Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
Павлюченко Олеся Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: в. о. завідувача кафедри, доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 15.07.1981 р. у Бердичеві Житомирської області. У шкільні роки навчалася у Малій Академії Наук, у 1998 р. зайняла І місце на Всеукраїнському захисті учнівських наукових робіт. В 1998 році закінчила Романівську ЗОШ І-ІІІ ст. З 2006 р. працювала на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.25 — «Паразитологія і гельмінтологія». З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри. З 2020 року виконує обов’язки завідувача кафедри.

Початок роботи в університеті: вересень 2006 року.

Інформація про вищу освіту: у 2003 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 23457446 від 30.06.2003 р.) та поступила до аспірантури на кафедру зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.25 — «Паразитологія і гельмінтологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) — паразити перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 041557 від 14.06.2007 р. Диплом доцента 12ДЦ № 020978 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 07.11.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі біології. Посвідчення № 06/16-17 від 07.12.2016 р. Наказ № 182-к від 03.11.2016 р., тема стажування: «Підвищення ефективності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу».

Наукові інтереси: зоологія безхребетних, вікова фізіологія та шкільна гігієна, паразитологія і гельмінтологія. Є лауреатом премії Національної Академії наук України для молодих учених 2008 року.

Навчальні предмети, які викладає: основи валеології, анатомія і фізіологія дітей, спеціальна паразитологія, паразитологія. Є співавтором навчального посібника для студентів з грифом МОН.

Нагороди: диплом Президії Національної Академії наук України для молодих вчених 2008 р.; грамоти ЖДУ 2007 р. та 2008 р.; свідоцтво «Сучасна освіта в Україні — 2008»; диплом ЖДУ 2008 р.

Основні друковані праці:

Стадниченко Агнеса Полікарпівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор біологічних наук, професор, Академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник освіти України

Біографія: народилася 18.09.1935 р. у м. Пирятин Полтавської області. У 1953 р. закінчила із золотою медаллю Львівську середню школу № 13. З 1953 по 1958 р. навчалася у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на біологічному факультеті, де здобула спеціальність біолога-зоолога. У 1958–1964 рр. викладала біологію і хімію спочатку в 40-ій восьмирічній, пізніше — хімію в 15-ій середній школі м. Львова. У жовтні 1964 р. була зарахована до аспірантури при кафедрі зоології Львівського державного університету. В 1968 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1968 до 1971 р. — в. о. доцента кафедри іхтіології, голова методоб’єднання «Іхтіологія та гідробіологія», в. о. завідувача кафедрою іхтіології та гідробіології Астраханського технічного інституту рибної промисловості (Астрибвтуз). В 1971-1973 рр. Стадниченко А. П. працювала у Житомирському державному педагогічному інституті ім. І. Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) на посаді доцента, а з 1973 р. і по 2020 рік — завідувач кафедрою зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: листопад 1971 р.

Інформація про вищу освіту: у 1958 році закінчила Львівський державний університет імені І. Франка, (диплом: Н № 562199 від 28.06.1958 р.) за спеціальністю «Біологія», кваліфікація біолог-зоолог.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася з 1964 року по 1967 рік в аспірантурі на кафедрі зоології безхребетних Львівського державного університету імені І. Франка. В докторантурі навчалася з 1979 року по 1981 рік (переведена була рішенням МОН на посаду ст. наук. працівника).

Теми дисертаційних досліджень: «Пресноводные брюхоногие моллюски (Gastropoda) западных областей Украины». Диплом кандидата біологічних наук МКД № 011124 від 12.06.1968 р. Атестат доцента МДЦ № 063003 від 17.05.1971 р., Москва (протокол № 12/П). Тема докторської дисертації: «Пресноводные моллюски Украинской СССР, их трематодофауна и воздействие на молюсков трематод», диплом доктора біологічних наук БЛ № 001141 від 15.04.1983р. Атестат професора: серія ПР № 010702 від 17.02.1984 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018–31.12.2018 рр. Стажувалася у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 18 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання «Зоології», «Гідроекології», «Основ гідробіології», «Біоресурсів України», «Основ біологічної класифікації» і керівництва магістерськими роботами.

Наукові інтереси: малакологія, паразитологія, екологія, водна токсикологія, гідробіологія, гідроекологія.

Навчальні предмети, які викладає: гідроекологія, зоологія безхребетних, основи біологічної класифікації, біоресурси України, систематика безхребетних тварин з основами екології.

Нагороди: грамота Вищої атестаційної комісії України 2011 р.; почесна грамота Кабінету Міністрів України 2016 р.; почесна грамота ЖДУ ім. Івана Франка 2015 р.; подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації 2015 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» 2009 р.; грамота Верховної Ради України 2009 р.; грамота ЖДУ 2007 р.; посвідчення Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» 2005 р.; удостоверение «Ветеран труда» 1987 г.; Відмінник народної освіти 1985 р.; почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» 1996 р.; Почесна грамота Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» від 11 жовтня 2019 р.

Основні друковані праці:

Шевчук (Янович) Лариса Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор біологічних наук.

Біографія: народилась 13.02.1972 р. у Житомирі. У 1987 році закінчила школу № 22 в м. Житомирі. А у 1990 р. закінчила з відзнакою Житомирське базове медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа», у 1995 р. закінчила з відзнакою ЖДПІ ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». Аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка закінчила у 1998 році, отримала грант Соросівського аспіранта. З 1998 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, а з 2014 року є професором кафедри зоології. Протягом 2001-2004 рр. була заступником декана природничого факультету, а з 2004 по 2014 р. — деканом факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти ЖДУ. З 2014 р. і по 2018 р. — проректор ЖДУ імені Івана Франка з навчальної роботи. З 2018 року і дотепер є професором кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи. Кандидат біологічних наук з 1998 р., а доктор біологічних наук з 2014 р., дисертацію захищено 8 жовтня 2013 року в спеціалізованій ученій раді Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, отримано диплом ДД № 002875.

Початок роботи в університеті: з вересня 1998 року.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія», кваліфікація «Вчитель біології і хімії» (диплом ЛР ВЕ№ 000336 від 29.06.1995 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 1998 році закінчила аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, кандидат біологічних наук з 1999 р., дисертацію захищено 29.09.1998 року в спеціалізованій ученій раді Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, отримано диплом ДК № 002452.

Теми дисертаційних досліджень: «Розмноження перлівницевих (Bivalvia:Unionidae) в умовах Центрального Полісся України». Атестат доцента: серія ДЦ № 006589 від 23.12.2002 р.). Тема докторської дисертації: «Перлівницеві Unionidae Rafineque, 1820 (Bivalvia) в сучасних екологічних умовах України (стан популяцій, особливості статевої структури і розмноження, біоценотичні зв’язки та фауна)». Атестат професора АП № 000665 від 18 грудня 2018 року.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 20 від 28.12.2018р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання «Біогеографії», «Актуальних проблем зоології», «Основ біологічної класифікації», «Актуальних проблем сучасної систематики та номенклатури», «Зоології» і керівництва магістерськими роботами.

Наукові інтереси: малакологія, екологія, паразитологія, гідробіологія.

Навчальні предмети, які викладає: біогеографія, основи біологічної класифікації, актуальні проблеми зоології, актуальні проблеми сучасної систематики і номенклатури.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України молодим вченим, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2003 р., відмінник Освіти України, почесна грамота Міністерства освіти і науки України; інші нагороди: грамота обласної Ради, нагрудний почесний знак «Софія Русова», почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації, нагрудний знак «Слава ЖДУ імені Івана Франка».

