Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Навчальна робота кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Важливим аспектом роботи викладачів кафедри є забезпечення навчального процесу. Члени кафедри постійно і систематично працюють над навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін і курсів, що викладаються в університеті, розробкою робочих програм і навчально-методичних комплексів. Вони є авторами і співавторами понад 20 навчально-методичних посібнків для студентів, рекомендованих Вченою радою ЖДУ імені Івана Франка (робочих зошитів, курсів лекцій, словників біологічних термінів, збірників тестів, методичних рекомендацій до проведення лабораторних занять і самостійної роботи тощо), а також 5 підручників і 5 навчальних посібників з грифом МОН України для загальноосвітних і вищих навчальних закладів.

Протягом семидесятих років 20 ст. зусиллями доцентів кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи К. І. Копеїна та Л. М. Куркчі створювалися фонди зоологічного музею, який пізніше було реорганізовано в Музей природи Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сьогодні цей музей є одним із найкращих серед вищих навчальних закладів України. Його фонди нараховують понад 300 представників фауни не лише України, а й усіх континентів світу, містять колекції рослин, мінералів, скам’янілостей України, Євразії. Музей природи використовується як у навчальному, так і у виховному процесі.