Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри екології, природокористування та біології людини
 • Анатомія людини
 • Анатомія та еволюція нервової системи людини
 • Біологія
 • Біосферологія
 • Біоценологія
 • Вступ до фаху
 • Еволюційна екологія
 • Екологія
 • Екологія відходів
 • Екологія людини
 • Екосистемологія
 • Загальна екологія
 • Загальна екологія (та неоекологія)
 • Основи анатомії та фізіології нервової системи
 • Основи біоіндикації
 • Основи біології та генетики людини
 • Основи екології
 • Основи сільського господарства
 • Охорона природи
 • Популяційна екологія
 • Психофізіологія
 • Радіобіологія
 • Радіобіологія людини і тварин
 • Сучасні методи дослідження біоти
 • Фізіологія вищої нервової діяльності
 • Фізіологія вищої нервової діяльності з основами генетики
 • Фізіологія людини і тварин
 • Фітоценологія