Основні друковані праці:

Вискушенко Дмитро Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 2.11.1977 року у Черкасах. У 1994 році після закінчення середньої школи № 12 м. Житомира вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка). У 1999 році закінчив з відзнакою цей навчальний заклад і отримав диплом за спеціальностю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У цьому ж році вступив до аспірантури при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету. З 2002 р. працював на кафедрі зоології на посадах асистента, старшого викладача. Кандидат біологічних наук з 2003 р. за спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія». З 2006 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ. З 2009 по 2014 рр. — проректор ЖДУ з виховної і навчально-методичної роботи, а з 2014 по грудень 2019 рр. — декан природничого факультету.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: закінчив у 1999 р. з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11316205 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчався в аспірантурі з 1999 року по 2002 рік при кафедрі зоології ЖДУза спеціальністю 03.00.17 — «Гідробіологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Морфофункціональні характеристики ставковика озерного Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) за дії важких металів водного середовища». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 022548 від 11.02.2004 р. Атестат доцента: серія 12ДЦ № 017969 від 24.10.2007 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 03.12.2018 р. — 31.12.2018 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 19 від 28.12.2018 р. Наказ № 248-к від 28 грудня 2018 р., тема стажування: «Удосконалення викладання предметів „Зоологія“, „Систематика хордових з основами екології“, „Біоресурси України“ та удосконалення методик науково-дослідної роботи».

Наукові інтереси: коло наукових інтересів Вискушенка Д. А. охоплює малакологію, водну токсикологію та гідробіологію. Є стипендіатом Кабінету Міністрів України в 2005-2006 роках.

Навчальні предмети, які викладає: зоологіяхребетних, систематика хордових з основами екології.

Нагороди: посвідчення Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»; почесна грамота Міністерства освіти і науки України; почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації; грамота Президії Національної Академії наук України;грамота ЖДУ.

Основні друковані праці:

Романюк Руслана Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук, декан природничого факультету.

Біографія: народилась 31.07.1971 р. у Житомирі. У 1988 році закінчила з золотою медаллю Житомирську середню школу № 30. По закінченню Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1993 році працювала вчителем біології у СШ № 9 м. Коростеня, СШ № 34 м. Житомира. Після закінчення аспірантури у 2000 р. працювала на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача і доцента. У 2001 році за захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальністі 03.00.08 — зоологія. З 2004 року по теперішній час — доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ імені Івана Франка. З грудня 2019 р. — декан природничого факультету.

Початок роботи в університеті: вересень 2000 р.

Інформація про вищу освіту: у 1993 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Біологія і хімія» і отримала кваліфікацію вчителя біології і хімії середньої школи (диплом: КЛ № 900657 від 30.06.1993 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1997 по 2000 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Порівняльно-каріологічна характеристика родини перлівницевих (Mollusca: Bivalvia : Unionidae) фауни України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 014156 від 10.04.2002 р.). Аттестат доцента серія 02 ДЦ № 001133 від 28.04.2004 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, Інститут післядипломної освіти та дорадництва, 14.03.2016 р. — 14.04.2016 р. (наказ по ЖНАЕУ № 43 від 03.03.2016р.). Стажування на кафедрі анатомії і гістології, тема стажування: «Використання цитологічних і гістологічних методів при організації навчальної та наукової роботи студентів біологічних спеціальностей» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 980256 від 14.04.2016 р.).

Наукові інтереси: зоологія, цитогенетика, методика викладання біологічних дисциплін у закладах вищої освіти, професійна підготовка вчителів біології, профільне навчання. Є Лауреатом премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки. Співавтор одного підручника та двох навчальних посібників з грифом МОН України (для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів та для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навчальних закладів).

Навчальні предмети, які викладає: загальна цитологія і гістологія, біологія індивідуального розвитку, цитологія з основами гістології та ембріології, теорія і методика викладання біології в старшій профільній школі.

Нагороди: присуджено премію Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки 2005 р. за роботу «Сучасний стан найпоширеніших груп прісноводних молюсків фауни України: видовий склад, систематика, екологічні особливості і стратегія охорони» (наказ Президента України2005 р.) нагороджено дипломом Житомирського державного університету імені Івана Франка І ступеня як кращий молодий науковець університету за визначні досягнення у науково-дослідній роботі 2006 р.; нагороджено почесною грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за вагомий внесок у розвиток інтеграції науки і освіти як учасник міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україна — 2007»; нагороджено дипломом Житомирського державного університету імені Івана Франка за особистий творчий внесок в упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику 2008 р.; отримано подяку Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну діяльність із методичного забезпечення навчального процесу та участь підготовлених підручників у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 року 2008 р.; нагороджено дипломом за ІІ місце у конкурсі «Кращий наставник академічної групи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2014 р.; отримано подяки Житомирського державного університету імені Івана Франка за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки 2015 р., та 2016 р.; отримано подяку голови Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну життєву позицію 2016 р; обрано членом-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 2018 р.

