Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Павлюченко Олеся Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 15.07.1981 р. у Бердичеві Житомирської області. У шкільні роки навчалася у Малій Академії Наук, у 1998 р. зайняла І місце на Всеукраїнському захисті учнівських наукових робіт. В 1998 році закінчила Романівську ЗОШ І-ІІІ ст. З 2006 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.25 — «Паразитологія і гельмінтологія». З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри. З 2020 р. займає посаду завідувача кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2006 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 23457446 від 30.06.2003 р.) та поступила до аспірантури на кафедру зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — Зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 041557 від 14.06.2007 р. Диплом доцента 12ДЦ № 020978 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Рівненський державний гуманітарний університет, 01.11.2021–10.12.2021 р. Тема стажування: «Вдосконалення професійної компетентності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти при викладанні дисциплін біологічного циклу». ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 01.03.2021–09.04.2021 р. Тема стажування: «Тренер-педагог з підвищення кваліфікації вчителів закладу загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа». Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, 24.10.2022–04.12.2022 р. Тема стажування: «Особливості викладання природничих дисциплін та організація освітнього процесу в закладах вищої освіти Республіки Польща та України».

Інформальна та неформальна освіта: Duke University «Tropical Parasitology: Protozoans, Worms, Vectors and Human Diseases» (05.05.2020). Stanford University «Stanford Introduction to Food and Health» (01.07.2020). University of Alberta «Bugs 101: Insect-Human Interactions» (07.02.2021). Prometheus «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (26.01.2022). EdEra та ГС «Освіторія» «Автостопом по біології» (11.12.2022).

Наукові інтереси: зоологія, паразитологія.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія, валеологія і вікова фізіологія, спеціальна паразитологія, загальна паразитологія, урбозоологія.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету за активну участь у науково-дослідній роботі університету (2007 р., 2008 р.); диплом Житомирського державного університету за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику (2008 р.); Премія НАН України для молодих вчених (2008 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.); Почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків (2021 р.)

Основні друковані праці:

Вискушенко Дмитро Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 2.11.1977 року у Черкасах. У 1994 році після закінчення середньої школи № 12 м. Житомира вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка). У 1999 році закінчив з відзнакою цей навчальний заклад і отримав диплом за спеціальностю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету. З 2002 р. працював на кафедрі зоології на посадах асистента, старшого викладача. Кандидат біологічних наук з 2003 р. за спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія». З 2006 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З 2009 по 2014 рр. — проректор ЖДУ з виховної і навчально-методичної роботи, а з 2014 по грудень 2019 рр. — декан природничого факультету.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: закінчив у 1999 р. з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11316205 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчався в аспірантурі з 1999 року по 2002 рік при кафедрі зоології ЖДУза спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) за дії важких металів водного середовища». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 022548 від 11.02.2004 р. Атестат доцента: серія 12ДЦ № 017969 від 24.10.2007 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 19 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання предметів „Зоологія“, „Систематика хордових з основами екології“, „Біоресурси України“ та удосконалення методик науково-дослідної роботи».

Інформальна та неформальна освіта: ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF), Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, 22 серпня 2022 року — 05 вересня 2022 року, Certificate about the international skills development (THE WEBINAR) ES № 97307 від 05.09.2022. Тема підвищення кваліфікації: «Interactive technologies of blended learning in educational institutions, based on European Union and Ukrainian experience».

Наукові інтереси: коло наукових інтересів Вискушенка Д. А. охоплює малакологію, водну токсикологію та гідробіологію. Є стипендіатом Кабінету Міністрів України в 2005-2006 роках.

Навчальні предмети, які викладає: іхтіологія та акваріумістика, біофізика, адаптаційні механізми біосистем, біогеографія, систематика хордових з основами екології.

Нагороди: посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»; почесна грамота Міністерства освіти і науки України; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; грамота Президії Національної Академії наук України;грамота ЖДУ.

