Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри екології, природокористування та біології людини
Гарбар Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

Нагороди та відзнаки: лауреат премії Президента України для молодих вчених 2005 року. Лауреат Щорічної Поліської Відзнаки «Срібна Вежа» 2007 року. Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2005 р. Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р. та численними грамотами і подяками за наукові досягнення.

Дисципліни: основи біоценології, еволюційна екологія, сучасні методи дослідження біоти, основи анатомії та фізіології ЦНС та ін.

Наукові інтереси: еволюційна екологія, популяційна генетика, цитогенетика, біорізноманіття та його збереження. Завідувач лабораторії цитогенетики та еколого-генетичного моніторингу стану довкілля.

Основні друковані праці.

Уваєва Олена Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор біологічних наук.

Нагороди та відзнаки: грамоти Житомирського державного університету, Житомирської міської ради, Житомирської облдержадміністрації; лауреат премії Національної Академії наук України для молодих вчених за кращу наукову роботу — 2008 р.; лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України — 2008 р.; стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2008-2010 рр.; лауреат конкурсу молодіжних інноваційних проектів в області гуманітарних, природничих і технічних наук в державах учасниках — СНГ (Москва, 2010 р.).

Дисципліни: фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, анатомія, фізіологія та патологія дитини з основами генетики.

Наукові інтереси: фауна, систематика, поширення, екологія прісноводних молюсків та їх паразитів — трематод.

Основні друковані праці.

Онищук Ірина Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Нагороди та відзнаки: грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2014).

Дисципліни: фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, анатомія людини.

Наукові інтереси: еволюційна екологія, популяційна генетика, цитогенетика, біорізноманіття та його збереження.

Основні друковані праці.

Коцюба Ірина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Дисципліни: анатомія людини.

Наукові інтереси: гібридизаційні процеси та їх еволюційне значення у безхребетних на прикладі модельних груп дощових червів.

Основні друковані праці.

Хом’як Іван Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Нагороди та відзнаки: грамоти ЖДУ імені Івана Франка (2009 р., 2012 р.), Грамота управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р.).

Дисципліни: популяційна екологія, охорона природи, прикладна екосистемологія, екологічна етика, біосферологія.

Наукові інтереси: класифікація екосистем Українського Полісся. Соціоекологія та проблеми екологічної етики. Проблеми динаміки екосистем та її моделювання. Охорона природи.

Основні друковані праці.

Алпатова Оксана Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Дисципліни: основи екологiї, шкiльний курс екологiї та валеології, бiосферологiя.

Наукові інтереси: питання фауни, таксономії та екології черепашкових амеб.

Основні друковані праці.

Василенко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Дисципліни: основи екології, біосферологія.

Наукові інтереси: екологія живлення прісноводних легеневих молюсків.

Основні друковані праці.

Кухарчук Алла Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Дисципліни: основи екології.

Наукові інтереси: екологічне виховання студентів, екологія стічних вод, моніторинг стану поверхневих водних джерел.

Основні друковані праці.

Костюк Віталій Степанович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Дисципліни: основи сільського господарства, радіобіологія людини і тварин, основи екології.

Наукові інтереси: генетична мінливість в популяціях річкових раків. Каріологічні особливості астацид фауни України.

Основні друковані праці.

Межжерін Сергій Віталійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор (за сумісництвом), доктор біологічних наук.

Інформація: народився 26 лютого 1958 року, закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (1980 р.) за спеціальністю «Біологія, кафедра генетики». Доктор біологічних наук (спеціальність «Зоологія», 1999 р.), професор (2005 р). З 2000 р. — завідуючий відділом еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології НАН України імені І. І. Шмальгаузена. На кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка працює з 2002 р. за сумісництвом, керує написанням дипломних, магістерських студентських робіт, роботою аспірантів. Під його керівництвом відбувся захист багатьох кандидатських і докторських дисертацій. З 2005 р. Межжерін С. В. — професор ЖДУ. Автор 5 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, 2 наукових монографій. Основні напрямки наукових досліджень: генетико-систематичні дослідження поліплоїдних гібридних комплексів (безхребетних, риб, амфібій); еволюційно-систематичні дослідження модельних груп ссавців; аналіз сучасного стану ресурсів і генетичного різноманіття риб фауни України.

Навчальні предмети, які викладає: математичні методи в біології, генетика популяцій.

Мостіпака Тетяна Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Наукові інтереси: підготовка майбутнього вчителя біології до формування здоров’я збережувальної компетентності учнів старшої школи.

Основні друковані праці.

Кадлубовська Наталія Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Основні друковані праці.