Основні друковані праці:

Гарбар Діана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 26.01.1978 р. в Харкові. У 1995 році закінчила ЗОШ № 34, м. Житомир з золотою медаллю. У 2000 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Після закінчення університету працювала вчителем біології та хімії у ЗОШ № 34 м. Житомира. З 2006 року кандидат біологічних наук, в.о. доцента кафедри ботаніки ЖДУ імені Івана Франка, а з 2011 року присвоєне вчене звання доцента кафедри ботаніки.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 рік.

Інформація про вищу освіту: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка у 2000 році (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом ТМ № 13941611 від 30.06.2000 року).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: у 2002–2005 рр навчалась в аспірантурі при кафедрі зоології ЖДУ. В 2006 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Planorbarius (Castropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 040670 від 12.04.2007 року. Атестат доцента 12ДЦ № 026344 від 20.01.2011 р.).

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет, 08.10.2018 р. — 09.11.2018 р. Стажування відбувалося на кафедрі загальної екології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 980613 від 09.11.2018 р., тема стажування: «Теоретичні та методичні засади викладання дисциплін у вищій».

Наукові інтереси: каріологія, каріосистематика, малакологія. Співорганізатор конкурсу «Кращий майбутній вчитель біології» на природничому факультеті; видано два навчальних посібника з грифом МОН України (у співавторстві).

Навчальні предмети, які викладає: біологія, екологія та природокористування, екологія надорганізмових систем, екологічна генетика.

Нагороди: нагороджена дипломом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» 2012 р.; нагороджена дипломом за 1 місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р.; нагороджена грамотою від профспілкової організації за сумлінну, творчу, активну наставницьку діяльність та особистий приклад у вихованні студентської молоді 2013 р.; отримала подяку виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну багаторічну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 2014 р.

Основні друковані праці:

Єрмошина Тетяна Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 06.10.1977 р. у Житомирі. У 1994 році закінчила загальноосвітню школу № 3 міста Житомира. З 1999 по 2000 рік працювала лаборантом в Житомирський районній санепідстанції. З 2003 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. З 2008 р. і по теперішній час — доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2003 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія» (диплом: ТМ № 11316215 від 30.06.1999 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: протягом 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — зоологія.

Теми дисертаційних досліджень: «Показники функціонування миготливого епітелію у різних представників родини Unionidae (Mollusca: Bivalvia) і їх залежність від чинників навколишнього середовища». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 031932 від 15.12.2005 р. Диплом доцента: 12ДЦ № 020978 від 23.12.2008 р.

Інформація про стажування: Національна академія наук України Інститут зоології імені І. Шмальгаузена. 21.11.2016 р. — 22.12.2016 р. Стажування у відділі еволюційно-генетичних основ систематики. Посвідчення № 7/16 від 22.12.2016 р. Наказ № 175-к від 18.11.2016 р., тема стажування: «Ознайомлення з сучасним станом розвитку наукових досліджень з проблеми еволюції тварин та їх співіснування з людиною в урбаністичних системах. Вдосконалення фахової майстерності та модернізація системи викладання дисциплін «Еволюційне вчення» та «Зоологія урбаністичних систем».

Наукові інтереси: малакологія, паразитологія та водна токсикологія.

Навчальні предмети, які викладає: урбозоологія, еволюційне вчення з основами філогенії органічного світу, біофізика.

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету 2008 та 2009 року; почесна Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за значний особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди професійного свята Дня працівника освіти 2018 рік; грамота Президії національної Академії Наук України за наукову роботу «Комплексне еколого-фізіологічне та токсикологічне дослідження прісноводних молюсків України, їх роль для біотестування у системі екологічного моніторингу» від 25 лютого 2009 року.

Основні друковані праці:

Шевчук Світлана Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 26.03.1978 року в смт. Ружин Житомирської області. У 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. Працювала вчителем біології і хімії у Вербівській неповній середній школі Ружинського району Житомирської області. З 2003 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента, старшого викладача та доцента. З 2009 р. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Початок роботи в університеті: вересень 2003 р.

Інформація про вищу освіту: у 2000 р. закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія і хімія», отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (ТМ № 13941621 від 30.06.2000 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 навчалася в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Гетеротрофні джгутикові центральної частини Українського Полісся». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 051990 від 28.04.2009 р. Диплом доцента 12 ДЦ № 046183 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет Інститут післядипломної освіти та дорадництва, 14.03.2016 р. — 14.04.2016 р. Стажування відбувалося на кафедрі мікробіології, вірусології та епізоотології. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 980254 від 14.04.2016 р. Наказ № 43 від 03.03.2016 р. Тема стажування: Використання мікробіологічних методів при організації навчальної та наукової роботи студентів біологічних спеціальностей.

Наукові інтереси: біологія гетеротрофних джгутикових, біорізноманіття тваринного світу Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: мікробіологія, вірусологія, механізми онтогенезу.

Нагороди: подяка ЖДУ 2017 р.; грамота ЖДУ 2012 р.

Основні друковані праці:

Максименко Юлія Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 08.03.1981 р. у Житомирі. У 1998 році закінчила ЗОШ№ 23 в м.Житомирі. У 2005 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2002 по 2005 рр. працювала лаборантом кафедри ботаніки ЖДУ. З 2010 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 2005 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (диплом: ТМ № 28116143 від 30.06.2005 р.), отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології ЖДУ з 2005 по 2009 рік.

Теми дисертаційних досліджень: «Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 067032 від 31.05.2011 р.). Диплом доцента 12ДЦ № 042755 від 30.06.2015 р.).

Інформація про стажування: Київський університет імені Бориса Грінченка, 07.04.2016 р. — 30.06.2016 р. 01.09.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі дошкільної освіти. Довідка про проходження стажування № 107-н від 12.12.2016 р. Наказ № 183 від 05.04.2016 р. Тема стажування: «Сучасні освітні технології викладання основ природознавства з методикою у процесі підготовки фахівців дошкільної освіти».

Наукові інтереси: фауна, систематика та екологія молюсків України.

Навчальні предмети, які викладає: зоологія з основами етології, біотехнологія з основами генної інженерії, основи природознавcтва з методикою навчання, методологія наукових досліджень.

Нагороди: грамота за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки 2015 р.

Основні друковані праці:

Васільєва Людмила Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент (б.в.з.), кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 04.08.1985 р. у смт. Черняхів Житомирської області. У 2002 році закінчила Черняхівську ЗОШ I-III ст. з золотою медаллю. По закінченню Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2007 р. працювала вчителем біології у Жадьківській ЗОШ I-III ступенів, цього ж року вступила до аспірантури. З 2010 р. працює в ЖДУ імені Івана Франка на посадах: методиста факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки, асистента кафедри екології та природокористування, асистента кафедри охорони праці та цивільної безпеки. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». З 2012 р. — асистент кафедри зоології, з 2013 є старшим викладачем кафедри зоології.

Початок роботи в університеті: з 2010 р.

Інформація про вищу освіту: у 2007 р. закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 32862659 від 30.06 2007 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася в аспірантурі з 2007 по 2010 рік на кафедрі зоології ЖДУ. З 2011 р. кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість та статева структура». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 002067 від 22.12.2011 р.

Інформація про стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, 20.03.2017 р. — 28.04.2017 р. Стажування на кафедрі біофізики та біоінформатики. Довідка про проходження стажування № 2093-В від 10.05.2017 р. Наказ № 13-179 від 14.03.2017 р. Тема стажування: «Удосконалення професійної підготовки при викладанні навчальної дисципліни біофізика».

Наукові інтереси: малакологія (систематика, морфологічна та алозимна мінливість, поширення, особливості екології, популяційної структури перлівницевих Unionidae України). Є виконавцем міжнародного наукового проекту (Литва, Вільнюс, 2013), учасником стажування для молодих науковців та викладачів (Австрія, Відень-Зальцбург, 2014).

