Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри екології та географії
Андрійчук Тамара Вячеславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 09.08.1987 року у м. Житомир — 21 Житомирської області. У 2004 році закінчила Високопічську загальноосвітню школу № 2. З 2008 року працювала на посадах лаборанта, асистента. З 2015 року кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». У 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Початок роботи в університеті: вересень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: у 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології, географії, валеології та основ екології (диплом: ТМ 37346314 від 30.06.2009 р.). У 2020 р. закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» за спеціальністю Середня освіта. 014.07 Географія. Кваліфікація — викладач географії, організатор з краєзнавчо-туристичної роботи. Диплом M20 196053 від 31.12.2020 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася в аспірантурі з 2009 року по 2015 рік на кафедрі зоології ЖДУ за спеціальностю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1810) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 033574 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 01.09.2016 р. — 17.03.2017 р. Стажування на кафедрі географії та методики її навчання. Довідка про проходження стажування № 647/01 від 20.03.2017 р. Тема стажування: «Методичні умови формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення географічних дисциплін». Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, тема стажування «Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії (06.09.2021 — 17.10.2021). Інформальна та неформальна освіта: Платформа EdEra «Географія. Загальна географія» (28.10.2022 — 09.12.2022; 30 годин).

Кількість публікацій: Загальна кількість публікацій — 55. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 4 (SCOPUS).

Наукові інтереси: охорона природи, біорізноманіття.

Навчальні предмети, які викладає: метеорологія та кліматологія, основи науково-педагогічних досліджень, фізична географія України.

Нагороди: грамота ЖДУ 2018 р.; Подяка ЖДУ 2023 р.; Почесна грамота ЖДУ 2022 р.

Основні друковані праці.

Василенко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася в місті Житомир 3 вересня 1978 р. З 1985 по 1992 навчалася в Житомирській загальноосвітній школі № 20, з 1992 по 1995 навчалася в Житомирському обласному педагогічному ліцеї. В 1995 вступила на природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту. В 2000-2001 рр. навчалася в магістратурі цього ж навчального закладу. У 2001 році вступила до аспірантурі при кафедрі зоології, захистила кандидатську дисертацію.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У 2001 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2004 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.06 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Інформація про стажування: 2023 рік, Поліський національний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 076/23-18, дата видачі 21.03.2023, тема: «Вдосконалення підходів до викладання освітніх компонент пов’язаних із теоретичною та прикладною екологією».

Кількість публікацій: 38 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: екологія живлення прісноводних молюсків Центрального Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: гідроекологія, екобезпека та техноекологія, організація і управління в природоохоронній діяльності, екологічний менеджмент і аудит, збалансований розвиток територій.

Основні друковані праці.

Власенко Руслана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри екології та географії, кандидат біологічних наук, доцент.

Біографія: народилась 22.12.1976 року в Житомирі. У 1994 році закінчила Житомирську загальноосвітню школу № 30. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1999 році за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1998 по 2000 рік працювала викладачем біології та хімії у професійно-технічному училищі № 8, протягом 2000-2004 рр. — вчителем природничих наук у Житомирській гуманітарній гімназії № 1. З 2007 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». У 2012 році отримала диплом доцента кафедри зоології. З 2012 р. по 2018 р. — доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи. З 2018 р. і по теперішній час доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка. Гарант освітньої програми «Середня освіта (Географія).

Початок роботи в університеті: вересень 2007 р.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 1999 році Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11037124 від 30.06.1999 р.). У 2019 році закінчила навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), здобувши професійну кваліфікацію викладача географії, організатора туристично-краєзнавчої роботи. Диплом Магістра М19 № 191236.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 рік — аспірант кафедри зоології ЖДУ.

