.2007 року. Атестат доцента 12ДЦ № 026344 від 20.01.2011 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, 08.10.2018 р. — 09.11.2018 р. Стажування відбувалося на кафедрі загальної екології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 980613 від 09.11.2018 р., тема стажування: «Теоретичні та методичні засади викладання дисциплін у вищій».

Наукові інтереси: каріологія, каріосистематика, малакологія. Співорганізатор конкурсу «Кращий майбутній вчитель біології» на природничому факультеті; видано два навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: біологія, екологія та природокористування, екологія надорганізмових систем, екологічна генетика.

Нагороди: нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» 2012 р.; нагороджена дипломом за 1 місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р.; нагороджена грамотою від профспілкової організації за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді 2013 р.; отримала подяку виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну багаторічну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 2014 р.

Основні друковані праці:

Власенко Руслана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 22.12.1976 року в Житомирі. У 1994 році закінчила Житомирську загальноосвітню школу № 30. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1999 році за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1998 по 2000 рік працювала викладачем біології та хімії у професійно-технічному училищі № 8, протягом 2000-2004 рр. — вчителем природничих наук у Житомирській гуманітарній гімназії № 1. З 2007 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». У 2012 році отримала диплом доцента кафедри зоології. З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2007 р.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 1999 році Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11037124 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 рік — аспірант кафедри зоології ЖДУ.

Теми дисертаційних досліджень: «Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України. Біохіміко-генетичний каріологічний та морфологічний підходи». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 047877 від 02.07.2008 р. Диплом доцента: серія 12 ДЦ № 030983 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 07.11.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі біології. Посвідчення № 07/16-17 від 07.12.2016 р. Наказ № 182-к від 03.11.2016 р. Тема стажування: «Підвищення ефективності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу».

Наукові інтереси: фауна і екологія дощових червів, біорізноманіття тваринного світу України, молекулярна генетика. Є призером ІІ туру конкурсу «Вчитель року», співавтором навчального посібника з зоології для студентів з грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: валеологія і вікова фізіологія, теоретичні аспекти шкільної валеології та гігієни, шкільний курс біології тварин, зоологія.

Нагороди: грамота ЖДУ 2016 р.; подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 2017 р.

Основні друковані праці:

Єрмошина Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 06.10.1977 р. у Житомирі. У 1994 році закінчила загальноосвітню школу № 3 міста Житомира. З 1999 по 2000 рік працювала лаборантом в Житомирський районній санепідстанції. З 2003 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. З 2008 р. і по теперішній час — доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом: ТМ № 11316215 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Показники функціонування миготливого епітелію у різних представників родини Unionidae (Mollusca: Bivalvia) і їх залежність від чинників навколишнього середовища». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 031932 від 15.12.2005 р. Диплом доцента: 12ДЦ № 020978 від 23.12.2008 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 21.11.2016 р. — 22.12.2016 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 7/16 від 22.12.2016 р. Наказ № 175-к від 18.11.2016 р., тема стажування: «Ознайомлення з сучасним станом розвитку наукових досліджень з проблеми еволюції тварин та їх співіснування з людиною в урбаністичних системах. Вдосконалення фахової майстерності та модернізація системи викладання дисциплін «Еволюційне вчення» та «Зоологія урбаністичних систем».

Наукові інтереси: малакологія, паразитологія та водна токсикологія.

Навчальні предмети, які викладає: урбозоологія, еволюційне вчення з основами філогенії органічного світу, біофізика.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету 2008 та 2009 року; почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти 2018 рік; грамота Президії національної Академії Наук України за наукову роботу «Комплексне еколого-фізіологічне та токсикологічне дослідження прісноводних молюсків України, їх роль для біотестування у системі екологічного моніторингу» від 25 лютого 2009 року.

Основні друковані праці:

Танська Валентина Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася 23 вересня 1980 р. в смт. Романів Житомирської області. З 2002 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка на посадах лаборанта, асистента і старшого викладача. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 2011 року і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З серпня 2014 року виконувала обов’язки заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з виховної роботи і взаємодії з громадськими об’єднаннями (наказ ЖДУ від 29.08.2014 № 384/к), а з березня 2017 року — заступника директора навчально-наукового інституту педагогіки з навчальної роботи (наказ ЖДУ від 01.03.2017 № 91/к). З 2014 року Танська В. В. виконує функції відповідального виконавця наукової теми «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ЗВО». (номер державної реєстрації 0114U001667, роки виконання 2014–2024 рр.).

Початок роботи в університеті: вересень 2002 р.

Інформація про вищу освіту: у 2002 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет, отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 21223742 від 30.06.2002 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2002–2006 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі педагогіки. У 2006 р. отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 038496 від 14.12.2006 р.). Диплом доцента 12 ДЦ № 027318 від 20.01.2011 р.

Інформація про стажування: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 07.12.2015 р. — 07.06.2016 р. Стажування на кафедрі педагогіки та методики початкової освіти. Довідка про проходження стажування № 1043 від 21.06.2016 р. Наказ № 583 від 25.11.2015 р., тема стажування: «Сучасні технології викладання природничих дисциплін».

Наукові інтереси: підготовка майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання освітньої галузі «Природознавство», інноваційні технології навчання природознавства в початковій школі, організація куточку живої природи в кабінеті біології.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2007 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2015 р.); подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Основні друковані праці:

Павлюченко Олеся Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 15.07.1981 р. у Бердичеві Житомирської області. У шкільні роки навчалася у Малій Академії Наук, у 1998 р. зайняла І місце на Всеукраїнському захисті учнівських наукових робіт. В 1998 році закінчила Романівську ЗОШ І-ІІІ ст. З 2006 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.25 — «Паразитологія і гельмінтологія». З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри.

Початок роботи в університеті: вересень 2006 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 23457446 від 30.06.2003 р.) та поступила до аспірантури на кафедру зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.25 — «Паразитологія і гельмінтологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 041557 від 14.06.2007 р. Диплом доцента 12ДЦ № 020978 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 07.11.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі біології. Посвідчення № 06/16-17 від 07.12.2016 р. Наказ № 182-к від 03.11.2016 р., тема стажування: «Підвищення ефективності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу».

Наукові інтереси: зоологія безхребетних, вікова фізіологія та шкільна гігієна, паразитологія і гельмінтологія. Є лауреатом премії Національної Академії наук України для молодих учених 2008 року.

Навчальні предмети, які викладає: основи валеології, анатомія і фізіологія дітей, спеціальна паразитологія, паразитологія. Є співавтором навчального посібника для студентів з грифом МОН.

Нагороди: диплом Президії Національної Академії наук України для молодих вчених 2008 р.; грамоти ЖДУ 2007 р. та 2008 р.; свідоцтво «Сучасна освіта в Україні — 2008»; диплом ЖДУ 2008 р.

Основні друковані праці:

Шевчук Світлана Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 26.03.1978 року в смт. Ружин Житомирської області. У 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Працювала вчителем біології і хімії у Вербівській неповній середній школі Ружинського району Житомирської області. З 2003 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 2009 р. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Початок роботи в університеті: вересень 2003 р.

Інформація про вищу освіту: у 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 13941621 від 30.06.2000 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 051990 від 28.04.2009 р. Диплом доцента 12 ДЦ № 046183 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет Інститут післядипломної освіти та дорадництва, 14.03.2016 р. — 14.04.2016 р. Стажування відбувалося на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 980254 від 14.04.2016 р. Наказ № 43 від 03.03.2016 р. Тема стажування: Використання мікробіологічних методів при організації навчальної та наукової роботи студентів біологічних спеціальностей.

Наукові інтереси: біологія гетеротрофних джгутикових, біорізноманіття тваринного світу Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: мікробіологія, вірусологія, механізми онтогенезу.

Нагороди: подяка ЖДУ 2017 р.; грамота ЖДУ 2012 р.

Основні друковані праці:

Тарасова Юлія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 08.03.1981 р. у Житомирі. У 1998 році закінчила ЗОШ№ 23 в м.Житомирі. У 2005 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2002 по 2005 рр. працювала лаборантом кафедри ботаніки ЖДУ. З 2010 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (диплом: ТМ № 28116143 від 30.06.2005 р.), отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ з 2005 по 2009 рік.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 067032 від 31.05.2011 р.). Диплом доцента 12ДЦ № 042755 від 30.06.2015 р.).

Інформація про стажування: Київський університет імені Бориса Грінченка, 07.04.2016 р. — 30.06.2016 р. 01.09.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі дошкільної освіти. Довідка про проходження стажування № 107-н від 12.12.2016 р. Наказ № 183 від 05.04.2016 р. Тема стажування: «Сучасні освітні технології викладання основ природознавства з методикою у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти».

Наукові інтереси: фауна, систематика та екологія молюсків України.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія з основами етології, біотехнологія з основами генної інженерії, основи природознавcтва з методикою навчання, методологія наукових досліджень.

Нагороди: грамота за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки 2015 р.