Навчальні предмети, які викладає: біофізика, біогеографія.

Нагороди: грамота ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки 2015 р.; грамота Управління освіти і науки ЖОДА за сумлінну працю та з нагоди 96-ї річниці заснування університету 2015 р.; грамота ЖДУ 2017 р.

Основні друковані праці:

Сіваєва Катерина Володимирівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 19.09.1955 р. у Володимир-Волинському Волинської області. У 1973 році закінчила середню школу № 24 у м. Житомирі. Повну вищу освіту отримала в Костромському державному педагогічному інституті імені Некрасова за спеціальністю «Вчитель біології». З 1981 р. працює на кафедрі зоології ЖДУ на посадах лаборанта, старшого лаборанта, а з 2010 року по 2015 рік — асистента кафедри. Голова профспілки природничого факультету. З 2015 року по теперішній час — старший лаборант кафедри зології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересня 1981 року.

Інформація про вищу освіту: 30 липня 1979 р. закінчила Костромський державний педагогічний інститут імені Некрасова за спеціальністю «Вчитель біології». Диплом ЖВ № 356136.

Наукові інтереси: особливості догляду, утримання, розведення акваріумних риб та кімнатних рослин.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів 2005 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від Дня заснування університету 2009 р.; почесна грамота Житомирської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в професійній діяльності, активну участь в діяльності профспілкової організації по захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників 2010 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та в зв’язку з 55-ти річчям від дня народження 2010 р.; грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди Дня працівників освіти 2011 р.; почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, навчальній, методичній, виховній роботі та з нагоди 60-річчя від дня народження 2015 р.

Основні друковані праці:

Ігнатенко Ольга Олександрівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 29.05.1997 р. у м. Олевську. У 2014 р. закінчила Олевську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2018 р. та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 6.040102 Біологія. У 2019 р. закінчила магістратуру за спеціальністю 091 Біологія та здобула кваліфікацію магістра біології, біолога, викладача біології, молодшого наукового співробітника (біологія). З вересня 2019 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2019 року.

Інформація про вищу освіту: у 2018 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.040102 Біологія, диплом В18 № 053639 від 30.06.2018 р. та здобула кваліфікацію вчителя біології. У 2019 р. закінчила магістратуру при Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 091 Біологія, диплом М20 № 012861 від 01.01.2020 р. та здобула кваліфікацію магістра біології, біолога, викладача біології, молодшого наукового співробітника (біологія).

Наукові інтереси: вивчення видового складу і екологічної структури фауни ссавців і птахів різних територій України.

Основні друковані праці:

Яремчук Наталія Олегівна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 11.07.1998 р. у смт. Черняхові Житомирської області. У 2015 р. закінчила Черняхівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2019 р. та здобула повну вищу освіту за спеціальністю 6.040102 Біологія. У 2019 р. Вступила у магістратуру за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологяі та здоров’я людини), а також здобуваю кваліфікацію магістра заочної форми навчання 091 Біологія, професійна кваліфікація бакалавр біології, вчитель біології, 16 липня 2020 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: 16 липня 2020 року.

Інформація про вищу освіту: у 2019 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.040102 Біологія, диплом В19 № 144902 від 30.06.2019 р. та здобула кваліфікацію вчителя біології.

Дмитрук Вікторія Сергіївна

Посада: старший лаборант.

Біографія: народилася 27 грудня 1997 року у м. Овруч. В 2015 р. закінчила Овруцьку загальноосвітню школу І-ІІІ ст. № 1. В цьому ж році вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на природничий факультет. У 2019 році отримала ступінь вищої освіти бакалавр, зараз отримує магістерський рівень вищої освіти за спеціальністю Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). З вересня 2020 року працює на посаді старшого лаборанта на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2020 р.

Інформація про вищу освіту: у 2019 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, здобула кваліфікацію: вчитель біології, напряму підготовки 6.040101 Біологія, диплом В19 № 144898 від 30 червня 2019 р.

Основні друковані праці: