Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Популяційної екології»

Науково-дослідна лабораторія «Популяційної екології» створена на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ університету. Метою лабораторії є ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі популяційної екології, введення в науковий обіг нового наукового матеріалу.

Основні напрями досліджень лабораторії:

  • Популяційна екологія прісноводних молюсків.
  • Структурно-функціональні зміни популяцій в умовах антропогенних зрушень навколишнього середовища.
  • Структура популяцій — морфологічна, розмірно-вікова, фенотипічна, статева.
  • Популяційні характеристики — тривалість життя, смертність і щорічна виживаність живих організмів; щорічне поповнення поселень молоддю; швидкість росту і продуктивність.
  • Живлення і біотичні зв’язки живих організмів.
  • Просторові і часові варіації поселень живих організмів.
  • Вплив екзогенних чинників, в тому числі і антропогенного походження на структуру і функціонування популяцій.

Проекти та науково-дослідні теми лабораторії

Держбюджетна тема «Прісноводні молюски в системі біологічного моніторингу» (№ держреєстрації: 0103V000134).

Проект «Використання молюсків у практиці очищення стічних вод» (грант Президента України для обдарованої молоді 2011р.

Науково-дослідна робота «Структурно-функціональна мінливість популяцій прісноводних молюсків в умовах антропогенних зрушень навколишнього середовища» (№ держреєстрації: 0113V004845).

У 2012 р. студентка, яка виконувала наукову роботу на базі лабораторії здобула ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Екологія та екологічна безпека».

Завідувач лабораторією — Уваєва Олена Іванівна