Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Майбутнім екологам

У сучасному мінливому світі екологічні проблеми є одними із найсерйозніших і у майбутньому збереження довкілля буде набувати все більшого значення. Відповідно попит на професійних екологів буде зростати, але будуть зростати і вимоги до них. Однією з ключових проблем сучасного світу є прогресуюче руйнування природного середовища, що призводить до скорочення чисельності живих організмів і навіть вимирання найбільш вразливих представників флори і фауни. У таких умовах зростає роль природно-заповідних територій, які мають забезпечувати збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища.

3а роки незалежності площа природно-заповідного фонду України зросла більш ніж удвічі. До його складу входять понад 7200 територій та об’єктів загальною площею 2,8 млн. га, що становить 4% території держави. Попри це, площа природно-заповідного фонду в Україні є недостатньою і залишаться значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідних територій становить 15%. Істотною проблемою заповідної справи в Україні є відсутність державної системи підготовки кадрів для заповідників та національних парків, в результаті чого об’єкти природно-заповідного фонду часто комплектуються кадрами які не мають необхідної освіти.

Розширення і розвиток мережі природоохоронних об’єктів у Житомирській області, її прикордонне положення та радіаційне забруднення значних територій вимагає підготовки фахівців-екологів, здатних на міжнародному рівні виконувати низку специфічних дослідницьких завдань в галузі біоекології, рекреаційно-туристичної діяльності, екологічної освіти та виховання, екологічного моніторингу та природоохоронної роботи в межах територій і об’єктів заповідного фонду. У зв’язку із цим кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирського державного університету імені Івана Франка розпочала у 2014 році підготовку фахівців за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з перспективою подальшої підготовки на цій основі спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7(8).04010606 «Заповідна справа» та 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Необхідно підкреслити, що остання спеціальність передбачає окрім присвоєння кваліфікації еколога, також і присвоєння кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу.

Започаткування на базі ЖДУ імені Івана Франка підготовки фахівців такого профілю підтримали дирекції Поліського, Рівненського та Древлянського природних заповідників. Оскільки у Житомирській та сусідніх областях таких фахівців не готує жоден вищий навчальний заклад, вказані установи будуть сприяти проведенню наукових досліджень, навчальних та виробничих практик студентів ЖДУ імені Івана Франка, інформувати про наявність вакантних місць та приймати на роботу підготовлених фахівців.

Кафедра екології, природокористування та біології людини є молодим колективом, який прагне реалізувати сучасні методи та підходи в своїй освітній діяльності, дати майбутнім фахівцям якісні дійсно потрібні знання, навички та вміння, допомогти студентам знайти своє місце в житті.