Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри екології та географії
Гарбар Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор (б.в.з.).

Біографія: народився 18.09.1973 р. в смт. Дзержинськ Житомирської області. У 1991 році закінчив середню школу № 1 смт. Дзержинськ. У 1995 році закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Біологія. Хімія» і отримав кваліфікацію вчителя біології та хімії. У 1995-1996 рр. працював вчителем хімії Червонохатківської середньої школи. У жовтні 1999 року закінчив аспірантуру при кафедрі зоології Житомирського державного педагогічного університету і розпочав роботу в університеті на посаді викладача стажиста кафедри зоології. Кандидат біологічних наук з 2001 р. за спеціальністю — 03.00.08 — зоологія. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології НАН України.

З грудня 2001 року — асистент, а з квітня 2002 року — старший викладач новоствореної кафедри екології Житомирського державного педагогічного університету. У березні 2003 р. переведений на посаду доцента кафедри екології і 28 квітня 2004 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України присвоєно вчене звання доцента кафедри екології. З 2007 по 2010 р. навчався в докторантурі кафедри зоології ЖДУ.

У 2012 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю — 03.00.08 — зоологія у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології НАН України. З 2013 р завідувач кафедри екології, природокористування та біології людини.

Початок роботи в університеті: 1999 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію Вчитель біології і хімії середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: закінчив аспірантуру зі спеціальності 03.00.08 — зоологія Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка у 1999 р. Закінчив докторантуру зі спеціальності 03.00.08 — зоологія Житомирського державного університету імені Івана Франка у 2010 р.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія. Захистив докторську дисертацію «Гібридизаційні явища та їх еволюційне значення на прикладі дощових червів та легеневих молюсків» і отримав диплом доктора біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2015 рік Херсонський державний університет 12.03.15-12.04.15 Наказ № 87А від 12.03.2015. Тема стажування «Удосконалення викладання курсів «Анатомія та еволюція нервової системи» «Психофізіологія», «Загальна екологія», «Картографічні методи екології», «Еволюційна екологія». Свідоцтво № 69/26 від 12.04.2015 р.

Кількість публікацій: 138 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах: 9 SCOPUS, 6 Web of science.

Наукові інтереси та досягнення: еволюційна екологія, популяційна генетика, цитогенетика, біорізноманіття та його збереження. Завідувач лабораторії «Аналізу та експертизи біотичних ресурсів». Видано 1 монографію (успівавторстві). Науковий керівник учнів, які стали переможцями й призерами обласного та республіканського конкурсів Малої академії наук. Науковий керівник 3 аспірантів, що успішно захистили кандидатські дисертації. Керівник ряду українських та міжнародних науково-дослідних проектів.

Навчальні предмети, які викладає: біоценологія, еволюційна екологія, сучасні методи дослідження біоти, загальна екологія (неоекологія), статистичні та картографічні методи в екології.

Нагороди: лауреат премії Президента України для молодих вчених 2005 року. Лауреат Щорічної Поліської Відзнаки «Срібна Вежа» 2007 року. Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2005 р. Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» 2013 р. та численними грамотами і подяками за наукові досягнення.

Основні друковані праці.

Алпатова Оксана Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 25.02.1982 р. в смт. Черняхів Житомирської області. У 1999 р. закінчила ЗОШ № 36 м. Житомира. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 2004 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Біологія. Хімія».

З 2005 р. по 2007 р. працювала секретарем на факультеті довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2007 р. вступила до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю «Зоологія» при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. З 2008 р. по 2009 р. працювала асистентом кафедри ботаніки, з 2011 р. прийнята на посаду асистента кафедри охорони праці та цивільної безпеки. В 2012 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

З 2013 р. асистент, з лютого 2014 р. старший викладач, з грудня 2014 р. доцент кафедри екології, природокористування та біології людини.

З 2015 по 2018 рр. обіймала посаду заступника декана з виховної роботи природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2005 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2004 році закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2011 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Житомирського та Київського Полісся (фауна, таксономія, екологія)» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2016 рік в Житомирському національному агроекологічному університеті (наказ по Житомирському національному агроекологічному університету № 18 від 01.02.2016 року). Тема стажування «Вдосконалення професійної підготовки при викладанні навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «Моніторинг довкілля», «Урбоекологія», «Екологічна експертиза», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Економіка природокористування».

Кількість публікацій: 36 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1(SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: морфологія, екологія та систематика черепашкових амеб України.

Навчальні предмети, які викладає: моніторинг довкілля, урбоекологія, організація та управління в природоохоронній діяльності.

Нагороди: Нагороджена грамотою Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки(від 26.05.2015 р.); Отримала подяку виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди святкування 97-ї річниці заснування ЖДУ імені Івана Франка (жовтень 2016 р.); Нагороджена грамотою ЖДУ за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від Дня заснування університету (жовтень 2017 р.).

Основні друковані праці.

Василенко Ольга Миколаївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася в місті Житомир 3 вересня 1978 р. З 1985 по 1992 навчалася в Житомирській загальноосвітній школі № 20, з 1992 по 1995 навчалася в Житомирському обласному педагогічному ліцеї. В 1995 вступила на природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту. В 2000-2001 рр. навчалася в магістратурі цього ж навчального закладу. У 2001 році вступила до аспірантурі при кафедрі зоології, захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся» зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У 2001 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2004 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.06 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Інформація про стажування: 2018 рік, Житомирський національний агроекологічний університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК980466, від 1 березня 2018, тема: «Екологія та охорона навколишнього середовища. Екологічна безпека».

Кількість публікацій: 38 наукових праць.

Наукові інтереси та досягнення: екологія живлення прісноводних молюсків Центрального Полісся.

Навчальні предмети, які викладає: екологічна безпека, техноекологія, природоохоронне законодавство та екологічне право, економіка природокористування.

Основні друковані праці.

Власенко Руслана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 22.12.1976 року в Житомирі. У 1994 році закінчила Житомирську загальноосвітню школу № 30. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) у 1999 році за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. З 1998 по 2000 рік працювала викладачем біології та хімії у професійно-технічному училищі № 8, протягом 2000-2004 рр. — вчителем природничих наук у Житомирській гуманітарній гімназії № 1. З 2007 р. працювала на кафедрі зоології ЖДУ на посадах асистента і старшого викладача. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.08 — «Зоологія». У 2012 році отримала диплом доцента кафедри зоології. З 2012 р. і по теперішній час є доцентом кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2007 р.

Інформація про вищу освіту: закінчила у 1999 році Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю, отримавши кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології (диплом: ТМ № 11037124 від 30.06.1999 р.). У 2019 році закінчила навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), здобувши професійну кваліфікацію викладача географії, організатора туристично-краєзнавчої роботи. Диплом Магістра М19 № 191236.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 рік — аспірант кафедри зоології ЖДУ.

Теми дисертаційних досліджень: «Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України. Біохіміко-генетичний каріологічний та морфологічний підходи». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 047877 від 02.07.2008 р. Диплом доцента: серія 12 ДЦ № 030983 від 29.03.2012 р.

Інформація про стажування: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 07.11.2016 р. — 07.12.2016 р. Стажування на кафедрі біології. Посвідчення № 07/16-17 від 07.12.2016 р. Наказ № 182-к від 03.11.2016 р. Тема стажування: «Підвищення ефективності навчання шляхом упровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін біологічного циклу».

Наукові інтереси: фауна і екологія дощових червів, біорізноманіття тваринного світу України, молекулярна генетика. Є призером ІІ туру конкурсу «Вчитель року», співавтором навчального посібника з зоології для студентів з грифом МОН України.

Навчальні предмети, які викладає: валеологія і вікова фізіологія, теоретичні аспекти шкільної валеології та гігієни, шкільний курс біології тварин, зоологія.

Нагороди: грамота ЖДУ 2016 р.; подяка Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 2017 р.

Основні друковані праці:

Демчук Наталія Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 06.07.1990 р. в смт. Дзержинськ (сучасна назва смт. Романів) Житомирської області. У 2007 р. з відзнакою закінчила Романівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 2012 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, географії та екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи. У цьому ж році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології. 3 2015 року працювала лаборантом кафедри екології, природокористування та біології людини. З 2016 року асистент кафедри екології, природокористування та біології людини. В 2016 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Початок роботи в університеті: 2016 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2012 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, вчителя біології, географії та екології, організатора краєзнавчо-туристичної роботи. У 2012 р. закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2015 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Слизняки роду Arion (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) у фауні України: видовий склад, каріологічні та морфологічні особливості» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: з 16.05.16 р. по 17.03.17 р. проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Тема стажування «Особливості соціально-економічного розвитку країн світу в залежності від їх географічного положення» (довідка № 649/01 від 20.03.2017 р.).

Кількість публікацій: 23 наукові праці. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 1 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: слизняки роду Arion, географія материків і океанів.

Навчальні предмети, які викладає: фізична географія материків і океанів, геологія з основами геоморфології, екологічні проблеми україни, біоценологія, навчальна практика з фаху.

Основні друковані праці.

Костюк Віталій Степанович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 30.07.1986 р. в м. Кременець Тернопілької області. У 2003 році закінчив Кременецький ліцей імені Уласа Самчука. В 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. В 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Початок роботи в університеті: вересень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: в 2008 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. У 2019 році закінчив навчання у Національному педагогічному університеті імені Н. П. Драгоманова за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія), здобувши професійну кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, туризмознавця. Диплом Магістра М19 № 178375.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2012 році закінчив аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2016 рік в Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Тема стажування: «Радіоекологічні особливості експлуатації сільськогосподарських угідь» (свідоцтво № 02125556/05-13/03-16 від 13.04.2016 р.). 2017 рік в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Тема стажування: «Економіко-географічна характеристика та перспективи розвитку рекреаційного ринку України» (свідоцтво № 649/1 від 20.03.2017 р.).

Кількість публікацій: 28 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 3 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: генетична мінливість в популяціях річкових раків. Каріологічні особливості астацид фауни України.

Навчальні предмети, які викладає: основи сільського господарства, основи екології, грунтознавство, радіоекологія, геологія з основами геоморфології.

Основні друковані праці.

Коцюба Ірина Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась у місті Житомирі 30 грудня 1980 р. У 1998 році, після закінчення середньої школи № 12 ім. С. Ковальчука, вступила на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія». Протягом навчання працювала над темою «Вплив низьких концентрацій токсикантів на мінеральний обмін двостулкових молюсків», за якою захистила дипломну роботу. У 2003 році закінчила навчання і отримала диплом вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

У 2003 р. поступила до магістратури Житомирського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Навчаючись у магістратурі працювала над темою «Особливості вуглеводневого обміну під дією токсикантів органічної природи у двостулкових молюсків», за якою захистила магістерську роботу. Навчання закінчила у 2004 р., отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

У 2004 р. поступила до аспірантури Житомирського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Зоологія». На даний час працюю над темою дисертаційного дослідження «Структура диплоїдних і поліплоїдних комплексів дощових червів (Aporrectodea dubiosa, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus, Eіseniella tetraedra) в межах України». Результати дослідження викладені у 6 статтях у фахових виданнях, представлені на 7 міжнародних та 2 всеукраїнських науково-практичних конференціях, в тому числі.

У 2006-2007 рр. працювала асистентом кафедри зоології Житомирського державного університету ім. І. Франка.

З 2007 року і по даний час працюю на кафедри екології та природокористування (з 2015 року кафедра екології, природокористування та біології людини) Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: 2004 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У 2004 р. здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» у цьому ж вузі зі спеціальністі «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2011 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) в межах України» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2016 рік в Херсонському державному університеті (на кафедрі біології людини та імунології) (наказ по Херсонському державному університету № 477-А від 09.12.2015 року). Тема стажування «Удосконалення викладання курсів «Анатомія людини», «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія ВНД» (посвідчення № 81/33 від 08.06.2016 р.). 2018 рік в Житомирському національному агроекологічному університеті (наказ по Житомирському національному агроекологічному університету № 140 від 19.09.2018 року). Тема стажування «Вдосконалення рівня викладання прикладних екологічних і географічних дисциплін» (свідоцтво № 12 СПК 980611).

Кількість публікацій: 30 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: структура диплоїдних і поліплоїдних комплексів олігохет на території України.

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія та анатомія людини і тварин, шкільний курс біології людини, ландшафтна екологія, заповідна справа.

Основні друковані праці.

Онищук Ірина Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилася 21 січня 1978 р. у м. Житомирі. 1995 р. — закінчила ЗОШ № 24 м. Житомира. 2000 р. — закінчила з відзнакою природничий факультет Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія». З 2000 р. працювала лаборантом кафедри ботаніки, з 2008 асистент кафедри екології.

У 2005–2008 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі зоології Житомирського державного університету.

У 2009 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ) за спеціальністю «Зоологія». Кандидат біологічних наук з 2009 р. З 2018 займає посаду посаду заступника декана з виховної роботи природничого факультету.

Початок роботи в університеті: 2000 рік.

Інформація про вищу освіту: в 2000 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2010 році закінчила аспірантуру на кафедрі зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистила кандидатську дисертацію «Структура видових комплексів дощових червів Octolasion tyrtaeum s. lato (Savigny, 1826) та Octodrilus transpadanus s. lato (Rosa, 1884) (Oligochaeta, Lumbricidae) на території україни: генетичні, каріологічні та морфологічні особливості» і отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.08 — зоологія.

Інформація про стажування: 2014 рік в Херсонському державному університеті (на кафедрі біології людини та імунології) (наказ по Херсонському державному університету Наказ № 444-А від 04.11.2014). Тема підвищення кваліфікації (стажування) — «Етапи формування професійної компетентності у студентів природничого факультету».

Кількість публікацій: 46 наукових праць. Публікації в міжнародних наукометричних базах — 3 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: структура диплоїдних і поліплоїдних комплексів олігохет (Oligochaeta, Lumbricidae) на території України, трофіка ставковиків (Mollusca: Pulmonata).

Навчальні предмети, які викладає: фізіологія та анатомія людини і тварин, біологія юдини, екологія, екологічний туризм.

Нагороди: Грамота ЖДУ імені Івана Франка за активну науково-дослідну діяльність та з нагоди дня науки (2013); Почесна грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 95-річчя від дня заснування університету (2014); Почесна грамота ЖДУ імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 97-річчя від дня заснування університету (2016).

Основні друковані праці.

Хом’як Іван Владиславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат біологічних наук.

Біографія: народився 12 березня 1973 року в селі Старі Велідники Овруцького району Житомирської області. З 1980 по 1990 навчався в Нововелідницькій середній школі, яку закінчив із золотою медаллю. Закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1995 році. По закінченню 8 років працював у Сущанській загальноосвітній школі на посаді вчителя хімії. Одружений, маю двох дітей.

З 2003 року працюю на кафедрі екології та природокористування. Кандидат біологічних наук з 2010 року. Захистив дисертацію на тему «Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу» за спеціальністю 030016, екологія. З листопада 2013 року працюю на посаді доцента. В 2015 році отримав вчене звання доцент.

Об’єктом наукових досліджень є теорія екосистем, їхня класифікація, оцінка і порівняння, територіальна диференціація, динаміка та охорона. Учасник проектів розбудови екомережі в Європі, створення на території Полісся біосферних резерватів, збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, відновлення антропогенно трансформованих територій. Член науково-технічної ради Поліського природного заповідника.

Автор більше ста дев’яноста публікацій. Серед них чотиритомна монографія «Екологія відходів», навчальні посібники — «Екологія детергентів», «Годівля екзотичних тварин», «Соціоекологія з основами екологічної етики», «Екологічна етика» та інших у співавторстві. Брав участь в численних конференціях різного рівня. Останнім часом наукові дослідження зосереджені на природній та антропогенній динаміці екосистем та інтеграції екологічних законів.

Маю авторське свідоцтво на створення програми синфітоіндикації Simargl 1.12. Програма призначена для автоматичної різносторонньої оцінки екосистем.

Завідуючий лабораторією «Теорії екосистем».

Початок роботи в університеті: 2003 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1995 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка (нині Житомирський державний університет імені Івана Франка) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та здобув кваліфікацію Вчитель біології і хімії середньої школи.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: із 2004 року був здобувачем в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Тема дисертаційного дослідження: захистив кандидатську дисертацію «Класифікація та антропогенна трансформація екосистем Словечансько-Овруцького кряжу» і отримав диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 — екологія.

Інформація про стажування: 2017 рік Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ 29.05.17–30.06.17 Наказ № 62К від 29.05.2017. Тема стажування «Підвищення фахового рівня із фітоценології, екосистемології та охорони природи» Посвідчення № 1. 2018 рік. Житомирський національний агроекологічний університет 20.09.2018–22.10.2018 Свідоцтво № 12 СПК 980610 Тема:"Моделювання та прогнозування стану довкілля. Моніторинг довкілля".

Кількість публікацій: 198 наукових праць. Публікації вміжнародних наукометричних базах — 2 (SCOPUS).

Наукові інтереси та досягнення: теоретична екосистемологія, природна та антропогенна трансформація екосистем. Видано 3 монографії (успівавторстві) та 3 посібники (з них 1 у співавторстві). Науковий керівник учнів, які стали переможцями й призерами обласного та республіканського конкурсів Малої академії наук.

Навчальні предмети, які викладає: екосистемологія, фітоценологія, охорона природи, моделювання та прогнозування стану довкілля.

Основні друковані праці.

Андрійчук Тамара Вячеславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат біологічних наук.

Біографія: народилась 09.08.1987 року у м. Житомир — 21 Житомирської області. У 2004 році закінчила Високопічську загальноосвітню школу № 2. З 2008 року працювала на посадах лаборанта, асистента. З 2015 року кандидат біологічних наук за спеціальностю 03.00.08 — «Зоологія». У 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології. З 2017 року — старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Початок роботи в університеті: вересень 2008 року.

Інформація про вищу освіту: у 2009 році закінчила з відзнакою Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Педагогіка і методика середньої освіти «Біологія», отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології, географії, валеології та основ екології (диплом: ТМ 37346314 від 30.06.2009 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: навчалася в аспірантурі з 2009 року по 2015 рік на кафедрі зоології ЖДУ за спеціальностю 03.00.08 — «Зоологія».

Теми дисертаційних досліджень: «Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1810) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз». Диплом кандидата біологічних наук ДК № 033574 від 25.02.2016 р.

Інформація про стажування: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 15.05.2016 р. — 30.06.2016 р., 01.09.2016 р. — 17.03.2017 р. Стажування на кафедрі географії та методики її навчання. Довідка про проходження стажування № 647/01 від 20.03.2017 р. Наказ № 382о/д від 11.05.2016 р. Тема стажування: «Методичні умови формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення географічних дисциплін».

Наукові інтереси: малакологія, систематика, каріологія молюсків.

Навчальні предмети, які викладає: метеорологія і кліматологія, фізична географія материків і океанів, геологія з основами геоморфології та мінералогії, топографія з основами геодезії, польова практика з зоології хребетних.

Нагороди: грамота ЖДУ 2018 р.

Основні друковані праці:

Яковлева Валентина Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилася в м. Житомирі, 04.05.1962 р. Навчалася в Житомирській середній школі № 6, в 1986 році вступила на географічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. З 1990 року по 2005р працювала в загальноосвітній школі № 5, вчителем географії. У 2005-2007 роках працювала в Житомирському педагогічному університеті імені Івана Франка. В 2007 році вступила і навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки НАПН України. В 2011-2019р працювала в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, на кафедрі методики навчання та управління навчальними закладами. В 2011 році захистила дисертацію на тему «Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі навчання соціально-економічної географії» зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про вищу освіту: 1992 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка і отримала вищу освіту, та здобула кваліфікацію викладач, географ, економіко географ.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2010 році закінчила аспірантуру Інституту педагогіки НАПН України при лабораторії географічної та економічної освіти, зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Теми дисертаційних досліджень: «Формування пізнавальної самостійності учнів у процесі навчання соціально-економічної географії» та отримала диплом кандидата педагогічних наук, зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (географія).

Кількість публікацій: близько 100 наукових праць.

Наукові інтереси: методика навчання соціально економічної географії світ.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання географії, гідрологія, географія населення, географія світового господарства, географія України.

Корінний Володимир Іванович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат геологічних наук.

Біографія: народився 08.03.1960 р. в с. Черповоди Уманського р-ну Черкаської області. У 1977 році закінчив Рижавську середню школу. У 1982 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського за спеціальністю «Географія з додатковою спеціальністю біологія» і отримав кваліфікацію вчителя географії і біології. У 1982-1985 рр. працював вчителем географії і біології Ільківської восьмирічної школи. З 1985 по 1988 роки працював методистом Вінницької обласної станції юних натуралістів. З 1989 по 1992 роки навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук АН України. З 1992 по 2020 роки працював у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2005 році в спеціалізованій вченій раді Інституту геологічних наук НАН України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь кандидата геологічних наук зі спеціальності палеонтологія і стратиграфія. У грудні 2008 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства науки і освіти України присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної географії.

Початок роботи в університеті: 2020 рік.

Інформація про вищу освіту: в 1982 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського (нині Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «географія з додатковою спеціальність біологія» та здобув кваліфікацію вчителя географії і біології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: 1989-1992 роки — аспірантура при Інституті геологічних наук НАН України (відділі палеонтології і стратиграфії палеозойських відкладів).

Теми дисертаційних досліджень: «Хітинозої лудловських відкладів силуру Волино-Поділля та їх стратиграфічне значення».

Інформація про стажування: у 2016 році пройшов стажування з дисципліни екологія на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету (сертифікат № 18).

Кількість публікацій: близько 120 наукових праць.

Наукові інтереси: геологія Поділля, геологічне краєзнавство. У співавторстві видано дві монографії. Впродовж багатьох років науковий керівник робіт учнів-членів МАН, які щорічно ставали переможцями Вінницького територіального відділення та Всеукраїнського конкурсів Малої академії наук геолого-географічного спрямування.

Навчальні предмети, які викладає: геологія з основами геоморфології, географія ґрунтів з основами ґрунтознавства.

Нагороди: відмінник освіти України (посвідчення № 64784), Василь Сухомлинський (посвідчення № 84), грамота Міністерства освіти і науки України, подяка від Національного центру «Мала академія наук України», численні грамоти від Вінницької облдержадміністрації, Вінницької облради, департаменту освіти тощо.