Житомирська наукова малакологічна школа

Дата заснування наукової школи: 1976 рік.

Засновник: доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Керівник: доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Стадниченко Агнеса Полікарпівна.

Склад Житомирської наукової малакологічної школи:
Доктори наук

 • Стадниченко Агнеса Полікарпівна — засновник і керівник школи, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України, заслужений працівник народної освіти України
 • Гарбар Олександр Васильович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Житова Олена Петрівна — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності Поліського національного університету
 • Киричук Галина Євгеніївна — доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Уваєва Олена Іванівна — доктор біологічних наук, професор кафедри екології державного університету «Житомирська політехніка»
 • Шевчук (Янович) Лариса Миколаївна — доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка

Інші

 • Андрійчук Тамара Вячеславівна — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Астахова Лариса Євгеніївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Василенко Ольга Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Васільєва Людмила Анатоліївна — кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Вискушенко Дмитро Андрійович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Гарбар Діана Анатоліївна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Демчук (Кадлубовська) Наталія Станіславівна — кандидат біологічних наук, провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Єрмошина Тетяна Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Максименко (Тарасова) Юлія Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Музика Лідія Володимирівна — к. б. н., доцент (б. в. з.) кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Павлюченко Олеся Вікторівна — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Першко Ірина Олександрівна — кандидат біологічних наук, доцент
 • Пінкіна Тетяна Василівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук Поліського національного університету
 • Романюк (Мельниченко) Руслана Костянтинівна — доктор педагогічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, декан природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка
 • Чернишова Таїсія Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент Поліського національного університету

Мета: дослідження малакофауни України.

Завдання: з’ясування видового складу, особливостей поширення, екології, біології, паразитів молюсків і впливу останніх на морфологічні, фізіологічні і біологічні їх особливості, а також з’ясування біоіндикаційної ролі молюсків.

Основні наукові напрями

З початку створення школи і дотепер здійснюються наукові дослідження прісноводних та наземних молюсків фауни України, приділяється певна увага паразитологічним дослідженням.

Дослідження молюсків України здійснюється у напрямках:

 • фауністичний;
 • паразитологічний;
 • екологічний.

За свою діяльність Житомирська наукова малакологічна школа має значний науковий доробок: понад 1000 наукових робіт опубліковано у фахових українських та зарубіжних виданнях, у тому числі 14 монографій, понад 50 статей, індексованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science.

Учасники школи були стипендіатами Кабінету Міністрів України, лауреатами премії Президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки, лауреатами премій НАН України для молодих учених, виборювали гранти фонду «Відродження» та грант Президента України для обдарованої молоді, вигравали конкурси молодіжних інноваційних проектів у галузі природничих наук у державах-учасниках СНД.

Малакологічна школа є ініціатором та співорганізатором Міжнародних наукових малакологічних конференцій, які стали традиційними (2002, 2004, 2006, 2012, 2016, 2019) та були проведені на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка за організаційної підтримки установ Національноі Академії Наук України та освітніх і наукових закладів інших країн. Крім того члени наукової малакологічної школи, виступили співорганізаторами V з’їзду Гідроекологічного товариства України «Актуальні гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем» (2010 р.).

З 2004 р. на базі малакологічної школи діє науково-координаційний малакологічний центр.