Основні друковані праці:

Гарбар Діана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 26.01.1978 р. в Харкові. У 1995 році закінчила ЗОШ № 34, м. Житомир з золотою медаллю. У 2000 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Після закінчення університету працювала вчителем біології та хімії у ЗОШ № 34 м. Житомира. З 2006 року кандидат біологічних наук, в.о. доцента кафедри ботаніки ЖДУ імені Івана Франка, а з 2011 року присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2000 році (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 13941611 від 30.06.2000 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2002–2005 рр навчалась в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ. В 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Planorbarius (Castropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 040670 від 12.04.2007 року. Атестат доцента 12ДЦ № 026344 від 20.01.2011 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, 08.10.2018 р. — 09.11.2018 р. Стажування відбувалося на кафедрі загальної екології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 980613 від 09.11.2018 р., тема стажування: «Теоретичні та методичні засади викладання дисциплін у вищій».

Наукові інтереси: каріологія, каріосистематика, малакологія. Співорганізатор конкурсу «Кращий майбутній вчитель біології» на природничому факультеті; видано два навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: біологія, екологія та природокористування, екологія надорганізмових систем, екологічна генетика.

Нагороди: нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» 2012 р.; нагороджена дипломом за 1 місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р.; нагороджена грамотою від профспілкової організації за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді 2013 р.; отримала подяку виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну багаторічну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 2014 р.

Основні друковані праці:

Горальський Леонід Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор ветеринарних наук, кандидат біологічних наук.

Біографія: Леонід Петрович Горальський — вчений-морфолог, член президії товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Народився 17 січня 1960 р. у с. Мерва Горохівського району Волинської області. Трудову діяльність розпочав у 1982 році на посаді завідувача Стенжаричівської дільничої ветеринарної лікарні після закінчення Рожищенського зооветеринарного технікуму. У цьому ж році вступив до Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П. Л. Погребняка, який закінчив у 1987 році. З 1988 року — асистент кафедри анатомії і гістології. У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (керівник професор О. І. Кононський). З 1994 по 2001 рр. працював на посаді завідувача лабораторії патоморфології Інституту епізоотології УААН (м. Рівне). У 2000 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, у 2003 році йому було присвоєно звання професора. З 2001 по 2022 роки працював на посаді завідувача кафедри анатомії і гістології Державного агроекологічного Університету (нині Поліський національний університет). З 2011 року очолював науково-інноваційний інститут тваринництва та ветеринарії Житомирського національного агроекологічного університету на посаді директора. З вересня 2022 року працює на посаді професора кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2022 року.

Інформація про вищу освіту: 1982 році вступив до Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П. Л. Погребняка, за спеціальністю «Ветеринарія» який закінчив у 1987 році, отримавши кваліфікацію «Ветеринарний лікар».

Теми дисертаційних досліджень: «Гістоморфологія і гістохімія окремих імунних та некровотворних органів при ретровірусних інфекціях (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней)». Диплом доктора ветеринарних наук ДД № 001858 від 13.06.2001 року. «Морфологія і гістохімія шийного відділу спинного мозку курей у постнатальному онтогенезі і після лазерного опромінення інкубаційних яєць». Диплом кандидата біологічних наук КН № 000760 від 22.12.1992 року.

Інформація про стажування: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Стажування на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії. Посвідчення № 00492990/025 252-19 від 19.07.2019. Наказ № 133 від 18.06.2019. Тема стажування Інноваційні форми і методи педагогічної діяльності у викладанні освітньої компоненти «Анатомія і гістологія с/г тварин».

Інформальна та неформальна освіта: EdEra та ГС «Освіторія» «Автостопом по біології» (11.12.2022). Prometheus «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» (28.01.2023).

Наукові інтереси: гістологія, анатомія, патологічна анатомія.

Навчальні предмети, які викладає: біологія індивідуального розвитку; вступ до фаху; зоологія; основи біологічної класифікації; цитологія, гістологія та ембріологія; екологічна імунологія; загальна іхтіологія.

