Житомирська наукова малакологічна школа

Дата заснування наукової школи: 1976 рік.

Засновник: доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Керівник: доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Склад Житомирської наукової малакологічної школи:
Доктори наук

 • Стадниченко Агнеса Полікарпівна — засновник і керівник школи, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник народної освіти України
 • Гарбар Олександр Васильович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Житова Олена Петрівна — доктор біологічних наук, професор кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу Поліського національного університету
 • Киричук Галина Євгеніївна — доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Романюк (Мельниченко) Руслана Костянтинівна — доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, декан природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Уваєва Олена Іванівна — доктор біологічних наук, професор кафедри наук про Землю державного університету «Житомирська політехніка»
 • Шевчук (Янович) Лариса Миколаївна — доктор біологічних наук, професор кафедри наук про Землю державного університету «Житомирська політехніка»

Інші

 • Андрійчук Тамара Вячеславівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Астахова Лариса Євгеніївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Василенко Ольга Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Васільєва Людмила Анатоліївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри наук про Землю державного університету «Житомирська політехніка»
 • Вискушенко Дмитро Андрійович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Гарбар Діана Анатоліївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Гарлінська Алла Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Демчук (Кадлубовська) Наталія Станіславівна — кандидат біологічних наук, провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Єрмошина Тетяна Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент
 • Максименко (Тарасова) Юлія Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Музика Лідія Володимирівна — кандидат біологічних наук, доцент (б. в. з.) кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Павлюченко Олеся Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Першко Ірина Олександрівна — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач циклової комісії медико-біологічних дисциплін Житомирського базового фармацевтичного фахового коледжу Житомирської обласної ради
 • Пінкіна Тетяна Василівна — кандидат біологічних наук, доцент
 • Чернишова Таїсія Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри економіки підприємництва та туризму Поліського національного університету
 • Шевчук Тетяна Володимирівна — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін ЖДУ імені Івана Франка

Мета: дослідження малакофауни України.

Завдання: з’ясування видового складу, особливостей поширення, екології, біології, паразитів молюсків і впливу останніх на морфологічні, фізіологічні і біологічні їх особливості, а також з’ясування біоіндикаційної ролі молюсків.

Основні наукові напрями

З початку створення школи і дотепер здійснюються наукові дослідження прісноводних та наземних молюсків фауни України, приділяється певна увага паразитологічним дослідженням.

Дослідження молюсків України здійснюється у напрямках:

 • фауністичний;
 • паразитологічний;
 • екологічний.

За свою діяльність Житомирська наукова малакологічна школа має значний науковий доробок: понад 1000 наукових робіт опубліковано у фахових українських та зарубіжних виданнях, у тому числі 14 монографій, понад 50 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science.

Учасники школи були стипендіатами Кабінету Міністрів України, лауреатами премії Президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки, лауреатами премій НАН України для молодих учених, виборювали гранти фонду «Відродження» та грант Президента України для обдарованої молоді, вигравали конкурси молодіжних інноваційних проектів у галузі природничих наук у державах-учасниках СНД.

Малакологічна школа є ініціатором та співорганізатором Міжнародних наукових малакологічних конференцій, які стали традиційними (2002, 2004, 2006, 2012, 2016, 2019) та були проведені на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка за організаційної підтримки установ Національноі Академії Наук України та освітніх і наукових закладів інших країн. Крім того члени наукової малакологічної школи, виступили співорганізаторами V з’їзду Гідроекологічного товариства України «Актуальні гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем» (2010 р.).

З 2004 р. на базі малакологічної школи діє науково-координаційний малакологічний центр.

Малакологічні конференції
 • І Міжнародна наукова конференція «Молюски. Основні результати, проблеми та перспективи досліджень» була проведена 13-15 травня 2002 р. на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка. До організаційного комітету надійшло 72 заявки від 107 чоловік із 4-х країн на усні та стендові доповіді, присвячені різним аспектам вивчення молюсків. Для участі у роботі конференції зареєструвалось 40 учасників із 8 міст України, а також з Росії, Польщі та США.
 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Екосистемні і морфоеволюційні дослідження молюсків» була проведена 13-15 травня 2004 р. Матеріали для участі у роботі міжнародної конференції надійшли від фахівців-науковців 122 чоловік із 6 країн. Про широту і всебічність досліджень свідчить те, що було представлено 10 науково-дослідних інститутів, 1 музей, 15 освітніх установ, 2 промислових товариства.
 • ІІІ Міжнародна наукова малакологічна конференція «Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень» відбулася в Житомирі 27-29 вересня 2006 р. Вона була наймаштабнішою. Матеріали для участі у роботі міжнародної конференції надійшли до організаційного комітету від 183 фахівців-науковців із 10 країн. Було представлено 19 науково-дослідних інститутів, 3 музеї, 19 освітніх установ.
 • 16-18 травня 2012 р. відбулася IV Міжнародна малакологічна науково-практична конференція. Надійшли заявки від 137 фахівців-науковців із шести країн. Кращі статті після редагування увійшли до спеціального випуску фахового періодичного видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». Було проведено лекторій для молодих науковців.
 • 6-7 жовтня 2016 р. відбулася V Міжнародна малакологічна конференція «Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень». Матеріали для участі у її роботі надійшли від 80 фахівців-науковців із 5 країн: 10 міст України, а також Литви, Росії, Білорусії, Узбекистану. Представлено 7 науково-дослідних інститутів, 17 освітніх установ 1 державний музей. Матеріали окремим випуском фахового видання «Біологія та екологія».
 • Крім того, 7–10 вересня 2010 р. Житомирський державний університет, у т.ч. члени наукової малакологічної школи, виступили співорганізаторами V з’їзду Гідроекологічного товариства України «Актуальні гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем».