Лабораторія «Аналізу та експертизи біотичних ресурсів»

Дата створення: 29.09.2008 р.

Керівник: доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та географії Гарбар Олександр Васильович.

Члени лабораторії:

  • Онищук І. П. — к. б. н., доцент, доцент кафедри екології та географії;
  • Власенко Р. П. — к. б. н., доцент, доцент кафедри екології та географії;
  • Костюк В. С. — к. б. н., старший викладач кафедри екології та географії;
  • Демчук Н. С. — к. б. н., асистент кафедри екології та географії.

Мета: ініціювання, проведення та координація наукових досліджень, пов’язаних з аналізом та експертизою біотичних ресурсів, розробкою рекомендацій та заходів щодо їх раціонального використання, відтворення і охорони, моніторингом адвентивних видів та з’ясуванням їх впливу на популяції нативних видів.

Основні напрямки діяльності:

Ініціює і координує проведення наукових досліджень у галузі аналізу та експертизи біотичних ресурсів та охорони природи, а саме:

  • забезпечує безперервність екологічної освіти (реалізуючи проведення досліджень від МАНу до виконання дисертаційних досліджень);
  • співпрацює з громадськими організаціями і рухами, державними установами і організаціями та підприємствами різної форми власності;
  • надає методичну допомогу дослідникам в галузі аналізу та експертизи біотичних ресурсів та охорони природи;
  • поширює доступну інформацію в галузі аналізу та експертизи біотичних ресурсів та охорони природи.