Нагороди: почесне звання України «Заслужений діяч науки і техніки України» (2016); трудова відзнака Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2010); орден Української Федерації вчених України «Науковець року 2020»; орден «Пошани» у номінації Національного проекту «Твої імена Україно» (2022); цінний подарунок і подяка Міністра аграрної політики та продовольства України (2012); подяка Міністерства освіти і науки України (2019); медалі НАН ВО України: «20 років Академії наук вищої освіти України» (2012); ім. О. О. Богомольця (2018 р.); ім. Ярослава Мудрого (2020); медаль «Гордість ЖНАЕУ» (2017); золота медаль наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України «Золота медаль В. Г. Касьяненка» (2017); почесна грамота та нагрудний знак президії наукового товариства АГЕТ України (2023).

Основні друковані праці:

Максименко Юлія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 08.03.1981 р. у Житомирі. У 1998 році закінчила ЗОШ№ 23 в м. Житомирі. У 2005 р. з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2002 по 2005 рр. працювала лаборантом кафедри ботаніки природничого факультету ЖДУ. З 2010 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». З 2012 р. і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (диплом: ТМ № 28116143 від 30.06.2005 р.), отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ з 2005 по 2009 рік.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 067032 від 31.05.2011 р.). Диплом доцента 12ДЦ № 042755 від 30.06.2015 р.).

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, з 15.03.2021 р. по 23.04.2021 р. Стажування на кафедрі біології та методики її навчання. Довідка про проходження стажування № 714/01 від 20.05.2021. Наказ № 280 о/д від 09.03.2021. Тема стажування: «Удосконалення фахових компетентностей у межах професійної науково-педагогічної діяльності з використанням сучасних освітніх технологій при викладанні біологічних дисциплін». Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, тема стажування «Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії (06.09.2021–17.10.2021). Сертифікат № NSI-61714-KSW від 17.10.2021 р.

Інформальна та неформальна освіта: засвоєння освітньої програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників на тему «Використання сервісу Genially в електронному навчанні» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ЕСТS), ТОВ «Академія цифрового розвитку» Ідентифікаційний код юридичної особи 43109490, Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, Н.В.І.У (основний), сертифікат № Б-0050, виданий 30 листопада 2020 р.; сертифікат від ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (IESF), Інститут науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку про успішне проходження курсу «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» в обсязі 1,5 кредити ECTS (45 годин) (Сертифікат ES № 11176/2022 від 12.12.2022 р).

Наукові інтереси: морфологія та екологія молюсків України, біорізноманіття тваринного світу Житомирщини.

Навчальні предмети, які викладає: основи наукових досліджень, біоетика та біобезпека, біотехнологія, методологія та організація наукових досліджень в галузі біології, біоресурси України.

Нагороди: Почесна грамота НАН України, наказ НЦ «МАНУ» від 12.09.19 № 167, подяка МАН України, наказ НЦ «МАНУ» від 10.01.20 № 03, почесна грамота МАН України, наказ НЦ «МАНУ» від 28.09.20 № 140, почесна грамота ЖДУ, наказ № 125-К від 24.03.21., диплом «Лідер публікаційної активності в 2023 році», наказ ЖДУ № 520-к ВІД 29.11.2022 р.

Основні друковані праці:

Романюк Руслана Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: декан природничого факультету, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор.

Біографія: народилась 31.07.1971 р. у Житомирі. У 1988 році закінчила з золотою медаллю Житомирську середню школу № 30. По закінченню Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія» (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1993 році, працювала вчителем біології у СШ № 9 м. Коростеня, ЗОШ № 34 м. Житомира. Протягом 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. Після закінчення її, починаючи з 2000 р. (і по теперішній час) є викладачем кафедри зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка, працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. У 2001 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. З 2004 по 2022 рік — доцент, а з 2022 р по теперішній час — професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка. З грудня 2019 року по теперішній час — декан природничого факультету. У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук на тему: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів до профільного навчання учнів», спеціальність 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. У 2023 році отримала атестат професора кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2000 р.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» і отримала кваліфікацію вчителя біології і хімії середньої школи (диплом: КЛ № 900657 від 30.06.1993 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1997 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: кандидатська дисертація на тему «Порівняльно-каріологічна характеристика родини перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України» (Диплом кандидата біологічних наук ДК № 014156 від 10.04.2002 р.). Атестат доцента серія 02 ДЦ № 001133 від 28.04.2004 р. Докторська дисертація на тему «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів до профільного навчання учнів» (Диплом доктора педагогічних наук ДД № 011933 від 29.06.2021 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут післядипломної освіти т дорадництва, 14.03.2016 р. — 14.04.2016 р. (наказ по ЖНАЕУ № 43 від 03.03.2016 р.). Стажування на кафедрі анатомії і гістології, тема стажування: «Використання цитологічних і гістологічних методів при організації навчальної та наукової роботи студентів біологічних спеціальностей» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 980256 від 14.04.2016 р.). Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 15.03.2021–23.04.2021 р. (наказ УДПУ № 280 о/д від 09.03.2021 р.). Стажування на кафедрі біології та методики її навчання, тема стажування «Вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та професійної компетентності науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти при викладанні дисциплін біологічного та методичного циклу» (довідка про проходження стажування № 713/01 від 20.05.2021 р.). Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, тема стажування "Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії (06.09.2021 — 17.10.2021).

Інформальна та неформальна освіта: Johns Hopkins University, USA, «Introduction to the Biology of Cancer» (01.06.2020 — 29.06.2020 р., 18 годин, сертифікат від COURSERA by Johns Hopkins University, USA, 29.06.2020); American Museum of Natural History, USA «The Science of Stem Cells» (01.07.2020-26.07.2021 р., 12 годин, сертифікат від COURSERA by American Museum of Natural History, USA, 26.07.2020). ТОВ «На урок», вебінар «STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення (17-18.10.2020, 13 годин, сертифікат К-37-157658). Платформа «Відкритий університет» (ВУМ online) від Active Citizens, British Council Ukraine, курс «Є ідея? Втілюй! Проєктний дизайн для соціальних ініціатив» (13.06.2021 р., 04 години 30 хвилин, сертифікат 056373). Освітній ХАБ «SATTELITE» ЖДУ імені Івана Франка, «Цифрова компетентність викладача університету» (10.01.2022-29.04.2022. 30 годин).

Наукові інтереси: зоологія, малакологія, цитогенетика, цитологія, гістологія, методика викладання біологічних дисциплін у закладах освіти, професійна підготовка вчителів біології, профільне навчання.

Навчальні предмети, які викладає: цитологія, гістологія та ембріологія, біологія індивідуального розвитку, методика навчання біології (профільна середня освіта).

Нагороди: премія Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки 2005 р. за роботу «Сучасний стан найпоширеніших груп прісноводних молюсків фауни України: видовий склад, систематика, екологічні особливості і стратегія охорони» (наказ Президента України 2005 р.); Диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка І ступеня як кращого молодого науковця університету за визначні досягнення у науково-дослідній роботі 2006 р.; Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за вагомий внесок у розвиток інтеграції науки і освіти як учасник міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україна — 2007»; диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику 2008 р.; подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну діяльність із методичного забезпечення навчального процесу та участь підготовлених підручників у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 р.; диплом за ІІ місце у конкурсі «Кращий наставник академічної групи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2014 р.; подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки 2015 р. та 2016 р.; подяка голови Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну життєву позицію 2016 р; подяка МОН України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України 2021 р., подяка Голови галузевої експертної комісії, ректора ХНПУ імені Г. С. Сковороди Юрія Бойчука за підготовку здобувача вищої освіти Юрчука Євгенія, переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія» 2021 р.

Основні друковані праці:

Стадниченко Агнеса Полікарпівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор біологічних наук, професор, Академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України

Біографія: народилася 18.09.1935 р. у м. Пирятин Полтавської області. У 1953 р. закінчила із золотою медаллю Львівську середню школу № 13. З 1953 по 1958 р. навчалася у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на біологічному факультеті, де здобула спеціальність біолога-зоолога. У 1958–1964 рр. викладала біологію і хімію спочатку в 40-ій восьмирічній, пізніше — хімію в 15-ій середній школі м. Львова. У жовтні 1964 р. була зарахована до аспірантури при кафедрі зоології Львівського державного університету. В 1968 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1968 до 1971 р. — в. о. доцента кафедри іхтіології, голова методоб’єднання «Іхтіологія та гідробіологія», в. о. завідувача кафедрою іхтіології та гідробіології Астраханського технічного інституту рибної промисловості (Астрибвтуз). В 1971-1973 рр. Стадниченко А. П. працювала у Житомирському державному педагогічному інституті ім. І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) на посаді доцента, а з 1973 р. і по 2020 рік — завідувач кафедрою зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: листопад 1971 р.

Інформація про вищу освіту: у 1958 році закінчила Львівський державний університет імені І. Франка, (диплом: Н № 562199 від 28.06.1958 р.) за спеціальністю «Біологія», кваліфікація біолог-зоолог.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася з 1964 року по 1967 рік в аспірантурі на кафедрі зоології безхребетних Львівського державного університету імені І. Франка. В докторантурі навчалася з 1979 року по 1981 рік (переведена була рішенням МОН на посаду ст. наук. працівника).

Теми дисертаційних досліджень: «Пресноводные брюхоногие моллюски (Gastropoda) западных областей Украины». Диплом кандидата біологічних наук МКД № 011124 від 12.06.1968 р. Атестат доцента МДЦ № 063003 від 17.05.1971 р., Москва (протокол № 12/П). Тема докторської дисертації: «Пресноводные моллюски Украинской СССР, их трематодофауна и воздействие на молюсков трематод», диплом доктора біологічних наук БЛ № 001141 від 15.04.1983р. Атестат професора: серія ПР № 010702 від 17.02.1984 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018–31.12.2018 рр. Стажувалася у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 18 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання «Зоології», «Гідроекології», «Основ гідробіології», «Біоресурсів України», «Основ біологічної класифікації» і керівництва магістерськими роботами.

Наукові інтереси: малакологія, паразитологія, екологія, водна токсикологія, гідробіологія, гідроекологія.

Навчальні предмети, які викладає: гідроекологія, зоологія безхребетних, основи біологічної класифікації, біоресурси України, систематика безхребетних тварин з основами екології.

Нагороди: грамота Вищої атестаційної комісії України 2011 р.; почесна грамота Кабінету Міністрів України 2016 р.; почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка 2015 р.; подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації 2015 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» 2009 р.; грамота Верховної Ради України 2009 р.; грамота ЖДУ 2007 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» 2005 р.; удостоверение «Ветеран труда» 1987 г.; Відмінник народної освіти 1985 р.; почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» 1996 р.; Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» від 11 жовтня 2019 р.

Основні друковані праці:

Шевчук Світлана Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 26.03.1978 року в смт. Ружин Житомирської області. У 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Працювала вчителем біології і хімії у Вербівській неповній середній школі Ружинського району Житомирської області. З 2003 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 2009 р. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Початок роботи в університеті: вересень 2003 р.

Інформація про вищу освіту: у 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 13941621 від 30.06.2000 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 051990 від 28.04.2009 р. Диплом доцента 12 ДЦ № 046183 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; 15.03.2021-23.04.2021 р. Стажування відбувалося на кафедрі біології та методики її навчання. Довідка про підвищення кваліфікації 712/01 від 20.05.2021 р. Наказ № 280 о/д від 09.03.2021 р. Тема стажування: «Вдосконалення фахових компетентностей викладача ЗВО та застосування інноваційних підходів до системи викладання дисциплін біологічного напрямку». Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної освіти"; 01.03.2021-09.04.2021. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35 830447/0161-21. Тема стажування: «Тренер педагогів з підвищення кваліфікації вчителів закладу ЗСО відповідно до концепції «Нова українська школа».

Інформальна та неформальна освіта: Сертифікат від COURSERA by University of Copenhagen 26.08.2020 «Bacteria and Chronic Infections». Сертифікат від COURSERA by McMaster University 13.09.2020 «DNA Decoded». Цифрова компетентність викладача університету в освітньому хабі «Sattelite» (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 29.04.2022. Он-лайн курс «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» (платформа онлайн-освіти в Україні «Prometheus» та медична платформа INgenius) 04.12.2022.

