Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Наукова робота членів кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ здійснюється у межах кафедральних державних наукових тем: «Тваринний світ України (систематика, екологія, біологія) в умовах глобальних змін клімату Землі» та «Підготовка майбутнього педагога до реалізації принципа наступності у викладанні природничих дисциплін загальноосвітньої школи і ВНЗ». Викладачі кафедри зоології здійснюють науковий пошук в таких галузях як: зоологія безхребетних і хребетних тварин, малакологія, гідробіологія, екологія, паразитологія, акарологія, протозоологія, молекулярна генетика, каріологія, методика викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах.

Кафедра гордиться своїми випускниками, серед яких:

  • «Відмінники освіти України» (Вискушенко А. П., Вискушенко Д. А., Гирин В. К., Стадниченко А. П., Янович Л. М.);
  • «Заслужені працівники освіти України» (Стадниченко А. П.; Вискушенко А. П.);
  • Лауреати премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки (Янович Л. М., Мельниченко Р. К.);
  • Лауреат премії для молодих вчених від Національної Академії наук України (Павлюченко О. В.);
  • Лауреати Соросівського гранту «Відродження» (Стадниченко А. П., Янович Л. М.);
  • Стипендіати кабінету Міністрів України (Вискушенко Д. А., Янович Л. М.);
  • нагороджені почесним знаком «Софія Русова» (Стадниченко А. П., Янович Л. М.);
  • нагороджені медаллю «Слава ЖДУ» (Стадниченко А. П., Гирин В. К., Іваненко Л. Д.);
  • Лауреат конкурсу «Кращий наставник академгрупи Житомирського державного університету імені Івана Франка» (Мельниченко Р. К.).

При кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи в 1992 році відкрито аспірантуру за спеціальністю «Зоологія», якою і тепер успішно керує доктор біологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України А. П. Стадниченко — автор більше 350 наукових праць, засновник єдиної в Україні малакологічної школи, на базі якої проводяться міжнародні наукові конференції і здійснюється координація наукових досліджень молюсків. Більше десятка її випускників успішно захистили дисертації на звання кандидатів біологічних наук. З 2007 року на кафедрі діє докторантура, по закінченні якої двоє випускників (Янович Л. М. і Гарбар О. В.) отримали вчене звання доктора біологічних наук.