Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи
 • Актуальні проблеми сучасної систематики і номенклатури
 • Актуальні проблеми зоології
 • Біогеографія
 • Біоресурси України
 • Біотехнологія з основами генної інженерії
 • Біофізика
 • Вікова фізіологія та валеологія
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Вірусологія
 • Гідроекологія
 • Еволюційне вчення з основами філогенії органічного світу
 • Еволюційні та генетичні аспекти онтогенезу
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Зоологія
 • Зоологія з основами етології
 • Інноваційні технології навчання природознавства
 • Іхтіологія та акваріумістика
 • Методика викладання освітньої галузі «Природознавство»
 • Методологія наукових досліджень
 • Методика викладання природознавства
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія
 • Основи зоологічної систематики і номенклатури
 • Організація куточка живої природи в кабінеті біології
 • Основи біологічної класифікації
 • Основи валеології, анатомія і фізіологія дітей
 • Основи природознавства з методикою навчання
 • Основи гідробіології
 • Паразитологія
 • Систематика хордових з основами екології
 • Спеціальна паразитологія
 • Теорія і методика викладання біології в профільній школі
 • Теоретичні аспекти шкільної валеології та гігієни
 • Урбозоологія
 • Цитологія та гістологія
 • Цитологія з основами гістології та ембріології
 • Шкільний курс біології тварин