Теми дисертаційних досліджень: «Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України. Біохіміко-генетичний каріологічний та морфологічний підходи». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 047877 від 02.07.2008 р. Диплом доцента: серія 12 ДЦ № 030983 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 07.11.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі біології. Посвідчення № 07/16-17 від 07.12.2016 р. Наказ № 182-к від 03.11.2016 р. Тема стажування: «Підвищення ефективності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу». Навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), здобувши професійну кваліфікацію викладача географії, організатора туристично-краєзнавчої роботи. Диплом Магістра М19 № 191236. Cертифікат про завершення курсу «Формування різних компетентностей: поради для педагогів на тему: «Сервіси для створення інтерактивних навчальних матеріалів» 15.08.2021. Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, тема стажування «Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії (06.09.2021 — 17.10.2021).

Кількість публікацій: загальна кількість публікацій — більше 100. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 6 (SCOPUS).

Наукові інтереси: географія населення, медична географія, геоурбаністика, фауна і екологія дощових червів, біорізноманіття тваринного світу України, молекулярна генетика. Є призером ІІ туру конкурсу «Вчитель року», співавтором навчальних посібників для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти та з грифом МОН України. Член Житомирської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Керівник проблемної групи «Краєзнавство».

Навчальні предмети, які викладає: вікова фізіологія, валеологія та шкільна гігієна, основи геоурбаністикки, краєзнавство, країнознавство, географія населення.

Нагороди: грамота ЖДУ 2016 р.; подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 2017 р.; Подяка Міністерства освіти і науки України 2021 р., Національна Академія Наук України Національний центр «Мала академія наук України» за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Малої академії наук України, формування, підтримку і виховання обдарованої учнівської молоді 2020 р.; Почесна грамота ЖДУ 2021 р.

Основні друковані праці.

Гарбар Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

Біографія: народився 18.09.1973 р. в смт. Дзержинськ Житомирської області. У 1991 році закінчив середню школу № 1 смт. Дзержинськ. У 1995 році закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. У 1995-1996 рр. працював вчителем хімії Червонохатківської середньої школи. У жовтні 1999 року закінчив аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету і розпочав роботу в університеті на посаді викладача стажиста кафедри зоології. Кандидат біологічних наук з 2001 р. за спеціальністю — 03.00.08 — зоологія. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології НАН України. З грудня 2001 року — асистент, а з квітня 2002 року — старший викладач новоствореної кафедри екології Житомирського державного педагогічного університету. У березні 2003 р. переведений на посаду доцента кафедри екології і 28 квітня 2004 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України присвоєно вчене звання доцента кафедри екології. З 2007 по 2010 р. навчався в докторантурі кафедри зоології ЖДУ. У 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю — 03.00.08 — зоологія у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології НАН України. З 2013 р завідувач кафедри екології, природокористування та біології людини (нині кафедра екології та географії). 20 вересня 2019 р. рішенням вченої ради ЖДУ присвоєно вчене звання професора (АП 001315 від 16.12.2019 р).

Початок роботи в університеті: 1999 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію Вчитель біології і хімії середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив аспірантуру зі спеціальності 03.00.08 — зоологія Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка у 1999 р. Закінчив докторантуру зі спеціальності 03.00.08 — зоологія Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. Захистив докторську дисертацію «Гібридизаційні явища та їх еволюційне значення на прикладі дощових червів та легеневих молюсків» і отримав диплом доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: проходив планове стажування у Поліському національному університеті з 09.11.2020 по 18.12.2020 року (довідка № 212/01-16 від 18.12.2020 р.). Тема: Підвищення фахового рівня викладання предметів «Загальна екологія», «Методологія та організація наукових досліджень в екології», «Сучасні методи дослідження біоти», «Біоценологія». Пройшов на платформі Coursera спеціалізацію «ГІС, картографія та геопросторовий аналіз» (Університет Торонто, Канада) та ряд навчальних курсів: «Основи ГІС» (Каліфорнійський університет, м. Девіс); «Наука про геопросторові дані та її програмне забезпечення» (Університет Йонсе, Південна Корея); «Отримання даних дистанційного зондування, їх аналіз та використання» (Університет Нового Південного Уельсу (Сідней, Австралія).