Наукові інтереси: біологія гетеротрофних джгутикових, біорізноманіття тваринного світу Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: мікробіологія з основами вірусології, зоологія.

Нагороди: подяка ЖДУ імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету (2017 р.); грамота ЖДУ імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2012 р.).

Основні друковані праці:

Овдіюк Віктор Миколайович

Посада: завідувач навчальної лабораторії.

Біографія: народився 22.10.1974 р. у м. Житомир. В 1991 році закінчив Житомирську ЗОШ І-ІІІ ст. № 20. З 2003 р. приватний підприємець. У 2018 р. працював на посаді інженера кафедри механіки та інженерії агроекосистем Поліського університету. З 2023 р. і по теперішній час є завідувачем навчальної лабораторії кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: листопад 2023 року.

Інформація про вищу освіту: у 2006 р. закінчив Державний агроекологічний університет м. Житомир, та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію інженера механіка. В 2019 р. поступив до аспірантура Поліський національний університет (133 — Галузеве машинобудування).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2019 по 2023 рік навчався аспірантурі Поліського національного університету (133 — Галузеве машинобудування).

Теми дисертаційних досліджень: «Обґрунтування параметрів та процесу роботи енергоавтономної рециркуляційної аквакультурної системи».

Інформація про стажування: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 03.12.202–17.02.2024 р. Напрямок стажування: «Програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та їх заступників, педагогічних працівників закладів вищої освіти».

Наукові інтереси: особливості технологій виробництва продукції аквакультури в частині застосування ras-технологій.

Основні друковані праці:

Дмитрук Вікторія Сергіївна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 27 грудня 1997 року у м. Овруч. В 2015 р. закінчила Овруцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 1. В цьому ж році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на природничий факультет. У 2019 році отримала ступінь вищої освіти бакалавр, зараз отримує магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). З вересня 2020 року працює на посаді старшого лаборанта на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2020 р.

Інформація про вищу освіту: у 2019 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, здобула кваліфікацію: вчитель біології, напряму підготовки 6.040101 Біологія, диплом В19 № 144898 від 30 червня 2019 р.

Основні друковані праці:

Загородня Анастасія Миколаївна

Посада: лаборант.

Біографія: народилася 21 березня 2002 р. у м. Старокостянтинів. В 2017 р. отримала базову середню освіту в Ізяславському навчально-виховному комплексі І-ІІІ ст. № 2. В цьому ж році вступила до Хмельницького базового медичного коледжу на відділення «Сестринська справа». У 2021 р. отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Медсестринство» і вступила в Житомирський державний університет імені Івана Франка на спеціальність 102 Хімія. З серпня 2021 р. працює на посаді лаборанта на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: серпень 2021 р.

Печериця Галина Дмитрівна

Посада: лаборант.

Біографія: народилася 21 квітня 1999 року в с. Кочерів Радомишльського району Житомирської області. З 2005 до 2014 р. навчалася в Кочерівській ЗОШ І-ІІІ ст., 9 класів якої закінчила з відзнакою. З 2014 до 2018 р. навчалася в ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради за спеціальністю 5.01010201 «Початкова освіта», який закінчила з відзнакою. З 2018 р. — студентка природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 091 «Біологія»). Трудову діяльність розпочала в 2015 році із позанавчальної практики уроків, позакласних занять в гуманітарній гімназії № 5 м. Коростишів.

Початок роботи в університеті: червень 2021 р.

Інформація про вищу освіту: у 2018 р. закінчила з відзнакою ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради, отримавши освіту молодшого спеціаліста та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів.

Огороднічук Катерина Ігорівна

Посада: лаборант.

Біографія: народилася 14 вересня 2004 року в смт. Червоне Бердичівського району Житомирської області. У 2021 р. закінчила Червоненську загальноосвітню школу I–III ступенів. Цього ж року вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на природничий факультет (спеціальність 091 Біологія). З березня 2024 р. працює на посаді лаборанта на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: березень 2024 р.