Наукові лабораторії

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Лабораторія «Аналізу та експертизи біотичних ресурсів»

Науково-дослідна лабораторія «Аналізу та експертизи біотичних ресурсів» створена на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка як структурний підрозділ університету.

Метою лабораторії є ініціювання, проведення та координація наукових досліджень в галузі цитогенетики, популяційної генетики, прикладної екології та охорони природи; введення в науковий оббіг нового наукового матеріалу, впровадження в виробництво нових екологічно безпечних технологій.

Науково-дослідна робота «Геногеографічні особливості диплоїдних та диплоїдно-поліплоїдних видових комплексів безхребетних» за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України (№ держреєстрації: 0107U008531 та 0107U008531).

Міжнародний українсько-литовський проект «Видова різноманітність сисунів родини Bucephalidae та специфічність у виборі хазяїв: філогенія та аналіз життєвих циклів морфологічними, каріологічними та молекулярними методами» за фінансової підтримки Державного агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (№ держреєстрації: 0112U002259 та 0113U004563). Під час двох планових візитів до Інституту екології Центру природних досліджень (м. Вільнюс, Литва) співробітники лабораторії цитогенетики ЖДУ пройшли стажування на сучасному дослідницькому обладнанні та ознайомились із сучасними цитогенетичними та молекулярно-генетичними методами дослідження, що суттєво підвищило їх кваліфікацію і дозволить підняти на новий якісний рівень роботу лабораторії.

Міжнародний українсько-білоруський проект «Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять» за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень (№ держреєстрації: 0117U004741).

Науково-дослідна тема «Гібридизаційні процеси та їх еволюційне значення у безхребетних на прикладі модельних груп дощових червів та легеневих молюсків». (№ держреєстрації: 0112U002259). Робота присвячена з’ясуванню еволюційно-екологічних закономірностей формування фауни під впливом глобальних змін клімату.

На базі лабораторії виконуються дисертаційні дослідження аспірантами та докторантами ЖДУ, дипломні та магістерські роботи студентів. Співробітники здійснюють керівництво учнівськими науковими роботами. Ряд робіт, що виконувались на базі лабораторії посіли призові місця на обласних та всеукраїнських конкурсах — захистах.

Завідувач лабораторією — Гарбар Олександр Васильович.