Кількість публікацій: понад 160 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 19 SCOPUS, 6 Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: геоінформаційні технології, популяційна генетика, цитогенетика, біорізноманіття та його збереження. Завідувач лабораторії «Аналізу та експертизи біотичних ресурсів». Видано 1 монографію (у співавторстві). Науковий керівник учнів, які стали переможцями й призерами обласного та республіканського конкурсів Малої академії наук. Науковий керівник 3 аспірантів, що успішно захистили кандидатські дисертації. Має досвід роботи у міжнародних наукових екологічних проектах (ГІС експерт з картування біотопів у проектах Франкфуртського зоологічного товариства (FZS) «Підтримка природно-заповідних територій» («SNPA Project») та «Збереження високоцінних пралісів і старовікових лісів в окремих національних парках Українських Карпат» («IKI Project»).

Навчальні предмети, які викладає: Геоінформаційні системи в екології, Геоінформаційні технології в географії, Математичні методи та інформаційні технології в біології, Основи географічного моделювання та прогнозування, Статистичні та картографічні методи в екології.

Нагороди: лауреат премії Президента України для молодих вчених 2005 року. Лауреат Щорічної Поліської Відзнаки «Срібна Вежа» 2007 року. Грамота Міністерства освіти і науки України, подяка від Національного центру «Мала академія наук України». Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р. та численними грамотами і подяками за наукові досягнення.

Основні друковані праці.

Демчук Наталія Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 06.07.1990 р. в смт. Дзержинськ (сучасна назва смт. Романів) Житомирської області. У 2007 р. з відзнакою закінчила Романівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 2012 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, географії та екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи. У цьому ж році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології. 3 2015 року працювала лаборантом кафедри екології, природокористування та біології людини. З 2016 року асистент кафедри екології, природокористування та біології людини. В 2016 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Початок роботи в університеті: 2016 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2012 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, географії та екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи. У 2012 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2015 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Слизняки роду Arion (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у фауні України: видовий склад, каріологічні та морфологічні особливості» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: з 16.05.16 р. по 17.03.17 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Тема стажування «Особливості соціально-економічного розвитку країн світу в залежності від їх географічного положення» (довідка № 649/01 від 20.03.2017 р.).

Кількість публікацій: 23 наукові праці. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: біоценологія, географія материків і океанів.

Навчальні предмети, які викладає: екологічні проблеми України, біоценологія.

Основні друковані праці.

Корінний Володимир Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат геологічних наук.

Біографія: народився 08.03.1960 р. в с. Черповоди Уманського р-ну Черкаської області. У 1977 році закінчив Рижавську середню школу. У 1982 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Географія з додатковою спеціальністю біологія» і отримав кваліфікацію вчителя географії і біології. У 1982-1985 рр. працював вчителем географії і біології Ільківської восьмирічної школи. З 1985 по 1988 роки працював методистом Вінницької обласної станції юних натуралістів. З 1989 по 1992 роки навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук АН України. З 1992 по 2020 роки працював у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2005 році в спеціалізованій вченій раді Інституту геологічних наук НАН України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата геологічних наук зі спеціальності палеонтологія і стратиграфія. У грудні 2008 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної географії.

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1982 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «географія з додатковою спеціальність біологія» та здобув кваліфікацію вчителя географії і біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 1989-1992 роки — аспірантура при Інституті геологічних наук НАН України (відділі палеонтології і стратиграфії палеозойських відкладів).

Тема дисертаційних досліджень: «Хітинозої лудловських відкладів силуру Волино-Поділля та їх стратиграфічне значення».

Інформація про стажування: у 2021 році пройшов стажування на кафедрі 6iopecypciв, аквакультури та природничих наук Поліського національного університету за темою: «Вдосконалення рівня викладання геології» (довідка № 047/23-18).

Кількість публікацій: близько 120 наукових праць.

Наукові інтереси: геологія Поділля, геологічне краєзнавство. У співавторстві видано дві монографії. Впродовж багатьох років науковий керівник робіт учнів-членів МАН, які щорічно ставали переможцями Вінницького територіального відділення та Всеукраїнського конкурсів Малої академії наук геолого-географічного спрямування.

Навчальні предмети, які викладає: геологія, геологія з основами геоморфології, геолого-геоморфологічні пам’ятки України, Регіональний геолого-геоморфологічний аналіз.

Нагороди: відмінник освіти України (посвідчення № 64784), Василь Сухомлинський (посвідчення № 84), грамота Міністерства освіти і науки України, подяка від Національного центру «Мала академія наук України», численні грамоти від Вінницької облдержадміністрації, Вінницької облради, департаменту освіти тощо.

Основні друковані праці.

Костюк Віталій Степанович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 30.07.1986 р. в м. Кременець Тернопілької області. У 2003 році закінчив Кременецький ліцей імені Уласа Самчука. В 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. В 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Початок роботи в університеті: вересень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: в 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. У 2019 році закінчив навчання у Національному педагогічному університеті імені Н. П. Драгоманова за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), здобувши професійну кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, туризмознавця. Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» М19 № 178375.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 01.09.2016 р. — 17.03.2017 р. Стажування на кафедрі географії та методики її навчання. Довідка про проходження стажування № 649/01 від 20.03.2017 р. Тема стажування: «Економіко-географічна характеристика та перспективи розвитку рекреаційного ринку України». Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща, тема стажування «Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії (06.09.2021 — 17.10.2021). Інформальна та неформальна освіта: Платформа EdEra «Географія. Загальна географія» (28.10.2022-09.12.2022; 30 годин).

Кількість публікацій: загальна кількість публікацій — 59. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 4 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: регіональна географія, ґрунтознавство, тематичне картографування.

Навчальні предмети, які викладає: картографія з основами топографії, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства, географія Житомирщини.

Основні друковані праці.

Лаврик Олександр Дмитрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор географічних наук, професор.

Біографія: народився 24.09.1979 р. у селі Хоменки Шаргородського району Вінницької області. У 1996 році закінчив Джуринську середню школу. У 2001 році закінчив природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та Географія» і отримав кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності.

У 2002 р. закінчив навчання у магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2003 р. закінчив навчання у магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Паралельно з навчанням у 2001–2004 рр. працював лаборантом і викладачем в Уманській філії Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу. У 2004–2005 рр. працював оператором з уведення даних в ЕОМ на приватному підприємстві. У 2006–2007 рр. працював учителем інформатики в Уманській загальноосвітній школі І—ІІІ ступенів № 8.

З лютого 2007 р. працював в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2008 р. по 2011 р. навчався в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» за спеціальністю 11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вересні 2011 року розпочав роботу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посаді викладача кафедри географії та методики її навчання.

Кандидат географічних наук з 2012 р.

З січня 2012 р. займав посаду старшого викладача, з квітня 2012 р. — доцента кафедри географії та методики її навчання.

15 жовтня 2019 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України присвоєно вчене звання доцента географії та методики її навчання.

У 2019 р. захистив докторську дисертацію на тему «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України» за спеціальністю 11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Доктор географічних наук з 2020 р.

У лютому 2022 року був мобілізований. Отримав вчене звання професора у грудні 2022 р.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: у 2001 році закінчив природничий факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та Географія» і отримав кваліфікацію вчителя біології, географії, валеології та основ екології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності.

У 2002 р. закінчив навчання у магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача географії.

У 2003 р. закінчив навчання у магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та отримав кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив аспірантуру зі спеціальності 11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2011 р.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу» і отримав диплом кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.01 — фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Захистив докторську дисертацію «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України» і отримав диплом доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.11 — конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Інформація про стажування: 2019 рік Суспільно-економічний університет у Пшеворську (Higher School of Social and Economic Przeworsk) 01.02.19–01.05.19. Тема стажування «Modern University in the system of European education: methods teachіng scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process». Сертифікат № IFC-WSSG / WC / 2019-274.

Кількість публікацій: понад 180 наукових праць. Публікації у міжнародних наукометричних базах: 8 Web of Science.

Наукові інтереси та досягнення: фізична географія, антропогенне ландшафтознавство, інженерне ландшафтознавство. Видано низку монографій та навчальних посібників. Науковий керівник студента, який став переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Географічні науки».

Навчальні предмети, які викладає: фізична географія материків та океанів, фізична географія Україна, загальне землезнавство, основи ландшафтознавства та біогеографія, ландшафтна екологія, методологія географічних досліджень, антропогенне ландшафтознавство.

Нагороди: нагороджений грамотою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня працівників освіти (від 03.10.2013 р.); отримав подяку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за ефективну організацію науково-дослідної роботи та з нагоди Дня науки (2014 р.); нагороджений Почесною грамотою Уманської районної ради за багаторічну плідну працю і вагомий особистий внесок у розвиток національної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня науки (від 16.05.2015 р.); отримав подяку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2015–2016 навчальному році (2016 р.).

Основні друковані праці.

Овдіюк Олена Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат економічних наук.

Біографія: народилася 26 червня 1978 р. в м. Баранівка Баранівського району, Житомирської області. З 1985-1995 рр. навчалась в Баранівській середній школі № 1. З 1995-2000 рр. навчалась в Державній агроекологічній академії України м. Житомира, та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Аграрний менеджмент» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста. З 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» м. Київ.

Початок роботи в університеті: 2023 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 р. закінчила Державну агроекологічну академію України м. Житомира, та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Аграрний менеджмент» і здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2005 р. закінчила аспірантуру Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» м. Київ. за спеціальністю 08.06.01 — економіка підприємства і організація виробництва відділу підприємництва. В 2020 р. закінчила докторантуру в Поліському національному університеті за спеціальністю 073 — Менеджмент.

Тема дисертаційного дослідження: захистила дисертація на тему: «Організація маркетингової діяльності на малих переробних підприємствах АПК» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01. — економіка, організація, управління підприємствами.

Інформація про стажування: 2017 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004546-17 від 23.10.2017 р., тема: «Характеристика основних видів контролю успішності студентів з дисципліни «Управлінські рішення». Навчання в докторантурі 2018-2020 рр.

Кількість публікацій: 62 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: управлінські рішення в сфері підприємницької діяльності; підприємництво в сфері туризму та рекреації; сучасні маркетингові стратегії.

Навчальні предмети, які викладає: організація туристичних подорожей, організація екскурсійної діяльності, економіка природокористування, безпека туризму, фінансова грамотність, брендинг.

Онищук Ірина Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 21 січня 1978 р. у м. Житомирі. 1995 р. — закінчила ЗОШ № 24 м. Житомира. 2000 р. — закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія». З 2000 р. працювала лаборантом кафедри ботаніки, з 2008 асистент кафедри екології. У 2005–2008 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету. У 2009 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ) за спеціальністю «Зоологія». Кандидат біологічних наук з 2009 р. З 2018 займає посаду заступника декана з виховної роботи природничого факультету.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2010 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Структура видових комплексів дощових червів Octolasion tyrtaeum s. lato (Savigny, 1826) та Octodrilus transpadanus s. lato (Rosa, 1884) (Oligochaeta, Lumbricidae) на території України: генетичні, каріологічні та морфологічні особливості» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: проходила стажування в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, кафедра клітинної біології та методики викладання біологічних дисциплін 10.02.2020-25.03.2020. Тема: вдосконалення фахової майстерності та модернізація системи викладання фізіології і анатомії людини і тварин, основ екологічної фізіології, біології людини, екології (довідка № 69/04 від 02.04.2020).

Кількість публікацій: 46 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 3 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: структура диплоїдних і поліплоїдних комплексів олігохет (Oligochaeta, Lumbricidae) на території України, трофіка ставковиків (Mollusca: Pulmonata).

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія і анатомія людини і тварин, екологія людини, біосферологія, хімія високомолекулярних сполук.

Нагороди: Грамота ЖДУ імені Івана Франка за активну науково-дослідну діяльність та з нагоди дня науки (2013); Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від дня заснування університету (2014); Почесна грамота ЖДУ імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 97-річчя від дня заснування університету (2016).

Основні друковані праці.

Нестерчук Інна Костянтинівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат географічних наук.

Біографія: народилася 23.06.1978 р. в с. Осни Житомирської області. У 1993 році закінчила неповно-середню Малахівську школу Лугинського району. У 2004 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобута спеціальність — «Геоеколог, менеджер природокористування, викладач екології та економіки». В 2005–2009 рр. навчання в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11. — «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Від 22 грудня 2010 року присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів (науковий керівник — член-кореспондент НАПН, доктор географічних наук Шищенко П. Г.) З 22 грудня 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри геодезії та землеустрою. 2009–2011 рр. — асистент кафедри економічної теорії Житомирського державного технологічного університету. З 2011–2016 рр. доцент кафедри геодезії та землеустрою Житомирського національного агроекологічного університету. Обіймала посаду завідувача кафедри туризму в 2016–2022 рр. у Поліському національному університеті. З 2022 р. доцент кафедри екології та географії ЖДУ імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2022 рік.

Інформація про вищу освіту: диплом про закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004 р. за спеціальністю «Географія» від 06.02.2004 р. КВ № 23614757; диплом про закінчення Житомирського національного агроекологічного університету, 2017 р. за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» від 15.03.2017 р. С17 № 049896; диплом про закінчення Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», за спеціальністю — «014 Середня освіта (Мова і література (англійська))» від 31.12 2020 р. М20 № 152674.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчила аспірантуру зі спеціальності 11.00.11. — «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)» і отримала диплом кандидата географічних наук зі 11.00.11. — «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів».

Інформація про стажування: Національний університет біоресурсів і природокористування України за темою «НПП аграрних навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», свідоцтво СС 00493706/0011588-16 від 15.12.2016 р.; Онлайн-стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовці фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща (180 ECTS) від 14.09.20 р; Онлайн-стажування from the International Historical Biographical Institute (Dubai New York — Rome — Jerusalem — Beiljing) and active participation in the International Scientific Internship Program «Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World», which took place in Dubai, New York, Rome, Jerusalem and Beijing (180 ECTS) від 16.08.21 р; Онлайн-стажування Національний університет біоресурсів і природокористування України за темою «Впровадження інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі при викладанні туристичних дисциплін», свідоцтво СС 00493706/014749-21 від 08.09.2021 р.; Training Statf Mobility в рамках програми Erasmus+piO в Університеті Зеленої Гури. 15.05.2023 — 19.05.2023. Тема: «Training Statf Mobility». Рівень стажування: міжнародний. 30,00 годин 1,00 кредитів.

Кількість публікацій: у фахових виданнях — 50 публікацій. Навчально-методичних праць — 71 публікацій, підручників — 5, монографій — 3, навчальних посібників — 7. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 7 SCOPUS.

Наукові інтереси: географія туризму і рекреації, гастрономічний туризм, готельно-рестронний бізнес, геоекологічний аналіз.

Навчальні предмети, які викладає: географія туризму і рекреації, туризмознавство, туристичне країнознавство, гастрономічний туризм, географічна номенклатура, рекреаційна географія.

Нагороди: Почесна грамота управління культури Житомирської обласної державної адміністрації (2000 р.); грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2000 р.); грамота Лугинської районної державної адміністрації (2000 р.); грамота управління освіти Житомирської міської ради Житомирської обласної ради (2004 р.); грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України Житомирського національного агроекологічного університету (2012 р.); медаль «Гордість ЖНАЕУ» (2017 р.); почесна грамота Верховної Ради України Міжфракційного депутатського об’єднання «За Житомирщину» (2018 р.); подяка Житомирської обласної державної адміністрації (2022 р.).

Основні друковані праці.

Хом’як Іван Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 12 березня 1973 року в селі Старі Велідники Овруцького району Житомирської області. З 1980 по 1990 навчався в Нововелідницькій середній школі, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1995 році. По закінченню 8 років працював у Сущанській загальноосвітній школі на посаді вчителя хімії. У 2004 році був зарахований здобувачем у відділі екології фітосистем Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного. В 2010 році захистив дисертацію на тему «Класифікація і антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу» в Інституті агроекології НААНУ. В 2015 році отримав вчене звання доцент. Доцент кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка, завідувач лабораторії теорії екосистем.

Автор більше 200 наукових та науково-методичних публікацій. Серед них монографія «Екологія відходів», навчальні посібники «Соціоекологія з основами екологічної етики», «Екологічна етика», «Короткий курс соціоекології» (у співавторстві). На сьогодні, проводяться дослідження в галузі екосистемології направлені на побудову об’єднаної теорії екосистем, зокрема, вивчення природної та антропогенної динаміки екосистем. На основі цих досліджень останнім часом було опубліковано ряд робіт.

У рамках роботи лабораторії керував багатьма дослідницькими проектами. Виступав в ролі експерта в міжнародних проектах Всеєвропейська екомережа (European Ecological Network) — «Поліський широтний коридор» та «Проект створення транскордонного білатерального біосферного резервату „Прадолина Прип’яті“» під егідою UNESCO (2006-2009 роки), Міжнародній програмі «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation» (2010 рік), «Полісся — дика природа без кордонів: захист одного із найбільших регіонів дикої природи Європи» в рамках програми Endangered Landscapes Programme (ELP) під кураторством Cambridge Conservation Initiative (CCI) (з 2019 року).

Також ідуть прикладні дослідження щодо вдосконалення програмного забезпечення фітоіндикаційного моніторингу довкілля (програма Simargl, авторське свідоцтво № 53164), розбудови екомережі в Українському Поліссі, створення мережі «зеленого» туризму в Житомирській області та виконання госпрозрахункових тем на замовлення територіальних громад.

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію Вчитель біології і хімії середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: із 2004 року був здобувачем в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Інформація про стажування: 2017 рік Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ 29.05.17–30.06.17 Наказ № 62К від 29.05.2017. Тема стажування «Підвищення фахового рівня із фітоценології, екосистемології та охорони природи» Посвідчення № 1. 2018 рік. Житомирський національний агроекологічний університет 20.09.2018–22.10.2018 Свідоцтво № 12 СПК 980610 Тема: «Моделювання та прогнозування стану довкілля. Моніторинг довкілля».

Кількість публікацій: 198 наукових праць. Публікації вміжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: теоретична екосистемологія, природна та антропогенна трансформація екосистем, моделювання та прогнозування стану довкілля.

Навчальні предмети, які викладає: екосистемологія, історія екології, моделювання та прогнозування стану довкілля.

Основні друковані праці.

Тарасова Валентина Віталіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи, професор, доктор економічних наук.

Біографія: народилась 31.03.1936 р. у м. Козятин Вінницької області, закінчила школу № 10 м. Каунас Литва. Вищу освіту здобула у Всесоюзному сільськогосподарському інституті заочної освіти (ВСХІЗО) за спеціальністю вчений агроном-економіст.

Працювала: викладачем кафедри економіки і організації ЖСХІ (1967-1972 рр.), доцентом кафедри аналізу і статистики ЖСХІ (1968-1996 рр.), професором кафедри бухгалтерського обліку і статистики ПГУ (Придністровський державний університет 1997-1999 р.),професором кафедри екології та геотехнологій ЖІТІ (Житомирський технологічний інститут 2000-2003 рр.), професором кафедри моніторингу НПС ЖНАЕУ (2004-2017 рр.), професором кафедри туризму ЖНАЕУ (2018-2021 рр.), з 2021 року — професор кафедри економіки, менеджменту, маркетингу та готельно-ресторанної справи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2021 рік.

Інформація про вищу освіту: у 1965 році закінчила Всесоюзний сільськогосподарський інститут заочної освіти (ВСХІЗО), спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», кваліфікація — спеціаліст, вчений агроном-економіст.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1970 року по 1972 рік — навчання в аспірантурі з відривом від виробництва в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ); з 2007 року по 2011 рік — навчання в докторантурі без відриву від виробництва в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) за спеціальністю 8.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Тема дисертаційного дослідження: «Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві».

Інформація про стажування: Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти, свідоцтво 12СПВ 187396, від 08.04.2016, тема: «Методологічне обґрунтування організації дистанційного навчання студентів з дисципліни „Екологічна стандартизація і сертифікація“»; Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму, свідоцтво СС 00493706/012415-20 від 09.10.2020 р., тема: «Тестова методика контролю якості освіти на прикладі дисципліни «Релігійний туризм та паломництво».

Кількість публікацій: понад 280 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 16 монографій, 47 підручників і навчальних посібників, зокрема підручники: «Математична статистика» (1996), «Метрологія, стандартизація і сертифікація» (2002, 2006), «Екологічна статистика» (2008); навчальні посібники «Методи екологічних досліджень» (2002) «Екологічна стандартизація і нормування» (2007), «Геоекологічний ризик» (2010); за останні рокі видано 6 підручників з туризмознавства: «Географія туризму: Екологічний туризм» (2021), «Курортологія» (2020), «Економічний аналіз туристичних підприємств» (2019), «Стандаризація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності» (2018), «Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві» (2017), «Екологічне нормування» (2016).

Наукові інтереси та досягнення: метрологія, стандартизація і сертифікація, туризмознавство (курортологія, екологічний туризм, релігійний туризм, економічний аналіз туристичних підприємств, стандаризація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності), науковий пошук про можливості людини (її інформаційно-енергетичний потенціал, зв’язок і взаємодію з природним середовищем та соціумом).

Нагороди та досягнення: медаль «Ветеран труда» (1986 р.), диплом першого ступеня ЦК ЛКСМУ і Міністерства вищої та середньої освіти України (1985 р.) за наукову підготовку 6 студентів-переможців НДР Всесоюзного і Всеукраїнського конкурсів на кращу наукову студентську роботу; медаль «Гордість ЖНАЕУ» (2017 р.); подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку призера Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (2020 р.).

Яковлева Валентина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася в м. Житомирі, 04.05.1962 р. Навчалася в Житомирській середній школі № 6, в 1986 році вступила на географічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1990 р. по 2005 р. працювала в загальноосвітній школі № 5, вчителем географії. У 2005-2007 роках працювала в Житомирському педагогічному університеті імені Івана Франка. В 2007 році вступила і навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України. В 2011-2019 р. працювала в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, на кафедрі методики навчання та управління навчальними закладами. В 2011 році захистила дисертацію на тему «Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі навчання соціально-економічної географії» зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про вищу освіту: 1992 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту, та здобула кваліфікацію викладач, географ, економіко географ.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2010 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України при лабораторії географічної та економічної освіти, зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Тема дисертаційного дослідження: «Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі навчання соціально-економічної географії» та отримала диплом кандидата педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Інформація про стажування: проходила стажування у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти в 2018 р. (свідоцтво СП 35830447/3546-18) Тема: «Стилі управління у закладах вищої освіти». З 20.09.2021 — 17.10.2021 пройшла стажування у Куявському університет у Вроцлавеку (Республіка Польща), Впровадження європейських підходів та нових методів підготовки майбутніх спеціалістів у галузі біології, екології, географії, геології та хімії, 180 годин 6,00 кредитів. Неформальна освіта: «Ігрові технології на заняттях із географії: від розуміння до застосування», 30,00 годин, 1,00кредит з 20.01.2023-03.02.2023; Стажування з 03.07. 2023-11.08.2023 в Інституті педагогіки НАПН України, тема стажування «Інтеграційні процеси в географічній освіті», зараховано 180 год, 6 кредитів.

Кількість публікацій: близько 110 наукових праць.

Наукові інтереси: методика навчання соціально економічної географії світу.

Навчальні предмети, які викладає: теорія і методика викладання географії, методика викладання географії, історична географія з основами етнографії, географія промисловості та природно-ресурсного потенціалу. Історія географічних відкриттів і досліджень, методика навчання географії у профільній освіті, методика навчання у вищій школі, шкільний курс у загальноосвітній школі, шкільний курс «Україна у світі: природа населення, світове господарство»; Географія глобалізаційних процесів.

Основні друковані праці.