Житомирська наукова малакологічна школа

Дата заснування наукової школи: 1976 рік.

Засновник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Основні представники:

  • Киричук Г. Є. — д. б. н, професор, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • Шевчук Л. М. — д. б. н, професор, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Павлюченко О. В. — к. б. н, доцент, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Вискушенко Д. А. — к. б. н, доцент, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Єрмошина Т. В. — к. б. н, доцент, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Максименко Ю. В. — к. б. н, доцент, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи;
  • Гарбар О. В. — д. б. н, професор, завідувач кафедри екології та географії;
  • Гарбар Д. А. — к. б. н, доцент, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Мета: дослідження малакофауни України.

Завдання: з’ясування видового складу, особливостей поширення, екології, біології, паразитів молюсків і впливу останніх на морфологічні, фізіологічні і біологічні їх особливості.

Основний науковий напрям: дослідження молюсків України зусиллями членів малакологічної школи здійснюється у кількох різних напрямках (фауністичний, паразитологічний, екологічний).