Основні друковані праці:

Васільєва Людмила Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент (б.в.з.), кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 04.08.1985 р. у смт. Черняхів Житомирської області. У 2002 році закінчила Черняхівську ЗОШ I-III ст. з золотою медаллю. По закінченню Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2007 р. працювала вчителем біології у Жадьківській ЗОШ I-III ступенів, цього ж року вступила до аспірантури. З 2010 р. працює в ЖДУ імені Івана Франка на посадах: методиста факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки, асистента кафедри екології та природокористування, асистента кафедри охорони праці та цивільної безпеки. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». З 2012 р. — асистент кафедри зоології, з 2013 є старшим викладачем кафедри зоології.

Початок роботи в університеті: з 2010 р.

Інформація про вищу освіту: у 2007 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 32862659 від 30.06 2007 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася в аспірантурі з 2007 по 2010 рік на кафедрі зоології ЖДУ. З 2011 р. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість та статева структура». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 002067 від 22.12.2011 р.

Інформація про стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, 20.03.2017 р. — 28.04.2017 р. Стажування на кафедрі біофізики та біоінформатики. Довідка про проходження стажування № 2093-В від 10.05.2017 р. Наказ № 13-179 від 14.03.2017 р. Тема стажування: «Удосконалення професійної підготовки при викладанні навчальної дисципліни біофізика».

Наукові інтереси: малакологія (систематика, морфологічна та алозимна мінливість, поширення, особливості екології, популяційної структури перлівницевих Unionidae України). Є виконавцем міжнародного наукового проекту (Литва, Вільнюс, 2013), учасником стажування для молодих науковців та викладачів (Австрія, Відень-Зальцбург, 2014).

Навчальні предмети, які викладає: біофізика, біогеографія.

Нагороди: грамота ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки 2015 р.; грамота Управління освіти і науки ЖОДА за сумлінну працю та з нагоди 96-ї річниці заснування університету 2015 р.; грамота ЖДУ 2017 р.

Основні друковані праці:

Сорочинська Оксана Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 21.03.1977 р. у с. Невірків Корецького району Рівненської області. У 1994 р. закінчила Вільську ЗОШ ІІ–ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1999 р. по 2003 р. працювала лаборантом і старшим лаборантом кафедри зоології ЖДУ; з 2003 р. — асистент кафедри зоології ЖДУ. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти». З 2017 року — старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 1999 року.

Інформація про вищу освіту: в 1999 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом ТМ 11037146 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2006–2016 рр. навчалася в аспірантурі з педагогіки ЖДУ імені Івана Франка без відриву від роботи за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. З 2017 р. кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти.

Теми дисертаційних досліджень: «Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 043500 від 26.06.2017 р.

Інформація про стажування: Чернігівський національний пелагічний університет імені Т. Г. Шевченка, 25.01.2016 р. — 25.02.2016 р. Довідка про проходження стажування № 04/1-05/21 від 22.03.2016 р. Наказ № 4-в від 20.01.2016 р. Тема стажування: «Інноваційні освітні технології як засіб формування фізіолого-валеологічної компетентності фахівців дошкільної і початкової освіти у процесі фахової підготовки».

Наукові інтереси: еколого-натуралістична робота школярів і студентів, формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи та природничих дисциплін, валеологічна компетентність педагогів дошкільної освіти.

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія та валеологія.

Нагороди: диплом учасника одинадцятої міжнародної виставки наукових закладів «Сучасна освіта в Україні — 2008» 2008 року, м. Київ; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки — 2018 р., обрано членом-кореспондентом Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 2018 р.

Основні друковані праці:

Андрійчук Тамара Вячеславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 09.08.1987 року у м. Житомир — 21 Житомирської області. У 2004 році закінчила Високопічську загальноосвітню школу № 2. З 2008 року працювала на посадах лаборанта, асистента. З 2015 року кандидат біологічних наук за спеціальностю 03.00.08 — «Зоологія». У 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2017 року — старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: у 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (диплом: ТМ 37346314 від 30.06.2009 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася в аспірантурі з 2009 року по 2015 рік на кафедрі зоології ЖДУ за спеціальностю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1810) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 033574 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 15.05.2016 р. — 30.06.2016 р., 01.09.2016 р. — 17.03.2017 р. Стажування на кафедрі географії та методики її навчання. Довідка про проходження стажування № 647/01 від 20.03.2017 р. Наказ № 382о/д від 11.05.2016 р. Тема стажування: «Методичні умови формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення географічних дисциплін».

Наукові інтереси: малакологія, систематика, каріологія молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: метеорологія і кліматологія, фізична географія материків і океанів, геологія з основами геоморфології та мінералогії, топографія з основами геодезії, польова практика з зоології хребетних.

Нагороди: грамота ЖДУ 2018 р.

Основні друковані праці:

Сіваєва Катерина Володимирівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 19.09.1955 р. у Володимир-Волинському Волинської області. У 1973 році закінчила середню школу № 24 у м. Житомирі. Повну вищу освіту отримала в Костромському державному педагогічному інституті імені Некрасова за спеціальністю «Вчитель біології». З 1981 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах лаборанта, старшого лаборанта, а з 2010 року по 2015 рік — асистента кафедри. Голова профспілки природничого факультету. З 2015 року по теперішній час — старший лаборант кафедри зології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересня 1981 року.

Інформація про вищу освіту: 30 липня 1979 р. закінчила Костромський державний педагогічний інститут імені Некрасова за спеціальністю «Вчитель біології». Диплом ЖВ № 356136.

Наукові інтереси: особливості догляду, утримання, розведення акваріумних риб та кімнатних рослин.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів 2005 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від Дня заснування університету 2009 р.; почесна грамота Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в професійній діяльності, активну участь в діяльності профспілкової організації по захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників 2010 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та в зв’язку з 55-ти річчям від дня народження 2010 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди Дня працівників освіти 2011 р.; почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, навчальній, методичній, виховній роботі та з нагоди 60-річчя від дня народження 2015 р.

Основні друковані праці:

Мороз Вікторія Вікторівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 14.05.1994 р. у м. Житомирі. У 2011 р. закінчила Романівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2016 р. та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 7.04010201 Біологія. У 2018 р. закінчила магістратуру за спеціальністю 073 Менеджмент (управління навчальним закладом). З травня 2017 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи і завідує Музеєм природи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з травня 2017 року.

Інформація про вищу освіту: у 2016 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 7.04010201 Біологія, диплом С16 № 059949 від 30.06.2016 р. та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, хімії та екології. У 2018 р. закінчила магістратуру при Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 073 Менеджмент (управління навчальним закладом), диплом М18 № 092909 від 30.06.2018 р. та здобула кваліфікацію магістра менеджменту, керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Наукові інтереси: використання екскурсій під час вивчення природничих наук.

Основні друковані праці:

Тринчук Інна Григорівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 03.11.1990 року у м. Житомир. У 2012 році отримала повну вищу освіту у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії. З 2012 року працює на кафедрі зоології старшим лаборантом.

Початок роботи в університеті: з вересня 2012 року.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 2012 році Житомирський державний університет імені Івана Франка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії.

Наукові інтереси: особливості формування професійної компетентності під час вивчення природничих дисциплін.

Заблоцька Вікторія Миколаївна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилась 07.08.1991 р. в м. Житомирі. У 2008 р. закінчила Житомирську ЗОШ № 28. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2012 році та здобула базову вищу освіту за напрямом підготовки «Біологія», в 2013 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія». В 2014 році успішно закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія».

Початок роботи в університеті: з листопада 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію «бакалавра біології, вчителя біології» (диплом ТМ № 43567403 від 31.05.2012 р.). У 2013 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію «біолога, вчителя біології та екології, практичного психолога у навчальних закладах» (диплом ТМ № 45672825 від 29.06.2013 р.), у 2014 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію «біолога, викладача біології» (диплом ТМ № 47290800 від 30.06.2014 р.).

Наукові інтереси: захист та збереження біорізноманіття тваринного світу Житомирщини.

Основні друковані праці:

Бонсевич Олена Юріївна

Посада: лаборант.

Біографія: народилась 11.01.1989 р. в Житомирі. У 2006 році закінчила ЗОШ № 12 м. Житомира. Цього ж року поступила у Житомирський державний університет імені Івана Франка, який закінчила у 2010 році та отримала повну вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію «бакалавра педагогічної освіти, вчителя біології». У 2011 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». У 2012 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія».

Початок роботи в університеті: з вересня 2012 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію «бакалавра педагогічної освіти, вчителя біології» (диплом ТМ № 39530248 від 30.06.2010 р.). У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію «вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи» (диплом ТМ № 41678151 від 30.06.2011 р.). Закінчила у 2012 році магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію «біолога, викладача біології» (диплом ТМ № 43563728 від 31.05.2012 р.).

Наукові інтереси: використання інноваційних технологій та активних методів навчання при викладанні біологічних дисциплін.

Основні друковані праці: