• 17.04.18 p. Науковці ЖДУ імені Івана Франка та Краківської академії «Ігнатіанум» (Республіка Польща) обговорювали минуле та сьогодення педагогіки

  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся дводенний Міжнародний науковий семінар «Педагогіка вчора й сьогодні».

  «Науковці Краківської академії „Ігнатіанум“ давно співпрацюють з дослідниками ЖДУ, що дає змогу обмінюватися науковими та освітніми поглядами. Ця співпраця триває не лише в межах викладацького корпусу, а й між студентами обох вищих навчальних закладів. Сподіваюсь, що така співпраця продовжиться й надалі. Крім того, Вчена рада університету висловила абсолютну позицію щодо підняття клопотання про присвоєння звання Почесного професора ЖДУ імені Івана Франка пані проректору з наукової роботи Краківської академії „Ігнатіанум“ Божені Сєрадзькій-Базюр. Це питання буде розглянуто на наступному засіданні Вченої ради. Педагогіка — це наука майбутнього, яка є основою для розвитку нашого університету та співпраці з науковцями Краківської академії „Ігнатіанум“», — зауважила під час відкриття Міжнародного наукового семінару в.о.ректора Галина Киричук.

  У ході семінару науковці ЖДУ імені Івана Франка та Краківської академії «Ігнатіанум» обговорили низку важливих питань. Зокрема педагогічної термінології, навчання дітей дошкільного віку в глобалізованому світі, соціопедагогічного виміру сім’ї, батьківства і дитинства у просторі постіндустріальної цивілізації, еміграції як формотворчого чинника дорослості, тощо. Учасники активно обговорювали виступи доповідачів, задавали актуальні питання з піднятих на семінарі тем та отримували вичерпні відповіді.

  За результатами семінару учасники прийняли резолюцію, зміст якої попередньо обговорили під час зустрічі в.о.ректора ЖДУ імені Івана Франка Галина Киричук та проректор з наукової роботи Краківської академії «Ігнатіанум» Божена Сєрадзька-Базюр. Науковці ЖДУ імені Івана Франка та Краківської академії «Ігнатіанум» були одностайні у визнанні необхідності продовження спільної роботи над науково-дослідними проектами щодо педагогіки минулого і сьогодення, у тому числі написанні спільних монографій та дослідницьких статей, конкурсах на отримання грантів, міжнародних проектах тощо на партнерських засадах.

 • 17.04.18 p. Книгу про останнє десятиліття життя Івана Франка «… І остання часть дороги (Іван Франко в 1908–1916)» презентувала франківцям  Ярослава Мельник

  У ЖДУ імені Івана Франка 17 квітня відомий франкознавець, доктор філологічних наук, професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник представила студентам та викладачам житомирського вишу книгу «… І остання часть дороги (Іван Франко в 1908–1916)», що є продовженням резонансного видання дев’яностих років «З останнього десятиліття Івана Франка».

  У новій, виправленій та доповненій монографії під назвою «І остатня часть дороги...»  Ярослава Мельник на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зробила спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовленість його творчої спадщини, її залежність від життєвої основи, від особливостей психофізичної структури особистості автора. Також у виданні, що вийшло друком у Дрогобичі, опубліковано маловідомі тексти письменника останніх років: поезії, листи, а також «Історія моєї хвороби».

  «Чому книжка саме про останні десятиліття життя Івана Франка? Це найменш висвітлений період біографії, пов'язаний з його тяжкою хворобою 1908 року. Року, який поділив життя Івана Франка на період до хвороби та після. Тому ця книжка з такою дуже сумною фотографією Івана Франка. Це фотографія 1913 року з останнього десятиліття життя Франка. Вона для мене є дуже промовистою. І хотілося б наголосити, що ця книжка зовсім не про хворобу Івана Франка. Це про останнє десятиліття Франка, боротьбу звитяжного духу, про боротьбу людини сильної волі з хворобою і по перемогу над нею», — зауважила під час презентації Ярослава Мельник.

  Нагадаємо, що справжні причини смерті Івана Франка обґрунтував у 1997 році авторитетний лікар і вчений-медик, засновник відомої львівської лікарської династії Дмитро Луцик. Фаховий лікар з колосальним практичним, науково-дослідницьким та викладацьким досвідом дав науково обґрунтований ретроспективний діагноз хвороби І. Франка, що мала хронічний, системний і полісимптомний характер, яка також  свого часу була неточно діагностована і, відповідно, неправильно лікована, а відтак стала причиною смерті письменника.  Дмитро Луцик обґрунтував, що Франко успадкував від матері схильність до неспецифічного деформуючого ревматоїдного поліартриту, який у 1916 р. (рік смерті поета) не входив до номенклатури хвороб людини. Інші супутні захворювання, злиденні матеріальні умови, посилена творча праця, ув’язнення та холод як основний провокуючий фактор спричинилися до розвитку класичної клініки ревматоїду. Домінантними були зміни кори головного мозку та кистей рук. Лікування препаратами наперстянки ніяк не стримувало прогресії патології, а, навпаки, зумовлювало галюцинації. Декомпенсація серцево-судинної системи та наступні ускладнення призвели до біологічної смерті.

  Більше фото за посиланням.

 • 16.04.18 p. Як Україні до 2030 року стати розвиненою державою світу, обговорили в ЖДУ

  У Житомирському державному університеті імені Івана Франка 16 квітня відбувся круглий стіл «Від України 2010 до регіональних стратегій». У ході зустрічі учасники мали змогу обговорити питання забезпечення та створення необхідних умов розвитку Житомирського регіону у контексті бачення України 2030, зокрема екологічне та фінансове забезпечення, ефективну реалізацію та розвиток людського й соціального капіталу.

  Основні завдання Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030» представляли докторант лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Дені Дідро (Франція), керівник Аналітичної платформи стратегічних комунікацій, співавтор Доктрини Оксана Мельничук та декан факультету економічних наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат економічних наук, доцент, співавтор Олександра Гуменна.

  У науковій дискусії взяли участь представники ректорату університету, професорсько-викладацького складу, студенти, науковці, експерти та економісти.

  В результаті обговорення були напрацьовані спільні вектори взаємодії для науковців ЖДУ та представників Аналітичної платформи стратегічних комунікацій.

 • 16.04.18 p. У ЖДУ презентували наукові видання програми УКУ «Київське християнство»

  В Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка 16 квітня відбувся семінар-презентація наукових видань Українського Католицького Університету «Українська („київська“) релігійна культура на Великому Кордоні греко-візантійської та західної латинської традицій (презентація навчально-дослідної програми „Київське християнство“)». Презентували програму, у рамках якої вже вийшло 11 академічних видань, керівник філологічної програми «Artes Liberales» Гуманітарного факультету УКУ Дарія Сироїд, професор УКУ Ярослава Мельник та декан Гуманітарного факультету УКУ Андрій Ясіновський.

  Керівник філологічної програми «Artes Liberales» Гуманітарного факультету УКУ Дарія Сироїд розповіла, що навчально-дослідну програму «Київське християнство» заснували в 2012 році на гуманітарному факультеті. Згодом до неї долучився філософсько-богословський факультет. Обидва відділення впродовж останніх років розгорнули широку програму академічних досліджень, навчальних ініціатив і публічних заходів, покликаних дати відповідь на фундаментальне запитання, якою мірою київська християнська традиція вплинула на формування сучасної української ідентичності.

  Сьогодні програма «Київське християнство» реалізована в одинадцяти академічних виданнях, опублікованих у 2015–2017 роках українською, а також іспанською, польською та російською мовами. Це широка палітра досліджень з історії української культури, української Церкви, взаємин між Церквою і суспільством; публікації джерельних матеріалів, наприклад церковнословʼянський текст «Книги Ісуса Навина» зі Старого Завіту; декілька монографій, зокрема дослідження Олега Духа про жіночі монастирі, професора УКУ Ярослави Мельник про рецепцію апокрифів в українській літературі, професора Вадима Ададурова про похід Наполеона 1812 року як «війну цивілізацій», проф. Максима Яременка про Київську православну митрополію як складову українського культурного простору тощо.

  Особливістю програми є орієнтація на впровадження її академічних результатів у навчальний процес в контексті застосовуваного в Українському католицькому університеті принципу — навчання через дослідження.

  Декан Гуманітарного факультету УКУ Андрій Ясіновський наголосив, що публікацію серії видань уможливила потужна підтримка українських меценатів. У найближчих планах програми — видання нових книг, у тому числі й за участю авторів із ЖДУ імені Івана Франка.

  «Однією з цілей програми „Київське християнство“ є залучення і партнерство з іншими академічними установами в Україні. І сьогодні однією з цілей нашого приїзду є домовленість про спільний проект з ЖДУ імені Івана Франка по згадуваному Кирилові Транквіліону-Ставровецькому», — зауважив декан Гуманітарного факультету УКУ Андрій Ясіновський та на завершення виступу подарував бібліотеці ЖДУ імені Івана Франка серію книг з презентованої програми.

  Більше фото за посиланням.

 • 16.04.18 p. ЖДУ імені Івана Франка співпрацюватиме з Краківською академією «Ігнатіанум» (Республіка Польща) у сфері педагогіки

  Науковці ЖДУ імені Івана Франка працюватимуть над науково-дослідними проектами щодо педагогіки минулого і сьогодення спільно із вченими Краківської академії «Ігнатіанум» (Республіка Польща). Відповідних домовленостей про співпрацю досягли під час робочої зустрічі в українському виші в. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Галина Киричук та проректор з наукової роботи Краківської академії «Ігнатіанум» Божена Сєрадзька-Базюр

  Домовленості також передбачають, що сторони разом братимуть участь у написанні спільних монографій та дослідницьких статей, що стосуватимуться актуальних проблем педагогіки, конкурсах на отримання грантів, міжнародних проектах тощо на партнерських засадах.

 • 16.04.18 p. Коштовний подарунок отримала бібліотека ЖДУ від Українського Католицького університету

  Кафедра української мови організувала презентацію книг науковців УКУ, які подарували 18 книг для нашого університету.

  Монографії, археографічні публікації, апокрифічні тексти, дослідження, збірники серії «Київське християнство» репрезентують середньовічну і ранньомодернову історію України, культурно-релігійний простір.

  Така література уможливлює вивчення широкої палітри проблем культурної, богословської, регіональної історії. Інтелектуальна віртуозність, широка ерудиція, блискучий стиль авторів представлених видань роблять подаровану літературу захоплюючою лектурою для науковців та широкого кола читачів.

  Незабаром електронний каталог бібліотеки розкриє змістовий огляд цих видань. Запрошуємо до бібліотеки!

 • 16.04.18 p. До уваги учасників Всеукраїнської студентської олімпіади

  До уваги учасників (студентів, викладачів) Всеукраїнської студентської олімпіади, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України впродовж квітня-травня 2018 року просить надсилати свої відгуки, зауваження та пропозиції щодо проведення Олімпіади на електронну адресу: olimpstud@ukr.net.

 • 16.04.18 p. У ЖДУ обговорили питання протидії корупції в Україні

  13 квітня кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства  організувала і провела круглий стіл «Політика держави у сфері запобігання та протидії корупції». Завідувач кафедри проф. І. Ярмошик наголосив, що кафедра не вперше проводить подібні заходи та обговорення гострих правових проблем сучасного українського суспільства. Доцент О. Рудницька розповіла про проблеми впровадження Антикорупційної програми університету.

  У дискусіях із корупційних проблем взяли участь гості університету: Олег Хабчук, спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної державної адміністрації, Тетяна Бучинська, заступник начальника Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, Роман Черниш, кандидат юридичних наук, співробітник Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Ірина Яцик, кандидат філософських наук, проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Житомирського державного технологічного університету.

  Також присутніми на заході були студенти першого курсу та магістранти історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, студенти  Житомирського національного агроекологічного та Житомирського державного технологічного університетів.

 • 14.04.18 p. «Сріблом» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» поповнилась скарбничка наукових досягнень студентів ЖДУ

  Вітаємо студентку 4 курсу ННІ педагогіки Житомирського державного університету Катерину Кривіцьку та її наукового керівника доктора педагогічних наук Івана Коновальчука з ІІ місцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта». Бажаємо подальших творчих наукових здобутків та перемог!

 • 12.04.18 p. Особливості вивчення Всесвіту: у ЖДУ учням та студентам розповідали про небесні світила

  Тематичні зустрічі з нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики та Міжнародного дня польоту людини в космос провели сьогодні викладачі фізико-математичного факультету ЖДУ імені Івана Франка для двох груп юнаків та дівчат КПНЗ «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради та групи студентів Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. С. Протасевича.

  «12 квітня 1961 року — це дата, коли вперше на Землі людина успішно піднялася в космос і повернулася назад. У Житомирі цей день відзначають особливо, бо тут народився Сергій Корольов — конструктор ракет, на якій Юрій Гагарін піднявся і повернувся живим назад на Землю. За майже 60 років люди навчилися жити і працювати в космосі», — розпочинає зустріч викладач кафедри фізики Платон Корнійчук та проводить гостей до астрономічної аудиторії та обсерваторії університету.

  Саме ці кімнати у ЖДУ є головними для вивчення небесних об’єктів. Після роз’яснень, за яких умов краще спостерігати за Сонцем, Місяцем, Венерою, сузір’ями  та іншими об’єктами, Платон Павлович показав слухачам, як виглядає зоряне небо з різних куточків Землі, як рухаються зорі, як сходить Сонце та з’являється Місяць на нічному небі. Також бажаючі мали можливість протестувати наявні телескопи, побачити відображення Сонця з окуляра телескопа на аркуші паперу та взяти участь в експериментах із плазмовою кулею Тесли.

  До слова студенти фізико-математичного факультету ЖДУ імені Івана Франка вивчають астрономію не лише в аудиторіях. Доволі часто викладач науки про Всесвіт Платон Корнійчук влаштовує виїзні вечірні заняття, а окремі франківці під його керівництвом пишуть дипломні роботи.

  Більше фото за посиланням

 • 12.04.18 p. На історичному факультеті учні та студенти ділились результатами досліджень історії та сьогодення Житомирщини

  11 квітня на історичному факультеті відбулась щорічна, чотирнадцята науково-практична краєзнавча учнівсько-студентська конференція «Наш рідний край: історія і сьогодення».

  Організатором конференції виступає кафедра історії України, її ідейний натхненник — доцент кафедри, к. і. н. Рудницька Н. В.

  На відкритті конференції з привітальним словом виступили заступник декана з виховної роботи Максимов О. В., та завідувач кафедри історії України Венгерська В. О. Секційні засідання модерували доценти кафедри історії України Білобровець О. М., Ковальчук І. В., Рафальська Т. Л., Рацілевич А. П.

  У роботі конференції взяли участь двадцять вісім учнів шкіл Житомира та області, студенти та магістранти історичного факультету. Зокрема, свої дослідження презентували учні Емельчинського, Любарського, Андрушівського. Житомисрького, Коростенського, Хорошівського, Бердичівського районів. Діапазон та тематика робіт надзвичайно широка як за хронологічнмиим межами, так і напрямками досліджень. Студенти та учні запропонували цікаві напрацювання, які в перспективі можуть стати базою для написання ґрунтовних праць, кваліфікаційних робіт з історії України, країнознавства та історичної регіоналістики. Для учасників конференції було організовано  екскурсію до музею університету, яку провела старший викладач кафедри всесвітньої історії Хададова М. В. Всі учасники конференції отримали сертифікати, вчителі, які готували учнів — подяки. Сподіваємось, що з часом  юні дослідники поповнять лави студентів історичного факультету нашого університету.

 • 12.04.18 p. «Срібло» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» здобув студент-історик ЖДУ

  Диплом ІІ ступеня  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Історія та археологія» виборов студент історичного факультету ЖДУ Андрій Магалецький.

  Вітаємо Андрія та наукового керівника Вікторію Венгерську з перемогою та бажаємо подальших здобутків!

 • 12.04.18 p. Візит польського професора на СПФ

  12 квітня на соціально-психологічний факультет відбувся візит доктора гуманістичних наук у галузі педагогіки, ад’юнкта кафедри соціальної педагогіки, докторанта Академії Ігнатіанум у Кракові Богдана Станьковскі. Пан професор прочитав для студентів та викладачів університету відкриті лекції: «W labiryncie „wartości europejskich” — fundamenty i perspektywy wychowania w dobie pluralizmu i spotkania się kultur» (польською) та «Political correctness and school education in the Anglo-Saxon context» (англійською).

 • 11.04.18 p. Учасники Школи юного біолога вивчали функціональні особливості людського організму

  5 квітня на природничому факультеті продовжились заняття у Школі юного біолога. Одинадцятикласники ознайомились із функціональними особливостями людського організму. Лекційні заняття підготувала і провела кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Алла Гарлінська.

  Алла Миколаївна ознайомила учнів із особливостями будови й функціонування сенсорних систем та фізіологією вищої нервової діяльності, підготувала цікаві роздаткові матеріали, на яких учні під час лекції підписували малюнки із зображенням аналізаторів. Лекторка звернула увагу учнів на те, що інформацію із навколишнього середовища сприймають і переробляють особливі фізіологічні апарати, які дістали назву «сенсорні системи». У людини розрізняють такі основні сенсорні системи: зорову, слухову, смакову, дотикову та нюхову. Крім того, людина відчуває температуру, положення тіла в просторі, рухи, біль, спрагу, голод тощо. Існують змішані відчуття, які важко чітко визначити. На лекції було зазначено, що імпульси від органів чуття надходить до головного мозку, який безперервно одержує інформацію про всі зміни навколишнього середовища, а також про внутрішній стан організму, та аналізує її. Завдяки адаптаційним механізмам, закладеним в організмі кожної людини, ми здатні під дією тривалих вправ підвищувати функціональні можливості сенсорних систем.

  Стосовно вищої нервової діяльності Алла Миколаївна наголосила, що у процесі суспільного існування, використання знарядь праці, мови у людини з'явилась соціальна поведінка, в якій біологічна поведінка втратила провідне значення. Стали можливими інтеграція, корекція досвіду суспільства, поколінь, пізнавальної діяльності. Неоціненну роль у цьому відіграв розвиток пізнання за допомогою механізмів мислення та пам'яті. Мова сприяла вдосконаленню такої складної форми психіки, як емоції. Завдяки останнім психіка людини відрізняється багатством і різноманітністю. Вищою формою психічної діяльності людини є свідомість.

  Заняття пройшли у дружній, теплій атмосфері активної співпраці Алли Миколаївни та учасників Школи юного біолога. Учні дізналися багато цікавого, нового, що сприятиме їх ефективній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з біології, яке відбудеться на початку червня.

  Отож, чекаємо всіх 12 квітня на наступних заняттях! Бажаємо всім учасникам гарного настрою і успіхів!

 • 11.04.18 p. Бібліотека університету поповнилась новими надходженнями з історії України та української культури, етнології, рідної мови, етнополітики та управління освітою

  Новинками фонду бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка стали подаровані видання.

  Доктор історичних наук, доцент Стельникович Сергій Володимирович дарує у фонд бібліотеки авторську монографію «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис». Монографія рекомендована науковцям, викладачам, студентам, усім, хто цікавиться історією України.

  Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса дарує у фонд бібліотеки праці своїх викладачів: «Галичина в етнополітичному вимірі». Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто цікавиться етнополітикою та етнополітичною історією; «Ментальний вимір української цивілізації» Я. С. Калакури, О. О. Рафальського, М. Ф. Юрія. Книга розрахована на науковців і викладачів історії, культурології, філософії, політології, етнології, учителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться історією української культури, методологією її цивілізаційного пізнання.

  Академперіодика дарує у фонд бібліотеки книгу «Як народжується слово» Клименко Н. Ф. Книга для учнів і викладачів середньої та вищої школи та всіх шанувальників рідного слова.

  Змістовий огляд книг представить електронний каталог бібліотеки.

 • 10.04.18 p. «Золото» в галузі інформаційно-комунікаційних технологій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт здобула студентка ЖДУ

  Вітаємо студентку фізико-математичного факультету Світлану Дідківську з перемогою у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» і, звичайно, її наукового керівника — Вакалюк Тетяну Анатоліївну, яка привела її до перемоги!

  Успіхів і подальших звершень!!!

 • 10.04.18 p. #СПФ_Великодній

  Напередодні Великодня на соціально-психологічному факультеті відбувся традиційний освітньо-мистецький захід «Великдень: психологічні архетипи та культурні символи». Цьогоріч в Чистий Четвер ведучі – заслужений працівник культури України, народна майстриня Галина Ямчинська та старший викладач кафедри соціальних технологій Інна Палько – разом зі студентами і викладачами розписували писанки — символ нового життя й оновлення світу, традиційний елемент свята Воскресіння Христового! Студентки та студенти із захопленням слухали історію писанкарства, про зміст символів знаків, які зображають на писанках, їх сакральне символічне значення. Всі учасники неймовірно теплої магічної події власноруч створили унікальні писанки.

 • 10.04.18 p. Фонд бібліотеки поповнює кафедра педагогіка, психології та управління навчальними закладами ЖДУ

  Щорічно за наслідками проведення всеукраїнської науково-практичної конференції кафедра педагогіка, психології та управління навчальними закладами поповнює фонд бібліотеки збірниками конференцій, які активно використовуються у процесі професійної підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальними закладами».

  Не став винятком і 2018 рік, до фонду надійшло 10 примірників збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу» в двох частинах.

  Окрім того, кафедра передає до фонду бібліотеки 9 примірників монографії «Деонтологічна підготовка менеджерів освіти в університетах: теорія і практика», які, з метою сприяння освітньому процесу кафедри, подарувала автор, учасник конференції, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету Задорожна-Княгницька Л. В.

  Змістовий огляд видань представить електронний каталог бібліотеки.

 • 06.04.18 p. «Мистецький всесвіт» студентів ННІ педагогіки

  4 квітня 2018 року в Житомирській обласній універсальній бібліотеці імені Олега Ольжича відбулася презентація виставки творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, авторських дизайн-проектів студентів навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Мистецький всесвіт».

  Урочисте відкриття виставки здійснював Володимир Литньов, директор навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Приємною несподіванкою стало музичне вітання Народного вокального ансамблю «Елегія» навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка (Художній керівник: заслужений працівник освіти України Валентина Сичевська). Під час відкриття виставки лунали слова вдячності від студентської молоді Вікторії Дяченко, Тетяни Ковбасюк, Влади Сичевської, Крістини Зосімової, а також випускників університету.

  Зазначимо, що доценти кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Наталія Колесник, Оксана Піддубна, Тетяна Шмельова, Галина Ямчинська намагаються максимально відкривати творчий потенціал майбутніх фахівців, навчати бачити їх тонкощам природного світу. Кожна справа, до якої беруться викладачі, їм вдається, бо всі вони вкладають у працю багато сил, енергії, часточку своєї душі.

  Студенти навчально-наукового інституту педагогіки продемонстрували високу професійну майстерність у різних напрямах мистецтва: акварельний та олійний живопис; графіка; традиційна та художня вишивка; витинанка; бісероплетіння; колаж; квілінг; барельєф.

  Окрім того, на виставці було презентовано збірник творів студентів спеціальностей «Дизайн», «Образотворче мистецтво».

  Запрошуються всі шанувальники мистецтва до перегляду творів мистецтва та дизайну (м. Житомир, Новий бульвар, 4). Виставка експонуватиметься до 15 квітня 2018 року.

 • 06.04.18 p. Викладачі ЖДУ провели профорієнтаційну зустріч із учасниками обласного конкурсу дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона»

  Днями викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання радо зустріли учасників обласного конкурсу дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона», який проходить за підтримки Управління культури і туризму Житомирської обласної адміністрації, Обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців, з метою виявлення талановитої молоді Житомирщини, виховання національно-патріотичних почуттів та любові до своєї Батьківщини.

  Викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання допомагали учням загальноосвітніх шкіл обрати свою майбутню професію, проводили експрес-опитування спрямоване на вивчення образотворчих і дизайнерських здібностей творчої особистості, «роздинкою» такого заходу став майстер-клас «Виготовлення орхідеї». Окрім того, учні мали можливість відвідати аудиторний фонд, де здійснюється навчально-виховний процес студентів навчально-наукового інституту педагогіки.

  Учні отримали інформацію про професії — вчитель образотворчого мистецтва, вчитель художньої культури, викладач практичного навчання в галузі дизайну, фахівець в галузі графічного дизайну.

  Кожен учасник конкурсу «Кожному мила своя сторона» отримав індивідуальну консультативну допомогу у виборі професії з використанням професіограми, дізнався про переваги навчання у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, про перспективи працевлаштування, про можливості продовження навчання.

 • 04.04.18 p. ЖДУ імені Івана Франка та Вища лінгвістична школа в Ченстохові (Республіка Польща) працюватимуть за програмою «Два дипломи», «Staż» та «В2 jęnzyk angelski / jęnzyk polski»

  Про це підписали угоду 4 квітня в. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Галина Киричук та ректор Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові (Республіка Польща) Ярослав Копера.

  «Завдяки програмі „Два дипломи“ у студентів є можливість отримати рівноцінні дипломи Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові та Житомирського державного університету імені Івана Франка. Також ми досягнули домовленостей щодо термінів навчання, погодження освітніх програм, навчальних планів, можливостей проживання студентів і їх соціального захисту на території Польщі. Для викладачів обговорено можливість наукового стажування в обсязі 180 годин, що сьогодні є однією з умов отримання статусу доцента чи професора в Україні. І, відповідно, мовної сертифікації сертифікованими викладачами Вищої лінгвістичної школи в Ченстохові для можливості отримання викладачами ЖДУ сертифікату В2 з іноземної мови», — розповідає в. о. ректора ЖДУ Галина Киричук.

  Угода за програмою «Два дипломи» між ЖДУ імені Івана Франка та Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові (Республіка Польща) відкриває можливості українським студентам отримати дипломи за напрямами: філологія (англійська, німецька), педагогіка (рання шкільна освіта, дошкільне виховання, опікунська педагогіка і ресоціалізація, навчання для нових потреб і технологій, суспільна педагогіка і педагогіка праці), PR і журналістика.

  Нагадаємо, що наразі у рамках академічної мобільності в Поморській академії в Слупську (Республіка Польща) на семестровому навчанні перебуває 12 студентів ЖДУ імені Івана Франка, ще 3 здобувають освіту за програмою «Два дипломи».

 • 04.04.18 p. Викладачі Інституту іноземної філології дискутували про медіаграмотність з професором Університету східного Іллінойса

  Днями в навчально-науковому інституті іноземної філології для професорсько-викладацького колективу відбулося два науково-методичних семінари. Модератором семінарів був стипендіат програми «U. S. Fulbright Scholar», режисер-документаліст, фахівець у сфері медіакомунікацій і візуальних медій Девід Грекон — професор Університету східного Іллінойса (Eastern Illinois University).

  Учасники семінарів мали нагоду плідно подискутувати про медіаграмотність. Один із напрямків тренінгу був присвячений маніпуляції в медіапросторі, адже це питання є особливо актуальним у сучасних реаліях. У межах дискусії викладачі обговорили із гостем особливості сприйняття кадру та кінооповіді, питання співвідношення факту та фікції у документалістиці. Учасники дізналися про небезпеки інформаційного простору та шляхи захисту від них.

 • 04.04.18 p. В Інституті іноземної філології відбулася зустріч з майбутніми випускниками-бакалаврами щодо особливостей вступу до магістратури

  У навчально-науковому інституті іноземної філології відбулася зустріч дирекції інституту та завідувачів випускових кафедр з майбутніми випускниками-бакалаврами щодо особливостей вступу до магістратури за спеціальностями: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська, 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька, 014.02 Середня освіта. Мова та література (англійська, німецька/англійська, французька/німецька, англійська) та про можливості перехресного вступу. Присутні отримали вичерпні відповіді стосовно термінів та переліку вступних випробувань, наявності державного замовлення, максимальної кількості заяв на вступ тощо.

  Завідувачі випускових кафедр ознайомили майбутніх абітурієнтів з перевагами освітніх програм та наголосили на тому, що ступінь магістра є логічним завершенням здобуття вищої освіти та набуття нових важливих компетентностей, необхідних для ефективного виконання професійних завдань та успішного кар’єрного зростання.

 • 03.04.18 p. Британські дебати у ЖДУ: студенти Житомира дебатували про виборчу систему України

  За ініціативи ВІ «Активна громада: право вибору» 3 квітня у Житомирському державному університеті імені Іван Франка пройшов Дебатний турнір серед ВНЗ Житомира. У студентських дебатах взяли участь 8 команд, які представляли Житомирський державний університет  імені Івана Франка, Житомирський державний технологічний університет, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомирський автомобільно-дорожній коледж, Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права, Житомирський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Будівельний коледж ЖНАЕУ, Житомирський технологічний коледж КНУБА. У ході дебатів були обговорені актуальні теми реформування виборчої системи України, які не залишали байдужими ні учасників-студентів, ні суддів, ні глядачів.

  Дебатний турнір проходив у британському форматі — одному з найрозповсюдженіших та найдавніших форматів дебатів, що грається по всьому світу та користується великою популярністю. Від інших відрізняється динамічністю, великою різноманітністю резолюцій та орієнтацією на імпровізацію та ерудицію.

  Після відкриття студентських дебатів і виступів організаторів турніру, було проведено жеребкування команд та тем дебатів, і студентські команди поринули у атмосферу дискусій. Досить жвавими були усі три тури колового турніру, деякі дискусії продовжувались і після проведених дебатів, а команди намагались аргументовано відстоювати власну точку зору перед опонентами.

  Вміння опонувати, дискутувати та висловлювати послідовність аргументів оцінювали уповноважена Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Олена Коваленко, регіональний координатор ВІ «Активна Громада» в місті Житомирі Олексій Проноза, депутати Житомирської міської ради Максим Манухін і  Геннадій Махорін, громадський активіст Геннадій Краснобокий, голова ГО «Поліський щит» Сергій Ткачук, головний спеціаліст відділу молодіжної політики Управління сім’ї, молоді і спорту Житомирської ОДА Ольга Карпенко та представник Фонду громади Житомира  Анатолій Євдощук за розробленою системою балів.

  Кожен учасник Дебатного турніру отримав подяку за участь у дебатах, а призери — дипломи з рук уповноваженої Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Олени Коваленко та комунікаційного координатора ВІ «Активна громада: право вибору» Сергія Домославського.

  Диплом І ступеня

  • Юлія Ніколайчук (Житомирський державний технологічний університет)
  • Ігор Савчук (Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права)

   Диплом ІІ ступеня

  • Маргарита Галактіонова (Житомирський державний університет  імені Івана Франка)
  • Ілля Назімов (Житомирський національний агроекологічний університет)

   Диплом ІІІ ступеня

  • Артем Коваль (Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права)
  • Дмитро Вигівський (Житомирський національний агроекологічний університет)

   

 • 03.04.18 p. Регуляторні системи організму людини вивчали слухачі Школи юного біолога

  Днями відбулося чергове заняття Школи юного біолога, яка вже протягом чотирьох місяців працює на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Цього разу учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Житомира ознайомились із особливостями регуляції функцій організму людини.

  Лекційні заняття провела викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Ірина Чернуха, яка підготувала роздаткові матеріали у вигляді схем, таблиць та ілюстрацій. Розповідь супроводжувалась мультимедійною презентацією, що доречно доповнювала лекційний матеріал. Ірина Семенівна зазначила, що вся життєдіяльність організму людини повязана з трьома загальними властивостями — саморегуляцією, самовідновленням та самовідтворенням. У процесі взаємодії із середовищем організм людини пристосовує свою життєдіяльність до мінливих умов зовнішнього середовища, зберігаючи постійність внутрішнього середовища завдяки саморегуляції. Одинадцятикласники ознайомились із регуляторними системами — нервовою, ендокринною та імунною, а також з'ясували, що їхня діяльність відрізняється природою та шляхами проведення сигналів, тривалістю впливів, але всі три механізми регуляції діють у тісному взаємозвязку. Даний матеріал надзвичайно важливий для сучасної біологічної та медичної науки, особливо для діагностики та профілактики захворювань.

  Заняття у Школі юного біолога триватимуть до 10 травня. Чергове заняття Школи відбудеться у четвер, 5 квітня, на природничому факультеті!

 • 02.04.18 p. Викладачі природничого факультету ЖДУ провели відбірково-тренувальні збори з учнями-переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із біології та екології

  Під керівництвом викладачів природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка пройшли відбірково-тренувальні збори з учнями загальноосвітніх шкіл м. Житомира та Житомирської області, які здобули перемогу на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із біології  та екології.

  Метою комплексної підготовки було підвищення загального рівня знань, умінь та навичок, спрямоване на досягнення високого рівня результативності на IV етапі Всеукраїнських олімпіад. Заняття проводили к. б. н., доценти кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття: Юлія Шелюк, Марина Пацюк та Лариса Астахова, к. б. н., доценти кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи: Руслана Мельниченко, Світлана Шевчук та Юлія Тарасова., к. б. н., доценти кафедри екології, природокористування та біології людини: Ірина Онищук та Ольга Василенко.

  Основною складовою організації учнівських біологічних олімпіад є комплексна теоретична, практична та психологічна підготовка школярів до інтелектуальних змагань. На зборах розглянуто низку актуальних питань із біології та екології, а також виконано ряд рекомендованих завдань. Учні мали змогу розширити свій кругозір, здобути практичні навички роботи із лабораторним обладнанням. Заняття супроводжувались мультимедійними презентаціями, цікавим роздатковим матеріалам та тренувальними вправами.

  Бажаємо успіху, перемоги та нових творчих звершень усім учасникам олімпіади!

 • 02.04.18 p. У рамках відзначення днів Шевченка в Інституті філології та журналістики провели навчально-практичний студентський семінар

  30 березня 2018 року в Навчально-науковому інституті філології та журналістики кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського літературознавства та компаративістики Марина Франчук провела науково-практичний студентський семінар «Поема "Катерина" Тараса Шевченка як явище національної культури».
  Під час наукового заходу студенти виголосили доповіді на такі теми: «Літературна історія поеми «Катерина» Т. Шевченка», «Тема покритки в українській літературі і в поемі «Катерина» Т. Шевченка», «Епітет і його різновиди в поемі «Катерина» Т. Шевченка», «Образ покритки на полотні (картина Т. Шевченка «Катерина»)», «Поема «Катерина» Т. Шевченка в критиці (короткий огляд)». Також відбулася цікава дискусія щодо місця геніального твору поета в сучасній культурі і масовій свідомості.
  Зауважимо, що кількома днями раніше в рамках відзначання днів Т. Шевченка, кафедра українського літературознавства та компаративістики провела флешмоб прочитання улюбленого вірша поета напам'ять. Участь у масовій акції взяли викладачі і студенти Інституту філології та журналістики.

 • 01.04.18 p. Мистецтво писанкарства: мініатюрна вишуканість та унікальна досконалість

  Багатством розмаїття назв писанкових узорів, колоритом та майстерністю виконання вражає проведена 18 виставка-конкурс «Великодні писанки» на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради. Викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Колесник Н. Є., Піддубна О. М. долучилися до активної діяльності у вищезазначеному заході.

  Кожен із 82 учасників 16 районів м. Житомира та Житомирської області виставки-конкурсу представили виготовлені власноруч писанки, які естетично оформлені у вигляді великодніх композиції. Оригінальний орнамент авторських писанок, не тільки зачаровував своєю вишуканістю, мініатюрністю, гармонією колориту, він відображував прадавні символи світорозуміння і природи, єднав із традицією минулого.

  Окрім того, Колесник Н. Є., Піддубна О. М. здійснили профорієнтаційну роботу. Учням 7–11 класів надано інформацію про спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

  Довічна слава нашим пращурам, які творили й берегли красу мистецтва писанкарства. Довічна слава українським писанкам і тим, хто далі їх творить!

 • 30.03.18 p. У ЖДУ відбулася VII Всеукраїнська студентсько-учнівська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов′янських народів»

  29 березня 2018 року на базі історичного факультету пройшла VII Всеукраїнська студентсько-учнівська наукова конференція «Актуальні проблеми історії слов’янських народів». Організатором її проведення виступила кафедра всесвітньої історії (зав. кафедри проф. Стародубець Г. М.)

  Учасниками конференції стали 100 студентів та учнів вузів і шкіл Житомирщини та інших областей і міст України — Вінниці, Кременця, Луцька, Рівного, Києва.

  На початку конференції спеціальними грамотами та дипломами були нагороджені переможці та учасники ІІІ обласного конкурсу учнівських робіт «Юний історик».

  Учасники і гості конференції мали змогу почути цікаві і змістовні доповіді з проблем всесвітньої історії, історії рідного краю, історії слов’янських народів. В рамках роботи конференції працювала секція «Репресивна політика тоталітарних режимів (до 80-х років «Великого терору»)».

  Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані у науковому збірнику «Студентські історичні студії» (Вип. 7.), організаторами  видання якого є кафедра всесвітньої історії. Вихід випуску у світ планується наприкінці квітня цього року.

 • 30.03.18 p. Ніколи не закривайте самі перед собою двері: мотивували студентів ЖДУ телеведучі «Доброго ранку, Країно!»

  Зранку 30 березня у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася мотиваційна зустріч телеведучих ранкового шоу «Доброго ранку, Країно!» на телеканалі «UA:Перший» зі студентами університету. Поспілкуватися з франківцями приїхали телеведуча, національний коментатор «Євробачення» та «Олімпійських ігор» Тетяна Терехова, екстремальний та креативний телеведучий Антон Довлатов, теле- та радіоведучий, шоумен, актор дубляжу Влад Волошин.

  Тетяна, Антон та Влад змогли створити атмосферу чудового настрою. Влучно жартуючи, вони вели розповідь цікаво і доступно, з помітним ентузіазмом розповідаючи про свою справу.

  Лекція тривала близько години і була перервана лише виходом у прямий ефір ранкового шоу «Доброго ранку, Країно!». За допомогою мобільного додатку Skype Тетяна, Антон та Влад привіталися з ведучими, що знаходилися в цей час у студії, та показали університетську аудиторію. Далі присутні мали змогу більше послухати про їхнє шоу, дізнатися про творчий шлях кожного з трьох гостей, небезпечні та цікаві аспекти роботи у медіа, деякі професійні секрети та поставити власні запитання на абсолютно будь-яку тему.

  Наприкінці зустрічі серед усіх запропонованих присутніми запитань телеведучі обрали найкраще. Вони пообіцяли, що «переможець», котрий придумав це запитання, у майбутньому вийде в прямий ефір їхньої ранкової програми у ролі кореспондента з Житомира. Також кожен бажаючий міг зробити дружнє селфі або фото на пам’ять із популярними ведучими ранкового шоу «Доброго ранку, Країно!».

 • 30.03.18 p. На природничому факультеті відбулася ювілейна зустріч випускників 1973 року

  Рідний факультет радо зустрів своїх випускників, які прибули на захід з різних куточків України. Приємно відзначити, що одним із випускників є доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Андрій Вискушенко, який багато років поспіль очолював факультет.

  Студенти підготували для гостей концертну програму,  де продемонстрували свої вміння та таланти. З вітальним словом до випускників звернувся декан Дмитро Вискушенко, який зробив короткий екскурс в історію факультету та розповів про теперішні досягнення. Надзвичайно раді були зустрітись випускники зі своїми викладачами. Серед них були присутні Дуднік Галина Федорівна, Горощенко Володимир Євтухович, Онищенко Юрій Климович, Онищенко Тамара Олексіївна, Трускавецький Євген Степанович, Лишенко Іван Дмитрович.

  Після години теплого спілкування, спогадів та розповідей про сьогодення випускники пройшлися навчальними аудиторіями та згадали свої веселі студентські роки. Ювілейна зустріч пройшла у дружній та приємній атмосфері, сповнена теплим щирим спілкуванням, спогадами й розповідями про сьогодення. Бажаємо випускникам ще багато років зустрічатися і згадувати приємні миті студентського життя на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка!

 • 30.03.18 p. В інституті іноземної філології пройшли дні відкритих дверей

  Протягом трьох днів Інститут відвідали понад  120 старшокласників м. Житомира та Житомирської області. Наші гості мали змогу побачити реальне студентське життя і уявити себе частиною великої університетської родини.

  З вітальним словом до школярів звернулася директор ННІ іноземної філології Марина Володимирівна Полховська, відповідальний секретар приймальної комісії університету, Володимир Валентинович Чумак, ознайомив старшокласників з викликами вступної кампанії 2018 року. Майбутні абітурієнти отримали можливість відвідати майстер клас з креативного письма, спробувати свої сили у драматичній постановці уривків класичних англомовних творів, подискутувати про літературу та феномен її екранізації.

  У свою чергу студенти ННІ іноземної філології продемонстрували своїм майбутнім колегам, що навчання може бути не лише пізнавальним, а й дуже веселим.

  Посмішки на обличчях наших гостей і дружня, невимушена атмосфера, що панувала в аудиторії, сприяли плідній роботі.

  Двері ННІ іноземної філології завжди відкриті для молодих, креативних та цілеспрямованих людей.

 • 29.03.18 p. Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує на майстер-класи з писанкарства

  Нехай Великодні свята наповняться фарбами радості!

  • 3 квітня з 13:00 до 14:00 (ЖДУ імені Івана Франка, корп. 4, ауд. 804)
  • 4 квітня з 11:00 до 12:00 (Житомирська юнацька бібліотека, вул. М. Грушевського, 9)
  • 5 квітня з 14:00 до 15:00 (ЖДУ імені Івана Франка, корп. 4, ауд. 804)

  За додатковою інформацією звертатися до організаторки і майстрині — Галини Володимирівни Ямчинськоі (тел. 097-655-79-44; 096-383-46-18).

 • 29.03.18 p. Освітнім потенціалом ЖДУ імені Івана Франка зацікавився Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло

  У рамках робочого візиту до Житомирського державного університету імені Івана Франка делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Польща в Україні Яном Пекло та Генеральним Консулом Республіки Польща у Вінниці Даміаном Цярцинським відбулася зустріч в.о. ректора університету Галини Киричук з поважними гостями. Під час зустрічі сторони обговорили широке коло важливих питань.

  Зокрема, в.о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Галина Киричук та Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло, Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Даміан Цярцинський обмінялись інформацією про структуру та основні напрями діяльності  вишів України та Республіки Польща, розглянули можливості тіснішої співпраці в освітянській та науковій сферах із польськими науковими установами. Особливе зацікавлення у Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Польща в Україні Яна Пекла викликала інформація про підготовку у ЖДУ імені Івана Франка вчителів польської мови. Пан Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні виявив бажання зустрітись з викладачами, які забезпечують навчальний процес підготовки названих фахівців, та пообіцяв підтримати звернення ЖДУ імені Івана Франка щодо направлення до українського університету польського викладача, який сприятиме розвитку спеціальності.

  Нагадаємо, що Житомирський державний університет імені Івана Франка має 40 підписаних угод про співпрацю з вишами Польщі, викладачі українського університету неодноразово читали лекції польським студентам. Крім того, у вересні 2017 року ЖДУ імені Івана Франка  підписав угоду за програмою Еразмус+ на реалізацію студентської та викладацької академічної мобільності з Краківською академією Ігнатіанум. Понад 50 студентів ЖДУ вже скористалися можливістю безкоштовно навчатися протягом одного семестру в Поморській академії в Слупську.

 • 29.03.18 p. У ЖДУ відкрили документальну виставку «Самаритяни з Маркової» про вибір допомогти іншому навіть під загрозою власного життя

  Зворушливу документальну  виставку «Самаритяни з Маркової» на тему німецьких злочинів у с. Марковій біля Ланьцута  відкрили 29 березня 2018 року  на другому поверсі центрального корпусу ЖДУ імені Івана Франка.

  Експозиція розповідає про знищення гітлерівцями 24 березня 1944 року  сім’ї поляків: Юзефа Ульма, його вагітної дружини Вікторії, шістьох дітей віком від 8 до 1,5 року, а також вісьмох євреїв, які у них переховувалися. Попри цю трагедію, усвідомлюючи загрозу смерті, декілька польських сімей і далі переховували євреїв. Завдяки їхній мужності вижив 21 єврей.

  На теренах Польщі в 1942 році німці винищили майже 3 мільйони польських громадян єврейського походження. Євреїв привозили, спалювали, а попіл ховали по лісах. В історії світу та  історії Європи не було такого злочину.

  У 1995 році Ульми були удостоєні звання «Праведники народів світу», яке присуджує Ізраїльський інститут Яд Вашем, щоб відзначити рятівників єврейського населення від нацистів. Загалом понад 6000 тисяч поляків було відзначено цим званням, а це майже 25% всіх нагороджених. У березні 2016 року в селі Марковій відкрили Музей, присвячений усім полякам, які відчайдушно рятували євреїв та заплатили за це своїм життям та життям своїх дітей.

  В урочистому відкритті виставки «Самаритяни з Маркової» взяли участь в.о. ректора ЖДУ імені Іван Франка Галина Киричук, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пекло та Генеральний Консул Республіки Польща у Вінниці Даміан Цярцинський, голови польських громадських організацій Житомира, вчителі та викладачі польської мови, студенти ЖДУ імені Івана Франка.

  Документальна виставка «Самаритяни з Маркової» від 2016 року експонувалася на шести континентах світу. В Україні документальну виставку про милосердя та вчинки людей сильних духом, відповідальних до кінця за свій інколи важкий вибір уже бачили у Вінниці, Івано-Франківську, Києві, Львові, Новограді-Волонському та Чернівцях.

  Більше фото за посиланням.

 • 29.03.18 p. Студентка ЖДУ виборола диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання)

  Студентка Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка Анастасія Гурін здобула диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з української мови, літератури (з методикою їх викладання), що відбувся 27–29 березня в місті Умань.

  Тема наукового дослідження: «Типологія жіночих образів у романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія». Науковий керівник — доктор філологічних наук, завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики Олена Юрчук.

 • 29.03.18 p. Дихальну, травну, видільну системи організму людини та шкіри вивчали у Школі юного біолога школярі Житомира

  22 березня 2018 року в рамках занять Школи юного біолога, які проходять на природничому факультеті, одинадцятикласники житомирських шкіл ознайомились із особливостями дихальної, травної, видільної систем організму людини та шкіри.

  Лекційні заняття провела к. б. н., доцент, завідуюча кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Наталія Корнійчук, яка детально ознайомила із анатомо-фізіологічними властивостями вивчених органів. Наталія Миколаївна розробила дидактичні матеріали, що полегшувало сприйняття навчального матеріалу й формування системи знань, сприяло ефективному використанню часу на занятті. Учні робили підписи на малюнках, заповнювали логічні схеми, розв’язували тестові завдання з теми тощо.

  Вже понад чотири місяці учні поступово вивчають різні розділи шкільного курсу біології, так як незабаром складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Систематизація та узагальнення біологічних знань під час занять в школі юного біолога дозволить покращити результати.

  Школа юного біолога продовжуватиме свою роботу і надалі, тож до нових зустрічей!

 • 29.03.18 p. В інституті іноземної філології пройшов Тиждень французької мови

  З нагоди святкування Міжнародного дня Франкофонії протягом 20-28 березня 2018 року викладачі кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики провели Тиждень французької мови серед студентів 2-5 курсів ННІ іноземної філології.

  У рамках тижня була організована низка заходів. Зокрема фонетичний конкурс, олімпіада з французької мови, поетичний конкурс перекладу віршів з французької мови «Проба пера» та фестиваль французьких фільмів «Французька весна 2018».

  Студенти 4-5 курсів брали участь в олімпіаді з французької мови. Завдання олімпіади було  розробленою з використанням автентичних тестових програм.

  У поетичному конкурсі «Проба пера» студенти продемонстрували свої таланти та креативність у перекладах французьких віршів на українську, російську та англійську мови.

  Під час фестивалю французьких фільмів «Французька весна 2018» студенти переглянули новинки французького кіно мовою оригіналу: «Un peu beaucoup aveuglement», «Chocolat», «Prête-moi ta main», «Hors de prix».

  Свої знання мови, культури, літератури та історії Франції студенти продемонстрували під час вікторини 28 березня.

  Переможці отримали заохочувальні призи та невеликий концерт у привітання на урочистому закритті тижня.

  Merci à tous!
  Parlons français!

 • 29.03.18 p. У ЖДУ відзначили переможців Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України

  На базі історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка 27-29 березня вдруге пройшов заключний етап Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України. У змаганнях за звання найкращого знавця історії держави взяли участь 103 студента з 55 вищих навчальних закладів України. Це — студенти, які вивчали історію України один семестр (усі неісторичні спеціальності), а також студенти-історики.

  «Учасники показали гарні знання історії України. Оскільки не було поділу між профільними і непрофільними університетами, то звичайно, історики краще впоралися із завданнями. Але 5-6 місця, які за Положенням МОН України нагороджуються, посіли представники непрофільних вузів. Другий рік поспіль спостерігається тенденція, що університети, які користуються популярністю у абітурієнтів, підтверджують свій високий рівень. Це ті навчальні заклади, студенти яких і минулого року, і цього року посіли призові місця», — розповідає голова журі олімпіади, завідувач кафедри історії України ЖДУ імені Івана Франка Вікторія Венгерська.

  На підставі відкритого обговорення результатів тестування та виконання творчого завдання члени журі визнали переможцями 10 учасників Олімпіади. Нагороди переможці отримали з рук в. о.  ектора ЖДУ імені Івана Франка Галини Киричук.

  Диплом І ступеня

  • Косенко Назар Сергійович (Львівський національний університет імені Івана Франка)

  Диплом ІІ ступеня

  • Пугач Дмитро Богданович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
  • Комаренко Марія Михайлівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Ящук Євген Романович (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

  Диплом ІІІ ступеня

  • Макарчук Ігор Сергійович (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Сухоручко Володимир Васильович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
  • Шатілов Євгеній Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
  • Сабадаш Влада Костянтинівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  • Веркалець Марія Михайлівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
  • Шеремет Вячеслав Юрійович (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

  Грамотами відзначили:

  • За успішне виконання творчого завдання: Федоченко Анастасію Ігорівну (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського), Шатілова Євгенія Володимировича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Костиренко Тамару Олексіївну (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).
  • За успішне виконання теоретично-творчого завдання: Яцкович Ольгу Валеріївну (Національний університет «Острозька академія»).
  • За ґрунтовні знання історіографії та джерелознавства: Юрчишина Павла Володимировича (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).
  • За ґрунтовні знання історіографії: Шеремета Вячеслава Юрійовича (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

  Більше фото за посиланням.

 • 29.03.18 p. Бібліотека університету поповнилась новими надходженнями

  У подарунок Житомирському державному університету імені Івана Франка надійшли журнали вітчизняного та зарубіжного видавництв.

  Від кафедри української мови Ужгородського національного університету — Випуск 22 збірника наукових праць «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства». Збірник є науковим фаховим виданням.

  Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) надіслав примірники журналу «Historia Slavorum Occidentis» за 2016–2017 рр. Також редакція журналу повідомляє про наміри в подальшому поповнювати фонд періодичних видань бібліотеки новими виданнями та висловлює надію, що серед науковців університету знайде своїх потенційних авторів.

  Детальна інформація про зміст журналів буде представлена в електронному каталозі бібліотеки.

 • 28.03.18 p. ЖДУ імені Івана Франка привітав учасників IІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України

  У головній актовій залі ЖДУ імені Івана Франка 28 березня вдруге урочисто відкрили змагання найкращих істориків із усіх куточків України. У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України беруть участь 103 учасника.

  Найкращі знавці історії держави з 55 вищих навчальних закладів України приймали вітання від проректора з наукової і міжнародної роботи університету, голови організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України Наталії Сейко, декана історичного факультету Олександра Жуковського. З побажанням успіхів і перемог до учасників звернулася й голова журі олімпіади — завідувач кафедри історії України, доктор історичних наук Вікторія Венгерська. Також Вікторія Олексіївна в дружній невимушеній атмосфері представила учасникам членів журі, серед яких — шість викладачів ЖДУ імені Івана Франка.

  Своє життєрадісне мистецтво під час відкриття гостям олімпіади, керівникам та учасникам дарували лауреат всеукраїнських конкурсів, студентський навчальний камерний хор «Артанія» навчально-наукового інституту педагогіки (художній керівник — відмінник освіти України Валентин Федорченко), студент 2 курсу історичного факультету Богдан Дрозд, народний самодіяльний вокальний ансамбль «Елегія» (художній керівник — Заслужений працівник освіти України Валентина Сичевська, концертмейстер — Олена Тітова), вокальний ансамбль «Диско Леді» (керівник — Єлизавета Роговська, концертмейстер — Ірина Павлоцька) та дитячий хореографічний колектив «Фієста» з Житомирського екологічного ліцею № 24 (керівник — Світлана Грибан). Барвистий та енергійний циганський танець у виконанні «Фієсти» зачарував глядачів, а танець «Волошкове поле», що маленькі хореографи станцювали на пуантах, переніс присутніх на магічну виставу балету.

  Програма проведення олімпіади передбачає написання робіт у два тури. Перший — тестові завдання, укладені аналогічно до завдань ЗНО: найпростіші питання з відповіддю так/ні, на порівняння, підбір пар, робота з картками, визначення міст за фото, заповнення проміжків. Другий — теоретичний. На виконання завдань відведено три години з перервою у 20 хвилин між двома етапами.

  Оскільки в олімпіаді беруть участь студенти з різних навчальних закладів України, гостям Житомира організатори запропонували пізнавальні екскурсії містом, відвідування Музею космонавтики імені С. П. Корольова, Краєзнавчого музею та міні-концерт.

  Підведення підсумків ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з історії та урочисте нагородження переможців відбудеться завтра, 29 березня, у головній конференц-залі університету.

  Більше фото за посиланням.

 • 27.03.18 p. Випускник ЖДУ, художник Петро Карпюк презентував персональну виставку в стінах рідної альма-матер

  У рамках мистецького проекту «Арт-світ» у ЖДУ імені Івана Франка відкрили персональну виставку картин випускника фізико-математичного факультету, коростишівського художника, майстра народної творчості — Петра Карпюка та виставку робіт у техніці різьблення по дереву Володимира Дерпача. Полотна з пейзажами та натюрмортами прикрашають другий поверх центрального корпусу університету, а різбярські роботи з дерева розміщені у читальному залі навчального-лабораторного корпусу № 4.

  Представлені живописні полотна Петра Карпюка та об’ємні вироби з дерева Володимира Дерпача випромінюють енергію природи, зачаровують своєю внутрішньою красою, неповторним мистецьким поглядом на життя та надзвичайною доброзичливістю, дихають життям, наповнюють авторським сприйняттям та колоритом загадкового світу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Майстри народної творчості передають свою любов до всього, що нас оточує, до прекрасного, до людей, до рідного краю.

  В авторському творчому доробку Петра Пилиповича — власне бачення, образ вічної живописної благодаті, вічного сонця, зелені, літа, осені, рідного Полісся панує на його полотнах. Талант  малювати, живописець Петро Карпюк відчув у собі ще змалечку. 25 років свого життя він учителював, викладав фізику та астрономію в одній із шкіл Коростишівського району. Після закінчення фізико-математичного факультету тоді ще Житомирського педінституту навчався в Одесі на художньо-графічному факультеті. Був одним із перших викладачів Коростишівської дитячої художньої школи. Зараз його учні продовжують творчу справу митця та навчають майстерності пензля молоде покоління. Перша виставка відбулася ще в 1970-му році, на місцевому рівні. Майже за півстолітню творчу діяльність картини Петра Карпюка представлялись на виставках різного рівня. Кілька персональних виставок було в Житомирі, Києві, Черкасах. Неодноразово художник брав участь у престижній Всеукраїнській виставці на Львівській площі в Києві. Проте в рідному університеті презентує роботи вперше.

  «Для мене сьогодні потрійне свято. По-перше, я зустрівся з вами, нинішніми студентами фізмату, майбутніми митцями. По-друге, я — в рідних стінах. Я тут топтав коридори, тікав з лекцій як усі студенти. По-третє, зустрівся зі своїми однокашниками, однокурсниками. На фізмат я потрапив у 1968 році на третій курс. Зустрів тут прекрасних людей, чудових педагогів, які були не лише висококваліфікованими фахівцями, а й великими людьми. Вони вчили нас не лише законам фізики, а й людяності, кращим людським якостям. Серед усієї когорти найбільше згадуювикладачів Михайла Григоровича Цілинка і Панаса Анатолійовича Блищицького, які найбільше з нами працювали», — поділився з присутніми Петро Карпюк.

  Різьбяр Володимир Дерпач також почав займатися мистецтвом у дитинстві. Серед перших об’ємних виробів з дерева пригадує пістолетики. Ще у четвертому класі зробив першу свою скульптуру «Штангіст», а у восьмому — Шевченка. Під час військової служби два роки був художником частини. В перші роки незалежності вирізав люльки для тютюну з сосни. Здебільшого працює з липою, адже вона м’яка, добре виробляється і гладенька як мармур. Різьба переважно представлена козацькою тематикою, бо в душі відчуває себе козаком. Є чимало об’ємних виробів з дерева й народної тематики.

  Привітали митців з відкриттям виставок друзі, одногрупники, студенти та викладачі ЖДУ.

  Більше фото за посиланням.

 • 27.03.18 p. Науковців трьох країн світу зібрали у ЖДУ ІХ Брехтівські драматургічні читання

  На честь 120-річного ювілею Бертольта Брехта в Інституті іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка у Міжнародний день театру розпочала роботу дводенна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «ІХ Брехтівські драматургічні читання».

  За словами завідувача кафедри германської філології та зарубіжної літератури Інституту іноземної філології Миколи Ліпісівіцького, ІХ Брехтівські драматургічні читання присвяченні не лише творчості видатного німецького поета, драматурга й режисера Бертольта Брехта, але й дослідженням театрального та драматичного мистецтва в Україні та за її межами. Конференцію організовано вже традиційно у співпраці з Брехтівським науково-дослідним центром м. Аугсбург (Німеччина), Брехтівським Архівом м. Берлін (Німеччина) та Житомирським обласним німецьким національно-культурним товариством «Відергебурт», а також вперше з колегами з Бєльського державного університету імені Алеко Руссо (Молдова). Доповідачі з Німеччини і Молдови цього разу беруть участь у роботі конференції дистанційно за допомогою скайп-зв’язку, але колега з Німецької служби академічних обмінів (ДААД) Анна Ланге особисто коротко представить особливості розвитку сучасного театру в Німеччині.

  На початку роботи конференції учасникам коротко представили нові видання та діючі проекти Науково-дослідного інституту «Драматургія» ЖДУ. Це — монографія Є. М. Васильєва «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації», монографія Н. І. Астрахан «Література як утопія», українські переклади п’єс Б. Брехта «Барабани вночі» (Л. О. Федоренко) та «Страх і відчай у Третьому Рейху», «Добра людина із Сезуану», «Пан Пунтіла та його слуга Матті» (М. Л. Ліпісівіцький), які незабаром будуть надруковані, а також унікальні масштабні проекти «Драматургічний лексикон» і «Драматурги світу».

  Перший день Брехтівських драматургічних читань відзначився виступом видатного українського дослідника творчості Бертольта Брехта, професора ЖДУ Олександра Чиркова. Олександр Семенович подав унікальний огляд наукової рецепції творів Б. Брехта в Україні з радянських часів по сьогодення. А також кандадата філогічних наук Миколи Ліпісівіцького про історію перекладів творів Брехта українською. Зокрема науковець розповів про українські переклади творів Бертольта Брехта в Радянській Україні за умов жорсткої цензури; вплив російських перекладів на рецепцію творчості Б. Брехта в Україні 1960-х – 1990-х рр.; особливості видання вибраних творів Б. Брехта українською у 1967 році, чому до цієї збірки не потрапила «Копійчана опера» в перекладі Бориса Тена і Василька Хомичевського і яка трагічна доля спіткала переклад п’єси «Життя Галілея», виконаний Василем Стусом; майже детективну історію перекладів брехтівського терміна «очуження» (нім. Verfremdung) в незалежній Україні; відкриття «нового» Брехта в Україні у 2000-і роки та сучасні переклади Брехта в ЖДУ імені Франка.

  Варто зауважити, що поряд з виступами досвідчених філологів важливий майданчик для апробації власних досліджень отримали й  молоді науковці: аспіранти та навіть четверо магістрантів.

  Головною подією заключного дня ІХ Брехтівських драматургічних читань стане презентація низки видань новітньої драматургії із серії відділу драматичних проектів Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса (м. Київ) за участі відомої української драматургині Неди Нежданої.

  За матеріалами дводенної Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «ІХ Брехтівські драматургічні читання» у квітні поточного року вийде черговий номер «Брехтівського часопису».

  Більше фото за посиланням.

 • 27.03.18 p. У ЖДУ завершився другий етап ІІІ обласного конкурсу учнівських наукових робіт «Юний історик»

  На історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся 2-й етап ІІІ обласного конкурсу учнівських наукових робіт з історії «Юний історик». На попередньому етапі конкурсу було відібрано 18 робіт. Учасниками конкурсу стали учні загальноосвітніх шкіл міста Житомира (№ 21, № 30) та міського колегіуму, сіл та селищ Житомирського, Бердичівського, Коростенського та Коростишівського районів, а також коледжів міста та області (торговельно-економічного м. Житомира, Коростишівського педагогічного).

  З привітальним словом до учасників конкурсу виступили: проректор з навчально-методичної та виховної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка к. і. н., доц. А. В. Шевчук, декан історичного факультету к. і. н., доц. О. І. Жуковський.

  При оцінюванні робіт членами журі, викладачами кафедри всесвітньої історії, враховувались: відповідність змісту матеріалів сформульованій темі, меті та завданням; грамотність та об’єктивність викладу; естетичне оформлення матеріалів.

  Важливо відмітити, що окремі учні вже не перший раз беруть активну участь у цьому конкурсі (К. Капустинська, О. Гончарук, Т. Цимбалюк та ін.). Учасники конкурсу показали вміння досліджувати актуальні теми, давати змістовні відповіді на запитання, робити якісні презентації своїх доповідей. Значну увагу серед тем конкурсантів було приділено видатним постатям України та нашого краю.

  Учасників конкурсу було запрошено на навчання на історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка; вони мали можливість ознайомитись з друкованою рекламною продукцією про факультет.

  Нагородження переможців конкурсу відбудеться на пленарному засіданні VІІ регіональної студентсько-учнівської конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів» 29 березня 2018 року. Учні-конкурсанти зможуть взяти участь у роботі конференції. Кращі роботи учасників конкурсу будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Студентські історичні студії» (Вип. 7).

 • 27.03.18 p. Активна діяльність Церкви і суспільства заради загального примирення

  Під такою назвою 27 березня у конференц-залі центрального корпусу ЖДУ імені Івана Франка за ініціативи Комісії у справах єдності християн Української Греко-Католицької Церкви відбувся круглий стіл. До обговорення актуальної теми долучилися представники чотирьох християнських конфесій, викладачі кафедри філософії та студенти-медійники університету.

  Першим узяв слово магістр богослов’я і релігієзнавства, клірик Спасо-Преображенського собору Української Православної Церкви м. Києва, протоієрей Андрій Дудченко. Він презентував учасникам круглого столу «Молитовник православних вірян». Метою видання є об’єднати українських православних християн, роз’єднаних на декілька церковних юрисдикцій, в спільній молитві про єдність Церкви в Україні, оживити молитовне життя вірян і розширити їх світогляд через знайомство з багатством східної православної  молитовної традиції, зокрема, з практикою молитви грецької Церкви. В представленому молитовнику є особливий розділ для молитви за Україну.

  «Єдиний шлях віднайти мир назовні — знайти мир в собі. Також людям варто навчитися користуватися свободою. Надмірне користування свободою — не приводить ні до чого хорошого. Наприклад: він вільний чоловік, він буде пити алкогольні напої сьогодні, завтра і після завтра, адже він вільний, та в кінці кінців він стане залежним. Тому потрібно добровільно встановлювати межі. І тоді минатимуть місяці, а свобода залишатиметься. Уряд має відповідати за народ, а народ за що? Допоки люди не навчаться бути відповідальними за інших і за деякі цінності — до миру не дійти», — підкреслив під час виступу  доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету Б. Грінченка, професор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії, отець Олег Шепетяк.

  Представник Української Православної церкви Київського Патріархату, протоієрей Віталій Ейсмонт зауважив, що Євангеліє дає просту відповідь на питання щодо примирення: «Щоб чогось досягнути, потрібно почати з себе». А диякон Церкви Євангельських Християн-Баптистів Андрій Лаврентюк наголосив на тому, щоб досягти миру, вірянам потрібно уникати внутрішніх конфліктів і вміти прощати кривдників.

  Завершився захід низкою запитань до представників конфесій.

  Більше фото за посиланням.

 • 27.03.18 p. У ЖДУ обговорювали питання організації навчання дітей з інвалідністю, інклюзивну освіту та створення Міністерства ветеранів в Україні

  На базі соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка 27 березня відбувся круглий стіл Консультативно-дорадчої ради у справах осіб з інвалідністю при Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів. Засідання розпочали з хвилини мовчання за загиблим бійцем 95-ої бригади Сергієм Ковнацьким з Пулинського району.

  Захід об’єднав  директорів інклюзивних навчальних закладів, ректорат університету, представників профільних управлінь та органів влади, а також викладачів та студентів соціально-психологічного факультету.

  У ході роботи круглого столу учасники розглянули питання щодо організації навчання дітей з інвалідністю в закладах освіти на Житомирщині та надання їм освітніх послуг. Свої міркування висловили директор загальноосвітньої україно-італійської школи «Всесвіт» Марія Левченко, учень 11 класу цієї школи Данник Зелінський, директор комунальної соціально-реабілітаційної установи «Житомирське вище професійне училище-інтернат» Житомирської обласної ради Олена Дерев’янко, директор комунального навчального закладу «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Світлана Лесик, заступник директора комунального навчального закладу «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 2» Житомирської обласної ради Емілія Ільченко.

  Ще однією темою для дискусій стала інформація про розвиток інклюзивної освіти та шляхи впровадження її в життя від головного спеціаліста загальної, середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки Житомирської ОДА Любов Москальчук. До обговорення долучились керівники громадських організацій осіб з інвалідіністю, викладачі та студенти університету, члени ДКР. Учасники дискусії наголошували на наданні освітніх послуг особам з інвалідністю, дефіциті фахівців, необхідності більшої комунікації навчальних закладів з громадськими активістами, тощо.

  Завідувач центрального міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Валерій Логінов розповів про хід та особливості створення Міністерства ветеранів в Україні. Підсумком роботи круглого столу стало одноголосне рішення членів Дорадчо-консультативної ради щодо необхідності звернення до керівництва області, міст, районів та утворених ОТГ з проханням обов’язкової консультації з громадськістю при формуванні місцевих бюджетів, де будуть передбачатись кошти на забезпечення фінасування монетизованих державою пільг для окремих категорій громадян та забезпеченні в цьому питання соціальної справедливості.

  Нагадаємо, що 10 березня 2017 року при Житомирському обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів утворено та активно діє Консультативно-дорадча рада у справах осіб з інвалідністю. До її складу входить 31 особа. З них 16 — представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та 15 — представники громадських організацій та інших структур. Також з метою налагодження подальшої співпраці Житомирського державного університету імені  Івана Франка з відділенням Фонду в інтересах осіб з інвалідністю області, 16 лютого 2018 року до складу Консультативно-дорадчої ради Фонду включено декана соціально-психологічного факультету ЖДУ, доцента Тетяну Боцян.

 • 27.03.18 p. Викладач ЖДУ працює у складі журі ІV етапу ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

  У м. Ужгород 26 березня  урочисто відкрили ІV заключний етап ХХІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, яка триватиме впродовж п'яти днів.

  У змаганнях беруть участь 108 учнів 9–11 класів. Оцінюватиме роботи учасників компетентне журі у складі представників із усіх областей України. Житомирську область представляє кандидат економічних наук, викладач ЖДУ імені Івана Франка Сергій Ніколаєнко.

 • 27.03.18 p. Студентка ЖДУ виборола диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної психології»

  Студентка-магістрантка спеціальності «Психологія» соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка Юлія Войцехівська здобула ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної психології» (м. Київ).

  Тема наукової роботи: «Стратегіальні тенденції творчості підлітків з вадами зору в умовах різних стилів батьківського виховання». Науковий керівник — кандидат психологічних наук, доцент Наталія Портницька.

 • 26.03.18 p. Минуле і сьогодення національної ідеї: викладачі ЖДУ провели науково-просвітницький лекторій про Миколу Сціборського

  З нагоди 120-річчя від дня народження теоретика та ідеолога українського націоналізму, уродженця м. Житомира Миколи Сціборського 26 березня 2018 року в Домі української культури за участі викладачів та студентів історичного факультету ЖДУ імені Івана Франка відбувся науково-просвітницький лекторій «Національна ідея. Минуле і сьогодення». Ключовими спікерами заходу стали викладачі кафедри історії України: доктор історичних наук Сергій Стельникович та кандидат історичних наук Іван Ковальчук.

  «Захід присвячений 120-річчю від дня народження Миколи Сціборського, уродженця Житомира, видатного теоретика українського самостійницького руху, який стояв біля витоків створення ОУН. Народившись у Житомирі 28 березня 1898 року, він, між іншим, навчався у Першій чоловічій гімназії (нині —приміщення центрального корпусу ЖДУ імені Івана Франка). Повернувшись з еміграції у складі похідної групи ОУН Андрія Мельника, загинув у рідному місті 30 серпня 1941 року. Найімовірнішою версією вбивства Миколи Сціборського є причетність до цього нацистів, які таким чином намагалися, по-перше, посилити розкол серед українських націоналістів, і, по-друге, убезпечити будь-які спроби їх консолідації. Житомирщина вшанувала пам'ять про видатного земляка: у 2016 році у Житомирі з'явилася вулиця Миколи Сціборського, а на одній із сесій обласної ради 2018 рік оголошено роком Миколи Сціборського», — розповідає доктор історичних наук Сергій Стельникович, який свого часу знайшов метричний запис про народження Миколи Сціборського і табель з оцінками з одного з предметів.

  Під час науково-просвітницького лекторію Сергій Володимирович окреслив передумови і початковий етап діяльності українського самостійницького руху на Житомирщині. За словами дослідника, Друга світова війна та її початок створили передумови і стали черговим етапом для боротьби за відновлення державної незалежності України. І таке завдання стояло перед українським самостійницьким рухом, який на Житомирщині був представлений ОУН під керівництвом Андрія Мельника, ОУН під керівництвом Степана Бандери та Поліською Січчю Тараса Бульби-Боровця. Уподовж серпня-листопада 1941 року Житомирщина була найбільшим центром самостійницького руху. Активізації самостійницького руху сприяв прихід політичних емігрантів, серед яких був і Микола Сціборський.

  Кандидат історичних наук Іван Ковальчук у своїй доповіді зосередив увагу на факті вбивства Омеляна Сеника та Миколи Сціборського, що сталося 30 серпня 1941 року в м. Житомирі. На сьогоднішній день в українській, і не тільки українській, історіографії визначено три головних суб’єкти, які могли здійснити це вбивство. Це, власне, бандерівці, представники радянських спецслужб та німецька каральна репресивна система. Саме на останній версії наголошував у своїй доповіді Іван Ковальчук.

  Більше фото за посиланням.

 • 26.03.18 p. Бібліотека університету поповнилась новими надходженнями

  У подарунок надійшли монографії від авторів: Савчина Мирослава Васильовича, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка — «Здатності особистості», «Методологеми психології» та Половця Володимира Михайловича, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка — «Половці і Київська Русь».

  Дякуємо Савчину Мирославу Васильовичу та Половцю Володимиру Михайловичу за співпрацю та вагомий особистий внесок у розвиток університетської книгозбірні.

 • 26.03.18 p. Студентка ННІ іноземної філології виборола 1-ше місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад»

  Уперше студентка ННІ іноземної філології  Ольга Сергіївна Садловська взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад» та виборола 1-ше місце. Презентація робіт відбулася 22–23 березня 2018 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

  Наукова розвідка студентки 1-го курсу магістратури була присвячена проблемам асиметрії перекладу англійських мовленнєвих актів та їх складників українською мовою. Матеріалом дослідження було обрано сучасні англомовні кінофільми та їх переклади українською. Журі відзначило високий рівень виконання наукової роботи. Науковим керівником виступила доцент Борисенко Наталія Дмитрівна.

  Щиро вітаємо переможницю та бажаємо успіхів в подальшій науковій роботі!

 • 26.03.18 p. Науковці ЖДУ стали учасниками обговорення правового регулювання психологічної допомоги в Україні в контексті стратегії європейської та загальносвітової інтеграції

  Викладачі соціально-психологічного факультету Наталія Портницька, Ірина Тичина, Віктор Кириченко, Ольга Савиченко та Тетяна Майстренко 23 березня 2018 року взяли участь у роботі Національного круглого столу «Правове регулювання психологічної допомоги в Україні: стратегії європейської та загальносвітової інтеграції».

  Організатори заходу — Комітет ВР України з питань Європейської інтеграції, Національна психологічна асоціація України за участі Європейської федерації психологічних асоціацій (EFPA).

  Круглий стіл був присвячений обговоренню проблеми охорони психічного здоров’я в Україні. Серед питань, які піднімалися на Круглому столі, достатньо гостро обговорювався процес психологічної реабілітації учасників АТО та кваліфікаційні вимоги до психологів, які працюють у цьому напрямку. Присутній на заході президент EFPA доктор Тельмо Мауріньо Баптіста зазначав, що проблема змісту освіти психологів є для них надзвичайно важливою, і у першу чергу це обумовлено мобільністю спеціалістів, що вимагає спільних стандартів роботи фахівців із різних країн.

 • 24.03.18 p. У ЖДУ школярі змагалися на краще володіння офісними програмами

  На базі ЖДУ імені Івана Франка 24 березня відбувся обласний інтелектуальний конкурс на краще володіння офісними програмами.

  У змаганнях взяли участь 73 учасника, які представляли 18 команд.

  Завдання з 5 номінацій — Word, Excel, Power Point, Access та універсал — підбирали викладачі кафедри прикладної математики та інформатики ЖДУ. До складі журі конкурсу увійшли: Олександр Кривонос, Ярослава Сікора, Мирослава Кривонос, Євгеній Кузьменко, Світлана Кузьменко та Олег Хомутовський.

 • 24.03.18 p. Для студентів ЖДУ провели тренінг спеціалісти з розвитку лідерів із Google та P&G

  Безкоштовний тренінг «Стань успішним лідером» для студентів ЖДУ ім. Івана Франка відбувся 23 березня у 4 навчальному корпусі. Головними спікерами виступили акаунт менеджер компанії Google Уес Бреден та екс-директор з розвитку лідерів компанії P&G Тодд Гейст.

  Тренінг розкривав такі актуальні для українських професійних сфер теми, як робота ефективної команди, побудова взаємин у команді, критерії справжнього успіху в сфері лідерства, підвищення емоційного інтелекту (EQ) тощо.

  До слова, Уес Бреден працює над сервісом AdWords — сервіс контекстної, в основному пошукової реклами від компанії Google. Цей сервіс надає зручний інтерфейс та багато інструментів для створення ефективних рекламних повідомлень. Тодд Гейст — має 30-літній досвід роботи з лідерами. В минулому — директор з розвитку лідерів компанії P&G. Саме ця компанія є одним із лідерів світовиго ринку споживацьких товарів.

  Організував заход студентський рух Campus Ukraine. На думку організатора, учасники тренінгу мали можливість оволодіти конкретними практичними кроками для розвитку своїх лідерських якостей та в майбутньому стануть ефективними працівниками.

 • 24.03.18 p. Два дипломи ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт» вибороли студенти факультету фізичного виховання і спорту

  Уперше в історії факультету фізичного виховання і спорту студенти стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт».

  Так, студентки факультету фізичного виховання і спорту — Потіха Олександра та Чорна Марина, на чолі з деканом факультету фізичного виховання і спорту — Кутек Тамарою Борисівною та завідувачем кафедрою теорії і методики фізичного виховання та спорту — Ахметовим Рустамом Фагімовичем вибороли диплом IІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт». Науковими керівниками виступили — професор Кутек Тамара Борисівна та доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту — Вовченко Інна Іванівна.

  Юлія Литвинчук отримала диплом в номінації «Найкраща презентація».

  Щиро вітаємо та пишаємось!

 • 23.03.18 p. Обговорюємо проект Концепції педагогічної освіти

  22 березня в. о. ректора нашого університету проф. Киричук Г. Є. взяла участь в обговоренні Концепції педагогічної освіти, представленої начальником Департаменту вищої освіти МОН О. І. Шаровим у Бердичівському педагогічному коледжі.

  У ході дискусії в колі керівників закладів вищої освіти Житомирської області обговорювалися питання професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників в умовах коледжів, педагогічних та класичних університетів, проблеми підвищення кваліфікації педагогів, шляхи розвитку неформальної та інформальної освіти вчителя.

  Крім того, проф. Киричук Г. Є. провела переговори щодо подальшої співпраці з реалізації Концепції педагогічної освіти з ректором Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського доц.Лазаренко Н. І., директором Бердичівського педагогічного коледжу А. О. Лейчук та начальником управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації Л. П. Шевчук.

 • 23.03.18 p. Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи»

  21–22 березня 2018 року пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи».

   В урочистому відкритті конференції взяли участь проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор Сейко Н. А.; ректор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук Смагін І. І.; проректор з науково-методичної роботи Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, Пастовенський О. В.; директор навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент Литньов В. Є.

  У науковому  заході взяли участь 173 особи, серед яких: 54 молодих учених (викладачів, аспірантів) віком до 35 років, 18 членів студентського наукового товариства. Під час пленарного й секційних засідань представлено сучасні технології і інтеграційному освітньому просторі; відтворено  інтеграційний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи і вихователів закладів дошкільної освіти.

  У контексті конференції проведено науково-пізнавальні майстер-класи, презентаційні семінари методичної спрямованості. Інтерактивними «родзинками» були майстер-класи «Ебру — диво на воді» (Бондарчук Ю. Б.), «Використання ігрових технологій у роботі з дошкільниками в контексті становлення Нової української школи» (Семенюк Н. С., Козинська Н. І.), «Подорож у світ сучасного дизайну» (Серилко Л. Б.), «Паперовий калейдоскоп. Інтер’єрний декор» (Опанасюк Н.А.), «Соціально-професійна активність сучасного педагога» (Балицька І. М.).

  Науковці, педагоги-практики, студенти мали можливість здійснити віртуальну подорож до Австралії, Англії, США, Швеції, Швейцарії, Китаю, Італії, Німеччини, Південної Кореї за сприяння науково-методичного центру Управління освіти Житомирської міської ради проведено семінар-презентація «Початкова освіта в країнах світу» (Керівник проекту: Камінська Т. А.).

  Кожен учасник отримав сертифікат про участь у роботі пленарного та секційного засідань конференції; а також збірник наукових праць.

 • 23.03.18 p. У ЖДУ презентували книги-бестселери Кена Робінсона

  Одразу дві книжки «Школа майбутнього» та «Освіта проти таланту. Сила творчості» британця Кена Робінсона презентував 23 березня у ЖДУ імені Івана Франка засновник і директор львівського видавництва «Літопис» Михайло Комарницький. Також про видання «Школа майбутнього» у відеозверненні розповів присутнім сам Робінсон. А перекладачка обох друків, мовна координаторка перекладу роликів TED в Україні Ганна Лелів — про книгу «Освіта проти таланту. Сила творчості».

  Сер Кен Робінсон — відомий у всьому світі експерт і публічний спікер з питань освіти, творчого мислення та інновацій, чий виступ на конференції TED зібрав понад п’ятдесят мільйонів переглядів.

  «Освіта проти таланту. Сила творчості» — друга книжка Кена Робінсона, яка вийшла українською мовою. На її сторінках автор розповідає про творчість та її значення у нашому житті. Робінсон захопливо й доступно описує, як інтелект і креативність працюють на біологічному рівні, й аргументує, чому творчість треба повернути не лише до шкільних класів, а й до організацій. У цій книжці безліч цікавих розповідей про те, як відомі компанії на зразок анімаційної корпорації Pixar досягнули успіху, наповнивши повсякденну діяльність творчістю. А ще приклади з історії, оповіді з життя знаменитостей, які реалізували себе всупереч обставинам, і практичні рецепти, як змінити шкільну систему, компанію чи навіть особисте життя, додавши до них дрібку творчості.

  У книжці-бестселері «Школа майбутнього» Робінсон пропонує концепцію, яка спирається на індивідуальний підхід до учнів, сучасні технологічні досягнення й професійні ресурси, щоб зацікавити дітей у навчанні, підтримати їхню любов до пізнання й підготувати їх до викликів XXI століття.

  «Моя книжка закликає до змін і показує, як це робити на прикладі інших країн. Ми маємо усвідомити, що для нас означає освіта. Маємо допомогти людям усвідомити свій внутрішній світ», — каже Кен Робінсон у своєму зверненні.

  У цій книжці міститься безліч цікавих історій, спостережень, прикладів із практики, революційних досліджень та рекомендацій від фахівців зі всього світу, які змінюють освіту вже сьогодні. Книжка «Школа майбутнього» є своєрідним рецептом, який допоможе будь-кому почати рухатись у бік нової, якіснішої освіти. Адже на думку Робінсона, мета освіти — дати учням можливість зрозуміти довколишній світ і власні таланти, щоб вирости щасливими людьми й активними, гуманними громадянами.

  «Школа майбутнього» та «Освіта проти таланту. Сила творчості» знадобиться вчителям та батькам і підкаже їм, як розпізнати справжнє покликання своїх дітей. Вона буде корисна викладачам, студентам, аспірантам, чиновникам-освітянам і політикам, які матимуть добру нагоду переосмислити істинну природу й мету освіти.

 • 23.03.18 p. Перша нагорода на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

  Вітаємо студентку 44 групи соціально-психологічного факультету Тетяну Волинець та її наукового керівника асистента кафедри теоретичної та практичної психології Інну Василівну Кирильчук із дипломом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Гендерні дослідження». Тема наукового дослідження — «Психологічні особливості адаптації п'ятикласників до нових навчальних умов: гендерний аспект».

  Конкурс проходив у Херсонському державному університеті. Бажаємо подальших наукових здобутків!

 • 22.03.18 p. Викладачі Інституту філології та журналістики ЖДУ поспілкувались з учнями випускних класів Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей

  Завідувач кафедри української мови, професор Віктор Мойсієнко та заступник директора з виховної роботи ННІ філології та журналістики Вікторія Пустохіна 22 березня зустрілися з учнями випускних класів Житомирського обласного ліцею — інтернату для обдарованих дітей.

  Зустріч була бажаною, адже випускники мали багато питань щодо навчання та виховної роботи в ННІ філології та журналістики.

  Розмова із старшокласниками пройшла у два етапи. Віктор Михайлович розповів про навчання, особливі та цікаві моменти вивчення української мови та літератури, а Вікторія Ігорівна — про виховну роботу, надзвичайно насичене студентське життя та про вступну кампанію.

  Майбутні абітурієнти були в захваті від зустрічі і вже уявляють себе студентами Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 • 22.03.18 p. Пройшов щорічний обласний турнір юних істориків

  Протягом 19–20 березня 2018 року на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради проходив щорічний обласний турнір юних істориків. Суддями на цьому турнірі були викладачі кафедри історії України, к. і. н. Іван Ковальчук та Антон Сичевський.

  В обласному турнірі юних істориків брали участь 15 команд із міст і районів Житомирської області. Команди завчасно готували 15 тем із всесвітньої історії та історії України, які на турнірі обговорювалися у формі дебатів. Кожна команда виступала у ролі доповідачів — відстоювала зазделегіть обрану позицію щодо заданої теми, опонента — вказаувала на недопрацювання і неналежне розкриття теми іншою командою і рецензента — оцінювала виступи доповідача та опонента. Форматом турніру передбачена також загальна дискусія після основних виступів усіх трьох команд.

  Загалом, команди представлені на турнірі, продемонстували високий рівень теоретичної підготовки, вміння формулювати влучні запитання, відповідати на запитання інших гравців та робити загальні висновки. Всі учасники турніру отримали цінний досвід та потужний емоційний заряд. Переможець турніру представить Житомирщину на Всеукраїнському турнірі юних істориків, який відбудеться наприкінці квітня у м. Вінниця.

 • 22.03.18 p. У ЖДУ імені Івана Франка відкрили виставку картин художниці Олени Славової «Незвичайне в звичайному»

  У рамках мистецького проекту «Сім картин на 7 небі» у 702 аудиторії  соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка 22 березня відкрили виставку картин «Незвичайне в звичайному» художниці Олени Славової.

  Олена Славова — знана художниця, членкиня Національної спілки художників України, викладачка художньої школи, засновниця та директорка молодіжної громадської організації АРТ-Село.

  «Цю виставку я взагалі не планувала. До мене прийшла моя колишня учениця з художньої школи, де вона викладає, і запропонувала мені провести виставку з 7 картин. Картини ми відбирали самі і це було досить важко. Я намагаюсь більше спілкуватися з людьми через картини. Тому що будь-якому художнику потрібно періодично ділитися тими знаннями та емоціями, які він сам переживав. Усі картини виконані у авторському стилі. Це частина творчих робіт, але оскільки я займаюсь громадською діяльністю, то можливо будемо говорити і про соціальні проекти через мистецтво. Оскільки в свій час я дуже полюбляла акварель, то мені дуже хотілося поєднати цю акварельність: перелив фарб, тонів з об'ємом. Тому виникла така ідея спробувати. Але, на жаль, акварель не може розтікатися на твердих поверхнях, тому я обрала вітражні фарби і глину», — розповіла художниця.

  Перед початком виступу художниці, студенти, які завітали на виставку, під звуки струн гітари заспівали пісень англійською мовою.

  Триватиме виставка «Незвичайне в звичайному» до 26 квітня. Її зможуть відвідати всі охочі.

 • 22.03.18 p. Спрацювали на «відмінно»: у ЖДУ пройшли тренування з пожежогасіння

  У четвер, 22 березня 2018 року, в навчальному корпусі № 5 ЖДУ імені Івана Франка відбулося планове тренування «Дії при виникненні пожежі у зв'язку з замиканням в електромережі». До практичних навчань з пожежогасіння долучили й викладачів і студентів кафедри хімії природничого факультету.

  Захід мав на меті перевірити реальність дій та навичок командира та членів аварійно-технічної ланки при виникненні надзвичайних ситуацій, а також відпрацювання членами аварійно-технічної ланки взаємодії з ланками пожежогасіння і охорони громадського порядку, заходів при оцінці обставин, прийнятті рішень і дій при виникненні надзвичайних ситуацій і ліквідації пожежонебезпечних обставин.

  Згідно із задумом навчань, у 101 аудиторії 5 навчально-лабораторного корпусу ЖДУ імені Івана Франка сталося замикання електромережі, що призвело до пожежі. Внаслідок травмувалися одна особа. За оперативним сповіщенням вахтера пожежної служби 101, служби охорони університету та декана факультету, до місця пожежі було відправлено склад чергової групи із необхідним обладнанням.

  Під час підготовки та проведення евакуації відпрацьовувалися питання оповіщення про небезпеку, проведення евакуації, надання первинної долікарської допомоги постраждалому, гасіння пожежі вуглекислотними та порошковими вогнегасниками на спеціально відведеному майданчику.

  Завдяки злагодженій роботі всіх ланок усі згадані заходи було вжито своєчасно, об'єктове тренування пройшло на високому рівні.

 • 21.03.18 p. У ЖДУ відбувся ІІ Житомирський космобіологічний семінар

  17 березня 2018 року на базі природничого факультету проходив ІІ Житомирський космобіологічний семінар.

  Цей захід проводиться щороку і присвячений проблемам поширення життя у космосі. Участь в семінарі взяли науковці з установ та організацій України та Швейцарії, а також відомі письменники-фантасти.

  Цього разу було обговорено низку проблем колонізації космосу, парадокс Фермі та теорію «Великого Фільтру», орбітальних досліджень замкнених штучних екосистем та аерокосмічних аномалій.

  Космобіологічний семінар був відкритий для широкого загалу — усіх, хто цікавиться космобіологічною наукою. За результатами семінару вийде збірник статей і тез.

 • 20.03.18 p. Внутрішнє середовище організму вивчали слухачі Школи юного біолога

  Днями на природничому факультеті ЖДУ продовжила роботу Школа юного біолога. Заняття з розділу «Біологія людини» підготувала та провела викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту Альона Ляшевич.

  Заняття охоплювали значний об’єм інформації, тому для учнів були розроблені розгорнуті опорні конспекти, які значно полегшували сприйняття та засвоєння навчальної інформації. Одинадцятикласники мали змогу поглибити знання про внутрішнє середовище організму, склад та функції крові, будову та функції кровоносної та лімфатичної систем, будову та функції серця й кровоносних судин, лімфу, її склад та лімфообіг.

  Лекційні заняття супроводжувались мультимедійною презентацією, яка містила різні ілюстрації, схеми із детальними поясненнями.

  Заняття у Школі юного біолога продовжуватимуться й надалі. Викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка з задоволенням готові допомогти учням у підготовці до складання зовнішнього незалежного оцінювання з біології та розвинути інтерес до природничих наук.

  Чекаємо на юних біологів у стінах природничого факультету для продовження навчальних занять!

 • 20.03.18 p. Як створити читабельний і цитований науковий текст?

  Під такою назвою в Інституті філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка за ініціативи кафедри української мови 20 березня відбувся науково-практичний семінар. Про тонкощі комунікативно досконалого наукового тексту викладачам університету та зацікавленій громадськості Житомира розповідав старший науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. Потебні НАН України, доктор філологічних наук, автор монографії «Світло і тіні наукового стилю» Пилип Селігей.

  За словами Пилипа Олександровича, проблема читабельності та цитованості наукових текстів є актуальною з оглядну на впровадження в Україні нових вимог до атестації наукових та науково-педагогічних працівників — врахування індексу цитованості вченого. Останній можливий лише за умови стилістично якісного і привабливого тексту результатів наукового дослідження.

  Професійний інтерес в учасників семінару викликала інформація зі слайдів презентації «Що не задовольняє читачів монографій?» та «Що перешкоджає учням та студентам у роботі з підручниками?». З'ясувалося, що 34% респондентів невдоволені мовностильовим оформленням, 18% — поліграфічним виконанням, 15% — художньо-технічним оформленням, 14% — якістю допоміжного апарату, 11% — доцільністю і якістю ілюстрацій та 8% — якістю публікацій. В учнів та студентів найбільше незручностей викликають складний і нецікавий виклад матеріалу, велика кількість незнайомих термінів, штампи, канцеляризми та довгі, заплутані, одноманітно побудовані речення. Важливими та цікавими для слухачів були й міркування українського мовознавця Пилипа Селігея про «науковий жаргон», чому він перешкоджає розвитку науки, ознаки комунікативно досконалого тексту, його відмінність від «наукового жаргону», а також різноманітні стильові засоби, завдяки яким писемне мовлення стає змістовним, виразним, цікавим і переконливим.

  Більше фото за посиланням.

 • 19.03.18 p. Успішно проходить педагогічна практика студентів ЖДУ в загальноосвітніх навчальних закладах м. Житомира

  Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного процесу в ході якого відбувається безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого — набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

  З 5 лютого 2018 року студенти 4 курсу спеціальності «Початкова освіта» ННІ педагогіки проходять педагогічну практику в загальноосвітніх навчальних закладах № 1, № 3, № 8, № 12, № 21, № 23, № 24, № 25, № 33 м. Житомира.

  Майбутні вчителі мають можливість ознайомитися з методикою навчально-виховного процесу в початкових класах, особливостями формування класного колективу, змістом та формою позакласної роботи. За відносно короткий період практиканти подружилися з дітьми, провели пробні та залікові уроки, організували в класах колективно-творчі справи. Висловлюємо подяку керівникам шкіл та вчителям-наставникам за сприяння та створення гарних умов для набуття студентами професійного педагогічного досвіду.

 • 19.03.18 p. Кафедра соціальних технологій стала учасницею міжнародної науково-практичної конференції

  Викладачі та викладачки кафедри соціальних технологій (завідувачка кафедри, доцент Світлана Коляденко, докторантка Світлана Ситняківська та викладачі Інна Палько, Сергій Товщик і Сергій Котловий) долучилися до роботи IV Міжнародної науково-практичної конференції з соціальної роботи «Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології».

  Впродовж дня учасники та учасниці конференції мали активну дискусію на пленарному та секційних засіданнях, а також долучилися до презентації організаційно-діяльнісної гри «Перспективи розвитку соціальної роботи у громадах».

 • 19.03.18 p. Мотивуючу лекцію прочитав студентам ЖДУ міський голова Сергій Сухомлин

  Житомирський міський голова Сергій Сухомлин 19 березня завітав до студентів ЖДУ ім. І. Франка і прочитав мотивуючу лекцію.

  Зокрема, у своїй розповіді Сергій Іванович акцентував увагу на стратегії розвитку міста. За його словами, Житомирська міська рада фокусує свої зусилля на допомозі «молодій родині». Усі сили вона скеровує на покращення інфраструктури міста, вирішення питань транспорту в місті, культурний та спортивний розвиток міста і, звичайно, поліпшення еко-становища. Також міський голова розповів про робочі моменти: що вже встигли зробити, що знаходиться в процесі реалізації і що ще планується зробити.

  Студенти проявили неабияку цікавість до лекції, що проводив Сергій Іванович. У залі не було вільного місця. Розповідь міського голови викликала низку запитань.

  «Мені сподобалась лекція, яку провів мер. Не часто до університету приїжджають такі визначні постаті заради того, аби розповісти те, що справді нас турбує, а не заради агітації», — ділиться студентка Вікторія.

  Більше фото за посиланням.

 • 19.03.18 p. Викладачка кафедри соціальних технологій стала учасницею Національного медіа-марафону в Дніпрі

  Старша викладачка кафедри соціальних технологій Інна Палько стала учасницею Національного медіа-марафону «Рівність у політиці» від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин, що відбувся в м. Дніпро.

  Учасниці марафону обговорили виклики, з якими стикаються у політиці, шляхи їх вирішення, а також як впроваджується ґендерна політика на місцях та що варто змінити, аби досягти паритету в політиці. Крім того, учасниці з усієї України розповіли свої історії успіху та досвіди запровадження ґендерної рівності в регіонах.

  Більше інформації про дводенний медійний марафон «Рівність у політиці» на сайті.

 • 18.03.18 p. ЖДУ провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу»

  16 березня 2018 року кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами провела  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу».

  До роботи конференції долучились науковці, аспіранти та магістранти закладів вищої освіти України: ЖДУ імені Івана Франка, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Слов'янськ, Вінницької академії неперервної освіти, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Національного університету біоресурсів та природокористування, Маріупольського державного університету, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», а також  керівники закладів освіти різних рівнів Житомирської, Київської, Тернопільської областей, м. Маріуполь.

  У ході проведення конференції учасники обговорили акмедосягнення в управлінні навчальними закладами у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду, акмеологічні чинники професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів у ВНЗ, визначення рівня управлінської компетентності керівників закладів освіти, професійне та особистісне становлення менеджера освітніх закладів, здоров’язбережувальні технології як чинник акмесередовища навчального закладу.

  За результатами роботи  конференції було видано збірник матеріалів у двох частинах, який вміщує 90 статей.

 • 17.03.18 p. Чотири золота та одне срібло — такий результат спортсменів університету на Відкритій першості ЖДУ ім. І. Франка зі спортивного (пішохідного) туризму у закритих приміщеннях

  Сьогодні, 17 березня, на факультеті фізичного виховання та спорту пройшов заключний день Відкритої першості ЖДУ ім. І. Франка зі спортивного (пішохідного) туризму в закритих приміщеннях. Під час змагань учасники показали свої навички роботи у команді. Цього ж дня відбулося і нагородження учасників.

  Нагадаємо, у змаганнях взяли участь 10 команд із чотирьох областей: Волинської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької.

  Найбільше нагород цього разу дісталося житомирським спортсменам — вихованцям ЖДУ. Так, у молодшій категорії франківці взяли два золота в індивідуальних вправах, а старші — два золота та одне срібло. В командній естафеті студенти ЖДУ вибороли 2-ге місце.

 • 17.03.18 p. У ЖДУ стартував шаховий турнір «Кубок Івана Франка»

  У ЖДУ ім. І. Франка 17 березня зібралися найсильніші шахісти міста, аби позмагатися у шаховому турнірі «Кубок Івана Франка». Прийшли показати на що здатні, не лише школярі та студенти міста, а й дорослі досвідчені гравці. Організаторами даного заходу виступили Житомирська шахова федерація «Інтелект» та ректорат університету.

  Зареєструвались на участь у турнірі 104 шахісти. Оскільки їх вік суттєво різниться, лідерів визначатимуть у кількох категоріях. Кожен з них отримає грошові призи, а головний переможець — спеціально створений для турніру кубок, зазначив проректор з навчально-методичної та виховної роботи ЖДУ Андрій Шевчук.

  Триватиме турнір протягом двох днів. Змагання будуть проводити за швейцарською системою у 7 турів. Кожна партія триватиме понад 25 хвилин.

  За словами Олени Харчишиної, заступника голови шахової федерації «Інтелект», дане змагання проводиться вперше, але у планах організаторів, щоб «Кубок Івана Франка» став щорічним.

 • 17.03.18 p. Космічна лекція: студенти ЖДУ слухали американського астронавта Рендольфа Джеймса Брезника

  16 березня в приміщенні експозиції «Космос» Житомирського музею космонавтики імені С. П. Корольова відбулася зустріч із Рендольфом Джеймсом Брезником, американським астронавтом, полковником ВПС США. На зустріч із астронавтом ходили й студенти-медійники ЖДУ.

  Астронавт відзначив, що з Україною його пов'язують окремі історії. 12 років тому він із дружиною всиновив хлопчика з Дніпра, який знову мав могу відвідати свою Батьківщину, прилетівши з батьком до України.

  Рендольф розповідав присутнім про те, як його і колег готували до польоту, які випробування вони були змушені пройти протягом двох років перед польотом у космос. Розповідав, що було складним, а що не дуже і як з цим він справлявся. Розповідь супроводжувалась презентацією фото з космосу, які робив екіпаж астронавтів. Американський астронавт зауважив, що в космосі можна не лише працювати, а й відпочивати. Свої слова він підтвердив відео, на якому було чудово видно, як відпочивають космонавти: переглядають фільми, займаються спортом і просто розважаються. Також Рендольф показав відео, яке було знято для учнів, аби продемонструвати другий закон Ньютона в дії.

  Ще полковник ВПС США розповідав, як харчується екіпаж у космосі, а також про традиції, які вони започаткували для себе. Наприклад, по п'ятницях їсти російські страви, бо частиною екіпажу були росіяни, а по суботах — американську кухню, розважатися та відпочивати. Показав відео, як вони готують смачні піцу у невагомості. Розповів і показав їжу, якою вони харчуються, а також салат, який виростили самі на борту. Не менш цікаво було слухати про те, яку програму започаткував їх екіпаж, роблячи фото з космосу, порівнюючи його зі звичайним фотом певного міста. Так, він зробив світлину Києва, яку показа присутнім. Не менш вражаючим було те, що Ренді взяв з собою на борт український прапор, прояснивши це тим, що це своєрідна подяка Україні за прекрасного та люблячого сина. Це викликало бурю позитивних емоцій у житомирян. Український прапор пробув всю місію на борту і тепер Ренді привіз його в Житомир, щоб подарувати Музею космонавтики ім. С. П. Корольова, а разом із ним і сертифікат, що прапор дійсно перебував у космосі та фото, що підтверджує цей факт.

  У відповідь житомирський міський голова Сергій Сухомлин подарував астронавту вишиванку і висловив сподівання, що наступні фото з космосу будуть у вишиванці. На завершення зустрічі франківці та містяни мали змогу задати Ренді запитання та подякувати за космічну лекцію.

  Фото: Каріна Цимбалюк

 • 17.03.18 p. Переможці VIII Всеукраїнської олімпіади з екології отримали нагороди

  17 березня відбулося урочисте закриття та нагородження переможців VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Участь у заключному етапі взяли 75 учнів з усієї України. Житомирську область на змаганнях представляли десятикласниця ЗОШ № 5 Кушір Лілія та одинадцятикласник Ліцею № 25 Добровольський Богдан.

  Урочистості розпочалися із привітальних слів. Голова журі Всеукраїнської олімпіади з екології, кандидат біологічних наук Володимир Безруков зазначив, що рівень, який показали учасники, вищий ніж середній, а 23 проектів можуть претендувати на винагороди у міжнародних олімпіадах.

  На підставі узагальнених результатів дипломами III ступеня відзначили Бондаренко Владу, Іванченко Ксенію, Шкіндера Миколу, Демченко Катерину, Лисих Марину, Паламаря Остапа, Покотило Марію, Савко Олесю, Селюк Дарію, Солом’янюка Дмитра, Бубнову Ірину, Грінченка Семена, Добровольського Богдана, Коломоєць Уляну, Лазерову Софію, Марченко Альону, Нагорного Богдана, Сушкова Кирила, Тимчій Анну.

  Дипломи II ступеня отримали: Гавриш Юліана, Легка Тетяна, Логойда Катерина, Мозенбах Антон, Шадура Катерина, Алєксєєва Діана, Бабій Катерина, Богданець Владислава, Бундзяк Ольга, Назаришина Олександра, Тимошенко Павло.

  Дипломами I ступеня нагородили: Андрієвську Вікторію, Міронову Софію, Кушнір Лілію, Бєдункову Аліну, Анцибора Вячеслава, Фречку Валентина, Царик Юлію.

  У відбірково-тренувальних зборах до Міжнародної олімпіади з екології братимуть участь Фречка Валентин та Анцибор Вячеслав. Саме вони поїдуть у Кенію виборювати для України чергове золото.

  Також оргкомітет та журі VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології відзначили сертифікатами турфірми «Ukraine incognita» Марченко Альону, Бєдункову Аліну та житомирянку Кушнір Лілію. Вони відправляться в одноденну подорож по Україні.

 • 16.03.18 p. Студенти-дошкільники ЖДУ практикуються в найкращих ДНЗ Житомира

  Понад місяць студенти 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» проходять педагогічну практику в кращих закладах дошкільної освіти м. Житомира.

  Під час проходження практики майбутні вихователі поглиблюють свої знання з фахових дисциплін, оволодівають сучасними методами та формами організації навчально-виховного процесу в дошкільних групах, вдосконалюють професійні уміння, потрібні для догляду, розвитку, навчанню та вихованню дітей дошкільного віку, виробляють відповідальне ставлення до професійної діяльності, поповнення власних знань та творчого застосування їх на практиці.

  За відносно короткий період студенти подружилися з дітьми, встановили контакти з педагогами-наставниками, підготували наочні матеріали для організації та проведення режимних процесів, атрибути для ігрової діяльності дітей третього року життя, провели залікові заняття в групах. Дякуємо Управлінню освіти м. Житомира, адміністрації та вихователям-наставникам дошкільних закладів НВК № 11, НВК № 65, ЖЦРД № 68 у сприянні в підготовці студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до майбутньої професійної діяльності.

  Практика дозволяє студентам ще раз переконатись, що обрана професія — вихователя дошкільного закладу, — дійсно є життєвим призванням.

 • 16.03.18 p. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка почав роботу Науково-методичний центр ресурсів і документації з інклюзивної освіти

  На основі рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 2018 року Наказом в. о. ректора створено Науково-методичний центр ресурсів і документації з інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка  та затверджено його Положення.

  Це є знаковою подією для Університету, оскільки створення Центру, сприятиме максимальному поширенню цінностей  інклюзивної освіти в Житомирському регіоні, академічному середовищі, формуванню інклюзивної компетентності в педагогів у процесі їх професійно-педагогічної підготовки, координації діяльності адміністрації Університету, навчально-наукового інституту педагогіки, структурних підрозділів, органів студентського самоврядування щодо створення належних умов для задоволення освітніх потреб людей з особливими потребами.

  Загальне керівництво Центром ресурсів і документації з інклюзивної освіти ЖДУ імені Івана Франка здійснюється на громадських, волонтерських засадах Науково-координаційним комітетом, до складу якої входять представники органів управління освітою, державних закладів, громадських організацій, у тому числі, міжнародних,  які долучаються до роботи Центру на основі договорів і угод  про співпрацю. Директором Центру призначено кандидата психологічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Тарнавську Наталію Петрівну.

  До складу партнерських організацій можуть включатися міжнародні та регіональні заклади освіти (ВНЗ, коледжі, заклади дошкільної і початкової освіти, позашкільні заклади) різних форм власності, органи управління освітою, заклади соціальної реабілітації і розвитку, медичні установи, неурядові організації, громадські об’єднання, волонтерські організації.

  Основні напрями роботи Центру:

  • створення систематизованої бази документації (література, дослідження, статистичні дані, електронний ресурс тощо), що стосується роботи з людьми з особливими потребами на основі взаємоузгоджених дій, визначених міжустановчими угодами про співпрацю з управліннями освітою, соціальними і медичними службами;
  • просвітницька робота, розробка та апробація навчальних технологій в інклюзивному середовищі, реалізація проектів, навчальні курси, консультації, обмін технологіями підтримки та супроводу людей з особливими потребами;
  • ініціювання і координація проведення наукових досліджень у галузі інклюзивної освіти, застосування в практиці роботи закладів освіти результатів наукових досліджень з інклюзивної освіти, проведення моніторингу, соціологічних досліджень із метою вивчення громадської думки щодо питань впровадження інклюзивної освіти в регіоні;
  • встановлення та координація співпраці з провідними освітніми закладами та науковими спільнотами в Україні та за її межами, впровадження європейських стандартів інклюзивної освіти на основі міжнародних проектів і програм.

  З 04 по 10 березня 2018 року викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій І. І. Коновальчук, О. В. Вознюк, Н. П. Тарнавська, І. М. Коновальчук вивчили досвід роботи Центрів документації в місті Парма та Болонья (Італія) і взяли участь у спільних тренінгових заняттях на базі Центру документаціі міста Болонья з метою ознайомлення з технологіями співпраці на базі центру з різними соціальними партнерами та організаціями.

  Запрошуємо всіх, хто розділяє цінності інклюзії, до співпраці!

 • 16.03.18 p. Солідні наукові дослідження презентували юні екологи Житомира на стендах заключного етапу VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

  Десятикласниця Житомирської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 Лілія Кушнір представила дослідження ехіноцистису лопатевого, який у народі називають «скажений огірок». Цей біологічний вид, маючи велику конкурентоздатність, винищує всю флору, яка знаходиться під його впливом. У розвідці житомирянка подала перші наукові дослідження цього біологічного виду Житомирського Полісся та України загалом. Лілія вивчила різні ділянки, які заселяє «скажений огірок», уклала карту поширення, а також прискіпливо проаналізувала ряд характеристик даного біологічного виду з різних солідних наукових джерел. Співставивши зі своїми результатами досліджень, отримала якісно нові дані, які не збігаються з відомими науці характеристиками.

  Одинадцятикласник ліцею № 25 м. Житомира Богдан Добровольський працював над пошуком шляхів очищення водойм. Головну увагу дослідник приділив забрудненості річки Кам'янка та її приток, а також способам виведення іонів важких металів з водного середовища. У ході роботи Богдан з'ясував, що рівень вмісту важких металів у водоймах значно перевищує допустимі норми. Найгіршою є ситуація на річці Крошенка, що пов'язано з розташуванням поблизу промислових підприємств, та річці Кукричанка, що пов'язано з мулистим дном. Також юний еколог Житомира констатував, що рівень вмісту важких металів у рослинах значно перевищував їх вміст у воді. Дослідник визначив головні закономірності розподілу іонів важких металів в водному середовищі, донних відкладах малих річок басейну Дніпра та рослинних об'єктах в межах Житомирської області. Дослідження водного середовища на вміст важких металів показало, що підвищення концентрацій елементів найбільш виражено восени.

 • 16.03.18 p. ЖДУ ім. І. Франка стартувала Відкрита першість університету зі спортивного (пішохідного) туризму в закритих приміщеннях

  Триватимуть змагання два дні. У них візьмуть участь як студенти, так і школярі з різних куточків України. Зокрема до університету завітали 10 команд з чотирьох областей України: Волинської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької. ЖДУ імені Івана Франка представляють дві команди.

  Переможців визначатимуть у двох категоріях, окремо для хлопців та дівчат, «старша» та «молодша». Найменшим спортсменам всього по 12 років. За їх словами, не зважаючи на те, що спортивний туризм це досить небезпечно, вони в захваті від нього і планують в подальшому стати чемпіонами всеукраїнського масштабу.

  У перший день спортсмени показували свої вміння та навички кожен в індивідуальних вправах. На другий, заключний день, заплановані командні протистояння.

 • 16.03.18 p. #LotsOfSocks на соціально-психологічному факультеті

  Викладачі та студенти соціально-психологічного факультету ЖДУ імені Івана Франка доєдналися до міжнародної акції «LOTS OF SOCKS»! Акція започаткована в рамках відзначення Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна (21 березня) і проходить в різних країнах світу. Друзі! Будемо толерантні один до одного!

  Більше про цю акцію читайте за хештегом #lotsofsocks та на сторінці Житомирської обласної громадської організації «Діти сонця».

 • 16.03.18 p. Викладачі ЖДУ провели концерт у ЗОШ № 33

  14 березня 2018 року у ЗОШ № 33 м. Житомира, яка є базовим навчальним закладом для проходження практики студентами спеціальності «Музичне мистецтво», пройшов концерт присвячений прекрасній половині людства.

  З метою профорієнтації в концерті взяв участь народний вокальний ансамбль «Елегія» Житомирського державного університету імені Івана Франка (художній керівник — заслужений працівник освіти України Валентина Сичевська, концертмейстер — заслужений працівник культури Польщі Ігор Суботницький).

  Дякуємо за плідну співпрацю вчителю-методисту Віктору Голубу та вчителю музичного мистецтва Ірині Назаренко (випускниці ЖДУ).

 • 16.03.18 p. Профорієнтаційна робота історичного факультету у Коростені

  15 березня 2018 року викладачі кафедри історії України та представники деканату історичного факультету взяли участь у профорієнтаційній роботі у м. Коростень. У Центральній міській бібліотеці декан історичного факультету доцент Жуковський О. І., доценти Стельникович С. В. та Ковальчук І. В., старший викладач Максимов О. В. зустрілися з учнями старших класів та вчителями історії.

  Присутні були ознайомлені з особливостями цьогорічної вступної кампанії на історичний факультет, з його спеціальностями і спеціалізаціями. У рамках профорієнтаційної роботи також відбулася презентація колективної монографії викладачів кафедри історії України «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття». Додатково доцент Стельникович С. В. презентував свої попередні видання «Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941–1944 рр.)» та «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис».

  Приємно, що на заході, уже як вчителі місцевих шкіл, були присутні колишні випускники історичного факультету.

  Також делегація історичного факультету з представниками місцевої влади й освітньо-культурних установ обговорили напрями співпраці. Передусім обговорювалася можливість співробітництва у проведенні на Коростенщині спільних наукових історико-краєзнавчих конференцій, у розробці й популяризації місцевих історико-туристичних маршрутів.

  На завершення свого перебування у колишній древлянській столиці викладачі кафедри історії України та представники деканату історичного факультету відвідали музейний комплекс «Скеля» (у довоєнний час — командний пункт лінії оборони, відомої як «лінія Сталіна»).

 • 15.03.18 p. Завершився третій день Всеукраїнської олімпіади з екології

  На стендах юні екологи з усієї України презентують свої унікальні проекти та результати досліджень. Конкурсанти схвильовані, а члени журі вражені рівнем підготовки та підсумками наукових пошуків талановитої молоді України. Презентовані проекти засвідчують, що їх автори доклали значних зусиль, працювали не один рік над темою і часто мають не шкільний рівень знань, а студента-третьокурсника вишу.

  Тематичне розмаїття 75 представлених робіт доволі широке. Це дослідження впливу магнітного поля на живі організми, добової активності учнів засобами сучасних інформаційних технологій, зелених насаджень мегаполісів, «біологічної пожежі», шляхів вилучення радіонуклідів з рибопродуктів, замкнутих штучних екосистем, збереження природних ресурсів шляхом впровадження програмного забезпечення та модернізації поліграфічного виробництва, впливу екологічних умов на проростання арахісу, екологічних та урбаністичних аспектів поширення омели білої, презентація проектів з відновлення лісосмуг та низка інших цікавих і важливих тем, які можуть бути впроваджені в реальне життя при фінансовій підтримці. Окремі презентовані дослідження в перспективі можуть стати ґрунтовними дисертаціями з ботаніки, екології чи зоології.

  «2018 рік відрізняється тим, що роботи, особливо 11 класів, майже всі рівні. Різниця полягає лише втому, наскільки проект екологічно спрямований. Тому що є проекти біологічного спрямування і економічного, а от аспект екологізації проектів засвідчує, що треба зорієнтувати випускників шкіл на розуміння різниці між економічним та екологічним проектами. Я, фактично, по 11 класах особливо не виділяю якихось суттєвих відмінностей, тому оцінки майже рівні. По 10 класах я робив зауваження і побажання доопрацювати проекти для того, щоб на наступний рік вони були більш досконалими. Мені здається, що якщо в такому ключі будуть працювати члени журі, то ми на наступний рік будемо мати проекти ще більш науково обґрунтованими і більш реальними. Як з точки зору практичного спрямування, так і теоретичної значимості», — розповідає член журі, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) та Української екологічної академії наук (УЕАН)  Микола Клименко.

  Чи ненайбільше уваги привертає проект № 16 учня з Закарпатської області Валентина Фречки — виготовлення паперу з опалого листя. Цей учасник олімпіади розробив і запропонував промислову технологію, яка може працювати як додаткова на підприємствах, які виготовляють папір з деревини. Додатково, сезонно, коли є листовий опад, вони можуть запускати таку незвичну лінію виготовлення паперу.

  «Усім відомо, що таке папір і з чого його виготовляють. Переважно, це — целюлоза, яку виділяють з деревини. Позаяк зараз маємо серйозну проблему з вирубкою дерев, суспільство намагається мінімізувати саме виробництво з деревини і шукає різні методи. Зараз є нові методи виготовлення паперу з соломи, трави і подібних матеріалів. Я у своїй роботі пропоную новий матеріал — це опале листя. Усі відомий матеріал, який або спалюється, або гниє. За певною технологією в лабораторних умовах мені вдалося виготовити папір з опалого листя. Щільність виготовленого аркушу паперу дозволяє робити з нього різні пакувальні матеріали: картон, гофрокартон, різні упаковки, екопакети. Тобто він відповідає навіть санітарно-гігієнічним нормам. Проект може реально покращити целюлозно-паперову промисловість і частково мінімізувати вирубку дерев, вирішує питання з утилізацією опалого листя», — з захопленням розповідає Валентин, який найближчим часом  представить свій винахід у Тунісі, США та Сербії.

  Серед креативних проектів вирізняється стенд № 58 «Фотографічні методи вимірювання рівня світового забруднення атмосфери» одинадцятикласника з Тернопільщини Павла Тимошенка. Цей юний дослідник, вивчаючи світлове забруднення, фактично зв'язав астрологію та фізику з екологією. Він сам розробив комп’ютерну програму, за допомогою якої оцінював рівень світлового забруднення по фотографіях нічного неба. На фото зі сильним світловим забрудненням зірок було менше. Такий оригінальний підхід ще ніхто не використовував. Крім того, Павло Тимошенко розробив рекомендації щодо встановлення ліхтарів освітлення, щоб забруднення було меншим.

  Більше фото за посиланням.

 • 14.03.18 p. Учасники Всеукраїнської олімпіади з екології написали контрольні роботи

  Сьогодні на базі Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів № 2 з 9:30 до 13:00 учасники заключного етапу VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології писали контрольні роботи.

  Формат — тести групи А, Б, В та відкрите завдання. На виконання тестів групи А та Б з однією правильною відповіддю відведено 2,5 години, групи В з кількома правильними варіантами відповіді та відкрите завдання — по 45 хвилин. Між виконаннями завдань є перерви по 15 хвилин. Тема відкритого завдання — переглянути фільм про глобальне потепління і викласти власні міркування щодо цієї актуальної проблеми та шляхи її вирішення.

  Складність виконаних завдань, які формували члени журі, юні екологи оцінюють по-різному: для одних — легкі, а для інших — важкі. Основні труднощі викликали наведені у тестах терміни.

  Нагадаємо, що оцінюватиме знання юних екологів України кваліфіковане журі у складі 30 науковців із 19 закладів вищої освіти, серед них — 9 викладачів ЖДУ імені Івана Франка. На учасників олімпіади чекають екскурсії по місту Житомир та у Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

 • 13.03.18 p. Іграшки минулого століття презентували у Домі української культури викладачі та студенти ЖДУ імені Івана Франка

  Оригінальні вінтажні, сучасні, авторські, народні іграшки та картини, вишиті атласними стрічками, нитками, бісером, дизайнерський колаж презентували 13 березня на виставці «Мама, іграшка, дитина» в Домі української культури викладачі та студенти Інституту педагогіки ЖДУ імені Івана Франка у рамках освітнього проекту «Іграшка мого дитинства» та «Пробудження дива».

  Місія проекту покликана привернути увагу педагогів і батьків до гри, надати можливість батькам та дітям міста Житомира зрозуміти багатогранність та важливість іграшки для розвитку дітей.

  Організатор виставки — кафедра мистецьких дисциплін і методик навчання, кафедра дошкільної освіти і педагогічних інновацій навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ імені Івана Франка.

  У двох виставкових залах можна побачити чимало різноманітних іграшок, кожна з яких особлива.

  «Унікальні іграшки ще 1920 року. Оновленим, реставрованим є одяг, а сама іграшка є фарфоровою і відображає саме той період історії, коли вона була створена. Багато іграшок радянської доби — це казкові, мультиплікаційні персонажі. Іграшки ще до 1930–1940, довоєнних, років. Вони зроблені із гуми, але досить гарно збереглися. Цікавими є іграшки-персони. Вони розповідають про якісь життєві історії. Є авторські іграшки. Ми спеціально відбирали іграшки, у яких є емоції, які є дуже позитивними. Є ведмедики. Є кавові іграшки. Взагалі іграшки, які мають аромат, дуже гарно заспокоюють дитину і дають відчуття захищеності, позитивних емоцій. Театральна іграшка 60–70-х років, яка має деталі з фарфору», — розповідає координатор проекту, заступник директора навчально-наукового інституту педагогіки ЖДУ імені Івана Франка Наталія Тарнавська.

  Керівник проекту, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ЖДУ імені Івана Франка Галина Ямчинська додає, що експозиція також включає понад 100 іграшок, виготовлених студентами ЖДУ в рамках предмету «Вальдорфська педагогіка». Це шиті та в'язані іграшки, виготовлені з натуральних матеріалів, мають пропорції тіла людини, у деяких нема очок і ротика, бо дитина має сама додумати характер, тварини лише натуральних кольорів.

  У третій залі представлена персональна виставка творів декоративно-прикладного мистецтва — вишивка атласними стрічками, бісером, дизайнерський колаж — від доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ЖДУ Наталії Колесник.

  Більше фото за посиланням.

 • 13.03.18 p. У Житомирській філармонії урочисто відкрили Всеукраїнську олімпіаду з екології, серед членів журі якої 9 науковців ЖДУ

  Із 13 по 17 березня 2018 року у місті Житомирі вперше проходить ІV етап VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. Урочистості з нагоди відкриття змагань 88 юних екологів з усіх областей України та м. Києва відбулись у Житомирській обласній філармонії ім. С. Ріхтера. Житомирську область на олімпіаді представляють 2 учня.

  Учасників олімпіади привітали і побажали успіхів, плідної та результативної роботи, гарних спогадів від змагань у Житомирі та достойного представлення України на міжнародних олімпіадах співголова оргкомітету, проректор комунального закладу  «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради Микола Сюравчик, директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Олег Спірін, заступник начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА Сергій Сіренький.

  До вітальних слів долучився голова журі Всеукраїнської олімпіади з екології, кандидат біологічних наук Володимир Безруков. Володимир Федорович зауважив, що цьогоріч є запрошення на два переможця олімпіади, які, на його думку, якщо усе складеться добре, поїдуть у Кенію виборювати для України чергове золото.

  Окрім того, найкращих юних екологів з усіх куточків України привітала начальник відділу роботи з обдарованою молоддю Інституту модернізації змісту освіти, заступник голови оргкомітету олімпіади Світлана Мистюк, окресливши певні нюанси олімпіади. За словами Світлани Петрівни, найчисельнішою на цьогорічних змаганнях екологів є команда Донецької області у складі 9 учасників. Cаме представники Донеччини здобули дві золоті медалі та дипломи гран-прі на міжнародній олімпіаді в Бразилії.

  Також під час урочистого відкриття ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з екології учасників та усіх присутніх привітав Житомирський академічний ансамбль танцю «Сонечко» та колектив ЗОШ № 28 м. Житомира імені гетьмана Івана Виговського. 

  Змагання ІV етапу VIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології проходитимуть на базі Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів № 2. Програмою олімпіади передбачено контрольні роботи та захист проектів. Оцінюватиме знання юних екологів України кваліфіковане журі — 30 науковців 19  закладів вищої освіти, серед них — 9 викладачів ЖДУ імені Івана Франка. Також для учасників заплановані екскурсії по місту Житомир та у Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

  Більше фото за посиланням.

 • 13.03.18 p. Розвиток співпраці ЖДУ імені Івана Франка (Україна) та Пармського університету (Італія)

  З 4 по 10 березня 2018 року викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій І. І. Коновальчук, О. В. Вознюк, Н. П. Тарнавська, І. М. Коновальчук спільно з іншими учасниками україно-італійського проекту з інклюзивної освіти (провідним спеціалістом Управління освіти Житомирської обласної ради А. П. Салацькою, директором Бердичівського педагогічного коледжу А. О. Лейчук, директором Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату С. М. Лесик) перебували з робочим візитом в Пармському університеті та Інституті профспілок ISCOS Емілія Романья.

  Згідно з програмою перебування відбулися зустрічі з професорами, студентами, обговорення результатів і напрямів подальшої співпраці з міжнародним відділом Пармського університету. Цікавим і корисним було вивчення та обмін досвідом організації навчання дітей з особливими потребами в дошкільних закладах освіти, початковій та старшій профільній школі.

  Продуктивним було обговорення з працівниками Центру документації м. Парми змісту й технологій роботи з дітьми, педагогами та батьками. В Центрі документації м. Болоньї наша робоча група ознайомилася з програмами інтеграції та соціалізації людей з особливими потребами в соціальному середовищі. В Італії дуже поширений волонтерський рух. Підтримує та координує соціальні проекти більш як 500 різних громадських організацій регіональний центр «Форум солідарності», працівники якого детально розповіли про свою роботу. В Раді регіону Емілія Романья спільно з керівництвом Інституту профспілок ISCOS були підведені підсумки реалізації перших етапів проекту в Житомирській області та обговорені перспективи подальшої співпраці.

 • 13.03.18 p. Мовний асистент Кевін Вальтер навчав студентів ЖДУ ім. Івана Франка заповнювати заявки на отримання стипендій, грантів та інших документів в Німеччині

  До навчально-наукового інституту іноземної філології ЖДУ ім. Івана Франка 13 березня приїхав Кевін Вальтер — мовний асистент з Німеччини. Запросила іноземця житомирська німецька культурна організація «Відергебурт».

  «Сьогоднішній захід проводиться спільно з німецьким культурним центром Гете-інститут та проводиться вже не перший рік. Шпрех асистенти їдуть по всій Україні — по містам-партнерам і несуть мову. Даний захід спрямований на те, щоб дати студентам змогу отримати свіжі та практичні знання з напрямку написання заявок на отримання стипендій, грантів та інших документів в Німеччині, адже від правильності заповнення цих документів у студентів є шанс отримати гарний результат. Носії мови показують нашим студентам справжні життєві ситуації, з якими вони можуть зіткнутися при заповненні вище сказаних документів», — розповіла представник житомирської німецької культурної організації «Відергебурт» Наталія Сірик.

  Гість університету розповів присутнім студентам про актуальні тенденції з різних життєвих сфер німців («Deutschland Update»), попередження культурного шоку під час поїздки до Німеччини («Dialektlandschaft Deutschland») та забезпечення успішної подачі заявок у Німеччині («Bewerbertraining»).

  Зустріч проходила у межах проекту «Mit Deutsch auf Tour».

  Проект «Mit Deutsch auf Tour» користувався в останні роки великим попитом серед навчальних закладів, тому і у 2018 році Гете-Інститут знову надає можливість усім зацікавленим, а насамперед центрам німецької спільноти подати заявку на міні-проекти мовних асистентів.

  Перелік тем, які увійшли цього року до програми проекту:

  • «Expedition Deutschland» — подорож німецькою історією
  • «Deutschland Update» — актуальні тенденції з різних життєвих сфер німців
  • «Quergefragt» — актуальна інформація про культурний ландшафт Німеччини, Австрії та Швейцарії
  • «Das Fliegende Klassenzimmer» — зустріч із персонажами німецької дитячої літератури
  • «Papier machen aus Altpapier» — практичний майстер-клас із майстрування та проведення експериментів
  • «Märchen und Sagen für Jung und Alt» — опрацювання та адаптація казок
  • «Deutsches Musikquiz» — ознайомлення з німецькою музикою: класичними та сучасними піснями різних жанрів
  • «Dialektlandschaft Deutschland» — попередження культурного шоку під час поїздки до Німеччини
  • «Bewerbertraining» — забезпечення успішної подачі заявок у Німеччині

   

 • 13.03.18 p. Викладачі ЖДУ взяли участь у методоб′єднанні вчителів історії України

  Днями у ЗОШ № 30 м. Житомира відбулось засідання методичного об’єднання вчителів історії на тему «Формування ключових компетентностей на уроках історії». У його роботі взяли участь завідувач кафедри історії України Венгерська В. О. та доцент кафедри Рудницька Н. В. Орієнтація на вчителів (як лідерів думок) та випускників житомирських шкіл складає помітне місце у профорієнтаційній роботі кафедри.

  Викладачі кафедри ознайомили вчителів із новими спеціалізаціями, які відкриваються з наступного навчального року на факультеті, запросили учнів та вчителів до участі у роботі двох учнівско-студентських конференцій, які будуть проходити на факультеті у квітні та жовтні 2018 р. Також були представлені нові наукові напрацювання викладачів кафедри (монографії: «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ ст.» та «Історія євреїв Житомирщини»), які викликали зацікавлення та жваве обговорення вчителів.

 • 12.03.18 p. Викладачі ЖДУ взяли участь у першому етапі проекту «Практикум „Журналіст сучасних медіа“»

  З вересня минулого року Асоціація професійних журналістів та рекламістів Житомирщини реалізує проект «Практикум „Журналіст сучасних медіа“» за грантом Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Партнерами проекту є кафедри журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка та Донецького національного університету імені Василя Стуса. Метою проекту є покращення якості підготовки журналістів у місцевих ВНЗ шляхом впровадження в навчальні плани інноваційних курсів, які в подальшому забезпечать місцеві медіа професійними кадрами, що створюватимуть конкурентний контент в регіональних ЗМІ.

  У ході проекту група викладачів та магістрантів обох університетів пройшла тренінговий курс за методикою «тренінгу для тренерів», які відбувалися у Вінниці, де нині знаходиться ДонНУ ім. Василя Стуса та у Житомирі. Викладачі пройшли інтенсивне навчання під час дводенних тренінгів, які проводили медіа-менеджер, журналіст, редактор ТБ Михайлина Скорик («Сторітейлінг: сучасні підходи до висвітлення важливих тем. Роль фото, відео та інфографіки в лонгріді»), медіа-експертка Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, редакторка рубрики «Медіа дослідження» на сайті «HappyMisto.od.ua», доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса) Наталя Стеблина («Професійні стандарти журналістики та нові медіа: трансформація новин під впливом WWW. Як створити власний сайт?»), координатор ГО «Сумський обласний прес-клуб»; медіа-експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, заслужений журналіст України Алла Федорина («Як не заблукати у медіапросторі?» Інформування та пропаганда; стандарти журналістики; маркери для виявлення неякісного контенту) та медіаексперт, викладач Могилянської школи журналістики, екс-директор ГО «Детектор медіа», кандидат філологічних наук, автор монографії «Політична журналістика» Діана Дуцик («Журналістика в умовах конфлікту»).

  Для практичної допомоги в навчанні студентам та викладачам створено сайт Нові медіа pro.

  На другому етапі учасникам проекту запропоновано розробити власні тренінги. З 20 учасників на конкурсній основі буде вибрано вісім, які проведуть тренінги з обраних тем для студентів, які навчаються на спеціальності журналістика ДонНУ ім. Василя Стуса та ЖДУ ім. Івана Франка.

 • 12.03.18 p. Студент ЖДУ Петро Пахнюк виборов бронзу на етапі Кубка світу

  Відомий український гімнаст Петро Пахнюк, який навчається на факультеті фізичного виховання і спорту ЖДУ імені Івана Франка, виграв бронзову медаль першого етапу Кубка світу, що пройшов у Чикаго (США).

  Студент-спортсмен ЖДУ, відомий український гімнаст набрав 83.064 бала в багатоборстві, поступившись бронзовому призеру тогорічного чемпіонату Європи британцеві Джеймсу Холу (83.297) та американцеві Юлю Мольдауеру (85.964), який минулого чемпіонату світу виграв бронзу у вільних вправах.

  Загалом, як повідомляє xsport.ua, кубок світу складається з чотирьох етапів, перший з яких був у Чикаго. Наступний етап — з 17 по 18 березня — у Штуттгарті, третій — з 21 по 22 березня — в Бірмінгемі, а заключний відбудеться 14 квітня у Токіо.

 • 11.03.18 p. Аспірант ЖДУ імені Івана Франка Вадим Єфремов серед переможців конкурсу наукових і творчих робіт про Голодомор

  Минулого тижня  у Міністерстві освіти і науки України відбулося нагородження переможців конкурсу наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка та Лілії Коваленко. Серед номінантів – аспірант ЖДУ Вадим Єфремов.

   Диплом ІІ ступеня аспірант ЖДУ імені Івана Франка Вадим Єфремов отримав за дослідницьку роботу «Художня візія Голодомору 1932–1933 рр. у творчості житомирських літераторів». Науковий проект реалізовано під керівництвом професора, доктора філологічних наук  Петра Васильовича Білоуса.

  Вітаємо переможця і наукового керівника!

 • 09.03.18 p. Франківці вшанували пам′ять Тараса Шевченка

  У 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка студенти та викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка взяли участь у спільному виконанні Гімну України, урочистій ході, покладанні квітів і декламуванні віршів Кобзаря.

  Розпочалися усе на майдані ім. С. П. Корольова, де франківці разом із житомирянами спільно виконали Гімн України та вшанували Героїв Небесної Сотні.

  За тим від майдану імені С. П. Корольова разом із сотнями житомирян, гостей міста студенти та викладачі ЖДУ рушили урочистою ходою по вул. В. Бердичівській до пам’ятника Кобзарю. Там поклали квіти та почитали вірші великого українця.

  По обіді студенти ЖДУ візьмуть участь у тематичному флешмобі, що пройде на вул. Михайлівська.

 • 07.03.18 p. «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!»: у ЖДУ прочитали «Заповіт» Шевченка 13 мовами

  7 березня в ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка з нагоди 204-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка відбувся захід «Шевченкове слово різними мовами».

  За словами викладача кафедри української мови ЖДУ,  ведучої Галини Гримашевич, ім'я Тараса Шевченка у всьому світі асоціюється з Україною. Його твори у страшні часи лихоліть були українцям за Святе письмо, яке було заборонено, а його портрети висіли ледве не у кожній українській світлиці, коли нам було заборонено вішати ікони. А зі словами Кобзаря на вустах «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!» стояли на майданах наших міст сучасники: українці за національністю та українці за духом.

  Шевченкові твори були перекладені 150 мовами світу. Присутні мали змогу прослухати 13 варіацій безсмертного «Заповіту». У виконанні студентів та викладачів він прозвучав білоруською, молдовською, польською, болгарською, чеською, туркменською, італійською, іспанською, французькою, англійською, німецькою, сербською і, звичайно, українською мовами. Цікавою несподіванкою було виконання «Заповіту» мовою есперанто головним есперантистом області Геннадієм Махоріним. Він зауважив, що за радянських часів Тараса Григоровича намагалися представляти як атеїста. Але наш видатний земляк, уродженець бердичівського району професор Дмитро Степовик написав книгу «Наслідуючи Христа: Віруючий в Бога Тарас Шевченко». У виданні автор по-новому підходить до цієї слабо розкритої теми шевченкознавства. Один примірник книги був подарований ЖДУ ім. І. Франка, поповнивши собою колекцію бібліотеки.

  На заході були виконані акапельно вірші Кобзаря «Ой чого ти почорніло», «Думи мої, думи мої». Присутніх приємно вразило виконання у супроводі гітари вірша «Не так тії вороги».

  «У Тараса Шевченка українець знайде відповідь на будь-яке запитання», — зауважив завідувач кафедри української мови Віктор Мойсієнко наприкінці заходу. Також запросив усіх бажаючих 9 березня на 10:00 зібратися біля пам'ятника Небесної Сотні. Звідти по вулиці Бердичівській вирушити ходою до пам'ятника Кобзареві для вшанування його пам'яті.

 • 07.03.18 p. Привітання в. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Галини Киричук зі святом 8 березня

  Весна — час нових надій, пробудження природи, тепла і яскравих фарб. І хоча зима ще не відступила, вже дуже скоро ясні та сонячні дні будуть радувати нас і заряджати гарним настроєм. Адже весна — це початок життя в природі, перше тепло, перші промінчики сонця. Саме весною всі жінки розквітають і досягають фантастичних вершин досконалості.

  Віки і тисячоліття світової історії осяяні мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою жінки. І тільки завдяки життєвій силі жінки, насназі та довготерпінню з віку в вік продовжується рід людський на землі. Мама, сестра, кохана — жіночий першопочаток супроводжує нас до останнього подиху. І якщо краса порятує світ, то це буде Ваша краса. Адже Ви перетворюєте його на чарівну перлину, яку кладуть до Ваших ніг.

  У цей святковий день бажаю Всім жінкам міцного здоров'я, безмежного щастя, шаленого кохання та постійного добробуту. Хай щасливими будуть Ваші думки, піднесеними почуття і приємними будь-які відчуття. Спасибі Вам за Ваш винятковий інтелект, за видатний професіоналізм, старанність, зібраність, акуратність. І нехай здійсняться всі Ваші мрії та задуми.
  Зі святом весни Вас, дорогі колежанки!


  Щиро в. о. ректора Галина Киричук

 • 06.03.18 p. Високі результати показали студенти ЖДУ на Чемпіонаті України зі спортивного лижного туризму

  Днями у м. Суми відбувся Чемпіонат України зі спортивного туризму — лижний туризм. У змаганнях взяли участь спортсмени факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ імені Івана Франка: Інна Корбун, Тамара Бондарчук, Денис Константинов, Олег Соловей та суддя від команди — Яна Панасюк.

  Тренер команди викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Леонід Левчук.

  У загальнокомандному заліку команда франківців посіла ІІІ місце.

  • ІІ місце на дистанції «Смуги перешкод» — естафета.
  • ІІІ місце на дистанції «Смуги перешкод» — командні змагання.
  • ІІІ місце на дистанції «Лижний маршрут» — командні змагання.

  В особистому заліку серед чоловіків Денис Константинов став чемпіоном України. Серед жінок Інна Корбун посіла ІІ місце, а Тамара Бондарчук ІІІ місце.

 • 06.03.18 p. Студенти ННІ іноземної філології взяли участь у Фестивалі німецькомовного театру «BRECHT. CZERNOWITZ» у Чернівцях

  Четверо студенток 2 та 3 курсів ННІ іноземної філології — Лавренчук Тетяна, Налапко Світлана, Кива Ганна, Шикова Марія — під керівництвом доцента кафедри германської філології та зарубіжної літератури Федоренко Лариси  підготувалися та виступили у Чернівцях на другому фестивалі німецькомовного театру з німецькомовною сценкою «Was ist die Gerechtigkeit?» («Що таке справедливість?») за мотивами віршів Бертольта Брехта і зібрали оплески глядацької зали.

  У межах цьогорічного фестивалю студентки брали участь у воркшопах з акторського мистецтва досвічених майстрів своєї справи з Німеччини та Румунії. Цікавим було також спілкування з однолітками з Румунії, Чернівців, Києва і Кременчуга. Збагатившись таким унікальним досвідом, студентки планують і наступного року поїхати до Чернівців з новою виставою.

 • 05.03.18 p. «Біологія людини» — нова тема заняття у Школі юного біолога

  Минулого тижня на природничому факультеті одинадцятикласники Житомира продовжили навчання у Школі юного біолога.

  Учні розпочали вивчення нового розділу шкільного курсу — «Біологія людини». Юні біологи мали змогу поглибити свої знання про положення людини в системі органічного світу, особливості будови та функціонування опорно-рухової системи й системи органів дихання людини.

  Заняття підготувала та провела Альона Асанівна Гирина — викладач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту. Альона Асанівна познайомила усіх присутніх на занятті з особливостями кісткової, хрящової та м’язової тканин, будовою скелету людини, основними групами м’язів, газообміном у легенях та тканинах, дихальними рухами, їх регуляцією та іншими питаннями, які передбачені програмою зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2018 року. Лекційні заняття супроводжувались мультимедійною презентацією, яка містила різні ілюстрації, схеми із детальними поясненнями. Також учням було роздано опорні конспекти, які допоможуть їм ефективніше засвоїти, систематизувати та узагальнити навчальний матеріал.

  Заняття продовжуватимуться і надалі. Чекаємо всіх учасників школи на заняттях, що відбудуться 15 березня!

 • 03.03.18 p. Студентки-германістки презентують свої роботи у 3-му турі Конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA»

  Дві студентки магістратури ННІ іноземної філології Яна Прокопчук та Марія Щипанська успішно подолали два попередні тури та презентуватимуть свої наукові роботи 30 березня в Києві перед журі Конкурсу Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA».

  Бажаємо успіху нашим юним дослідницям та їх науковому керівнику доценту кафедри германської філології та зарубіжної літератури Васильєву Євгенію Михайловичу!

 • 03.03.18 p. Особистий розвиток «дегустують» у ЖДУ житомиряни на Всеукраїнському фестивалі з арт-терапії

  Вдруге у Житомирі, але вперше на базі ЖДУ імені Івана Франка 3 березня стартував 27 Всеукраїнський фестиваль з арт-терапії. В топі цьогорічного фестивалю — ізотерапія, арт-коучінг, метафоричні асоціативні картки, казкотерапія. А серед особливостей — більша кількість тренерів з нових міст та учасників, нові напрями: музична терапія, food-art та викладачі ЖДУ у ролі тренерів.

  Організатором 27 Всеукраїнського фестивалю з арт-терапії є Східноукраїнська асоціація арт-терапії, яка уже понад чотири роки проводить подібні заходи у різних містах України, а цьогоріч фестиваль виходить у три країни. Основна мета заходу — підвищити рівень побутової психічної культури українців. У фестивалі беруть участь як психологи, так і люди, яким цікаво розвивати себе. Кожен з майстрів-тренерів фестивалю має обов’язкову психологічну і арт-терапевтичну освіту. Три тренери, які цього року приїхали до Житомира, є кандидатами психологічних та педагогічних наук. Кожен подібний захід для майстрів-тренерів є своєрідним зрізом якості їх підготовки, тому серед іншого вони презентують свої книги, підручники, методичні посібники, набори психологічних, арт-терапевтичних ігор та метафоричні картки.

  «Ми вирішили об’єднати з різних міст, з різних країн арт-терапевтів, які у свій особистий час, за свої особисті кошти їдуть цього року до 13 міст України і проводять свої майстер-класи. Частина цих тренерів приїжджає зі своїми чоловіками та дружинами, що для нас просто як благословення Бога. Бо якщо родина підтримує це, то це вже дуже високий рівень цінностей. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що фестиваль — це не психотерапія чи щось таке веселе. Фестиваль — це „дегустація“ свого особистого розвитку, де ти можеш на смак відчути, що таке казкотерапія, музична терапія, танцювально-рухова, тілесна терапія, терапія за допомогою метафоричних карт. Це все є сучасні напрямки психотерапії, особливо арт-терапії. Ми вважаємо, що саме професіонали високого рівня повинні транслювати знання простим людям. І ми дуже вдячні людям, які підтримують усе це. І, я думаю, що, якщо за чотири роки фестиваль із Києва розрісся на 13 міст і чотири країни, можливо, ми все робимо правильно», — розповідає арт-терапевт, коуч, президент Східноукраїнської асоціації арт-терапії Олена Тараріна.

  Двадцять тренінгів провели сьогодні відомі київські, одеські, та житомирські майстри з духовного та сімейного інтелекту, ізотерапії, МАК, асоціативних метафоричних шарів, арту і бізнесу, арт-коучінгу, арту і гештальту, супервізії і арт-коучінгу, просування, тканинної терапії, food-art, сімейної арт-терапії, музичної арт-терапії.

  Завтра, 4 березня, працюватиме 4 лінійки майстрів з Вінниці, Києва, Житомира, Білої Церкви, Бучі, Коростеня, Коростишева, Черкас, які проведуть ще 25 тренінгів з бібліотерапії, лялькотерапії, мандалотерапії, групової арт-терапії, кіно-терапії, тілесної терапії, монотерапії, ізотерапії та арт-коучінгу. Серед майстрів арт-коучінгу — викладач ЖДУ Юлія Дем’янчук з тренінгом «Мої бажання і мої ресурси».

 • 02.03.18 p. Корупція дорівнює вбивство, — наголосив під час зустрічі зі студентами ЖДУ Анатолій Гриценко

  1 березня до ЖДУ ім. І. Франка з плановим візитом завітав громадський діяч, політик, екс-Міністр оборони України та колишній народний депутат Анатолій Гриценко.

  Зустріч із відомим політиком розпочалася у вщерть заповненій аудиторії історичного факультету. Послухати відомого політика прийшли майбутні історики, політологи та медійники.

  Анатолій Гриценко розповів про свої погляди на політичну ситуацію в країні та можливі шляхи її покращення. Найбільше уваги політик приділив питанню корупційних схем та корупції в цілому. На його думку, корупція прирівнюється до вбивства, тому що той, хто неправомірно отримав кошти, не просто незаконно збагатився, а й забрав, умовно, ще одну нову машину у однієї з станцій швидкої допомоги. І, як наслідок, до когось із хворих не встигли приїхати медики. Політик наголосив, що відповідальність за корупцію лежить і на тих, хто дає, і на тих, хто бере.

  Також Анатолій Степанович окреслив ключові проблеми, що загрожують населенню і виходять за межі «червоної лінії», і запропонував шляхи локалізації цих загроз.

  «Країна повинна припинити котитися до прірви і почати виходити на режим лідерства у Центральній та Східній Європі», — зауважив Анатолій Гриценко.

 • 02.03.18 p. У ЖДУ презентували Країну вранішньої свіжості

  У перший день весни франківці та житомиряни мали можливість зануритися в атмосферу культури, традицій та сучасності Кореї. У актовій залі університету проходили Дні корейської культури.

  Волонтери підготували для житомирян яскраву пізнавальну та насичену культурну програму, що передбачала ознайомлення з особливостями мови Країни ранкової свіжості, вивчення пісень, виготовлення корейських орігамі, розпис національних віял пензлями, розфарбовування традиційних корейських масок, приготування корейських національних страв, К-РОР і танці. Також організатори познайомили українську молодь з особливостями історії та сучасного життя Республіки Кореї.

  У центрі уваги була корейська мова і культура як цікавий предмет вивчення. Учасники презентації дізналися, що саме корейську мову - одну з найдавніших мов світу, яка, незважаючи на багатовіковий китайський та японський вплив, зуміла зберегти свою самобутність і оригінальність, які відображають національний характер, багатовікові традиції і внутрішній світ кожного корейця і корейського народу в цілому. Так, надзвичайно цікаво було відкривати деякі особливості корейської мови. Найзначнішою з них є та, яка дозволяє відносити її до так званої «ввічливої, чемної» мови. Тобто, до мови, в якій використовуються різні форми усного та письмового спілкування зі співрозмовником, в залежності від його віку, ступеня споріднення, походження, соціального стану в суспільстві  тощо.

  Не менш цікавим було знайомство з корейським орігамі. Всім  добре відомо, що орігамі дуже поширене в Японії, також воно стало дуже популярним і в Америці. Але мало хто хоч щось чув про паперове мистецтво Кореї, хоча воно прижилося в Країні ранкової свіжості вже давно. Корейське паперове мистецтво – це  орігамі та вироби з ханча (традиційний корейський папір), яким притаманний свій стиль і свій смак. Його фігурки виглядають дуже миленькими і часто вони виконуються в техніці тривимірного орігамі, тобто складаються з кількох деталей.

  Особливе місце у програмі заходу посіла майнд-лекція, яка допомагає долати життєві труднощі, кинути собі виклик і вийти за рамки своїх можливостей. Також, на думку організаторів, подібні лекції сприяють виявленню та вирішенню різноманітних проблем через спілкування та взаємообмін безцінним досвідом між молоддю та спеціальним лектором з Південної Кореї. Майнд-лекцію «Душевні рани та проблеми суспільства» українцям читав представник International Mind Education Institute (Республіка Корея) Ан Син У.

  Більше фото за посиланням.

 • 02.03.18 p. Студентки ЖДУ візьмуть участь у ІІІ турі Конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA»

  Четверо студенток ЖДУ імені Івана Франка Яна Прокопчук, Марія Щипанська з ННІ іноземної філології та Юлія Вонсович та Анна Марчук соціально-психологічного факультету пройшли два випробування і стали учасницями ІІІ туру Конкурсу Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA». Дівчата увійшли до списку 308 конкурсантів, які в один із днів з 26 березня до 5 квітня 2018 року мають очно захистити свої роботи в Києві.

  Нанадаємо, що стипендіати «Завтра.UA» протягом року отримують щомісячну стипендію розміром 1677 гривень, відвідують щорічний Молодіжний форум «Завтра.UA», беруть участь у зустрічах Ялтинської європейської стратегії, публічних лекціях з провідними представниками бізнесу, політики та культури, долучаються до проектів Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre.

 • 02.03.18 p. Соціально-психологічний факультет поповнився новим доктором наук

  На підставі рішення Атестаційної колегії МОНУ від 1 лютого 2018 р. Ірина Василівна Саух отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». Соціально-психологічний факультет вітає Ірину Василівну та бажає нових горизонтів у науковій та викладацькій діяльності, успіхів і наснаги для нових звершень та подолання будь-яких труднощів!

 • 01.03.18 p. Єдину правдиву версію «Кобзаря» з оригінальним текстом презентував у ЖДУ Микола Зубков

  З нагоди 204-ої річниці з дня народження Тараса Шевченка в ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка відбулася зустріч з українським мовознавцем, автором посібників з ділового мовлення, укладачем повного видання Шевченкового «Кобзаря» Миколою Зубковим.

  Мовознавець Микола Зубков розповів присутнім про те, як він для себе відкривав Шевченка. Спочатку «зашорена» школа віднадила його від Кобзаря. Проте згодом Микола Григорович прийшов до Шевченка свідомо. Результатом восьмирічної праці над оригінальними рукописами та діаспорними джерелами став «Заборонений Кобзар», який видавався п’ять разів. І от, аби повернути справжнього Тараса Шевченка, Микола Зубков опублікував уже шосте доповнене видання «Кобзаря» без цензури. За словами упорядника, сьогодні — це єдина правдива версія «Кобзаря» з оригінальним текстом.

  Упорядкований Миколою Зубковим «Кобзар», дійсно відрізняється від попередніх видань: містить на 20% більше творів Тараса Шевченка. Як відомо, публікації часів російського царату та СРСР «фільтрувалися» урядом — до друку допускалися лише «узаконені». Проте навіть такі твори часто редагувалися: пропускали цілі рядки, додавали зайву літеру до слів чи, навпаки, видаляли так, що зміст міг докорінно змінитися. В підтвердження цього мовознавець наводив яскраві приклади. Як-от, Тарас Шевченко писав вірші не публічно, а для себе. У  1840 році його друзі зробили сюрприз — світ побачила  збірка «Кобзар» із першими виправленнями цензури. Коли Шевченко прочитав, то ледь упізнав свої слова. Або утопічні переклади «Кобзаря» російською інтелігенцією. Чи той факт, що всім відомий «Заповіт» у першому виданні «Кобзаря» мав назву «Думка».

  Студенти були вражені інформативною та цікавою промовою Миколи Зубкова і потішилися, що примірник цього унікального видання «Кобзаря» відтепер є й в університетській бібліотеці.

 • 01.03.18 p. Профорієнтаційна робота викладачів кафедри історії України

  28 лютого на базі Житомирської районної державної адміністрації відбувся семінар вчителів історії та правознавства Житомирського району.

  Викладачі кафедри історії України д. і. н., доцент Стельникович С. В., к. і. н., доцент Рудницька Н. В. виступили перед вчителями з інформацією про особливості проведення цьогорічної вступної кампанії, відкриття нових спеціалізацій, переваги навчання на історичному факультеті ЖДУ ім. І. Франка. Учасникам семінару були презентовані останні наукові доробки викладачів кафедри історії України: колективна монографія «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття»; монографія Стельниковича С. В. «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис»; монографія Рудницької Н. В. «Історія євреїв Житомирщини».

 • 01.03.18 p. Доктор історичних наук ЖДУ Сергій Стельникович презентував монографію «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис»

  28 лютого у Житомирському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація монографії викладача кафедри історії України, доктора історичних наук Сергія Стельниковича «Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис».

  Це вже третє,  доповнене та розширене видання цієї наукової праці, на яку є значний суспільний і науковий запит. Публікація нового тиражу була підтримана Олевською міською радою з нагоди 110-річчя від дня народження Тараса Бульби-Боровця, і є реальним кроком для розвінчання й нині чинних негативних суспільно-політичних стереотипів стосовно усього українського національного руху загалом, і Т. Бульби-Боровця, зокрема. За допомогою подібних проектів місцева влада прагне інформувати, популяризувати та утверджувати український погляд на складні і драматичні періоди вітчизняного минулого.

  У рамках презентації, яку відкрив, привітавши всіх присутніх, й виступив модератором директор музею Роман Насонов, автор книги розповів про саму ідею видання, висвітлив окремі, найбільш дискусійні і неоднозначні моменти життя і діяльності Тараса Бульби-Боровця та його прихильників. Після доповіді автора, присутні у залі гості презентації мали можливість обмінятися думками, задати запитання, висловити враження від презентції і дослідницької діяльності Сергія Стельниковича. Спілкування відбувалося у доброзичливій, шанобливій і позитивній атмосфері. По закінченню презентації присутні мали можливість отримати автограф автора та сфотографуватися на згадку.

 • 28.02.18 p. Студентка ННІ іноземної філології отримала академічну стипендію імені проф. Д. І. Квеселевича

  Щиро вітаємо Ольгу Садловську, студентку 53 групи спеціальності 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), з отриманням академічної стипендії імені проф. Д. І. Квеселевича, започаткованої Житомирською обласною радою для студентів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка за особливі успіхи у навчанні та науково-дослідній роботі.

  Дирекція Навчально-наукового інституту іноземної філології висловлює подяку ректорату Житомирського державного університету імені Івана Франка, вченій раді ННІ іноземної філології, управлінню освіти і науки Житомирської ОДА та особисто випускниці ННІ іноземної філології, голові постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань Олені Галагузі за сприяння у започаткуванні іменної академічної стипендії імені Д. І. Квеселевича (1935–2003), українського перекладача та лексикографа, доктора філологічних наук, професора, автора дев'яти словників, двох монографій і більше 100 наукових статей з мовознавства, трудова діяльність якого пройшла у ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 • 27.02.18 p. У стінах природничого факультету продовжила свою активну діяльність Школа юного біолога

  Лекційні заняття для одинадцятикласників житомирських шкіл провели викладачі кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи: к. б. н., доцент Руслана  Власенко та к. б. н., доцент Андрій  Вискушенко.

  Учні продовжили вивчення царства Тварини при розгляді тем: «Клас Птахи» та «Клас Ссавці». Учасники мали змогу поглибити знання шляхом ознайомлення із експозицією Музею Природи, який знаходиться на природничому факультеті. Лекційні заняття супроводжувались мультимедійними презентаціями, які доповнювали теоретичний матеріал та давали змогу розширити кругозір учнів. У зв’язку із завершенням місяця, одинадцятикласникам було видано нові абонементи для продовження занять у Школі юного біолога в березні.

  До нових зустрічей на заняттях!

 • 27.02.18 p. Науковець ЖДУ прочитала лекції учням Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23

  У рамках святкування днів Тараса Шевченка доцент кафедри українського літературознавства та компаративістики Навчально-наукового інституту філології та журналістики ЖДУ Марина  Франчук зустрілась із учнями Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23.

  Викладачка ЖДУ  прочитала дві лекції «Творчість Тараса Шевченка в новому прочитанні» і «Шевченко, якого не знаємо». Також разом із учнями обговорила актуальні проблеми сучасного шевченкознавства.

 • 26.02.18 p. Науковці ЖДУ провели інтерактивні заняття з вчителями лінгвістики та методики викладання іноземних мов

  У рамках спільного проекту Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка «Школа професійного саморозвитку вчителя як одна із форм навчання впродовж життя» було проведено інтерактивні заняття з вчителями області з метою вдосконалення їх професійних знань, вмінь та навичок в області лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

  Професор Калініна Л. В. провела практичне заняття на основі технології «навчання в співпраці».

  Доцент кафедри Савчук І. І. ознайомила слухачів з класифікацією культур Г. Хофштеде та Е. Холла, знання якої сприятиме формуванню міжкультурної компетенції фахівців у аспекті навчання впродовж життя. Представлення моделей поведінки носіїв іншомовної спільноти відбулось у формі комунікативно-спрямованого заняття з залученням мультимедійної презентації, роздаткового матеріалу з проблемними завданнями та переглядом фрагменту англомовного фільму з наступним обговоренням культурної специфіки поведінки персонажів.

  Крім того, доцент Савчук І. І. наголосила на типових помилках та труднощах студентів першого року навчання в університеті, які можливо подолати ще в середній школі, та на вміннях і знаннях, що отримують першокурсники в ННІ іноземної філології спеціальності 014 Середня освіта.

 • 24.02.18 p. «Напевне, у кожного з’являлися сльози»: франківці на презентації фільму «Тримай біля серця»

  22 лютого в кінотеатрі імені Івана Франка відбулася презентація художнього фільму «Тримай біля серця» спільно з творчою групою. На презентації були студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  «Напевне, у кожного з’являлися сльози: навіть у найстійкіших», — висловилася після перегляду кінострічки відома співачка і дочка Володимира Шинкарука — Ірина Шинкарук. І це була правда: люди покидали кінозалу, не намагаючись приховати свої почуттів.

  «Історія влучила у саме серце», — запевняли глядачі.

  «Тримай біля серця» розповідає про події АТО 2014 року. Головний герой фільму — колишній військовий Сергій Вітрук, який вирішує добровільно повернутися до армії. Уся кінострічка — це контраст спокійного цивільного життя та життя людей на Сході.

  Для житомирян, зокрема студентів ЖДУ, фільм виявився близьким по духу, оскільки у його кадрах з’являлися житомирські актори, а у самій кінострічці була використана пісня покійного Володимира Шинкарука — почесного громадянина міста Житомир і професора ЖДУ, який виховав плеяду талановитих митців.

  Прем’єра була присвячена Сабіні Галицькій, яка загинула на фронті під час обстрілу, і «всім тим, хто не повернувся додому».

 • 24.02.18 p. Мовні змагання «Причасти мене українською мовою»

  До Міжнародного дня рідної мови у Прокуратурі Житомирської області 23 лютого 2018 року відбулися мовні змагання «Причасти мене українською мовою». Організаторами заходу виступили Навчально-науковий інститут філології та журналістики й Прокуратура Житомирської області за ініціативи Житомирського осередку ВМО «Молоді Патріоти». 

  Участь взяли сім команд: Прокуратура Житомирської області, Житомирський апеляційний адміністративний суд та місцеві прокуратури міст Бердичева, Житомира, Коростеня, Коростишева та Новоград-Волинська. Метою змагання була популяризація української мови і культури мовлення. Перемогу здобула команда Житомирського апеляційного адміністративного суду «Ваша честь».

 • 24.02.18 p. Студентки ЖДУ зайняли призові місця на VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі

  Відбувся фінальний етап VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможцями конкурсу стали:

  • ІІ місце — Маріанна Возняк, Анна Петровська (Навчально-науковий інститут філології та журналістики);
  • ІІІ місце — Катерина Цимбалюк (Історичний факультет).

  Вітаємо! Пишаємося вами!

 • 23.02.18 p. У ЖДУ пройдуть Дні корейської культури

  У перший день весни франківці та житомиряни зможуть зануритися в атмосферу корейської культури, традицій та сучасності Кореї. Початок о 12:30 у актовій залі ЖДУ імені Івана Франка. Реєстрація обов'язкова.

  Сучасна Корея буде представлена одночасно з кількох сторін. Традиційні розваги: корейський варіант оригамі, корейська мова, каліграфія, маски, К-РОР і  танці. А також інтелектуальний майданчик: майнд-лекція.

  Дні корейської культури покликані популяризувати корейську культуру в Україні, сприяти розвитку україно-корейських відносин, ділового та масового туризму в Корею.

 • 22.02.18 p. Міжнародний день мови у ЖДУ імені Івана Франка

  У Міжнародний день рідної мови, який відзначають щороку 21 лютого з 2000 року, активні студенти ННІ філології та журналітики, аби нагадати деякі правила рідної української мови, підготували своєрідні візитівки-помічники правильних слів.

  Цей задум реалізувався в дещо розважальній формі, щоб правильні форми слів запам’ятовувались швидше, адже сучасні українці не часто задумуються над чистотою і правильністю свого мовлення. Візитівки роздавали безкоштовно біля усіх корпусів ЖДУ ім. Франка та всім бажаючим, що проходили повз університет (а їх було немало).

 • 22.02.18 p. Результати виборів ректора ЖДУ імені Івана Франка: виш очолить Галина Киричук

  22 лютого 2018 року у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулися вибори ректора. Кількість виборців, які прийняли участь у голосуванні, склала 603 особи з 621 виборця.

  Результати голосування:

  • Галина Євгеніївна Киричук — «за» 351 голос.
  • Андрій Володимирович Шевчук — «за» 241 голос.

  «Вибори пройшли в межах чинного законодавства. Ніяких порушень не було виявлено. За результатами підрахунку голосів комісія одноголосно прийняла і затвердила результати волевиявлення франківців. Виборами задоволений, бо ще один університет отримав нового керівника: ініціативного, перспективного, з своєю позицією та програмою. Думаю, новообраному ректору вдасться об'єднати колектив і зосередити увагу на усіх позитивних напрямках, які були в програмах обох кандидатів. Про дату офіційного призначення говорити зарано. За процедурою призначення керівника будь-якого рівня державної наукової установи, навчального закладу проводиться спеціальна перевірка, за результатами якої буде складено довідку. У разі позитивної довідки буде прийнято рішення про призначення на посаду. Теоретично, це від 25 днів, а практично займає 1–1,5 місяці», — коментує представник Міністерства освіти і науки України, заступник директора Департаменту кадрового забезпечення, начальник відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ В'ячеслав Шиманський.

  Результати виборів затверджені Протоколом № 7 від 22 лютого 2018 року Виборчої комісії з проведення виборів ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 • 22.02.18 p. За чотири години у ЖДУ проголосувало 515 виборців

  Сьогодні у Житомирському державному університеті імені Івана Франка обирають ректора. Претендентів на посаду очільника вишу двоє. Проходить голосування у актовій залі головного корпусу вишу.

  Відкрилася виборча дільниця о 9 ранку. Голосування проходить спокійно.

  «Зранку, як правило, голосують викладачі та ті студенти, які навчаються у першу зміну. Другу хвилю активності чекаємо з 13:00, коли прийдуть ті, хто навчається у другу зміну. Адже занять у зв'язку з виборами не відміняли. За виборчим процесом спостерігає представник Міністерства освіти і науки України — заступник директора Департаменту кадрового забезпечення, начальник відділу з питань кадрового забезпечення підвідомчих закладів та установ В’ячеслав Шиманський», — розповідає голова виборчої комісії Валерій Новик.

  Станом на 13:00 проголосувало 515 виборців, а це — 83% франківців, які можуть брати участь у голосуванні. У коридорі та залі, де проходить голосування, — доволі людно. Викладачі та студенти спілкуються між собою, жартують, показують фото у паспортах. А от викладач пані Олена на голосування навіть взяла з собою донечку.

  Завершиться голосування о 15:00. У комісії розповідають, що почнуть рахувати голоси одразу після закриття дільниці. Результати виборів повідомлять сьогодні.

  Нагадаємо, для перемоги новому ректорові потрібно буде набрати 50% голосів плюс один голос. Беруть участь у голосуванні усі штатні викладачі, частина обслуговуючого персоналу, а також студенти — 15% від кількості викладачів.

 • 21.02.18 p. Ведучі ранкової програми на «UA:Перший» прочитали студентам ЖДУ мотивуючу лекцію

  Енергійну та мотивуючу лекцію прочитали студентам Інституту філолгії та журналістики ЖДУ імені Івана Франка 21 лютого ведучі програми «Доброго ранку, Країно» на «UA:Перший» Тетяна Гончарова та Данило Дорошенко. Тетяна і Данило яскраво продемонстрували, як має виглядати професійна команда журналістів. Кожен виступав перед студентами по п'ятнадцять хвилин. За цей вони встигли познайомитись з аудиторією, розповісти історії зі свого життя, відповісти на питання і навіть дати  невеличкі майстер-класи.

  Розігрівала та налаштовувала майбутніх медійників і філологів на постійне самовдосконалення і критичне мислення Тетяна Гончарова. Жінка родом із Луганська. За спеціальністю — філолог. Але коли їй запропонували роботу у сфері журналістики, відмовитися не змогла і уже 17 років працює на телебаченні. Для професійного зростання, на думку Тетяни, потрібно якомога більше і частіше читати, збирати та постійно відфільтровувати інформацію.

  «Зараз світ потребує конкретних порад. Зараз світ настільки тоне в інформації, що люди — ваші глядачі — постійно хочуть запитати: а робити що? І журналіст має бути провідником. Щоб бути провідником, він має розбиратися у багатьох процесах. Разом з тим ми маємо проблему з журналістами, про яких кажуть: що бачу — то співаю», — акцентувала увагу присутніх на сучасних реаліях журналістики Тетяна Гончарова та запропонувала разом розібрати будь-яку тему.

  Далі ініціативу перехопив професійний актор, телеведучий Данило Дорошенко, який взявся навчити аудиторію розслаблятися. Серед основних порад для релаксу перед ефіром — посміхатися собі, відчувати і повністю довіряти своєму тілу, постійно займатися. Також Данило продемонстрував прийоми зняття стресу, провів експеремент Пітера Брука «Канат» та порадив прочитати «Етику» Станіславського, яка допоможе розуміти та підтримувати свої колег по роботі.

  «Для мене зустріч була дуже цікавою. Я дізналася певні особливості роботи телеведучого та й загалом журналістської діяльності. Отримала цінні поради щодо того, як позитивно налаштовувати себе на роботу, щоб ні поганий настрій, ні хвилювання ніяк на ній не відобразилися. Лекція була пізнавальною і пройшла в чудовій атмосфері. Дуже дякую Тетяні та Данилу за те, що завітали до нашого університету і поділилися із нами своїм досвідом. Маю надію, що це була не остання моя зустріч із цими невимовно крутими людьми, тому до зустрічі!», — ділиться враженнями студентка Вікторія Данилюк.

  Більше фото за посиланням.

 • 20.02.18 p. У Школі юного біолога природничого факультету ЖДУ учні Житомира вивчають цікаві факти про царство Тварин

  Четвертий місяць поспіль одинадцятикласники житомирських загальноосвітніх навчальних закладів відвідують лекційні заняття, які готують і проводять викладачі факультету. Учні продовжують вивчати царство Тварини. Цього разу учасники школи ознайомились із загальною характеристикою типу Хордові, середовищем існування та їх різноманітністю.

  Лекційне заняття  «Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Підтип Хребетні, або Черепні. Надклас Риби» підготував та провів кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Андрій Вискушенко, а лекцію  «Підтип Хребетні. Класи Земноводні і Плазуни» — кандидат біологічних наук, доцент вище згаданої кафедри Руслана  Власенко. Лекції супроводжувалися ілюструванням засобів зображення й відображення об’єктів, що полегшують сприйняття особливостей будови, життєдіяльності та різноманітності вивчених груп тварин. У ході лекцій використовувалась мультимедійна презентація, яка дає змогу розширити кругозір та світогляд слухачів.

  Чекаємо всіх учасників школи на подальших заняттях! До нових зустрічей!

 • 20.02.18 p. ЖДУ імені Івана Франка надіслав листи-подяки 40 загальноосвітнім навчальним закладам Житомирщини, Київщини та Хмельниччини
  Директори, педагогічні колективи, класні керівники та вчителі 40 гімназій, колегіумів, ліцеїв і шкіл Житомирщини, Київщини та Хмельниччини отримають листи-подяки від ЖДУ імені Івана Франка за якісну підготовку випускників — 63 найкращих теперішніх студентів, які мають високі результати навчання і є гордістю університету.
   
  «Наші студенти регулярно проводять експерименти у рамках практик і наукових досліджень, беруть активну участь у різноманітних освітньо-виховних і просвітницьких заходах, ініціюють власні, реалізують творчі проекти, займаються волонтерською діяльністю, самовдосконалюються та зростають. Вони — люди небайдужі, розумні, активні та креативні. І в цьому велика заслуга їхніх батьків, а також вчителів гімназій, колегіумів, ліцеїв, шкіл, де навчалися наші студенти. Тому було прийнято рішення надіслати листи-подяки директорам та педагогічним колективам у різні куточки Житомирської, Київської та Хмельницької областей, а також найкращим учителям наших найуспішніших студентів», — розповідає в. о. ректора Андрій Шевчук.
   
  Адміністрація ЖДУ імені Івана Франка від щирого серця бажає здоров'я, миру, щастя, допитливих і обдарованих учнів, цікавих ідей та можливостей для їх втілення педагогам усіх своїх студентів: цікавих, сміливих, сором’язливих, наполегливих та унікальних. Професорсько-викладацький склад університету переконаний, що спільними зусиллями вдасться створити спільну атмосферу педагогічної взаємодії для суттєвого розвитку національної науки та появи нових імен у світовому науковому та культурному просторі.
   
 • 17.02.18 p. Науковці ЖДУ долучились до обговорення реалій та перспектив релігійних організації Житомирщини в контексті головних викликів сьогодення

  14 лютого викладачі кафедри філософії нашого університету взяли участь у Круглому столі «Релігійні організації Житомирщини в контексті головних викликів сьогодення: реалії і перспективи державно-конфесійних відносин», організованої Житомирською обласною державною адміністрацією за участю представників органів державної влади, релігійних організацій, науковців-релігієзнавців.

  Обговорювали проблеми міжконфесійних конфліктів, реституції (повернення) державою колишнього майна релігійних організацій, створення музею історії релігій Житомирщини, реабілітації демобілізованих воїнів. Головний спеціаліст управління культури Олександр Пивоварський зазначив, що однією із самих важливих проблем у державно-церковних відносинах є реєстрація та перереєстрація статутів релігійних організацій та недостатнє нормативно-правове врегулювання переходу релігійної громади з однієї конфесії в іншу. Голова Житомирської державної обласної адміністрації Ігор Гундич заявив, що на Житомирщині в плані розвитку релігійних громад та міжконфесійних відносин панує спокій і цим ми завдячуємо тому, що є така рада, на якій ми можемо один з одним спілкуватися і чути один одного: «Якщо є питання один до одного, то ми намагаємося їх вирішувати за таким круглим столом. За цей період, мабуть, вже накопичилось багато питань, всі ці питання ми сьогодні обговоримо. Все, що залежить від нас, як від влади, ми максимально будемо виконувати, але ми не маємо втручатися, тому що влада не має права втручатися в релігію, але допомагати і сприяти в чомусь ми повинні». Також він наголосив на тому, що на сьогодні є необхідність збільшити штат працівників, які будуть займатися цими проблемами.

  Також присутніх ознайомили про порядок здійснення альтернативної служби представниками релігійних організацій, в яких заборонено брати зброю до рук (І. Шульга), про зміни в законодавстві, що регулює питання освіти (М. Сюравчик), про необхідність збереження релігійними громадами автентичного вигляду архітектурних споруд — пам'яток культури, які їм належать (Т. Парфентієва). Завідувач кафедри філософії ЖДУ імені Івана Франка Микола Козловець наголосив, що сьогодні високий рівень довіри до церкви, тому суттєво зростає роль релігійних організації для консолідації українського суспільства. Нині особливо гостро стоїть потреба залучення до врегулювання державно-конфесійних відносин фахівців-релігієзнавців. Саме тому на історичному факультеті відкрито спеціальність «Філософія» спеціалізація «Релігієзнавство», ліцензовану міністерством освіти і науки.

  Представники релігійних організацій вирішили провести окрему зустріч для обміну досвіду волонтерської діяльності, допомоги в реабілітації бійцям-учасникам АТО для вироблення консолідованої позиції у цих питаннях.

 • 14.02.18 p. Науковий спектр у мистецтві: погляд учнівської молоді Житомирської області

  13 лютого 2018 року викладачі кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ННІ педагогіки ЖДУ імені Івана Франка Н. Є. Колесник, О. М. Піддубна долучилися до активної діяльності в роботі журі ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Житомирського територіального відділення Малої академії наук України.

  Нагадаємо, що саме Мала академія наук України, як освітня система, що забезпечує організацію і координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення. Завдяки таким заходам, які організовуються на базі Житомирського територіального відділення Малої академії наук України, в учнів відбувається формування наукового світогляду, активізація їхнього дослідницького інтересу й оволодіння методами дослідження, що в майбутньому дозволить молодим науковцям розвивати потенціал нації у сферах науки і мистецтва.

  Окрім того, учасники заходу — майбутні абітурієнти — ознайомилися з напрямами і спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців в університеті, здатних до професійного саморозвитку, мобільності в опануванні та впровадженні сучасних технологій, творчої та дослідницької діяльності.

 • 14.02.18 p. Викладачі університету взяли участь в організації та проведенні практичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

  Викладачі природничого факультету та кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту взяли участь в організації та проведенні практичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, що проходила 10 лютого на базі Житомирської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 імені С. Ковальчука. Головою журі призначено завідуючу кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Галину Євгеніївну Киричук.

  У практичному турі взяло участь 13 учасників олімпіади, які отримали в сумі більшу кількість балів за теоретичний тур та рецензування їх проектів. Оцінка практичного туру-конкурсу екологічних проектів визначається оцінюванням виступу конкурсанта. Під час захисту дослідницьких робіт учні повинні були коротко представити журі основний зміст проекту, а потім відповісти на запитання під час обговорення. При оцінюванні захистів робіт члени журі брали до уваги критерії: аргументованість вибору теми дослідження, науково-дослідницький характер роботи, доцільність використання методів дослідження, науковість і повнота розкриття теми, понять та закономірностей, аргументованість висновків, самостійність суджень, аналізу, інтерпретації матеріалів, культура дискусії та інші.

  Всі представлені роботи є актуальними і заслуговують на увагу, але найкращими, за рішенням журі, визнано наступні:

  10 клас

  • «Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray — небезпечний вид-трансформер у Житомирському Поліссі: хронологія, біологічні та екологічні особливості» (Кушнір Л. С., Житомирська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5);
  • «Порівняльний аналіз ефективності утилізації органічних відходів аборигенними видами дощових червів Eisenia fetida (Savigny, 1826), Dendrodrillus rubidus (Savigny, 1826)» (Заяць М. В., Черняхівська гімназія).

  11 клас

  • «Оцінка міграційних процесів в системі вода→донні відклади→вища водна рослинність» (Добровольський Б. А., ліцей № 25 ім. М. О. Щорса м. Житомира);
  • «Особливості розподілу голих амеб у донному ґрунті р. Гнилоп'ять (м. Житомир)» (Чмуневич І. М., КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради);
  • «Перспективи використання енергії сонця в приватних будинках та соціальних об'єктах» (Сорока О. М., Новоград-Волинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 10 художньо-естетичного профілю).

  Вцілому учасники олімпіади продемонстрували ґрунтовні знання з екології. Фінальною ланкою буде IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади, що проводиться Міністерством освіти і науки України. Житомирську область  буде представляти команда «юних екологів». Тож усім її учасникам бажаємо успіхів на цьому етапі та з глибокою надією віримо в їх перемогу.

 • 12.02.18 p. Пішов із життя член філософського клубу ЖДУ, видатний український філософ Мирослав Попович

  На 88-му році життя відійшов у вічність вчений зі світовим ім’ям, видатний український філософ, громадський діяч, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Мирослав Володимирович Попович.

  Життя і діяльність Мирослава Поповича — це ціла епоха. Народився Мирослав Володимирович 12 квітня 1930 року в Житомирі. 1953 року закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка й упродовж трьох років працював директором середньої школи в с. Золотий потік на Тернопільщині. У 1956 році Мирослав Попович вступає до аспірантури Інституту філософії АН України і відтоді все життя залишається його працівником. Тут він захищає кандидатську дисертацію «Ірраціоналізм у сучасній французькій філософії» (1960) і докторську дисертацію «Філософський аналіз мови науки» (1966). З 1969 року Мирослав Володимирович — завідувач відділу логіки і методології науки, а з 2001 — директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. У 1992 році Мирослав Попович обраний членом-кореспондентом, у 2003 — академіком НАН України. Володів польською, німецькою, англійською, французькою, чеською мовами.

  Мирослав Попович був нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ст. (1996), орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2005), Орденом Почесного легіону (2005, Франція).

  М. В. Попович автор понад 250 наукових праць, присвячених проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури. Серед них монографії: «О философском анализе языка науки» (1966), «Логіка і наукове пізнання» (1971), «Философские вопросы семантики» (1975), «Очерк истории логических идей в культурно-историческом контексте» (1979), «Григорій Сковорода» (1984, у співавторстві), «Мировозрение древних словян» (1985), «Микола Гоголь» (1989), «Україна і Європа: праві і ліві» (1996), «Раціональність і виміри людського буття» (1997), «Червоне століття» (2005), «Григорій Сковорода: філософія свободи» (2007).

  Великий суспільний резонанс мала фундаментальна праця Мирослава Поповича «Нариси історії української культури» (1999), яка витримала два видання. В 2001 році вона була удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка. В книзі зображено процес розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення на тлі індоєвропейської та слов’янської міфології.

  М. В. Попович був надзвичайно ерудованою людиною, чудовим співрозмовником, з яким можна було говорити на будь-які теми: про культуру і політику, про науку й релігію, про поезію і музику, про філософію і любов. Він брав активну участь у конференціях, в тому числі й тих, які проводила кафедра філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, був частим гостем нашого університету. Він часто виступав по телебаченню, давав інтерв'ю на найгостріші проблеми, які так чи інакше завжди торкалися питань культури, духовності, гуманізму, науки і моралі, проблем українського націє- і державотворення, глобалізації. На жаль, запланований на 21 лютого 2018 року виступ Мирослава Володимировича на засіданні філософського клубу ЖДУ імені Івана Франка вже не відбудеться…

  Мирослав Володимирович проніс крізь шквал буремних подій високі взірці людяності, любові і свободи. Про ці чесноти він говорив мужньо, тоді, коли за це можна було постраждати. Разом із однодумцями М. Попович створив «Ініціативу Першого грудня», яка стала осередком моральних авторитетів української нації.

 • 12.02.18 p. У ЖДУ відбулася зустріч із Послом Індії Маноджем Кумаром Бхарті

  Навчальний тиждень у ЖДУ імені Івана Франка розпочався цікавою лекцією Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Індія в Україні Маноджа Кумара Бхарті. Виступ керівника дипломатичної місії в Україні мав назву «Індія і світ. Тільки правда торжествує» та стосувався історії, культурних, природних, мовних і політичних особливостей країни скарбів та мудрості, її наукової, філософської спадщини та перспектив співпраці між Україною та Індією.

  «Індія є однією з найбільш стрімко зростаючих економік світу, нам потрібні кваліфіковані кадри, і наші вищі навчальні заклади, хоч їх є чимало, не встигають випускати стільки фахівців, скільки нам потрібно. Тому ми дуже вдячні Україні, за те що ви надаєте нашим громадянам гідну освіту! Це мій перший візит до вашого університету, але я впевнений, що він є початком важливої співпраці», — розпочав свій виступ Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бхарті.

  За словами керівника дипломатичної місії в Україні, Індія є прикладом мирного співжиття різних народів з часто дуже різними ментальностями та звичаями. У ній різниця між штатами Таміл-Наду, та, наприклад, Пенджабом, є більшою, ніж між такими європейськими країнами, як Франція, Німеччина, Італія чи Іспанія. Але це не заважає їм століттями мирно співіснувати в рамках одного цивілізаційного простору. Офіційними у країні палаців є 22 мови, а загалом люди там розмовляють на 325 мовах та 1652 діалектах. Загальна кількість населення Індії нині становить 1 млрд. 250 млн. людей, причому 65% з них — це люди віком до 35 років. Тобто вони потребують освіти, здобуття професійних навичок, роботи. І Україна — це країна, де індійська молодь також могла б здобувати вищу освіту. На думку Маноджа Кумара Бхарті це щорічно приносило б нашій державі щонайменше 30 млн. доларів США. До речі, робота в цьому напрямі вже проводиться. Представники освітянської галузі Індії проявляють велику цікавість до українських вишів. Свідченням цьому є і нещодавні перемовини в. о. ректора ЖДУ Андрія Шевчука з Надзвичайним і Поважним Послом Республіки Індія.

  Важливим є й туристичний потенціал обох країн. Понад 37 млн. доларів США — такими, за найскромнішими підрахунками Посла Індії, могли б бути щорічні надходження від індійських туристів.

  Ще одним потенційним напрямом співпраці може стати постачання Індії продукції українських агровиробників. Особливо важливими в цьому плані є для країни бобові культури: вони є основним джерелом протеїнів для вегетаріанців, а населення Індії — це, переважно, вегетаріанці.

  Значну увагу приділив Посол Індії у своїй лекції питанням історії своєї країни та знанням з астрономії, математики, медицини тощо, якими володіли пращури сучасних індійців, і якими вони збагатили світову науку. З особливою цікавістю слухала аудиторія його міркування про йогу, медитацію та її можливості.

  Лекція Маноджа Бхарті була динамічною та справила сильне враження на присутніх.

  Більше фото за посиланням.

 • 12.02.18 p. Школа юного біолога природничого факультету відкриває таємниці навколишнього світу

  Одинадцятикласники загальноосвітніх навчальних закладів міста Житомира вже четвертий місяць поспіль поглиблюють свої знання, уміння та навички в рамках комплексної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Тематика  та зміст лекційних занять відповідає програмовим вимогам підготовки.

  Заняття підготували та провели викладачі кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи кандидат біологічних наук, доцент Юлія Тарасова та старший викладач Володимир  Гирин. Цього разу учнів ознайомили з загальними характеристиками типів Молюски та Членистоногі, середовищами існування, біологічними особливостями, способом життя, класифікацією та різноманітністю, значенням у природі й житті людини представників згаданих таксонів. Хід лекції вдало доповнювала пізнавальна інформація, представлена на слайдах мультимедійних презентацій та опорних конспектах, розданих учням.

  Заняття триватимуть і надалі! Будемо раді бачити Вас в стінах затишного природничого факультету!

 • 09.02.18 p. Науковці ЖДУ презентували монографію «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття»

  8 лютого в обласній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича відбулась презентація нової монографії кафедри історії України «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття».

  Видання книги стало можливим завдяки здобутій перемозі у конкурсі, оголошеному Житомирською обласною адміністрацією з підтримки соціально значимої літератури. Тираж монографії складає 500 примірників, за умовами програми, 90% тиражу буде поширено в районних управліннях освіти, сільських школах та бібліотеках.

  Серед співавторів викладачі кафедри: Білобровець О. М., Венгерська В. О., Ковальчук І. В., Козинець І. Ю., Кордон М. В., Максимов О. В., Рафальська Т. Л., Рацілевич А. П., Рудницька Н. В., Сичевський А. О., Стельникович С. В. Монографія складається із семи розділів, присвячених історії міста та регіону у складні та суперечливі періоди історії: революції (1905, 1917–1921 рр.), війни (Перша та Друга світова), період коренізації, не обійшли увагою такі жахливі сторінки історії, як Голодомор 1932–1933 рр. та період так званого Великого терору. Окремі розділі присвячені польським та єврейським громадам нашого регіону, а також особливостям його культурного розвитку. Запропоновані нариси дозволяють заповнити малодосліджені сторінки в історії та історичній пам’яті нашого краю.

  На презентації були присутні вчителі історії нашого міста, у більшості — випускники історичного факультету, представники ЗМІ, музейної сфери, краєзнавці. Презентація пройшла в атмосфері професійного та конструктивного діалогу.

 • 09.02.18 p. Викладачі ЖДУ взяли участь в організації та проведенні теоретичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології

  3 лютого викладачі природничого факультету та кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту взяли участь в організації та проведенні теоретичного туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, що проходила на базі Житомирської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 імені С. Ковальчука. Головою журі призначено завідуючу кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Галину Євгеніївну Киричук. Учасниками стали 57 учнів 10-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області. Оцінювали роботи учнів члени журі, серед яких були викладачі університету.

  Основу теоретичного туру склали тестові завдання з екології, які вимагали від конкурсантів як відтворення теоретичних знань, так і вміння проводити порівняльний аналіз змісту варіантів відповідей. Виконання завдань такого формату передбачали наявність в учнів не тільки знань понятійного апарату з екології, а й вміння оперувати ними, аналізувати зміст і обсяг понять, знаходити спільне і відмінне. Формулювання складених завдань відповідало формату ІV Всеукраїнського туру олімпіади з екології.

  Учні, які показали високий рівень теоретичних знань, продовжать боротьбу за призове місце під час захисту власних дослідницьких проектів, що проходитиме в наступну суботу.

  Представлені роботи попередньо рецензовані членами журі за сформованою системою оцінювання, яка включала такі критерії: аргументованість актуальності обраної тематики дослідження, оригінальність та наукова новизна отриманих результатів, практичне та теоретичне значення роботи і перспективи подальших досліджень та інше.

  Всім учасникам, які продовжать боротьбу, бажаємо успішно захистити власні науково-дослідні роботи і досягти очікуваних результатів!

 • 06.02.18 p. На природничому факультеті ЖДУ імені Івана Франка знову відбулися заняття в Школі юного біолога

  Минулого тижня учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира продовжили ознайомлення із основними аспектами біологічної науки, які необхідні їм при складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Лекції підготувала та провела кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Олеся Павлюченко.

  Учасники школи ознайомились із загальними ознаками багатоклітинних тварин, їх відмінностями від одноклітинних, з’ясували загальні характеристики типів Губки, Кишковопорожнинні, Плоскі, Круглі та Кільчасті черви. Олеся Вікторівна звернула увагу одинадцятикласників на анатомічні, морфологічні та фізіологічні особливості представників кожного з вище вказаних типів, їх розмноження, цикли розвитку, різноманітність та значення у природі й житті людини. Зміст матеріалу був доповнений цікавими біологічними фактами представників розглянутих типів тварин.

  Усіх учасників школи чекаємо на наступних заняттях для подальшого вивчення представників царства Тварини.

 • 06.02.18 p. «Мистецтво порозуміння» спільно зі студентками СПФ

  Понеділок на соціально-психологічному розпочався з приємностей — на факультеті ми були раді вітати наших партнерок — голову ГО «Берегиня Полісся» Ольгу Маньковську та координаторку проекту «Мистецтво порозуміння» Людмилу Золотюк, що завітали з чудового приводу — привітати та вручити подяки нашим студенткам-художницям Катерині Бабенко, Катерині Вдовенко, Олександрі Борисовій, Вікторії Котюк, Ользі Лободі, що стали учасницями виставки малюнків проекту, — волонтерської ініціативи, покликаної допомогти зустрітися дітям, незалежно від їхнього соціального статусу чи фізичних можливостей, познайомити їх один із одним для спілкування в майбутньому та презентувати житомирянам їхню творчість.

  Проект «Мистецтво порозуміння» був реалізований за сприяння ГО «Культурний ді@лог» та за підтримки програми «Активні громадяни» Британської Ради в Україні. Координували події «Мистецтва порозуміння» в Житомирі волонтери ГО «Берегиня Полісся», Центру анімалотерапії, ВГО «Центр підтримки громадських ініціатив».

 • 05.02.18 p. В гості до депутатів: студенти ЖДУ відвідали Верховну Раду України

  З екскурсією до єдиного органу законодавчої влади в України студенти та викладачі ЖДУ імені Івана Франка на чолі з в. о. ректора Андрієм Шевчуком побували сьогодні в столиці.

  Під час екскурсії студенти ЖДУ на власні очі побачили, де і як працюють депутати, пройшлися таємними підземними переходами, якими, за чутками, депутати можуть непомітно «зникнути» з парламенту, дізналися чимало цікавих фактів про будівлю Верховної Ради України, її оздоблення, внутрішнє життя парламенту. Також франківці побували у кулуарах ВРУ, де під час перерв депутати погоджують свої рішення між собою та дають інтерв'ю, а ще зробили багато крутецьких фоток на пам'ять.

  Більше фото за посиланням.

 • 02.02.18 p. #СПФ_успішні

  Поруч з відеопроектом соціально-психологічного факультету #Окрилені_СПФ, що розкриває історії успіху випускників, стартував новий проект — #СПФ_успішні! Це історії наших ще студенток та студентів і вже випускників та випускниць, життя яких безповоротно і назавжди змінив СПФ! Більше історій успіху за посиланням.

 • 02.02.18 p. Чайники, шкарпетки, миючі засоби та засоби особистої гігієни — усе це благодійники-волонтери ЖДУ передали відділенням Житомирського військового шпиталю

  Студенти СПФ разом із в. о. ректора Андрій Шевчук завершили розпочату справу — передали придбані речі, чайники та предмети санітарно-побутової гігієни, що їх придбали за кошти, зібрані під час Різдвяного благодійного ярмарку, в усі відділення Житомирського військового госпіталю.

  Нагадаємо, що два тижні на соціально-психологічному факультеті тривав Різдвяний благодійний ярмарок, метою якого був збір коштів для благодійної допомоги військовому госпіталю. Відтак, під час зимової заліково-екзаменаційної сесії студенти денної та заочної форми навчання та викладачі університету мали змогу не тільки посмакувати бургерами з 7 Неба та авторськими кулінарними шедеврами, але й стати активними учасниками та волонтерами, студенти денної та заочної форм навчання.

  Організатори Ярмарку висловлюють щиру подяку усім, хто долучився до Ярмарку за покликом серця, витрачав свій час, щоб поділилися з іншими теплом власної душі.

 • 02.02.18 p. Профорієнтаційні зустрічі викладачів кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства з майбутніми абітурієнтами

  31 січня та 1 лютого викладачі кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка доцент Рудницька О. П., доцент Магась-Демидас Ю. І. та старші викладачі Зосімович О. Ю., Маркевич О. В. відвідали СЗОШ № 12 та № 16  м. Житомира та провели профорієнтаційну роботу в 10–11 класах.

  Зустрічі пройшли в формі правового тренінгу «Я маю права!», в рамках якого було проведено пізнавальну вікторину та короткий інформаційний екскурс в історію правової практики. Старший викладач Маркевич О. В. провела пізнавальну гру стосовно прав неповнолітніх, а доцент Магась-Демидас Ю. І. ознайомила дітей із цікавими прикладами з історії правової практики.

  Крім того, викладачі кафедри розповіли про діяльність історичного факультету, ознайомили учнів із особливостями та перевагами спеціальностей, за якими тут здійснюється підготовка студентів, роздали рекламну продукцію факультету.

  У ході зустрічі викладачі давали відповіді на питання учнів, що стосувалися прав неповнолітніх, зокрема абітурієнтів, а також навчання на історичному факультеті.

 • 01.02.18 p. Найактивніші студенти Зимового Університету ЖДУ імені Івана Франка отримали сертифікати

  До когорти 24 найкращих  увійшли учні 8–11 класів Житомирського міського колегіуму, Житомирської спеціалізованої ЗОШ № 12 із поглибленим вивченням іноземних мов ім. С. Ковальчука, Житомирського екологічного ліцею № 24, Житомирської спеціалізованої школи № 20, Житомирської ЗОШ № 21, Житомирського ліцею № 25 ім. М. О. Щорса, Житомирського міського ліцею при ЖДТУ, Житомирського базового фармацевтичного коледжу ім. Г. С. Протасевіча, ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж ім. І. Я. Франка», Коднянської ЗОШ, Озернянської гімназії та Чуднівського ліцею. Сертифікати учасника Зимового Університету в рамка програми «ЗміниТи своє майбутнє» вручив 1 лютого помічник ректора з профорієнтаційної роботи Сергій Ніколаєнко.

  Нагадаємо, що 9–13 січня на  базі інститутів та факультетів ЖДУ імені Івана Франка працював Зимовий Університет. Студентами незвичного Університету стали близько сотні учнів з Житомира та області. Протягом п’яти днів допитливі школярі разом із провідними фахівцями ЖДУ в різноманітних сферах науки, культури та мистецтва активно працювали на майстер-класах, ворк-шопах, тренінгах, іграх, дискутували, вчилися і вдосконалювали свої акторські та дикторські здібності. Рекордну кількість заходів відвідали Олександра Камінська (Коднянська ЗОШ), Анастасія Малашевич (Житомирський екологічний ліцей № 24) та Дмитро Стецько (Житомирський міський ліцей при ЖДТУ).

  До слова, Зимовий Університет не єдиний проект програми ЖДУ імені Івана Франка «ЗміниТи своє майбутнє». В квітні поточного року на школярів міста та області очікує нова порція цікавих, пізнавальних і корисних заходів.

  Більше фото за посиланням.

 • 31.01.18 p. Мантії, конфедератки, квіти та посмішки: ЖДУ імені Івана Франка випустив магістрів

  Магістранти усіх інститутів та факультетів ЖДУ імені Івана Франка сьогодні мали спільне свято — вручення дипломів. Для університету це  визначна подія, адже випуск — це остаточне підбиття підсумків роботи викладачів та студентів, урочисте оприлюднення результатів їхньої спільної плідної праці. Півтора роки навчання в магістратурі пролетіли майже непомітно, і ось настав довгоочікуваний день, коли 188 магістрантам за 20 спеціальностями вручили заповітні дипломи. Теплі привітання, радість та хвилювання випускників, позитивні емоції всіх присутніх створювали піднесену атмосферу урочистості.

  На урочистостях з вітальною промовою до випускників звернувся в. о. ректора Андрій Шевчук, який тепло і сердечно привітав випускників із закінченням навчання в університеті. «У цей радісний день щиросердечно вітаю вас з успішним закінченням рідного для нас університету. Хай доля щедро дарує вам, шановні магістри, плідну працю, наполегливість, творче натхнення й невичерпну енергію для здійснення задуманого й омріяного. Хай впевненість у собі стане запорукою вашого успіху, додасть наснаги для написання нових сторінок історії вашого життя, історії вашої родини та історії нашого університету. Саме від вас тепер залежить майбутнє нашої держави, її престиж і визнання на міжнародній арені», — зауважив в. о. ректора.

  Щирі слова привітання пролунали від голови Житомирської обласної ради Володимира Ширми. Володимир Васильович привітав випускників з початком нового етапу їх життя та побажав успішної кар’єри, міцного здоров’я та реалізації планів і задумів. На останок закликав не боятися нового життя, бути ініціативними, активними, креативними, не зациклюватися на своєму професійному житті, ставати частиною громадського  та політичного життя країни.

  Голова правління об’єднання організацій роботодавців Житомирської області Сергій Бутенко побажав кожному випускнику мати ціль, критично мислити, приймати гідні та справедливі рішення, доброго здоров’я та життєвих перемог.

  Від імені випускників подякувала керівництву та викладачам ЖДУ імені Івана Франка за їх подвижницьку місію, неоціненний вклад у підготовку талановитих фахівців, прищеплення жаги до знань магістрантка фізико-математичного факультету Катерина Ващенко. А своїм колегам, у кожного з яких від сьогодні розпочинається особистий шлях, побажала виправдати сподівання викладачів та рідних, успіхів і творчого натхнення та закликала пам’ятати, що час — це дар, який не варто витрачати на пусті очікування.

  Наказ по університету про присвоєння студентам кваліфікацій за 20 спеціальностями та відрахування їх зі складу студентів ЖДУ імені Івана Франка оголосила проректор з навчальної роботи університету Лариса Янович. Дипломи магістра найкращим випускникам під щирі оплески присутніх вручив в. о. ректора ЖДУ Андрій Шевчук.

  Шановні випускники! Вітаємо вас з отриманням дипломів! Пам'ятайте свою alma mater, у стінах якої ви провели найкращі роки студентського життя! Не зупиняйтеся на досягнутому!

  Більше фото урочистостей за посиланням.

 • 30.01.18 p. Співробітники кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті взяли участь у Зимовій школі професійного розвитку

  У період з 21 січня по 27 січня поточного року в м. Львові відбулася чергова Зимова школа професійного розвитку для викладачів англійської мови та методики викладання англійської мови ВНЗ, які є учасниками спільного проекту МОНУ та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». Уже всьоме в роботі школи взяли участь старші викладачі кафедри О. П. Мазко та С. В. Дєньгаєва.

  30-годинний курс «Session Planning and Materials Development» («Планування занять та розробка матеріалів») передбачав роботу за трьома напрямами: «Fundamentals of Session Planning», «Essential Components of a Session Plan» та «Session Planning».

  У ході занять О. П. Мазко та С. В. Дєньгаєва разом із викладачами низки вишів України мали змогу працювати над вдосконаленням та розробкою матеріалів для продовження імплементації проекту, що стартував восени 2016 року. Крім того, учасники школи мали нагоду представити свої командні напрацювання Голові Британської Ради в Україні Саймону Етертону (Simon Etherton) та поспілкуватися з ним на професійні теми.

  Наприкінці учасники отримали відповідні сертифікати про участь.

 • 30.01.18 p. Науковці ЖДУ працювали у складі журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

  27 січня викладачі університету брали участь в організації та проведенні ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Олімпіада проходила на базі Житомирської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 імені С. Ковальчука.

  Будучи в складі організаційного комітету та в складі журі, викладачі природничого факультету та кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту активно пропагували біологічні знання. Головою журі призначено завідуючу кафедрою медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту кандидата біологічних наук Корнійчук Наталію Миколаївну. Вагомий внесок в організацію та проведення даного етапу олімпіади зробила методист з біології Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Поліщук Наталія Миколаївна.

  Під час перерви викладачі провели бесіди з учнями шкіл області з метою профорієнтації та пропаганди спеціальності Біологія, за якою здійснюється підготовка фахівців на природничому факультеті.

  Учасники олімпіади продемонстрували ґрунтовні знання з біології. Фінальною ланкою буде IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади, яка проводиться Міністерством освіти і науки України. Житомирську область будуть представляти команда «юних біологів». Тож усім учасникам команди бажаємо успіхів на цьому етапі та з глибокою надією віримо в їх перемогу. Адже саме ці обдаровані діти є нашим майбутнім, які своєю наполегливою працею та за допомогою природних задатків колись заявлять на весь світ про те, що Україна гідна всесвітнього визнання!

 • 29.01.18 p. Про гриби, тварин і їх значення у природі та житті людини розповідали слухачам Школи юного біолога викладачі ЖДУ

  25 січня учні загальноосвітніх навчальних закладів вкотре відвідали заняття з біології в рамках роботи ШКОЛИ ЮНОГО БIОЛОГА, що діє на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Перше заняття, присвячене актуальним питанням мікології й ліхенології, провела доцент кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Лариса Астахова. Лариса Євгеніївна узагальнила, систематизувала та поглибила знання про особливості будови та процесів життєдіяльності шапинкових, цвілевих грибів, дріжджів, грибів-паразитів та їх значення у природі й житті людини. Значну увагу було приділено особливостям будови та процесам життєдіяльності лишайників, як симбіотичних організмів.

  Друге заняття підготував та провів старший викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Володимир Гирин. Одинадцятикласники поглиблено вивчили особливості будови, життєдіяльності, різноманітності та поширення тварин, а також їхнє значення у природі й житті людини.

  Під час лекцій активно використовувалися засоби технічного забезпечення (мультимедійні презентації та відео). Оскільки Школа юного біолога продовжує свою роботу й надалі, учні отримали абонементи на відвідування занять у наступному місяці.

 • 26.01.18 p. В. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка зустрівся з Послом Індії в Україні

  Днями в.о.ректора ЖДУ імені Івана Франка Андрій Шевчук у рамках робочої поїздки до столиці разом з директором ННІ філології та журналістики Валерієм Халіним зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Індії в Україні Маноджем Кумаром Бхарті.

  Сторони обговорили питання співробітництва щодо підготовки молоді Індії до навчання у вищих навчальних закладах України та ЖДУ імені Івана Франка зокрема, подальшого розвитку культурних і наукових зв'язків. Перемовини пройшли в теплій, дружній обстановці, атмосфері повного взаєморозуміння.

  «Розмова вийшла продуктивна і були отримані відповіді на наші запитання щодо подальших кроків, які будемо реалізовувати спільно з проректором з наукової та міжнародної роботи Наталією Сейко та міжнародним відділом. Також ми домовилися про відвідування нашого Університету паном Послом у березні поточного року. Крім того, для студентів для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології та інших бажаючих прочитають дві лекції про Індію та її культуру», — каже в. о. ректора ЖДУ Андрій Шевчук.

 • 26.01.18 p. Викладачка ЖДУ видала книгу про історію євреїв Житомирщини

  У видавництві «Євенок О. О.» вийшов друком навчальний посібник «Історія євреїв Житомирщини» авторства доцента кафедри історії України Наталії Рудницької.

  Видання розкриває особливості життя єврейських общин Житомирщини під владою Литви та Польщі в XIV–XVIII ст., підросійському Житомирі в XIX — на початку XX ст., в період Першої світової війни, більшовицької ідеології у 20–30-ті роки XX ст., окупаційної політики гітлерівської Німеччини, а також життя єврейських громад у другій половині ХХ ст. та в роки незалежності України.

  Дизайн та верстку видання виконувала випускниця спеціальності «Видавнича справа та редагування» ЖДУ імені Івана Франка Вероніка Бойко (Nika Berg). Спонсор видання — Благодійний єврейський центр «Хесед Шломо», що працює над відродженням єврейської культури і традицій на Житомирщині та проводить низку заходів по збереженню національної пам'яті.

 • 15.01.18 p. Викладачі та студенти історичного факультету — організатори Різдвяно-новорічної зустрічі

  В Домі української культури викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у проведенні Різдвяно-новорічної зустрічі з пізнавально-розважальною програмою для дітей та дорослих.

  У доброзичливій атмосфері свята присутні ознайомилися із особливостями українського традиційного циклу новорічно-різдвяних свят, зокрема зі святами Маланки й Василя; відвідали майстер-клас зі створення дідуха. Найменші учасники свята, учні молодших класів, спробували себе у виготовленні різдвяно-новорічної символіки. У тематичних іграх, вікторинах та квестах були задіяні діти середніх та старших класів загальноосвітніх шкіл.

  Пропонована Різдвяно-новорічна зустріч з пізнавально-розважальною програмою мала на меті ознайомити присутніх із особливостями відповідних українських свят, з їхньою історією та значенням для сучасної культури України. Адже традиційні свята, які поєднали раціональний досвід наших предків, міфологічні, релігійні вірування, є важливим елементом духовності, народної мудрості.

  Організоване викладачами та студентами історичного факультету свято відбулося за підтримки Управління культури Житомирської міської ради, Дому української культури й ВМО «Молоді патріоти».

 • 15.01.18 p. Стартувала «Школа професійного саморозвитку вчителя як одна із форм навчання впродовж життя»

  1 січня 2018 року стартував новий проект кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики й Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Школа професійного саморозвитку вчителя як одна із форм навчання впродовж життя». Метою проекту є ознайомлення вчителів іноземних мов міста Житомира та Житомирської області з можливостями професійного саморозвитку. У рамках проекту на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти викладачами кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики буде проведено низку інтерактивних майстерень, спрямованих на вдосконалення лінгвістичної та методичної компетентностей вчителів.

  11 січня 2018 року завідувачем кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, доц. Жуковською В. В. та доц. Прокопчук Н. Р. були проведені перші майстерні. Доцент Жуковська В. В. ознайомила вчителів з вимогами до написання, оформлення та захисту учнівських наукових робіт та надала рекомендації щодо підготовки учнів до участі у предметних олімпіадах з англійської мови.

  Доцент Прокопчук Н. Р. розповіла про доцільність використання smart-технологій на уроках англійської мови та зробила огляд мобільних застосунків, які можуть бути використані для розвитку різних мовних та мовленнєвих вмінь учнів.

  Наступні заняття будуть проведені уже в лютому 2018 року.

 • 12.01.18 p. Подяка від УДЦ «Молода гвардія»

  На адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від дирекції Українського дитячого центру «Молода гвардія», у якому  висловлюється подяка співробітникам навчально-наукового інституту педагогіки.

  Генеральний директор ДП «УДЦ «Молода гвардія» Е. Б. Лебединський вказує на те, що небайдуже ставлення до професійної діяльності майбутніх педагогів має свої позитивні результати та відображення у роботі студентів і випускників на посадах педагогів-організаторів, методистів, адміністрації таборів в Державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія». З особливою подякою він  звертається до завідуючого кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій Івана Івановича Коновальчука, доцента кафедри Тетяни Сергіївни Гужанової які активно приймають участь у підготовці та відборі студентів до роботи в ДП «УДЦ «Молода гвардія». Відтак, студенти інституту мають високий рівень теоретико-практичної підготовки, демонструють майстерність під час проведення виховних заходів та творчо підходять до реалізації професійних завдань.

  Дійсно, багаторічна співпраця  ННІ педагогіки з ДП «УДЦ «Молода гвардія» дає свої позитивні результати. Студенти мають можливість не тільки проходити літню практику а й активну, працювати протягом року за індивідуальним планом, багато випускників знайшли тут  своє постійне місце роботи.

  Так з 05.02.2018 р. 13 студентів 4 курсу ННІ педагогіки від’їжджають в ДП «УДЦ «Молода гвардія» для проходження активної практики. Студентка Дарина Ільчук, яка їде туди третій рік поспіль розповідає: «Для мене табір «Молода Гвардія», займає велику частину життя. Все, що я там пережила і чого там навчилася, усі ті емоції, знання, досвід — все це є безцінним для мене. Але в першу чергу, я хочу подякувати нашій кафедрі дошкільної освіти і педагогічних інновацій в обличчі Івана Івановича Коновальчука та Тетяни Сергіївни Гужанової. Адже їхня робота в плані підготовки педагогів-організаторів безперечно високого рівня.

  Школа педагога-організатора «Від А до Я», якою керує Тетяна Сергіївна, дає усі можливі знання та навички сучасному педагогу-організатору, навчає організації розваг, методикам роботи з дітьми різних вікових категорій і багато чому іншому. Чому я дякую цим людям? Тому що, без їхньої допомоги я б не відкрила для себе новий етап життя під назвою «Молода Гвардія». Поїхавши туди, я навчилась багатьом речам, які не раз допомогли мені вийти з нелегких ситуацій, та здобула безцінний досвід.

  Дуже приємним є факт того, що саме педагоги-організатори з Житомира цінуються там та приймаються як фахівці. Наші студенти займають там поважні посади. Це свідчить про те, що в цьому таборі є можливість кар’єрного росту, що, в свою чергу,  дуже сильно мотивує.

  Зараз я знову збираюся їхати в цей табір вже на активну практику, і компанію мені складуть мої подруги, які не змогли втриматись від пропозиції поїхати, коли я їм натхненно переповідала історію про те, як я провела літо. Сподіваюся, наш університет, буде і надалі тримати високу планку у підготовці справжніх педагогів-організаторів».

 • 10.01.18 p. Житомирський державний університет підписав угоду про співпрацю з Гнезінською Вищою Школою Міленіум

  Угода про співпрацю в між Гнезнінською Вищою Школою Міленіум та Житомирським державним університетом імені Івана Франка підтвердила в письмовій формі вже раніше проведену діяльність щодо польсько-української співпраці між університетами.

  Виконуючий обов’язки ректора, кандидат історичних наук, доцент Андрій Шевчук наголосив на важливості угоди, підписаної з ректором Гнезнінської Вищої Школи Міленіум доктором Хубертом Палюхом (Hubert Paluch).

  Для українського та польського навчальних закладів це чудова можливість обмінятися досвідом на науковому та дидактичному рівні, а для української молоді — більші шанси на освітню мобільність в ЄС.

 • 10.01.18 p. Зимовий університет стартував у ЖДУ імені Івана Франка

  Школярі Житомира та Житомирського району відвідали перші тренінги та майстер-класи від викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка, які відбулися 9 січня на базі інститутів та факультетів вишу.

  За словами відповідального за профорієнтаційну роботу ЖДУ Сергія Ніколаєнка, студентами Зимового університету  стали близько сотні учнів 8-11 класів. Крім того, до роботи Зимового університету можуть долучатися й ті школярі, які не встигли попередньо зареєструватися.

  Першого дня допитливі школярі відвідали такі заходи, як «Лінгвонавігатор, або Міжкультурна навігація іноземними мовами», «Математичні ігри та фокуси», «Фізика та література. Матриця. Перезавантаження», «Сто слів за п’ять хвилин. П’ять правил ефективного вивчення польської мови», «Математика краси і гармонії», «Різдвяні свята на Поліссі», «Майстер клас із гри на гітарі для початківців», «Скарби древлянської землі чекають своїх дослідників», «Спортивна слава ЖДУ», «Відоме та невідоме у відкритті хімічних елементів», «Майстер-клас з хореографії», «Виставка художніх робіт», «Економіку розуміти просто» та «Слова спонукають, приклади захоплюють…».

  Сьогодні на активних школярів Житомира та Житомирського району чекають тренінг-гра «Фішка маркетингу», дискусія щодо глобальних проблем сучасної зоології, гра «Лайфхаки менеджменту та маркетингу», обговорення особливостей догляду за кімнатними рослинами, дайджест «Дошкільна і початкова освіта: навчання, якість, успіх», майстер-клас «Інтелект: що це таке і як його вимірюють?», історія створення та сучасні прояви страв козацького раціону, майстер-клас «Як зрозуміти своє покликання» та тренінг «Цікаве кіно на соціальні теми».

  За розкладом на четвер, 11 січня, заплановані: майстер-клас «Як розвивати творчі здібності?», гра «Як добре ти знаєш Німеччину?», навчання використанню програм 3-вимірної графіки для створення кінематографічних ефектів, цікаві хімічні досліди з аптечки, професійний квест «Організатор, дитячий аніматор, дошкільник», майстер-класи «Мій професійний потенціал», «Міфи та реальність в діяльності психолога», «Гроші та валюта: ЩО таке? ДЕ взяти? КОЛИ почати?», «Університет юних правознавців» та обговорення сучасних методів прогнозування змін в екосистемах, еволюційно-екологічних наслідків масових вимирань біоти в історії біосфери.

  У п’ятницю, 12 січня, працюватимуть лекторії «Знайомий незнайомий англомовний світ», «А чи знаєш ти свій організм?», тренінг «Дорослі ігри дітей, або форум-театр як спосіб вирішення соціальних проблем», навчально-розважальна майстерня з англійської мови «Join us! Have fun with us!», «Комп’ютер зсередини», лекторій «Закони біологічної науки як основа життя», майстер-клас з естрадного вокалу, інтерактивне заняття з розвитку навичок аудіювання та говоріння «Appearance and Character», майстер-клас з усного перекладу, обговорення цікавих астрономічних явищ та нанотехнологій у сучасному житті.

  У завершальний день роботи Зимового університету, 13 січня, на школярів чекають вистава на дві дії від студентського театру-лабораторії за п’єсою К. Я. Климової «Вечірня зустріч, або дрес-код „інкогніто”», творчі проби для майбутніх акторів та дикторів «Розкрий свою сценічну обдарованість» і майстерня «A Teacher of a New Generation».

 • 10.01.18 p. На природничому триває робота Школи юного біолога

  3 та 5 січня учасники Школи юного біолога продовжили пізнавати таємниці живої природи, зокрема разом із викладачем кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Шелюк Юлією Святославівною розпочали вивчення біології рослин.

  Майбутні біологи з’ясували загальну характеристику царства Рослини, особливості будови рослинної клітини та тканин, ознаки життєвих форм рослин, вивчили морфологічну та анатомічну будову вегетативних органів рослин та їх частин, значення та їх видозміни. Під час вивчення цієї частини навчального матеріалу увагу слухачів звертали на взаємозв’язок будови органів з виконуваними функціями. Під час проведених занять в учнів продовжували виховувати бережне ставлення до рослин, зацікавленість до природи та інтерес до біологічної науки.

 • 10.01.18 p. Кафедра слов’янських і германських мов провела майстер-клас «Лінгвонавігатор»

  09 січня 2018 року викладачами кафедри слов’янських і германських мов ННІ філології та журналістики (Великою А. М. та Вольською Ю. В.) було проведено майстер-клас «Лінгвонавігатор», який було організовано в рамках проекту «Зимовий Університет» на базі ЖДУ ім. Івана Франка.

  Абітурієнти долучились до базових лінгвістичних понять, виконували завдання з виявлення омонімії та багатозначності, аналізували англійські скорочення та абревіатури, взяли участь у граматичному тренінгу.

  Випускники шкіл, чекаємо на Вас у нашому університеті!!!

 • 09.01.18 p. На природничому факультеті ЖДУ імені Івана Франка працює Школа юного біолога

  3 та 5 січня 2018 року на природничому факультеті ЖДУ імені Івана Франка продовжила роботу Школа юного біолога. Її учасники — одинадцятикласники, які отримали нові абонементи на відвідування безкоштовних занять в рамках комплексної  підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

  Наприкінці 2017 року юні біологи слухали пізнавальні лекції д.б.н., проф. Галини Киричук та к.б.н., доц. Руслани Мельниченко, знайомились із організацією клітин, особливостями обміну речовин та енергії в клітині, а також процесами їх поділу. Під час лекції, що провела к.б.н., доц. Світлана  Шевчук, учасники школи довідались про  неклітинні форми життя та біологію прокаріот.

  А на початку нового 2018 року учасники Школи юного біолога разом із викладачем кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Юлією Шелюк розпочали вивчення біології рослин. Так, майбутні біологи з’ясували загальну характеристику царства Рослини, особливості будови рослинної клітини та тканин, ознаки життєвих форм рослин, вивчили морфологічну та анатомічну будову вегетативних органів рослин та їх частин, значення та їх видозміни. Під час вивчення цієї частини навчального матеріалу увагу слухачів звертали на взаємозв’язок будови органів з виконуваними функціями. У ході проведених занять в учнів продовжували виховувати бережне ставлення до рослин, зацікавленість до природи та інтерес до біологічної науки.

 • 04.01.18 p. Соціально-психологічний факультет вітає свою студентку зі з призначенням академічної стипендії Президента України

  Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні», пункту 3 Положення «Про порядок призначення академічних стипендій Президента України», Альоні Волощук, студентці 4 курсу соціально-психологічного факультету спеціальності «Маркетинг», призначена академічна стипендія Президента України.

  Вітаємо нашу студентку із достойною відзнакою навчально-наукової діяльності та викладачів кафедри економіки, менеджменту та маркетингу із високою оцінкою їх професійної діяльності.

 • 28.12.17 p. Школа педагога-організатора «Від А до Я» продовжує свою Новорічну подорож

  26 грудня 2017 року в актовій залі університету ЖДУ імені Івана Франка відбувся новорічний концерт для дітей працівників та студентів університету, який підготували студенти ННІ педагогіки.

  Активну участь у заході прийняв не тільки 3 загін школи педагога-організатора «Від А до Я» «Нінзяги», але і студенти, які вже отримали сертифікат про її закінчення. Як показує практика, така співпраця дає гарні результати: випускники мають можливість ще раз показати свою майстерність, а слухачі перейняти досвід.

  Під час концерту діти не тільки спостерігали за виставою, а й мали змогу прийняти активну участь у веселих іграх та конкурсах. Дітей вітали казкові герої та пригощали святковими подарунками. Загалом, концерт сподобався не лише батькам та дітям, а й учасникам проведеного свята. Студенти мали змогу поспілкуватися з дітьми, весело провести час та проявити не лише педагогічні здібності, а й акторську майстерність.

 • 28.12.17 p. Відбулися загальні збори трудового колективу ЖДУ імені Івана Франка

  За традицією, наприкінці календарного року, в головній актовій залі ЖДУ імені Івана Франка пройшли чергові щорічні збори трудового колективу, на яких підвели підсумки поточного року та визначили план роботи на 2018 навчальний рік. На зібранні були присутні 160 делегатів.

  Розпочалась робота зібрання з привітань з Новим роком та новорічними святами неперевершеною хореографічною композицією від народного ансамблю польського танцю «Короліски» (керівник — Ірина Світельська) та теплими композиціями заслуженого ансамблю польської культури зразкового аматорського польського дитячого вокального ансамблю «Дзвіночки» (керівники: Ядвіга Поліщук, Богдан Поліщук, Регіна Смірнова). Посприяла виступу відомих дитячих ансамблів перед трудовим колективом ЖДУ голова Житомирської обласної Спілки поляків України Вікторія Лясковська-Щур.

  Приємною подією для науково-педагогічних працівників стала новина про те, що наукові здобутки доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри германської філології та зарубіжної літератури Олександра Чиркова високо оцінила держава і нагородила грамотою від Міністерства освіти і науки України «За заслуги перед українським народом». Це є підтвердженням важливості наукової роботи франківців, і надихає трудовий колектив Житомирського державного університету імені Івана Франка до нових звершень. Також в. о. ректора Андрій Шевчук вручив викладачам Олені Кравець та Ірині Свириденко атестати доцентів кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання та оголосив подяку від Міністерства освіти і науки України науковцям університету, експертам Конкурсу наукових робіт молодих учених Євгену Севастьянову та Тетяні Вакалюк за вагомий особистий внесок в забезпечення якості експертного оцінювання наукових проектів молодих учених, високий організаційний, науковий та методичний рівень роботи експертів Конкурсу.

  За тим в. о. ректора Андрій Шевчук виступив зі звітом про роботу університету за поточний рік. Колектив визнав звіт задовільним. Одноголосно було підтримано висновок про те, що університет у 2017 році взяв впевнений курс на активний розвиток у всіх сферах своєї діяльності.

  Фото за посиланням.

 • 28.12.17 p. Школа педагога-організатора «Від А до Я» на гастролях

  Школа педагога-організатора «Від А до Я» продовжує дивувати дитячі обличчя своїми талантами не тільки за межами Навчально-наукового інституту педагогіки, а й за межами області. 2 загін «220 V» відвідав загальноосвітню школу № 3 міста Козятина Вінницької області, аби подарувати дітям початкових класів новорічне диво. Студенти виступали перед аудиторією у ролі справжніх супергероїв, які намагалися врятувати Новий рік і подарувати усім свято. Учнями школи педагога-організатора «Від А до Я» була поставлена дитяча авторська віршована казка, написана педагогом-організатором 2 загону Мосійчук Катериною. Безумовний талант студентів, відкритий у стінах ШПО, не був не помічений дирекцією  Козятинської загальноосвітньої школи № 3, яка гостинно зустріла загін у своїй дружній «оселі».

  За пів року у школі педагога-організатора «Від А до Я» обдаровані студенти навчально-наукового інституту педагогіки за допомогою професійних педагогів-організаторів, які очолюють загони, спромоглися досягнути справжніх висот у майбутній роботі з дітьми. Адже школа педагога-організатора — це те місце, де кожен студент має змогу відкрити свій неповторний потенціал.

  Окрему подяку 2 загін висловлює учасникам 1 загону, а саме: Бардаковій Ілоні, Баранчук Іванні,  Шестаку Владу, а також Колишкіній Яніні за участь у виступі, активну співпрацю, та незабутні яскраві емоції.

 • 21.12.17 p. Відбувся заліковий захід I семестру загону «Стиляги» школи педагога організатора «Від А до Я»

  Студенти загону «Стиляги» школи педагога-організатора «Від А до Я» завідали у КНЗ «Житомирську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат».

  У передчутті чудес, які приносить нам зима, студенти вирішили подарувати діткам частинку новорічного свята, яку вони принесли із собою.

  Саме тут відбулася вистава «Попелюшка», яка була заліковим заходом для цього загону. Діти не тільки поринули у казку, але й повеселилися. Це була дивовижна година чудес, танців та ігор, яка не залишила крихітні серця юних глядачів байдужими, а студенти отримали безцінний досвід спілкування з дітьми з особливими потребами та набули навичок проведення новорічних заходів. 

 • 20.12.17 p. У Навчально-науковому інституті педагогіки пройшов перший тур студентської олімпіади для спеціальності «Дошкільна освіта»

  Студентська олімпіада є важливим кроком для майбутніх вихователів у випробуванні своєї професійної майстерності, стимулюванні педагогічної творчості, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Під керівництвом викладачів кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій і заступника директора ННІ педагогіки з наукової роботи Колесник Н. Є.

  14 грудня 2017 року успішно відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта». Студенти показували фрагменти занять з різних методик дошкільної освіти. Компетентне журі (Литньов В. Є., Коновальчук І. І., Колесник Н. Є., Тарнавська Н. П., Максимова О. О., Гужанова Т. С., Коновальчук І. М.) оцінювало виступи учасників за такими критеріями: доцільність застосування методів і прийомів, використання інноваційних технологій, креативність, артистизм, культуру мовлення, професійну етику і взаємодію з дітьми.

  Вітаємо переможців: Щукіну Олександру (1 місце), Нестерчук Юлію (1 місце), Поліщук Тетяну (ІІ місце і номінація «Глядацька симпатія»), Трофімчук Надію (ІІ місце), Жеревко Ольгу (ІІІ місце), Тагієву Катерину (ІІІ місце і номінація «Успішна реалізація інноваційних технологій»), Вигорій Катерину (номінація «Високий рівень педагогічної креативності»). Пантус Дарину (номінація «Високий рівень оволодіння ігровими методами»). Вітаємо дівчат і бажаємо їм подальших професійних досягнень, успіхів і перемог!

 • 19.12.17 p. Передноворічні подорожі у світ дитинства: зустріч із відомою дитячою письменницею, редактором журналу «Розумашки» Оленою Комовою

  18 грудня у читальному залі № 1 корпусу № 4 Житомирського державного університету імені Івана Франка, де знаходиться Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності (ЕТЦ, директор — проф. К. Климова), відбулася зустріч викладачів, працівників бібліотеки університету та студентів різних спеціальностей — майбутніх вихователів ДНЗ, акторів — з відомою дитячою письменницею, редактором журналу «Розумашки» Оленою Борисівною Комовою (м. Київ).

  Початок зустрічі був оригінальним і веселим: з екрану ведучий телеканалу ПлюсПлюс Руслан Сенічкін та видавничий дім «Розумна дитина» представили до уваги глядачів програму «Казка з татом», у якій показали анімацію за книгою «Піратські історії». А потім Катерина Климова відрекомендувала присутнім автора цієї книги і багатьох інших творів для наймолодших. Елегантна, дуже інтелігентна і скромна людина, письменниця не любить багато розповідати про свої досягнення, але може безупинно говорити про творчий процес, про героїв своїх книг, про дитинство, про доброту і чемність.

  Олена Комова народилася 2 грудня 1965 року в селищі міського типу Тіксі, Якутія. За освітою — економіст та правознавець. Свого часу закінчила Донецький державний університет. Після отримання диплома працювала за спеціальністю, а коли народила сина, відчула потяг до дитячої літератури. Тепер синів уже двоє, вони дорослі, але не менш приємно писати для хлопчиків та дівчаток. Із 1996 року пише для журналу «Пізнайко» і є автором 12 книжок з серії «Казочка під подушку» (видавництво «Літера»). З-під пера письменниці у світ вийшли книги: «Ворона та хмари» (1999), «Співаюче слоненятко» (1999), «Чобітки для лялечки» (2000), «Незадоволена Генрієтта» (2000), «Чому шкарпетки смугасті» (2000), «Художник та Корова» (2000), «Піратські історії» (2008) з малюнками Євгенії Гапчинської, «Мої маленькі принцеси» (2011) з малюнками Катерини Дудник. Твори О. Комової входять до підручників для початкової школи.

  Двічі Олена Комова була лауреатом міжнародної премії імені Корнія Чуковського (м. Одеса). У 2008 році книга Олени Комової «Піратські історії» потрапила до рейтингу «Книга року».

  У дитячих бібліотеках України 2017 року проходить презентація книги «Правдива історія Адмірала Брехунеля». Псевдонім автора (Олени Комової) — Оле Лейсен (переклад Сашка Дерманського з ілюстраціями Радни Сахалтуєва та Михайла Александрова).

  «Своїх героїв я знаходжу у житті. Мої маленькі пірати зовсім не жорстокі, а навіть дуже кумедні, беззахисні і милі», — усміхається письменниця. Олена Комова демонструє свої книжки — чудово ілюстровані, яскраві, їх захоплено гортають і дорослі, і діти. У бібліотеках маленькі читачі записуються в чергу, щоб поринути в казковий світ добра, щирості, зворушливого тонкого гумору, любові до дітей, якої так не вистачає у деяких родинах.

  Дуже важливо, що такі зустрічі проходять у тісній співпраці науковців ЕТЦ, педагогів, методистів, філологів та працівників бібліотеки. Оглянувши букіністичні видання у науковому читальному залі бібліотеки, О. Б. Комова була щиро здивована тим, як дбайливо колектив бібліотеки на чолі з Броніславою Ренькас оберігає джерела нашої духовності.

  А завершилася зустріч так само весело, як і розпочалася, — до присутніх завітали Дід Мороз і Снігуронька, які саме починають свою передноворічну подорож. І для них Олена Борисівна прочитала уривок зі своєї книги, бо ж казкові персонажі теж повинні отримувати задоволення!

 • 19.12.17 p. В інституті педагогіки відбувся захист курсових робіт

  18 грудня у навчально-науковому інституті педагогіки під керівництвом викладачів кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Гужанової Т. С. та Коновальчук І. М. відбувся захист курсових робіт з педагогіки.

  Студенти III курсу, спеціальності «Початкова освіта»,  працювали над типовими і прикладними темами курсових робіт. У своїх роботах студенти пропонували цікаві технології та методики удосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі.

  Науковими керівниками було підготовлено та проведено відкритий захист курсових робіт. Переважна більшість студентів представили результати досліджень у вигляді слайдових презентацій. Деякі роботи викликали багато питань в аудиторії і активно обговорювалися.

  Тематика робіт була абсолютно різноманітною: «Психолого-педагогічні умови підвищення змістовного дозвілля у літній таборах», «Колективно-творчі справи як засіб організації колективної суспільно-корисної життєдіяльності учнів початкової школи», «Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами арт-педагогіки».

  Цікаві проекти і найкращі знання продемонстрували студенти Драницька Олена, Чипорнюк Віталій, Талько Руслана, Мосійчук Катерина, Максимчук Аліна та Скарбарчук Іванна.

  Всі члени комісії відзначили високий рівень підготовки студентів з фахових дисциплін, а також їх працездатність та високий рівень відповідальності у підготовці та  захисті курсових досліджень.

  Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт!

 • 18.12.17 p. Аспіранти презентують проекти наукових досліджень: хто сказав що це нудно?

  Здавалося б, що цікавого відбувається в ЖДУ ім. І. Франка на вихідних? Стіни коридорів мовчать про це… Проте, з радістю можуть розповісти аспіранти першого року навчання, які вже традиційно збираються кожну суботу на заняття з курсу «Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ» під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки Сидорчук Нінель Герандівни.

  Варто зазначити, що кожне з занять проводиться у нестандартній формі, а практичний блок, зокрема, побудований за принципом презентації власних наукових проектів. У ході такого обміну досвідом молоді дослідники мають можливість ознайомитися з тематикою наукового пошуку своїх колег, їх науковими розробками та ідеями, перспективними шляхами отримання результатів науково-дослідної роботи. Важливим аспектом співпраці є й розширення наукового кругозору майбутніх докторів філософії, формування основ культури наукової комунікації, інтересу та поваги до роботи своїх колег.

  Під час занять в аудиторії завжди панує палка наукова дискусія, що черговий раз свідчить про актуальність досліджень молодих учених. Теми майбутніх кандидатських дисертацій настільки різноманітні, що часто аспіранти поринають у абсолютно новий когнітивний простір, колективно відкривають для себе нові наукові факти, часто для них відкриваються нестандартні погляди на вже давно знайомі речі. Стає зрозумілим, що кожен з них зробить свій вагомий внесок у розвиток вітчизняної наукової думки.

  Особливо цікавими є роботи з проблем:

  • просопографічний портрет родини Рабиновичів (асп. кафедри історії України Геча О. О., наук. керівник докт. істор наук, доц. Венгерська В. О.);
  • художнє вираження топосів української середньовічної літератури у контексті компетентнісної парадигми (асп. кафедри українського літературознавства та компаративістики ННІ філології та журналістики Єфремов В. В., наук. кер. докт. філолог. наук, проф. Білоус П. В.);
  • нелінійність розвитку світ-систем в умовах суспільної транзитивності (асп. кафедри філософії Венцель Н. В., наук. кер. доц. Ковтун Н. М.);
  • генетика жуків-довгоносиків (асп. кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи Демідова М. І., наук. кер. докт біол. наук, проф. Гарбар О. В.);
  • розробки з методики хімічного експерименту для виготовлення мила hand-made (асп. кафедри педагогіки Авдеєва О. Ю., наук. кер. докт пед. наук, проф. Вітвицька С. С.);
  • андрагогічні засади формування гностичних умінь майбутніх менеджерів туризму (асп. кафедри педагогіки Марченко О. В., наук. кер. канд. пед. наук, доцент Мірошниченко О. А.).

  Історія, література, педагогіка і навіть така складна математика розглядаються під новим кутом зору, з використанням сучасних методів та методик досліджень.

  Ви досі вважаєте що аспірантура це нудно? Тоді перегляньте збірку статей аспірантів, в якій розміщено матеріали запропонованих молодими науковцями проектів, і переконайтесь, що наука може бути цікавою! Можливо, вступ до аспірантури в наступному році чекає і на Вас!

  Творчої наснаги та такої ж креативності у написанні наукових робіт, як і під час презентацій власних проектів на заняттях з професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ! Україна чекає нових відкриттів!

  Кафедра педагогіки висловлює щиру вдячність науковим керівникам аспірантів першого курсу спеціальностей 015 — Професійна освіта, 011 — Науки про освіту, 033 — Філософія, 032 — Історія та археологія, 058 — Психологія, 091 — Біологія, 035 — Філологія, 111 — Математика, 014 — Середня освіта за науковий супровід компетентнісно-орієнтованих проектних завдань!!!

 • 18.12.17 p. У ЖДУ відбудеться науково-практичний семінар «Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі»

  20 грудня о 13:00 у 120 ауд. Інституту філології та журналістики розпочне роботу науково-практичний семінар з міжнародною участю «Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі».

  Програма наукового заходу передбачає пленарне засідання, перегляд відеоролику про результати експрес-опитування мешканців Житомира і Новоград-Волинського про творчість Юзефа Крашевського, дискусію та круглий стіл.

 • 18.12.17 p. Кафедра слов′янських і германських мов ЖДУ провела науково-практичний семінар для студентів та вчителів російської мови і зарубіжної літератури

  Кафедра слов’янських і германських мов ННІ філології та журналістики провела в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича черговий науково-практичний семінар для студентів та вчителів російської мови і зарубіжної літератури «Ювілеї подій і книг».

  Завідувач читального залу Л. Я. Баздирєва представила змістовну й цікаву презентацію про унікальні видання та  найцінніші факсимільні пам’ятки слов’янської писемності XI–XVII століття, серед яких: «Ізборнік Святослава», «Остромирове Євангеліє», «Маргарит», «Київська Псалтир», «Літопис Нестора», «Требник» Петра Могили та ін., які зберігаються в книгосховищах бібліотеки,

  Слухачі мали змогу погортати сторінки цих видань, а ще взяти в руки раритетне видання твору «Слово о полку Ігоревім», прикрашене палехськими майстрами.

 • 17.12.17 p. У ЖДУ презентували книгу Томаша Сакевича «Заповіт І Речі Посполитої»

  15 грудня 2017 року в ЖДУ імені Івана Франка відбулась презентація другого видання книги польського журналіста Томаша Сакевича «Заповіт І Речі Посполитої. За лаштунками смерті Л. Качинського».

  Організаторами заходу виступили історичний факультет та кафедра історії України, представники Союзу польської шляхти Житомирщини. З привітальним словом до учасників зібрання звернулась проректор з наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка Н. А. Сейко.

  Томаш Сакевич — головний редактор «Gazety Polskiej». Під час Революції Гідності газета активно підтримувала Україну. Пан Т. Сакевич не є фаховим істориком, його книга носить публіцистичний характер. В ній автор виклав свої погляди на ягеллонську та п’ястівську традиції в геополітичних стратегіях Речі Посполитої та сучасної Польщі, на історію українсько-польських стосунків й на їх нинішній стан. Значна увага у книзі приділена політико-економічним причинам й змісту протистояння між Росією та Америкою, та його впливам на ситуацію в цілому в Європі, та, зокрема, у її східній частині.

  В обговоренні видання взяли участь викладачі та студенти історичного факультету, представники польської громади міста. Учасники зібрання висловили сподівання, що Україна та Польща й надалі зберігатимуть добросусідські стосунки, попри наявність складних сторінок у спільній історії країн, втручання в українсько-польський діалог Росії та позиції крайніх правих організацій як у Польщі так і Україні.

 • 14.12.17 p. Проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта»

  Творчість, професіоналізм, любов до професії вчителя початкової школи характеризують студентів навчально-наукового інституту педагогіки.

  12 грудня 2017 року відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». Мета заходу: виявлення та підтримання обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та викладачів, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Об’єктивне оцінювання творчих досягнень учасників І етапу олімпіади здійснювалося висококомпетентними членами журі (Литньов В. Є., Колесник Н. Є., Підлужна Г. В., Рудницька Н. Ю., Танська В. В., Підгурська В. Ю., Чупріна О. В.). Переможцями стали:

  • Хаюк Ангеліна — І місце;
  • Чипорнюк Віталій — ІІ місце, номінація «Високий рівень педагогічного артистизму»;
  • Сарнавська Вікторія — ІІ місце, номінація «Високий рівень педагогічної креативності»; номінація «Глядацька симпатія»;
  • Феленюк Олена — ІІІ місце;
  • Ігнатьєва Ольга — номінація «Високий рівень методичної підготовки»;
  • Талько Руслана — номінація «Високий рівень мовленнєвої культури»;
  • Кравець Валерія — номінація «Успішна реалізація особистісно орієнтованого підходу».

  Переможці були нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками. Дирекція та студентське наукове товариство ННІ педагогіки вітає переможців та бажає нових творчих успіхів у навчально-науковій роботі!

 • 14.12.17 p. Ворожіння на Андрія: в інституті філології та журналістики студенти дізнавалися свою долю

  «Щороку 12 грудня…» думаєте, це фраза з відомого радянського фільму? А от і ні. Це вже багаторічна традиція інституту філології та журналістики. 12 грудня в актовій залі 4 гуртожитку ЖДУ імені Івана Франка відгуляли Андріївські вечорниці, які з нетерпінням чекали і дівчата, аби поворожити на свою долю, і хлопці, аби почастуватися-позабавлятися разом із красунями.

  Запальну атмосферу свята, яке колись було надзвичайно поширеним, можна було відчути з порога: студенти і викладачі у вишитому вбранні, столи з традиційними пиріжками на будь-який смак, варениками та солодощами. А ще — різні незрозумілі речі для ворожіння, бо хоча Андрій Первозваний й християнський святий, все ж у народних традиціях і обрядах присутній дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання «калити».

  На думку студентів-співорганізаторів цього дійства, вони за допомогою народних забав, пісень, танців та частувань прагнули не просто розвеселити своїх гостей, а оживити перед ними традиції нашого народу, які є скарбницею розуму, кмітливості, гумору та віри в світле майбутнє. Репетиції до свята розпочали заздалегідь. Усі актори з відповідальністю поставилися до своїх ролей, образів, злившись з ними воєдино. І попри обмаль часу, адже кінець семестру і початок сесії, зіграли яскраво, природно та експресивно.

  Як колись на вечорницях бабусі ворожили на судженого, так і сучасні дівчата вдалися до різноманітних гадань: по чоботах, по дровах, на гілочках. Ще дівчатам хотілося дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка. Для цього вони обирали пиріжки, в середині яких були папірці з іменами суджених. Хлопці ж стрибали з підв'язаним калачем. Той, хто відкусив — перший одружується. Завершилося магічне дійство щедрівкою, подяками та частуванням. Переконанням, що саме в інституті філології та журналістики навчаються креативні і талановиті хлопці та дівчата, які вміють подбати про змістовне дозвілля. Та впевненістю: кожен — і глядач, і особливо безпосередній учасник дійства — зробив чимало приємних відкриттів та отримав такий потужний позитивний енергетичний заряд, що сили його вистачить ще надовго.

 • 14.12.17 p. Студенти природничого факультету на Андріївські вечорниці завітали до дітей спеціалізованої школи-інтернату м. Житомира

  13 грудня на Андріївські вечорниці до дітей спеціалізованої школи-інтернату міста Житомира завітали студенти природничого факультету ЖДУ.

  Вже стало доброю багаторічною традицією радувати маленьких мешканців цього навчального закладу солодощами, фруктами, канцелярським приладдям, засобами гігієни, одягом та взуттям, котрі зібрали викладачі та студенти природничого факультету в рамках акції «Будь милосердним, даруй радість дітям!» Цьогоріч благодійну місію гідно виконали біологи 33 групи разом з куратором, доцентом кафедри зоології, біомоніторингу та охорони природи ЖДУ Русланою Мельниченко, до яких долучилися й інші небайдужі студенти 14-ї та 32-ї груп природничого факультету. Для дітей було організовано цікаве театралізоване дійство «Андріївські вечорниці» з веселими піснями, жартами, ворожінням, кусанням калити та іншими українськими обрядами. Особливо сподобалося маленьким глядачам те, що вони самі були активними учасниками вистави. Діти відгадували загадки від господаря і господині; співали разом з хлопцями та дівчатами; танцювали, повторюючи рухи «студентки Інституту культури» Тетяни; дізнавалися про свою майбутню долю від циганок Влади й Ази; їздили на дерев’яному конику; кусали смачну калиту та багато іншого.

  Вдячні господарі, вчителі, вихователі та учні школи-інтернату пригостили студентів-франківців смачними варениками. Проте найкращою подякою стали оплески, усмішки і щира радість дітей!

 • 12.12.17 p. Викладач ЖДУ взяла участь у підсумковій конференції за українсько-польським проектом «Нова українська школа — 2»

  За підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства закордонних справ Республіки Польща продовжується українсько-польський проект «Нова українська школа». У грудні поточного року добігає кінця другий рік його реалізації Центром розвитку освіти у Варшаві та Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

  9 грудня 2017 року у місті Києві відбулась підсумкова конференція за проектом «Нова українська школа — 2» за участю заступника міністра освіти і науки України Павла Хобзея, консула Республіки Польща Яцека Жура, заступника директора Департаменту співпраці для розвитку країн Східної Європи міністерства закордонних справ Республіки Польща Марека Куберскі, координаторів проекту з української й польської сторін та представників авторських груп за освітніми галузями. На конференції було презентовано основні результати проекту та окреслено плани на наступну стадію роботи із впровадження Державного стандарту початкової освіти.

  На конференцію було запрошено завідувачку кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка  професор Інна Самойлюкевич, яка є членом робочої групи проекту з питань іншомовної освіти. За вагомий внесок у розробку Державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми початкової освіти її було нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

 • 11.12.17 p. На природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка розпочала свою роботу Школа юного біолога

  Це новий проект факультету для розширення, поглиблення та узагальнення біологічних знань учнівської молоді. Викладачі факультету будуть проводити заняття з біології, використовуючи інноваційні технології та сучасні засоби навчання. Відвідувати наші заняття зможуть учні 11-х класів, які планують пов'язати своє життя з професією біолога та розглядають можливість навчання на природничому факультеті, одного з найдавніших та найпотужніших вузів нашого регіону — Житомирського державного університету імені Івана Франка. Здобуті знання допоможуть одинадцятикласникам успішно підготуватись до складання зовнішнього незалежного оцінювання із біології.

  7 грудня 2017 року учні 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста Житомира мали змогу відвідати перші заняття, що стосуються тематики шкільного курсу біології в рамках підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Лекційні заняття на тему: «Вступ. Елементарний склад організмів. Неорганічні сполуки в організмах» та «Органічні сполуки в організмах» проводили д.б.н., професор, завідувач кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Галина Євгеніївна Киричук та к.б.н., доцент Людмила Анатоліївна Константиненко в позаурочний час.

  З метою підвищення пізнавального інтересу до предмету біології, на лекціях застосовано мультимедійний супровід до матеріалу, учні мали змогу отримати відповіді на запитання, які їх найбільше цікавили, поглибити знання, уміння та навички. Школа юного біолога є ініціативою, спрямованою на поліпшення якості знань учнів і досягнення високих результатів.

  Заняття будуть продовжуватись і надалі. Чекаємо всіх, хто планує пов'язати своє життя із біологією та подальшим навчання на природничому факультеті!

  Двері затишного природничого факультету завжди відкриті для Вас!

 • 11.12.17 p. На соціально-психологічному факультеті осінь офіційно продовжена ще на місяць: триває «Оксамитовий сезон»

  Проект «Сім картин на 7 небі» радо зустрічає напрочуд рідну і близьку для соціально-психологічного факультету людину, раніше нашу колегу, сьогодні — докторку економічних наук, засновницю шахової школи «Інтелект», надзвичайно цікаву, багатогранну та успішну художницю Олену Харчишину з художньою виставкою «Оксамитовий сезон».

  Говорили про мистецтво і про мистецтво поєднувати викладання в університеті, керівництво школою шахів та творчість, і про секрети успіху, і любов до того чим займаєшся, і знову про мистецтво та плани на майбутнє. Окрасою презентації став  музично-поетичний супровід від наших першокурсниць Діани Регенель та  Аліни Лісогурської.

 • 11.12.17 p. «Проживи один день життям студента» соціально-психологічного факультету

  Соціально-психологічний факультет об’єднав старшокласників житомирських шкіл у веселому студентському квесті «Проживи один день життям студента».

  Кожна команда під керівництвом студентських кураторів пройшла власний маршрут, долаючи сотні сходинок та віражи університетських коридорів. Сьогоднішні школярі-завтрашні студенти відвідали лекції, практичні, лабораторні заняття з базових дисциплін, стали учасниками міні-тренінгів, познайомилися з викладачами кафедр факультету, деканатом та студентським братством. На парах учасники квесту встигли навіть отримати перші оцінки у «заліковки», скласти першу університетську сесію, співтворити на наших антистресових стінах та вивчити гімн СПФ.

 • 11.12.17 p. «Давня українська література». До 40-річчя наукової діяльності професора Петра Білоуса

  40-річчя наукової діяльності професор Петро Білоус позначив новим виданням — пасеїстичними есеями з давньої української літератури.

  Пристрасть до минулого й одночасне зацікавлення сучасним літературним процесом вирізняє наукові пошуки автора. В автотранстексті «Мінус 55» Петро Білоус зазначає: «Мені здається, що я, заглибившись у «зниклі світи» давніх творів, не відірвався від бачення і розуміння сучасного...».

  Мандрівки до «цілющих джерел» давніх авторів були б не можливі, «...якби я підходив до цього з вузьких позицій, відповідно тільки до специфіки мого об’єкту дослідження. Мене завжди приваблювала теорія літератури, суміжні філософські, психологічні, лінгвістичні науки».

  Видання «Давня українська література: пасеїстичні есеї» — це вибрана есеїстика з давньої української літератури. Автор розмірковує над парадоксами літературного життя у Київській Русі, осмислює спонуки створення «Слова про Ігорів похід», аналізує італійські образки Василя Барського, архетипи «Саду божественних пісень» Григорія Сковороди тощо.

  Монографічне дослідження адресоване теоретикам та історикам літератури, літературним критикам, викладачам української літератури, студентам, аспірантам, учителям-філологам.

 • 08.12.17 p. На природничому факультеті ЖДУ відбувся біологічний КВК для першокурсників «Подорож у світ клітин і тканин»

  Організаторами заходу виступили доценти Руслана Мельниченко і Світлана Шевчук та студенти 3-го курсу. В дотепній, ігровій формі свої знання й практичні навички з цитології та гістології демонстрували команди біологів «Мікроманіпулятори» (12 група) та «Nucleus» (13 група).

  Компетентне журі у складі декана природничого факультету Дмитра Вискушенка, членів кафедри зоології, біомоніторингу та охорони природи на чолі із її завідуючою Агнесою Стадниченко оцінювало роботу команд. Студенти проявили артистичність, креативність та почуття гумору, представивши команди та виконавши домашнє завдання «Раз клітинка, два клітинка…». Вони продемонстрували злагодженість та здатність працювати разом у конкурсі «Взаєморозуміння». А свої знання та практичні уміння з цитології і гістології біологи достойно показали в конкурсах «Ерудит-спринтер» та «Практик», відповідаючи на запитання ведучих; впізнаючи мікропрепарати тканин та відеофрагменти життєвих процесів, що відбуваються у клітині.

  Вцілому, біологічний КВК пройшов у атмосфері взаєморозуміння та творчості. Першокурсники отримали додаткові бонуси до власного рейтингу з навчальної дисципліни «Загальна цитологія і гістологія». Студенти ж третього курсу, котрі були співавторами завдань та ведучими цього заходу, на практиці оволоділи деякими інтерактивними педагогічними технологіями, реалізуючи завдання курсу «Методика викладання біології в старшій профільній школі».

 • 08.12.17 p. Презентація кафедрою історії України книги «Майдан від першої особи: регіональний вимір»

  07 грудня 2017 року на історичному факультеті відбулась презентація книги «Майдан від першої особи: регіональний вимір».

  Кафедра історії України, на якій працює лабораторія «Візуальної антропології та усної історії» взяла участь у проекті Інституту національної пам’яті зі збору свідчень учасників регіональних Майданів. Робоча група викладачів кафедри історії України у складі: В. Венгерської, О. Білобровець, І. Ковальчука, О. Максимова, А. Сичевського впродовж року брала інтерв’ю в учасників житомирського Майдану на базі обласної телерадіокомпанії з метою створення архіву спогадів учасників. Було записано 20 інтерв’ю з організаторами і громадськими активістами Майдану, уривки восьми з яких увійшли до книги. Серед представлених у книзі учасників — троє викладачів Житомирського державного університету ім. І. Франка: М. Масловська, В. Мойсієнко, І. Хомяк.

  Заступник декана з виховної роботи ННІ філології та журналістики М. Масловська поділилася своїми спогадами і враженнями учасниці як житомирського, так і київського Майданів зі студентами. Присутні на презентації переглянули відеозаписи кількох інтерв’ю з учасниками. В загальному підсумку ця зустріч зі студентами дала можливість зрозуміти важливість використання сучасних методів історичних досліджень і необхідність долучатися до створення живої історії міста та України.

 • 08.12.17 p. Права людини: дискурс на історичному факультеті

  Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства (завідувач професор І. Ярмошик) спільно з центром дослідження прав людини (керівник доцент О. Рудницька) Житомирського державного університету імені Івана Франка провели V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції», яка уже стала традиційною для кафедри та студентів вищих навчальних закладів Житомира та Києва.

  Знаково, що на пленарному засіданні виступила з доповіддю представник Університету Миколаса Ромеріса м. Вільно (Республіка Литва) Євгенія Коваленко. Особливістю цієї конференції стало і те, що у ній були задіяні зі своїми повідомленнями учні загальноосвітніх шкіл міста Житомира. У конференції взяли участь представники Міжрегіонального управління Національної державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях В. Бражевський, Головного територіального управління юстиції в Житомирській області Т. Бучинська, О. Шабінська, Житомирського регіонального та місцевого центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Н. Радушинська та О. Коваль, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, окрім Житомира, Києва, Кам’янець-Подільського, Харкова, Кривого Рогу.

  Учасників конференції привітав в. о. ректора університету доцент А. Шевчук, який відмітив, що в університеті традиційно підтримуватимуться наукові студії з проблем прав людини та правознавства загалом. Декан історичного ф-ту доцент О. Жуковський у своєму привітанні запевнив, що і надалі на історичному факультеті розширюватиметься вивчення юридичних дисциплін. Завідувач кафедри проф. І. Ярмошик закликав студентів та учнів, учасників конференції, активніше займатися вивченням прав людини та боротися за їх дотримання в усіх життєвих ситуаціях.   

  Робота конференції велась за 5 напрямками: права людини в контексті українського державотворення, конституційний статус людини і громадянина: міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав і свобод людини, причини корупції в Україні та шляхи її подолання, реформування української правової системи в контексті європейської інтеграції. Особливу увагу учасники конференції приділили захисту прав людини в умовах гібридної війни, та проведення євроінтеграційних реформ в Україні, зокрема в галузях освіти та правосуддя.

  За матеріалами конференції буде видрукуваний черговий збірник студентських наукових праць «Літописець».

 • 08.12.17 p. У ЖДУ презентували проект «Історія єврейського Житомира»

  На історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулась презентація проекту «Історія єврейського Житомира», який реалізується Центром юдаїки, Лабораторією візуальної антропології та усної історії, що діють на кафедрі історії України, та відділом общинного розвитку Житомирського Благодійного центру «Хесед Шломо».

  Проект складається із двох частин — монографії «Історія євреїв Житомирщини», автором якого є керівник центру юдаїки к. і. н., доц. Рудницька Н. В. та відео-архіву усних свідчень. В монографії знайшли відображення особливості життя єврейських громад в регіоні в різні історичні періоди, вплив євреїв на економічні, фінансові, торговельні та культурні процеси.

  Студенти історичного факультету Дарина Олефір (2 курс), Юлія Федоренко та Вікторія Пустишева (4 курс) розробили анкети для роботи з респондентами різних вікових і професійних груп. Основна проблематика  питань стосувалась особливостей відродження єврейської громади нашого регіону після завершення Другої світової війни та Голокосту. Також до кола зацікавлень істориків увійшли: освітній рівень та професійна діяльність представників єврейських громад Житомира та області. Всі свідчення зафільмовані, зібрані цікаві фотодокументи. 

  Реалізація подібних проектів дозволяє студентам-історикам засвоювати нові прикладні методики досліджень, а поширення, презентація подібних проектів дозволяє долати негативні стереотипи, які зберігаються в нашому суспільстві та рухатись вперед у формуванні громадянської нації в Україні, невід’ємною частиною якої є євреї.

 • 08.12.17 p. Студенти природничого факультету переглянули фільми ХІV Міжнародного мандрівного фестивалю DocuDays UA «Дні документального кіно про права людини»

  У рамках проведення ХІV Міжнародного мандрівного фестивалю DocuDays UA «Дні документального кіно про права людини» у Житомирі 6 грудня на кафедрі кафедрі екології, природокористування та біології людини ЖДУ імені Івана Франка відбувся перегляд фільму «Народжені бути вільними».

  Ця стрічка висвітлює викривальне розслідування глобальної торгівлі дикими морськими ссавцями і вперше дозволяє глядачу побачити, як жахливо поводяться з китами, дельфінами та моржами, а також відкрити для себе корупцію, що пронизує цей жорстокий міжнародний бізнес. Організатором фестивалю є Молодіжна громадська організація «Сучасний Формат». Після перегляду глядачі поділились своїми враженнями про кінострічки.

 • 04.12.17 p. Активно продовжує дарувати шалені емоції, креатив та неймовірні ідеї Школа педагога-організатора «Від А до Я»

  Кожну середу у ННІ педагогіки проводяться надзвичайно різноманітні розважальні програми. Так, протягом листопада учасники школи  мали змогу взяти участь у таких заходах: «Dance Evrovision — 2017», «Битва талантів», ігровий тренінг  та «Ліга КВК ШПО».

  Cаме тут студенти 1–4 курсів відкривають у собі нові таланти, реалізують поетичні здібності, втілюють свої ідеї у концертні номери, розвиваються та дарують усім присутнім посмішки на обличчях. Випускники школи педагога-організатора «Від А до Я» діляться з «учнями» школи досвідом спілкування з дітьми, знаннями про систему роботи в таборах, форми організації дитячого дозвілля влітку, своїми ідеями та порадами. Школа педагога-організатора без жодних сумнівів змінює життя студентів, які її відвідують.

  Запрошуємо всіх, у кого є бажання приєднатися до нас!

 • 03.12.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка працював Третій форум «Інтегрований розвиток Житомира»

  На базі ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 1 грудня пройшов Третій форум «Інтегрований розвиток Житомира». Захід став продовженням діалогу, що започаткували у 2016 році під час Першого форуму інтегрованого розвитку міста. Серед учасників платформи для поширення найкращих практик у сфері міського розвитку, обміну досвідом та дискусій про нові виклики, завдання та проблеми, що стоять перед містом, були й викладачі університету.

  Привітали учасників Третього форуму проректор з наукової та міжнародної роботи ЖДУ імені Івана Франка Наталія Сейко, заступник міського голови Матвій Хренов та засновник Майстерні Стратегій proryv.in.ua Павло Шеремета.

  За тим відбулася презентація та обговорення методології і напрацювань проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» в  Житомирі.

  Після перерви учасники заходу, серед яких були й викладачі ННІ іноземної філології, соціально-психологічного факультету та факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ, працювали над проектами розвитку міста Житомира до 2030 року в форматі Світового кафе.

  Головними стратегічними цілями фокус-групи за напрямком Ефективне місто було створення відкритого офісу адміністративних послуг, бізнес-школи місцевого самоврядування для школярів та студентів, створення візуальних образів та символів міста; організація конкурсів бізнес-проектів, налагодження комунікацій бізнес–місцева влада–наука.

  Фокус-група за напрямком Активне місто ставила за мету формування туристичної привабливості міста, підтримку здорового способу життя, збереження та розвиток культурної спадщини. Основними напрацюваннями групи стали: розвиток унікальних для міста видів спорту (веслування, «Драганбот»); створення єдиного інформаційного порталу для туристів; створення Музею Житомира; визначення унікальної культурної події як ключової атракції міста.

  Фокус-група за напрямком Інклюзивне місто обговорила можливості створення Центрів для дітей з особливими освітніми потребами, Центрів психологічної допомоги, доступність транспорту, міської інфраструктури, закладів для людей з інвалідністю.

  Результати роботи в групах будуть включені до Концепції інтегрованого розвитку Житомира 2030 року, розробку якої зараз здійснює група іноземних та місцевих експертів.

  Більше фото за посиланням.

 • 01.12.17 p. Студенти ННІ філології та журналістики провели флеш-моб до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

  Метою заходу було привернути увагу студентів до вирішення проблеми епідемії, дискримінації ВІЛ-інфікованих, толерантного ставлення до них. Організатори й учасники акції разом утворили слово «СНІД» як знак єдності, розуміння і солідарності в не рівній боротьбі людини та хвороби і символом надії на майбутнє без СНІДу. У рамках цього заходу всі учасники прийшли у біло-червоному вбранні.

 • 01.12.17 p. Зустріч з ліцеїстами до Міжнародного дня прав людини

  Викладачі кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства І. І. Ярмошик, О. П. Рудницька, Ю. І. Магась-Демидас, та О. В. Маркевич провели творчу навчальну зустріч із учнями 10-х класів Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей Житомирської обласної ради.

  Зустріч була приурочена до Міжнародного Дня прав людини, який відзначається 8 грудня, а конкретною темою розмови стали права дітей в сучасній українській державі. Доцент Ю. Магась-Демидас зробила короткий екскурс «Цікаве правознавство», який стосувався історії європейської судово-юридичної практики з проблем захисту прав людини. Доцент О. Рудницька провела брейн-ринг із учнями на знання прав дитини в сучасному українському суспільстві. Учні жваво підтримали дискусію, проявили досить високий рівень обізнаності із правами дітей. Найкращі відповіді були відзначені солодкими сувенірами. Професор І. Ярмошик розповів про навчальний процес на історичному факультеті, де серед навчальних предметів студенти вивчають чимало юридичних дисциплін, займаються науковою роботою з правових проблем, проходять практику в правоохоронних та судових органах міста Житомира. До речі, там працює чимало випускників історичного факультету. Завідувач кафедрою запросив ліцеїстів до участі в конференції, яка відбудеться на факультеті 7 грудня 2017 р.

  В зустрічі взяли участь випускники ліцею Наталя Куцан та Ілона Яценко, нині студенти 4 курсу історичного факультету, які поділилися з ліцеїстам своїми враженнями про навчання на факультеті, закликали вступати до нас.

 • 01.12.17 p. В університеті пройшов 4-й Всеукраїнський науковий вебінар «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»

  29 листопада 2017 року кафедра іноземних мов і новітніх технологій навчання провела 4-й Всеукраїнський науковий вебінар «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі».

  Співорганізаторами  цього заходу виступили Національний університет «Києво-Могилянська академія» (кафедра англійської мови), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови), Уманський державний університет імені

  П. Тичини (факультет іноземних мов) та Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова (кафедра іноземних мов і методики їх навчання).

  З вітальним словом до учасників вебінару звернулася завідувач кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання Андрійчук Наталя Михайлівна. Вона зазначила, що проблеми викладання іноземних мов у вищій школі для студентів нефілологічних спеціальностей надзвичайно актуальні. Вони пов’язані з реалізацією інтеграційних процесів в Україні та визначаються впровадженням європейських норм і стандартів у науці. В межах такого підходу створюються умови для забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців різних галузей на ринку праці, де знання іноземної мови займає ключову позицію.

  Під час вебінару учасники заходу заслухали інформацію про інноваційні проекти і тенденції у сфері викладання фахової іноземної мови та обговорили професійні проблеми.

  На завершення зустрічі було наголошено на необхідності подібних заходів, що, незважаючи на відстань, дозволяють викладачам різних вузів спілкуватися та обмінюватися досвідом. А це, безперечно, веде до подальшого розвитку вітчизняної науки.

 • 30.11.17 p. Кафедра математичного аналізу фізико-математичного факультету провела науковий семінар зі своїми аспірантами

  Цікавим і змістовним виявилось засідання кафедри математичного в рамках наукового семінару «До теорії локальної поведінки відображень на многовидах».

  Доповідачем на семінарі став аспірант І-го року навчання — Сергій Скворцов. На семінарі були присутні аспіранти, магістранти, а також провідні фахівці у галузі математики, зокрема: Анатолій Франовський, Анатолій Погоруй, Олег Герус та Євген Севостьянов. Варто наголосити, що науковим керівником Сергія Скворцова є молодий та перспективний доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу — Євген Севостьянов. Семінар пройшов на засадах дискусійної взаємодії учасників, достатньо жваво і цікаво.

  Вітаємо Сергія Скворцова із, так званим, «бойовим хрещенням» і бажаємо нових відкриттів і результатів!

 • 30.11.17 p. Урок патріотизму студентам ЖДУ від Миколи Тимошика

  Не кожного дня випадає нагода поспілкуватися з людьми, які вірять в українську молодь і самовіддано працюють задля пробудження їх української самосвідомості. Поспілкуватися з такою особистістю останнього дня осені мали змогу студенти-медійники ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка. З презентацією нових книг про Івана Огієнка «Його бій за державність» та «Запізніле вороття» до них завітав відомий в Україні та світі учений, журналіст, публіцист, літературний критик, видавець, громадський діяч, доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик.

  На початку презентації Микола Степанович відверто зізнався, що хотів би, аби зустріч пройшла через серце слухачів, а в очах з’явилися іскорки розуміння важливості. За тим дослідник і директор науково-видавничого центру «Наша культура й наука» представив аудиторії презентацію 20 томів творчого спадку Івана Огієнка та найсвіжіше дослідження у двох томах «Його бій за державність» та «Запізніле вороття».

  «Творчість Огієнка змінює погляди на життя, зображує як проста людина прагне змінити країну всупереч заборонам. Читаючи Огієнка, змінюєшся сам. Він заслуговує, щоб люди брали приклад з нього», — аргументував Микола Степанович.

  Демонструючи і коментуючи слайд за слайдом, Микола Тимошик переконував, що кожна людина має виховувати в собі патріота, справжнього громадянина України. Він наголошував: якби учні в школі вивчали українську мову за «Історією української літературної мови» Огієнка, то ставлення до української мови було б зовсім інакшим. Адже митрополит Іларіон — це людина Богом послана, щоб змінювати нас. І саме він, Огієнко, свого часу вплинув на Симона Петлюру, який потім мільйонним накладом видав «Українську культуру» Іларіона. Саме це видання Миколі Степановичу пощастило випадково знайти місяць тому в Канаді. Його принесла пані Марія, яка знайшла його в речах своєї бабці. Дослідник спадщини митрополита Іларіона запевнив, що невдовзі опублікує це видання, щоб українці могли  переосмислити своє життя.

  Завершив презентацію Микола Тимошик сподіванням, що українська молодь буде патріотичною та цінуватиме свою державу та мову: «Мова — це не просто комунікація. Це стрижень нації».

  Фото за посиланням.

 • 30.11.17 p. Концерт студентів фізико-математичного факультету «Від сесії до сесії живуть студенти весело!» пройшов з успіхом

  Сьогодні відбувся довгоочікуваний концерт студентів фізико-математичного факультету «Від сесії до сесії живуть студенти весело!».

  У ньому приймали участь як студенти-першокурсники, так і студенти старших курсів. Наші студенти сьогодні знову вразили своєю творчістю та талантами! Вітаємо з гарним виступом! Дякуємо за море позитивних та неповторних емоцій. Кожний із ВАС є унікальністю, певною родзинкою, а разом ВИ просто неймовірний букет КЛАСНИХ вражень!

 • 29.11.17 p. Всеукраїнська студентська олімпіада з української мови та літератури

  У Навчально-науковому інституті філології та журналістики відбувся І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови та літератури. Переможці будуть визначені за кілька днів.

  А поки дякуємо всім учасникам, які знайшли натхнення, час і віру в себе, аби відгукнутися на запрошення кафедри української мови й кафедри українського літературознавства та компаративістики.

 • 29.11.17 p. Як в інституті філології та журналістики змагались студенти та викладачі

  Час біжить швидко й невпинно. Зазвичай, люди не завжди помічають певних змін та веселощів у своєму повсякденному житті. Але не потрібно забувати про те, що поряд з робочими буднями можна просто і легко приділити декілька хвилин для розваги та забави, адже сміх продовжує життя. Саме тому студенти ННІ філології і журналістики вирішили продовжити своє життя за допомогою веселощів, організувавши розважальний батл  між кураторами та студентами першого курсу.

  Захід виявився надзвичайно цікавим та веселим. Дві команди змагалися на рівних умовах і мали рівні шанси на перемогу. Конкурси,  розроблені організаторами, дали змогу кожному учаснику проявити свої індивідуальні та командні якості. Кожна команда викладалася на всі 100% і робила все можливе, щоб перемогти. Але переможцем могла стати лише одна.

  Перше завдання - це скласти потрібні слова. Букви були розміщенні на верхньому одязі  учасників. І їм на швидкість потрібно було прослухати запитання і стати в правильній послідовності для того, щоб скласти відповідь.

  Друге завдання було вгадати пісню. Учаснику з команди давали прослухати пісню і він мав зобразити назву так, щоб команда змогла відгадати її.

  У наступному конкурсі студенти з викладачами повинні були помінятися місцями. Тобто викладачі повинні були зробити те, що роблять зазвичай студенти: знайти  потрібні їм реферати, а студенти дати відповідь на запитання.

  За загальними підсумками журі з відривом в 1 бал перемогу здобула команда кураторів. Обидві команди отримали дипломи та солодкі призи, щоб життя було солодким і безхмарним.

  «Я до останнього надіявся, що переможе молодість, але, як бачимо, перемогу здобув досвід. Я певнений, що молодість ще дасть фору досвіду і обов'язково переможе у наступному змаганні», — каже директор ННІ філології та журналістики  Валерій  Халін.

  До слова, 27 листопада відбувся ярмарок, на якому першокурсники пропонували власноруч приготовані смаколики для викладачів та студентів старших курсів. Так, наймолодші франківці дякували за те, що університет їх прийняв до лав студентів. Зібрані кошти підуть на розвиток студентського братства інституту. 

 • 29.11.17 p. У ЖДУ ярмаркували, аби зібрати кошти на піщану анімацію для Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

  Напередодні Міжнародного дня інвалідів на другому поверсі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбувся Благодійний ярмарок, на якому дітки з КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» пропонували свої вироби.

  Випічка, солодощі, медові пряники-сердечка в глазурі, апетитні кекси, ніжно жовті їстівні троянди, прикраси, брелоки, серветки, кумедні іграшки, обереги, підставки, дощечки, домовички, сувеніри, елементи декору та арт-роботи — усе це витвори діток з обмеженими можливостями, які відповідально підійшли до підготовки і запропонували надзвичайно широкий асортимент на будь-які смаки та вподобання. Побачивши таке, франківці-благодійники активно купували вподобані вироби за вказаною вартістю, або вищою; просто вкидали кошти у скриньки та запрошували друзів приєднатись. На завершення ярмарку талановиті і натхненні франківці показали діткам концерт.

  За словами директорки Житомирської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Світлани Лесик, зібрані грошові кошти в сумі 7 865 грн підуть на придбання елементів для піщаної анімації. Саме вона допомагає реабілітуватися діткам з вадами розумового розвитку.

  Фото Благодійного ярмарку за посиланням.

 • 29.11.17 p. Викладач ЖДУ взяла участь у підготовці до моніторингу та оцінювання результатів міжнародного проекту «Шкільний вчитель нового покоління»

  Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні продовжують спільний проект «Шкільний вчитель нового покоління». 23–28 листопада 2017 року Британська Рада провела черговий семінар для членів робочої групи проекту.

  На семінар було запрошено завідувачку кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті проф. Інна Самойлюкевич, яка є координатором цього проекту в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Протягом тижня учасники семінару працювали під керівництвом британських тренерів Саймона Етертона та Роя Кроса над інструментами для здійснення моніторингу та оцінювання результатів 2-го року педагогічного експерименту для 10 українських університетів-учасників міжнародного проекту. За участю незалежного експерта О. П. Шаленка також розроблено навчальні матеріали до нової програми з дисципліни «Методика навчання англійської мови» для третього року пілотування.

 • 29.11.17 p. На природничому факультеті провели інтерактивну зустріч зі студентами щодо профілактики ВІЛ/СНІД

  29 листопада, напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, на природничому факультеті відбулась зустріч студентів з координатором Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» у м. Житомирі Захарчук Єлизаветою на тему «Твій вибір».

  Проблема поширення ВІЛ/СНІДу є дуже актуальною та вимагає корінної зміни поведінки людей і суспільної моралі, адже Україна посідає перше місце за швидкістю поширення серед країн Східної Європи. Єлизавета Захарчук детально розповіла про основні шляхи поширення ВІЛ. Це передусім незахищені статеві контакти. Останнім часом цей шлях передачі трапляється навіть частіше, ніж за рахунок ін’єкційного введення наркотичних речовин. Координатор Всеукраїнської благодійної організації «АСЕТ» ознайомила молодь із способами діагностики, безпечної поведінки і можливістю запобігання інфікуванню.

  «Підступність цього вірусу полягає в тому, що після зараження тривалий час, упродовж декількох років, пацієнти не знають про те, що вони інфіковані, оскільки хвороба ніяк себе не виявляє. Але насправді, це уявне благополуччя», — зауважила Захарчук Єлизавета.

  Зустріч була дуже пізнавальною та пройшла в атмосфері довіри, зворотного зв’язку і діалогу.

 • 28.11.17 p. Нове видання професора Петра Білоуса

  Світ побачив новий підручник професора Петра Васильовича Білоуса «Інтерпретація літературного твору». У виданні автор, враховуючи специфіку художньої літератури, її сприйняття і розуміння, пропонує оперувати поняттям «інтерпретація», розкриває його теоретичну сутність і демонструє практичне застосування до літературних творів.

  Книга адресована студентам, учителям-філологам і всім, хто прагне пізнати літературу як образно-мистецький світ.

 • 28.11.17 p. Зустріч з Павлом Шереметою у ЖДУ: «Співвідповідальність задля прориву»

  У рамках робочого візиту до Житомира під час своєї обідньої перерви до ЖДУ мені Івана Франка завітав український менеджер-економіст, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, колишній президент Київської школи економіки, засновник майстерні стратегій «Прорив.in.ua» Павло Шеремета.

  «У Житомирі перебуваю в рамках співпраці з міською радою, і оскільки люблю нанизувати різні події, щоб усе встигати, погодився на зустріч під час обідньої перерви. Намагатимусь донести дві думки. Перше — це те, що простим покращенням існуючого стану ми досягнули дуже багато, але потрібний прорив. А для цього потрібне особливе мислення. Друге — це те, що за цей прорив відповідаємо всі ми. Тобто не тільки новий уряд, президент, прем’єр-міністр, міський голова, а от усі ми. Бо, наприклад, прорив в науці — це наша робота, це наша відповідальність. Тому тема виступу називається „Співвідповідальність задля прориву“», — каже Павло Михайлович.

  Спікер, зустріч з яким стала резонансною, змістовною та мотиваційною для студентів і викладачів житомирських вишів та активних громадян міста, розповідав про моделі та шляхи розвитку української економіки, аналізував сучасні тенденції та майбутні перспективи. Окремо Павло Шеремета зупинився на негативних явищах в економіці України, зокрема передчасній деіндустріалізації, глобальній конкуренції, популізмі, зниженні частки населення трудового віку, виїзді працездатного населення за кордон.

  У ході зустрічі екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України неодноразово демонстрував графіки, озвучував пропорції і прогнозував. Для порівняння наводив приклади з світової економіки та політики.

  Зрештою, засновник майстерні стратегій «Прорив.in.ua» зауважив: «Прориви в економіці не робляться з вихідними. Українська армія на Сході воює без вихідних».

  Завершився виступ Павла Шеремети значною кількістю запитань до лектора, гучними оплесками, словами вдячності від слухачів за цікаву та корисну зустріч і селфі.

  Фото за посиланням.

 • 28.11.17 p. У зоні АТО загнув випускник факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ Дмитро Литвинчук

  У районі опорного пункту, розташованого поблизу Верхньоторецького Донецької області від кулі ворожого снайпера 25 листопада близько 12:00 загинув український військовий, сержант 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, випускник факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка Дмитро Литвинчук.

  25-річний захисник України Дмитро Литвинчук родом був з с. Крученця, Черняхівського району Житомирської області.

  ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЯМ

 • 28.11.17 p. Робота майбутніх волонтерів Корпусу Миру США в Україні на кафедрі англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Навчально-наукового інституту педагогіки

  З 25 вересня по 26 листопада 2017 року на кафедрі англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка проходили стажування  та працювали за проектом «Викладання англійської мови як іноземної» майбутні волонтери Корпусу Миру США в Україні Kirsten Dyck та Ashly Emerson. Протягом двох місяців під керівництвом старших викладачів кафедри Дєньгаєвої Світлани Вікторівни та Мазко Олени Петрівни вони мали змогу ознайомитися з системою освіти України, а також навчилися співпрацювати з українськими колегами, відвідуючи та співвикладаючи заняття, розробляючи плани занять і викладаючи заняття самостійно, та набули знань і умінь, що знадобляться їм для успішної дворічної роботи на благо України. Крім того, майбутні волонтери проводили засідання клубу англійської мови для викладачів та студентів.

  Протягом свого перебування в університеті Kirsten Dyck, Ashly Emerson, Lawrence Kahn, Jason McKrola, Jacob Smith та Karl Tyler провели два тренінги-семінари для викладачів та студентів «A Communicative Approach to TEFL» та «Adapting Textbooks to the Classroom».

  Cтарші викладачі Дєньгаєва С. В. та Мазко О. П. отримали письмову подяку від директора навчальних програм Корпусу Миру США в Україні Валентини Сидоренко за сприяння організації та проведення підготовчої програми для волонтерів Корпусу Миру групи 52 та важливий внесок у процес професійного та культурного обміну між Україною та США.

 • 27.11.17 p. Волонтери Корпусу Миру провели останній семінар лінгвістично-методичного напрямку для викладачів та студентів ННІ філології та журналістики

  Волонтери Корпусу Миру провели останній семінар лінгвістично-методичного напрямку для викладачів та студентів ННІ філології та журналістики.

  Учасників розподілили на окремі групи, в складі яких можна було побачити 1 представника Корпусу Миру та викладачів ЖДУ ім. Івана Франка. Заняття базувалось на вивченні тривалих часів англійської мови у вигляді філологічних одиниць та підбору певних синтаксичних конструкцій.

  Присутніх привітали представники адміністрації університету: виконуючий обов’язки ректора університету Андрій Шевчук, директор ННІ філології та журналістики Валерій Халін, заступник директора ННІ філології та журналістики з навчальної роботи Олексій Башманівський. Представникам Корпусу Миру подякували за плідну співпрацю із викладачами та студентами ЖДУ ім. Івана Франка і вручили пам’ятні сувеніри та подарунки.

 • 27.11.17 p. Студенти та викладачі ЖДУ імені Івана Франка пройшли другий модуль навчання Школи журналістських розслідувань

  Для студентів та викладачів Житомирського державного університету імені Івана Франка у Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядування 24–25 листопада відбувся другий модуль навчання Школи журналістських розслідувань.

  З майбутніми журналістами-розслідувачами ділилися своїм досвідом люди, які не з чуток знають про специфіку цієї роботи: керівник програми розслідувань «Наші гроші» Денис Бігус, регіональний представник ІМІ в Житомирській області Тарас Боросовський та експерт Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування Дмитро Клименко.

  Темою другого модулю навчання була робота з джерелами інформації. На початку заняття слухачі Школи представили теми розслідувань, які вони мають провести, розповіли про труднощі, що виникли під час відправлення інформаційних запитів, та отримали від тренерів поради щодо вирішення цих проблем.

  Присутні на заняттях мали змогу не тільки отримати теоретичний матеріал, а й попрактикуватися. Тарас Боросовський та Денис Бігус розповіли про реєстри й відкриті дані, в яких можна знайти потрібну інформацію, та показали, як повинні користуватися цими джерелами журналісти-розслідувачі.

  Тренери школи поділилися з учнями власними історіями, що стосувалися теми, розповіли про невдачі та результати своєї роботи. Це чудова нагода повчитися на чужих помилках і в майбутньому не зробити їх у своїх розслідуваннях.

 • 27.11.17 p. Участь викладачок соціально-психологічного факультету в Першому Українському Жіночому Конгресі

  Викладачки кафедри соціальних технологій соціально-психологічного факультету Олена Остапчук та Інна Палько стали учасницями Першого Українського Жіночого Конгресу, метою якого було створення постійнодіючої платформи, що формує порядок денний гендерної політики в Україні!

  Організатори здійснили практично неможливе, адже впродовж двох днів було проведено 7 дискусійних платформ, запрошено 7 блискучих модераторів/модераторок, на Конгресі виступили більше 50 неймовірних спікерів/спікерок з різних куточків світу та 450 осіб стали учасниками/ учасницями заходу. Конгрес направду став тим унікальним комунікаційним майданчиком, де успішні жінки мали можливіть надихати, дивувати та ділитися досвідом. Важко поєднати захоплення від позитивної динаміки змін від все більшого представництва жінок у політиці, «не жіночих» професіях, історій, яким чином долаються неможливі перешкоди, до розуміння скільки праці ще попереду в політиці, військовій службі, освіті, ЗМІ, громадах, попередженні гендерно обумовленого насильства.

  Впродовж Конгресу на дискусійних майданчиках піднімалися теми ролі жінки в суспільно-політичному житті країни, у громаді, у забезпеченні миру та заодно виявлялися обмеження у військовій службі для жінок; актуальною була тема запобігання та протидії ґендерно обумовленого насильства та розширення економічних можливостей і прав жінок; піднімали болючі питання ґендеру в освіті та ролі медіа в інформаційно-просвітницькій діяльності щодо ґендерних питань, а також мотивувалися до солідарності та менторської підтримки одна одної.

 • 27.11.17 p. На соціально-психологічного факультеті відбулася обласна учнівська олімпіада з психології

  В олімпіаді взяли участь 55 учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних училищ міста Житомира та Житомирської області.

  З вітальним словом виступила завідувач кафедри теоретичної психології та практичної психології, доктор психологічних наук, професор Лариса Журавльова. Крім виконання олімпіадних завдань, учасники відвідали психологічні майстер-класи, побували на різних факультетах університету. Практичні психологи шкіл та викладачі кафедри мали можливість плідного діалогу, обміну професійними знаннями. Для студентів-психологів олімпіада стала цінним практичним досвідом спілкування та взаємодії при проведенні масових заходів.

 • 27.11.17 p. Соціально-психологічний факультет зміцнює міжнародні зв’язки

  Завершилось міжнародне стажування, що тривало місяць, завідувачки кафедри теоретичної та практичної психології психології соціально-психологічного факультету доктора психологічних наук, професора Лариси Журавльової у відповідності до договору про співпрацю між Інститутом психології Університету Казимира Великого та соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Основними завданням стажування був обмін досвідом в області наукової діяльності та організації навчального процесу в університетах. Надзвичайно цікавими та інформативними були лекції та заняття викладачів Інституту психології.

  Основне, що вразило:

  • відсутність контролю та оцінювання з боку викладачів і деканату, та майже стовідсоткове відвідування занять студентами та їх активність;
  • студенти-заочники навчаються кожну суботу та неділю;
  • викладачі та студенти не знають, що таке Болонська система освіти;
  • велика зацікавленість українською наукою та практикою;
  • комфортні умови для навчання та праці;
  • чистота та трепетне ставлення до історичних пам’яток.
 • 27.11.17 p. Викладач української мови ЖДУ дала лекцію працівникам Житомирського окружного адміністративного суду

  24 листопада старший викладач кафедри української мови ННІ філології та журналістики ЖДУ Наталія Янчук  виступила з лекцією з культури української мови перед працівниками Житомирського окружного адміністративного суду.

  Під час зустрічі увагу присутніх було зосереджено на проблемах функціонування української мови в суспільстві. Також було визначено типові помилки, які виникають в офіційно-діловому та приватному спілкуванні. Викладач Наталія Володимирівна відповіла на запитання присутніх із приводу правопису та вживання окремих слів.

 • 27.11.17 p. На природничому факультеті провели семінар-тренінг для вчителів біології Житомирської області

  Минулого тижня, 23 листопада 2017 року, в рамках проекту «Сприяння самореалізації талановитої учнівської молоді Житомирської області в галузі природничих наук» співробітниками кафедри екології, природокористування та біології людини проведено черговий семінар-тренінг. В ньому взяли вчителі біології з усієї Житомирської області.

  Тренінг присвячений організації учнівських досліджень та комунікаціям між вчителями і науковцями. Перед учасниками семінару виступили декан природничого факультету Дмитро Вискушенко, завідувач кафедри екології, природокористування та біології людини Олександр Гарбар, завідувач лабораторії «Теорії екосистем» Іван Хом’як. Ще одним результатом роботи семінару-тренінгу стало встановлення контактів та планування проведення досліджень з вчителями із різних районів області.

 • 26.11.17 p. Екскурсія майбутніх дизайнерів у рекламно-виробниче агентство «Імідж»

  Студенти спеціальності 015.00 Професійна освіта (Дизайн) Житомирського державного університету імені Івана Франка здійснили екскурсію у рекламно-виробниче агентство «Імідж» й ознайомилися з особливостям професії дизайнера, обладнанням для створення сувенірної продукції, устаткуванням для поліграфічних послуг, зовнішньої реклами, прапорів. Безцінним було спілкування з досвідченим дизайнером Леонідом, який поділився секретами професійної майстерності щодо використання графічних програм, створення візуальної ідентифікації бренда, логотипів, емблем.

  Колектив кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання та студенти — майбутні дизайнери – висловлюють щиру подяку директору Неробі Віктору Степановичу за можливість побувати в дизайнерському арт-просторі,  отримати позитивні враження, відчути атмосферу фірмового стилю, іміджу, а також за отримані пам’ятні цінні подарунки на згадку.

 • 25.11.17 p. До ЖДУ завітали гості з міста Суми

  У гуртожитках Житомирського державного університету імені Івана Франка поселилося 40 осіб з Дитячої скаутської організації «Сигнал» із міста Суми.

  Детальніше про приїзд розповідає педагог цієї організації Галина Власова: «Ми виграли грант „Проект школи переможця“, за умовами цього проекту в нас заплановані поїздки по Україні. Ми були вже в Києві, а зараз ми приїхали на екскурсію до Житомира. Поїздка розрахована на вихідні, тобто у неділю ми їдемо назад до Сум».

  Головною мета приїзду сумчан — відвідати Музей космонавтики імені С. П. Корольова, обсерваторію, тобто побувати на Батьківщині легендарного українського вченого у галузі ракетобудування та космонавтики. Фінансує подорож Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.

 • 24.11.17 p. Методична майстерня майбутніх волонтерів Корпусу Миру США в Україні «A Communicative Approach to TEFL: Adapting Textbooks to the Classroom»

  23 листопада 2017 року старші викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Дєньгаєва Світлана Вікторівна та Мазко Олена Петрівна разом зі студентами 24 групи ННІ педагогіки взяли участь у останній методичній майстерні майбутніх волонтерів Корпусу Миру США в Україні «A Communicative Approach to TEFL: Adapting Textbooks to the Classroom».

  Беручи до уваги потребу оновлення змісту та підходів до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у вищих навчальних закладах України, волонтери Kirsten Dyck, Ashly Emerson, Lawrence Kahn, Jason McKrola, Jacob Smith, Karl Tyler в інтерактивному режимі запропонували учасникам майстерні шляхи адаптації підручників з англійської мови для використання на практичних заняттях.

 • 24.11.17 p. Перемога фізматівців у XII відкритому фестивалі студентської творчості «ЛИСТОПАД-FEST»

  Нарешті, за вже тривалий час, студенти фізико-математичного факультету ЖДУ змогли не лише проявити свій талант і творчість, а й здобути перемогу — диплом І ступня у ХІІ ВІДКРИТОМУ ФЕСТИВАЛІ СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «ЛИСТОПАД-FEST».

  Варто наголосити, що серед учасників, які брали участь від фізико-математичного факультету, були лише студенти І курсу: Аліна Ляшенко та Валентина Івашко (диплом І ступня); Владислав Романчук та Валерій Марцинкевич (диплом учасника).

  Ще однією приємністю стало те, що серед членів журі був випускник фізико-математичного факультету, Заслужений артист України, співак, музикант, поет, композитор — Анатолій Говорадло.

  Дякуємо організаторам і спонсорам за проведення такого заходу, який дозволяє сучасному студентству розкрити свої здібності та повірити у свої сили (Ірина Шинкарук, Світлана Гресь, Юрій Градовський, Анатолій Говорадло, Сергій Колядюк).

  Бажаємо нашим лауреатам і переможцям творчих злетів, наснаги, успіху і подальших перемог!

 • 23.11.17 p. Природничники зустрілися з представником «Житомирського центру переливання крові»

  На природничому факультеті відбулася зустріч з уповноваженою особою з якості крові КУ «Житомирський центр переливання крові» ЖОР, локальним експертом з Менеджменту якості АМАОЗ Тетяною Терещук.

  У рамках виховної години на природничому факультеті відбулася зустріч студентів І курсу з уповноваженою особою з якості крові КУ «Житомирський центр переливання крові» ЖОР, локальним експертом з Менеджменту якості АМАОЗ Тетяною Терещук. Тетяна Оксентівна ознайомила студентів з важливістю процедури здачі крові, її особливостями, адже даруючи кров — ми рятуємо життя. Серед незліченних сучасних лікарських засобів людська кров є одним із незвичайних.

  У наш час переливання крові, її компонентів та препаратів як ефективний метод лікування багатьох захворювань отримало широке використання у лікувальній практиці. Студенти природничого факультету неодноразово долучалися до здачі крові, доводячи своїм вчинком, що ми — свідома нація, яка допомагає один одному.

 • 23.11.17 p. Викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті стажується в Жилінському університеті (Словаччина)

  Старший викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті Карпенко Є. М. проходить підвищення кваліфікації (стажування) в Жилінському університеті (Словаччина) з 02.11.2017 року до 02.05.2018 року за кошти отриманого гранту (Національна стипендійна програма Словацької республіки).

  Мета підвищення кваліфікації (стажування) — оновлення та розширення знань у сфері вивчення та викладання іноземних мов у Словацькій республіці. Під час стажування заплановано викладання в Жилінському університеті курсів бізнес-англійської та бізнес-німецької мов, практики іноземних мов, ведення лекцій з проблем вивчення та викладання іноземних мов на початковому етапі, призначених для використання при підготовці спеціалістів педагогічного профілю, написання наукової статті з теми дослідження.

 • 22.11.17 p. Лабораторія «Візуальної антропології» кафедри історії України в загальнонаціональному проекті «Майдан від першої особи»

  У День Гідності та Свободи у колонній залі Київської міської ради відбулась презентація книги «Майдан від першої особи: регіональний вимір». Кафедра історії України, на якій працює Лабораторія «Візуальної антропології», очолювана завідувачем кафедри доктором історичних наук В. Венгерською, взяла участь у проекті Інституту національної пам’яті зі збору спогадів учасників регіональних Майданів. З квітня 2015 р. викладачі кафедри — О. Білобровець, О. Максимов, І. Ковальчук, А. Сичевський спільно з Житомирською обласною телерадіокомпанією брали інтерв’ю в організаторів житомирського Майдану.

  Після обговорення і вироблення уніфікованої методики запису усних свідчень розпочався запис інтерв’ю. Розповіді десяти учасників Майдану у Житомирі з 20 опитаних увійшли до першої частини книги, яка представляє 12 областей України. На сторінках видання представлено також фотографії, документи, виступи політичних та громадських діячів, які реконструюють події тих днів.

  На презентації книги у Києві виступили директор Інституту національної пам’яті В. В’ятрович, ініціатори і координатори роботи над виданням Т. Ковтунович і Т. Привалко, учасники регіональних Майданів. Представлення книги в регіонах відбудеться в наступному році. Видання другої частини планується у 2018 р.

 • 22.11.17 p. Франківці вшанували пам’ять Героїв Базару

  Історія України — книга із світлих та чорних сторінок. У боротьбі за незалежність наша нація втратила багато, пережила геноцид та війни, протестувала революціями та повстаннями, за які потім розплачувалась. Історії відомий не один приклад масових розстрілів патріотів України. Однією з таких трагедій стала битва поблизу села Базар, Житомирської області, наслідками якої стала розправа більшовиків над вояками Волинської групи Повстанської армії УНР.

  У неділю, 19 листопада, вшановували пам’ять полонених вояків, що загинули 21 листопада 1921 року. Люди, що приїхали на захід з різних областей України, зібралися біля меморіалу пам’яті Героїв Базару, де відбувся молебень та панахида.

  Послухавши історичну довідку, присутні більше дізналися не тільки про події, що відбулися 96 років тому, а й про те, як ставилися до героїчного вчинку вояків у радянській Україні.

  Колишній політв’язень Василь Овсієнко поділився спогадами про те, як радянська влада заважала патріотам-українцям проводити будь-які вшанування пам’яті героїв, що загинули від зброї більшовиків.

  Під час виступу голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич розповів, що меморіал, який був відкритий 26 серпня 2000 року, до недавнього часу був уже в жахливому стані. Зараз він відреставрований. Гундич пообіцяв, що кожного року з обласного бюджету будуть виділятися кошти на підтримку місць пам’яті героїв України у належному стані.

  Також присутні на заході почули виступи кобзарів та лірників. Виконані композиції не могли залишити когось байдужим, адже тужлива мелодія і слова, мабуть, торкнулися серця кожного.

  Після мітингу відбулася поминальна трапеза, по закінченню якої люди попрямували в центр села, де відбувся концерт-реквієм за участі гуртів «КораЛЛі», «Хорея Козацька», «PoliKaрп» та «Тінь Сонця».

 • 20.11.17 p. Підсумки юридичної практики студентів 4 курсу історичного факультету «Яким я бачу юриста майбутнього»

  17 листопада 2017 року відбулася звітна конференція юридичної практики студентів 41 та 42 групи історичного факультету.

  Студенти прозвітували про пророблену роботу у відповідних судових та правоохоронних органах, презентували роботу Головного територіального управління юстиції, Апеляційного суду, РАЦСУ та Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. В останній установі цілий тиждень працювали студентки Вероніка Невмержицька та Катерина Захарко, практика яких була високо оцінена працівниками Центру.

  Цікавими були презентації «Я маю право» — про пілотний проект Міністерства юстиції України та «Я юрист» — про роботу суддів та адвокатів. Найголовнішим результатом практики стала можливість для студентів відчути себе працівником органів юстиції.

 • 20.11.17 p. Методична майстерня майбутніх волонтерів Корпусу Миру США в Україні «A Communicative Approach to TEFL»

  16 листопада 2017 року викладачі кафедри англійської мови з методиками  викладання у дошкільній та початковій освіті старший викладач Дєньгаєва Світлана Вікторівна та старший викладач Мазко Олена Петрівна прийняли активну участь у методичній майстерні майбутніх волонтерів Корпусу Миру США в Україні «A Communicative Approach to TEFL» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Ashly Emerson, Kirsten Dyck, Jason McKrola та Karl Tyler в інтерактивному режимі презентували учасникам майстерні питання інноваційної методики: Multiple Intelligences, Student Centered Learning, Corrective Feedback Types and Categories.

 • 20.11.17 p. Студентки соціально-психологічного факультету стали волонтерками на Інформаційно-просвітницькому заході до Дня спільних дій в інтересах дітей

  Шестеро студенток соціально-психологічного факультету — Наталія Кужель, Юлія Нагорна, Інесса Сюгай, Вікторія Шевчук, Анастасія Шлапак та Вікторія Рудницька — стали волонтерками на Інформаційно-просвітницькому заході до Дня спільних дій в інтересах дітей, що відбувся в Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені І. Кочерги.

  Перед театральною виставою діти та батьки мали змогу стати учасниками майстер-класів на інформаційно-просвітницьких локаціях міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, патрульної поліції та ДСНС. Організатори заходу — Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління культури Житомирської міської ради.

 • 20.11.17 p. Проектний менеджмент у дії: навчальна поїздка студентів та викладачів соціально-психологічного факультету до Любарського району

  Студенти соціально-психологічного факультету спеціальностей «Маркетинг» та «Менеджмент» спільно з викладачами кафедри економіки, менеджменту і маркетингу за підтримки Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН здійснили екскурсійний виїзд до Любарського району, де мали можливість побачити виконання реальних проектів ЄС/ПРООН «Місцевий Розвиток Громад», що поліпшують якість життя населення.

  Крім того, відвідали мальовниче село Глезне Любарського району та зустрілися з активом громади села, які презентували результати Проекту ЄСПРООН на прикладі відновлення та модернізації своєї сільської школи; ознайомилися з реалізацією ще одного цікавого проекту по відновленню Фельдшерського пункту в селі Кириївка Любарського району та на реальному прикладі побачили, як потрібно об’єднуватися, працювати та не зупинятися на досягнутому.

 • 20.11.17 p. «Квартирник» на соціально-психологічному факультеті

  До Дня студента соціально-психологічний факультет був радий вітати всіх своїх друзів та гостей на Квартирнику. Ще більшої цінності та справжності святу додало те, що всі номери на концерті були акустичними, а нашими квартирантами на сцені були не лише студенти та випускники соціально-психологічного факультету, але й студенти ННІ філології та журналістики та ННІ педагогіки, що радували, смішили, змушували хвилюватися та співпереживати весь глядацький зал разом з ними. Спражньої родинності нашому святі додали батьки наших артистів, що завітали на Квартирник.

  Отож, ми бажаємо всім студентам університету професійного та особистісного зростання, сталого успіху у всіх починаннях та якомога більше стартів у всіх сферах життя!  Що ж, День студента для нас виявився мистецьким та інтелігентним, а наш, Квартирник став-таки найтеплішим концертом осені!

  Більше фото.

 • 20.11.17 p. На соціально-психологічний факультет у рамках програми студентської мобільності завітали студенти з Національного університету «Острозька академія»

  Соціально-психологічний факультет Житомирського державного університету ім. І. Франка в рамках програми студентської мобільності приймав студентів Національного університету «Острозька академія».

  Впродовж візиту студенти відвідали заняття з курсів: «Малюнок у практиці психодіагностики» (к. психол. н., доц. О. В. Мазяр), «Психолінгвістика» (к. філол. н. К. А. Марчук), «Психологія професійних деструкцій» (к. психол. н., доц. І. М. Тичина). Окрім занять, студенти мали змогу приєднатися до заходів з відзначення Дня студента ЖДУ. Студенти відвідали благодійну фотосушку та виставку «Найкращі», взяли участь у Брейн-рингу ЖДУ, де познайомилися з найактивнішими студентами ЖДУ ім. Франка, а також стали співтворцями акустичного концерту СПФ до Дня студента «Квартирник», завітали на #Вечір затишного кіно та насолодилися вечірньою екскурсією містом. Зазначимо, що проект студентської мобільності є традиційним і вже втретє соціально-психологічний вітає острожан, тепер попереду візит студентів СПФ до Національного університету «Острозька академія».

 • 17.11.17 p. У ННІ філології та журналістики пройшов конкурс «Знавці мов»

  ННІ філології та журналістики став свідком справжнього свята. Кафедра слов’янських і германських мов організувала та провела конкурс «Знавці мов — 2017», в якому взяли участь як студенти ННІ філології та журналістики, так і волонтери Корпусу Миру із США. Команди оцінювали викладачі: Приймак А. М., Вигівський В. Л., Моркотун С. Б., Велика А. М., Нікішова Т. Є., Білявська В. С.   

  Кожен курс було представлено окремою командою, якій були запропоновані завдання з англійської, російської та польської мов. Волонтери отримали 15 питань, які стосувались англійської мови та країнознавства.

  Вболівальники також взяли участь у конкурсі, відповідаючи на мовні та країнознавчі питання. У концертній програмі взяли участь студенти з України, Туркменістану, США.

  Переможцем стала команда ІІІ курсу. Всі учасники конкурсу отримали позитивні емоції і солодкі призи. 

 • 17.11.17 p. Проект кафедри слов′янських і германських мов

  Триває трьохсторонній проект кафедри слов’янських і германських мов, лабораторії методичного забезпечення викладання російської мови та зарубіжної літератури (Т. М. Полякова) і Житомирської обласної універсальної бібліотеки імені Олега Ольжича (Л. Я. Баздирєва).

  Відбувся черговий семінар з науково-методичних проблем викладання другої мови та світової літератури. Вчителі шкіл області презентували свої напрацювання у використанні компетентністного підходу до навчання мови, методичні розробки із застосування сучасних технологій (book-trailer, brainstorm, портфоліо тощо). У дискусії взяли участь доценти Т. Є. Недашківська, А. М. Приймак, методист лабораторії російської мови та зарубіжної літератури Т. М. Полякова.

  Справжнє емоційне та пізнавальне задоволення отримали всі присутні від презентації пам’ятних дат, присвячених українській книзі, — «Слово о полку Ігоревім», «Пересопницьке Євангеліє», «Маргеріт» та ін. Завідувач відділу читальних залів бібліотеки Л. Я. Баздирєва майстерно продемонструвала освітянам скарби бібліотеки — цінні рідкісні книги, самий дотик до яких спонукає до читання.

  Зав. кафедри слов’янських і германських мов Тетяна Недашківська ознайомила учасників семінару з системою освіти Туркменістану.

  У роботі семінару взяли участь студенти спеціальності «Мова і література (російська, англійська)». Чекаємо наступних зустрічей.

 • 17.11.17 p. Найкращі студенти ЖДУ отримали відзнаки

  З нагоди свята 32 найкращим студентам ЖДУ імені Івана Франка голова Ради студентського братства університету Максим Вергановський вручив почесні грамоти та подяки. 

  Почесні грамоти отримали: Артем Мельник, Лідія Ващенко, Юлія Булдакова, Надія Ващенко, Валентина Забела, Юлія Пилипчук, Ольга Садловська, Марія Кравчук, Олександра Борисова, Ірина Околіта, Катерина Головенко, Олексій Чирко, Юлія Менчинська, Олександр Грищенко, Кристина Корнієцька, Дарина Ільчук.

  Подяками нагородили: Олександру Мохорт, Владислава Мазура, Ганну Чирко, Еліну Авдєєву, Дмитра Махневича, Марію Данилюк, Олександру Дишлеву, Дар'ю Лисичко, Катерину Вдовенко, Сніжану Николюк, Вікторію Кравчук, Вікторію Жураківську,  Івана Василюка, Максима Коржака, Аліну Максимчук, Аліну Книшевич.

  На завершення урочистостей в. о. ректора університету Андрій Шевчук привітав студентів зі святом та пообіцяв, що 45 найкращих студентів 6 лютого поїде на екскурсію до Верховної Ради України.

  Фото за посиланням.

 • 17.11.17 p. Волонтери Корпусу Миру провели семінарське заняття для викладачів ННІ філології та журналістики

  16 листопада 2017 року відбулося чергове семінарське заняття для викладачів та студентів старших курсів ННІ філології та журналістики, яке організували та провели Волонтери Корпусу Миру.

  Присутнім пропонувались методичні та педагогічні завдання і варіанти їх розв’язання. Учасники семінару, яких поділили на групи, акцентували увагу на різних підходах до викладання певних тем, аргументуючи своє бачення ситуації.

  Результатом заняття став вибір оптимальних варіантів викладання лінгвістичних тем. Наступне семінарське заняття планується на 23 листопада 2017 року.

 • 17.11.17 p. До Дня студента фізматівці отримали подяки

  З нагоди відзначення Дня студента, в. о. ректора Андрій Шевчук привітав та вручив подяки студентам фізико-математичного факультету, які впродовж свого навчання виявили себе активними учасниками студентського життя в рамках факультету та університету, проявили організаторські здібності, а також сприяли поширенню профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді Житомирської області та міста Житомира. Щиро і сердечно вітаємо: Вікторію Кравчук, Катерину Головенко, Вікторію Жураківську та Олексія Чирка! Дякуємо за ваш талант та творчість!

 • 17.11.17 p. Перемога фізматівців у міжвузівському брейн-рингу

  Команда студентів фізико-математичного факультету «Конуси і Бонуси» у складі: Діани Ляшенко, Марини Стретович, Олени Пивовар, В’ячеслава Цегельника та Артема Гуменчука виборола І місце у Міжвузівському Брейн-рингу.

  Варто зазначити, що суперниками фізико-математичного факультету були дуже серйозні та достойні команди, зокрема: команда ННІ іноземної філології, команда історичного факультету, команда соціально-психологічного факультету, команда ННІ педагогіки, а також команда студентів з дружнього Національного університету «Острозька академія». Дякуємо усім суперникам за змагання та позитивний настрій!

 • 17.11.17 p. Юридична практика студентів історичного факультету в судах м. Житомира триває

  16 листопада 2017 року студенти 4 курсу історичного факультету відвідали Житомирський апеляційний суд та Житомирський окружний адміністративний суд. Студентів проінформували про судову систему України, створення судів нашої держави, їх юрисдикцію.

  Ознайомлення з роботою Житомирського окружного адміністративного суду  розпочалося з канцелярії суду, де студенти дізналися про реєстрацію позовних заяв, порядок приймання, реєстрації та розподілу вхідної кореспонденції, загальний порядок опрацювання документів. Відвідувачам було роз'яснено порядок надання та отримання інформації, порядок звернення до суду, про що слід пам'ятати під час перебування в суді. Також студенти мали можливість бути присутніми у судовому засіданні при розгляді адміністративних справ, почути та побачити як головуючий суддя відкриває судове засідання, як сторони дають пояснення, відповідають на питання, як звертаються до судді, як через судового розпорядника документи та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні.

  У апеляційному суді Житомирської області студенти отримали корисну інформацію про систему та функції апеляційного суду, про його структурні підрозділи. Ознайомилися з роботою загального відділу (архів, канцелярія), відділів забезпечення цивільних та кримінальних справ, бібліотекою суду, матеріалами кримінальних проваджень. Учасникам заходу було продемонстровано систему захисту свідків під час розгляду кримінальних справ.

 • 16.11.17 p. Педагогічна практика є складовою й обов’язковою частиною професійної підготовки майбутніх вихователів

  Під час проходження навчальної (педагого-психологічної) практики студенти третього курсу спеціальності «Дошкільна освіта» ННІ педагогіки ознайомились із сучасними умовами проведення виховного процесу в дошкільному закладі, вивчали розподіл обов’язків між персоналом групи, детально ознайомились з функціями вихователя, спостерігали за стилем педагогічного спілкування вихователя-наставника, вивчали особливості організації інтер’єру групових приміщень та площадок на вулиці, проаналізували наявні у групі ігрові матеріали, наочні дидактичні посібники, технічні засоби навчання та дидактичний матеріал, що зберігається у методичному кабінеті ДНЗ, допомагали вихователю в здійсненні навчально-виховного процесу (готувати та розміщувати дидактичний матеріал, створювати у групі умови для проведення заняття тощо), відвідали та запротоколювати всі заняття та режимні моменти та вдосконалили власні психолого-педагогічні уміння професійної виховної діяльності.

  На підсумковій конференції студенти обмінялись враженнями, розповіли про результати практики та представили фото- та відеоматеріали.

  Висловлюємо щиру подяку керівництву та педагогічним колективам ДНЗ № 49 та ДНЗ № 57 м. Житомира за співпрацю у підготовці майбутніх вихователів.

 • 16.11.17 p. Mind-лекцію прочитав франківцям ректор українського філіалу «Міжнародного інституту розвитку інтелекту»

  Вдруге 16 листопада 2017 року до ЖДУ ім. Івана Франка завітав професор ІМЕІ, ректор українського філіалу «Міжнародного інституту розвитку інтелекту» Park Sung Soo.

  Професор є співорганізатором і представником на ряді форумів, організатором всеукраїнського форуму лідерів освіти та автором тренувальних програм для співробітників Кореї. Він близько десяти років займається дослідженням інтелекту та проблемами побудови кар'єри.

  У актовій залі ЖДУ Park Sung Soo читав mind-лекцію про важливість інноваційного мислення, пропагував здоровий спосіб життя та наголошував, що невдачі — це не кінець, а старт чогось нового. На початку лекції професор розповів про Корею та про складне становище країни в минулому. За його словами лише завзятість і патріотизм допомогли Кореї стати однієї з найрозвиненіших країн світу.

  «В залежності від того, як людина думає, її життя змінюється. Необхідно вчитися новому та самовдосконалюватися, щоб отримувати ту заробітну плату, яка буде тебе влаштовувати», — закликав франківців ректор українського філіалу «Міжнародного інституту розвитку інтелекту» Park Sung Soo.

  Нагадаємо, що минулого року професор IMEI Park Sung Soo у актовій залі ЖДУ презентував студентам житомирських вишів Всеукраїнський молодіжний табір «World Camp — 2016» «Життя заради інших».

  Фото за посиланням.

 • 16.11.17 p. Свого навчаємось і чужого не цураємось

  Завідувач кафедри слов’янських і германських мов ННІ філології та журналістики Тетяна Недашківська взяла участь у роботі Міжнародної наукової конференції та виставки «Освіта і наука в епоху могутності і щастя».

  Таку назву отримав форум, організований Міністерством освіти Туркменістану і Торгівельно-промисловою палатою республіки. Фінансування роботи гостей конференції забезпечене Фондом Глибокоповажного Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. У виставці інновацій в освіті та спорті взяли участь 64 країни (у тому числі Швейцарія, Австрія, Німеччина, Україна та ін.), а в роботі наукової конференції — представники 26 країн світу.

  Тетяна Недашківська виступила з доповіддю «Досвід роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка у підготовці іноземних студентів», у якій висвітлила історію підготовки студентів з Узбекістану та Казахстану з 1959 по 1993 р., а також теперішню практику навчання туркменських студентів у нашому ВНЗ і довузівську програму слухачів з Південної Кореї, Пакистану та ін.

  Незабутніми враженнями про сучасний Ашхабад, високий рівень організації і наукового забезпечення форуму Тетяна Євгенівна поділилася в інтерв’ю туркменському телебаченню.

  Можна пишатися випускниками ЖДУ, які успішно нострифікували дипломи і тепер віддають знання дітям на своїй Батьківщині. Незабутньою стала зустріч з Бахарою Атабаловою, вчителькою російської й англійської мов у місті Мари.

  Проведено попередні консультації стосовно розвитку співпраці ЖДУ з підготовки фахівців для Туркменістану.

 • 16.11.17 p. Студенти-історики ЖДУ практикувалися у наданні правової допомоги населенню

  15 листопада студенти 41 та 42 групи історичного факультету відвідали Житомирський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Майбутні фахівці ознайомилися з роботою Центру, його системою, переліком осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу, а також взяли участь у наданні консультацій громадянам та пройшли тренінг зі складання цивільних процесуальних документів.

  Найбільше студентам сподобалося безпосередньо вести прийом громадян. До речі, директором Центру з надання безоплатної правової допомоги зараз працює випускник історичного факультету, Коваль Олександр Сергійович.

 • 16.11.17 p. Участь історичного факультету у правовому турнірі серед вишів Житомирської області

  Викладачі та студенти історичного факультету взяли участь у правовому турнірі серед вищих навчальних закладів Житомирщини, який щорічно проводить Головне територіальне управління юстиції в Житомирській області.

  Одним із членів журі була доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, кандидат юридичних наук, Рудницька О. П. Учасники турніру виконували різні завдання, такі, як «Юридичний марафон», «Шифрувальна юстиція», «Юридична консультація», «Юридичний семафор», «Юридичний рахунок».

  Наші студенти почерпнули для себе багато цікавої та корисної інформації.

 • 16.11.17 p. На соціально-психологічному факультеті прочитала лекції з соціальної роботи професорка з Польщі Анна Каніос

  Соціально-пихологічний факультет зустрічав пані Анну Каніос, докторку педагогічних наук, професорку, завідувачку кафедри соціальної роботи Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща).

  Для майбутніх соціальних педагогів, викладачів та фахівців соціальної сфери відбулися лекції «Соціальна робота у Польщі: можливості та перешкоди розвитку» та «Професійна ситуація соціальних працівників у Польщі», що продовжилися круглим столом на кафедрі соціальних технологій з обговорення можливостей та перешкод розвитку соціальної роботи

 • 15.11.17 p. У пошуках неандертальців і пітекантропів: незвичне заняття студентів-істориків ЖДУ

  У незвичному форматі пройшло семінарське заняття з навчальної дисципліни «Археологія кам’яного віку» у студентів 22 групи історичного факультету.

  Професор Іван Ярмошик запропонував студентам безпосередньо відвідати місце поселення людини давнього кам’яного віку в с. Городище Черняхівського району. Тут люди проживали приблизно 300 тисяч років тому. Це поселення відноситься до найдавніших на території України. Воно має два культурних шари, тобто двічі заселялося людиною в архаїчні часи. Перший раз, можливо, пітекантропами, а вдруге — їх наступниками, неандертальцями, які вважаються попередниками людини сучасного типу. Це поселення на початку 1960-х років відкрив і досліджував житомирський археолог В. О. Місяць. Колекція, знайдених ним. крем’яних виробів нині зберігається Житомирському обласному краєзнавчому музеї. В літературі воно відоме під назвою Житомирська ранньопалеолітична стоянка. Її населення займалося переважно полюванням на диких тварин, як на великих мамонтів, так і дрібніших звірів. В побуті користувалися переважно крем’яними знаряддями праці.

  Студенти із зацікавленням обстежили сучасний стан стоянки. Збирали залишки крем’яних знарядь праці, намагалися уявити життя і побут тодішніх мешканців в суворих умовах льодовикового періоду.

 • 15.11.17 p. Практичні навчання істориків-юристів

  14 листопада, в рамках проходження юридичної практики, студенти IV курсу історичного факультету ознайомилися з роботою Головного територіального управління юстиції в Житомирській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області.

  Студенти в реальному режимі вивчали напрямки роботи цих установ, ознайомилися зі структурою органів юстиції, особливостями проходження державної служби в Україні тощо. Фахівці Головного територіального управління юстиції розповіли студентам про ініціативи Міністерства юстиції України, спрямовані на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг, зручніший і простіший порядок їх отримання, забезпечення захисту прав українців, зокрема, презентували новий загальнонаціональний довгостроковий проект «Я МАЮ ПРАВО!». Студенти отримали правороз’яснювальні інформаційні матеріали.

  Окрім того, студенти відвідали архів відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, де дізналися про діяльність системи БПД та про те, як забезпечується доступ громадян до безоплатної правової допомоги і хто має право на таку допомогу.

 • 14.11.17 p. Студенти та науковці ЖДУ проаналізували мову реклами Житомира

  У рамках відзначення Дня української писемності та мови за ініціативи кафедри української мови студенти та викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка за круглим столом «Очима Житомира» 14 листопада обговорили вивіски, оголошення і рекламу з головних вулиць міста.

  Під пильний лінгвоаналіз потрапили вивіски, оголошення та реклама з вулиць Київська, Велика Бердичівська, Вітрука, Покровська, Театральна, Михайлівська, Хлібна, Леха Качинського, Чуднівська, проспекту Миру, майданів Соборний та Перемоги. Усього в ході дослідження було виписано 1305 назв. Українською мовою — 855, іноземними — 355 (245 — англійською, 68 — російською, 42 — іншими, серед яких італійською, французькою, іспанською, німецькою, польською, фінською), змішаних назв — 95. Китайські, корейські, японські назви зафіксовано лише латинською та кириличною графікою.

  «Навчально-науковий інститут філології та журналістики вже традиційно проводить до Дня української писемності та мови анкетування про стан мови в нашому обласному центрі. Цьогоріч ми вирішили проаналізувати, якими очима обласний центр дивиться на свого мешканця та разом зі студентами провели лінгвоаналіз вивісок, оголошень та реклами з міських вулиць. Мовне обличчя Житомира українізується, однак для повного свідомісного зламу необхідно підтримати цей порив на найвищому законодавчому рівні», — каже доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови Віктор Мойсієнко.

 • 14.11.17 p. Дебют майбутніх соціальних педагогів на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Ліга педагогів»

  Команда зі студенток 32 групи спеціальності «Соціальна педагогіка» соціально-психологічного факультету Вікторії Соснівської, Тетяни Булуй, Катерини Ковальчук та Інни Сенько у супроводі завідувачки кафедри соціальних технологій Світлани Коляденко та викладача кафедри Сергія Котлового успішно дебютували на Першому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Ліга педагогів» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.  

  Команди змагалися у презентаціях агіт-реклам «Краща молодь світу», танцювальному конкурсі, інтелектуальному марафоні та ігровому батлі. У скарбничку нашої команди увійшли перемога у «Інтелектуальному марафоні» та перемога у номінації «Оригінальність задуму» конкурсу агіт-реклам. Окрасою візиту стала екскурія Національним дендропадком «Софіївка».

 • 13.11.17 p. Викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ННІ педагогіки продовжують профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл Житомирщини

  Цього разу вони зустрілися зі старшокласниками м. Бердичева та с. Сінгури.

  Вибір майбутньої професії — це серйозний крок, який школярі роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних уподобань та індивідуальних здібностей. Вступ до вищого навчального закладу є для них важливим життєвим вибором, над яким майбутні абітурієнти працюють разом з батьками та педагогами.

  Викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ННІ педагогіки завідувач кафедри І. І. Коновальчук, доценти Н. Ю. Рудницька, О. О. Максимова, Н. А. Басюк, викладач І. М. Коновальчук в рамках профорієнтаційної роботи зустрілися з учнями 10 класів та випускниками спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов № 1, міської гуманітарної гімназії № 2 та загальноосвітньої школи № 5 м. Бердичева та Сінгурівської ЗОШ Житомирського району. Викладачі розповіли про переваги навчання в ЖДУ ім. І. Франка та навчально-науковому інституті педагогіки, обговорили з учнями особливості вибору майбутньої професії, відповіли на питання та запросили випускників на день відкритих дверей в навчально-науковому інституті педагогіки.

 • 13.11.17 p. Фізмат зміцнює міжнародні зв’язки

  На базі кафедри прикладної математики та інформатики фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка було проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», присвячену 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP.

  На заході була присутня наукова спільнота з Польщі, Азербайжану та усіх куточків України. Учасники конференції поділились власними науковими здобутками та представили матеріали своїх досліджень.

  Також були проведені майстер-класи із різної тематики в рамках конференції.

  Команда фізико-математичного факультету щиро і сердечно висловлює подяку та своє шанування усім учасникам конференції за активну участь, змістовні та цікаві доповіді, співпрацю й особливий теплий і дружній клімат, який панував протягом цих двох днів!

 • 12.11.17 p. У ЖДУ брати Капранови презентували нову книгу «Майдан. Таємні файли»

  В Інституті філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка відомі видавці, письменники брати Дмитро та Віталій  Капранови презентували 21 журналістське розслідування про Майдан у формі книги під  назвою «Майдан. Таємні файли».

  Робота над книгою, що поділена на двадцять файлів, тривала не один рік. Героями видання брати Капранови обирали свідків Революції Гідності, тих, хто міг сказати правду. За словами авторів, це люди, що не отримали в результаті перемоги Майдану особистої вигоди. Крім того, у книзі Дмитро та Віталій подали не лише  історію Майдану в Києві. Вони показали міста, які були вирішальними у час революції: Харків, Донецьк, Одеса, Херсон, а також Крим.

  Письменники, які самі були учасниками Революції Гідності, поділили книгу-документальний фільм на папері на окремі теми: «Хто і як готував Майдан», «Євромайдан без політиків», «Автомайдан», «Розгін Майдану», «Стосунки з Європою», «Правий сектор», «Медицина Майдану», «Історія перемовин з Януковичем», «Боротьба у ВРУ», «Участь та вагомість регіонів», «Хто переміг на Майдані?». Також у виданні Капранови навели паралелі з майданом 2004 року, Революцією на граніті та дисидентським рухом.

  Важливою складовою книги «Майдан. Таємні файли» є наявність розділу «Мій Майдан» у вигляді чистих аркушів для запису свідчень читачів, які були учасники Революції Гідності. Саме ці записи, на думку Капранових, стануть частиною історії Майдану та родини. Окрім того, Дмитро та Віталій оголосили, що з 22 листопада запускають у соцмережах хештег #мійМайдан, щоб нагадати про РеволюціюГідності та зібрати під ним відгуки дописувачів-свідків. По суті в історії людства  #мійМайдан стане першим  колективним літописом відтворення подій революції очима тисяч очевидців.

   Більше фото за посиланням.

 • 10.11.17 p. Відбувся VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії

  7–9 листопада 2017 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся VІ Всеукраїнський студентський турнір з історії. Турнір проводився з метою залучення студентської молоді до активної науково-дослідної діяльності, участі у вирішенні наукових і творчих завдань, розширення контактів студентства. Для підготовки до Турніру учасникам було запропоновано 15 проблемних завдань. Усього на турнір прибуло змагатись 44 команди, які представляли практично усі регіони України. Серед цих команд було сформовано дві ліги: І ліга (28 команд) — професійні студенти-історики, ІІ ліга (16 команд) — любителі історії від інших непрофільних ВНЗ, у яких немає історичних факультетів.

  Від Житомирського державного університету імені Івана Франка команду істориків представляли: Іван Василюк (IV курс історичного факультету, капітан команди), Юлія Менчинська (IІІ курс історичного факультету), Максим Коржак (ІІ курс історичного факультету). Супроводжував і підтримував команду доцент кафедри всесвітньої історії І. М. Власюк.

  Протягом перших двох днів турніру команда ЖДУ змагалася за жеребкуванням із студентами Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (1-й день), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (2-й день). Протягом кожного раунду турніру члени команд виступали обов’язково як доповідачі, опоненти, рецензенти та спостерігачі за жеребкуванням. У 1-й день змагання команда ЖДУ змогла набрати найбільшу кількість балів серед команд, з якими вона змагалася. У 2-й день команда активно продовжувала змагатися з названими командами університетів України. Для отримання ІІІ місця серед команд І ліги нашій команді не вистачило декількох балів.

  У фінал турніру (3-й день) вийшли команди Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди та Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Перше місце у турнірі здобула команда Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

  Загалом, необхідно відзначити активність та належний рівень підготовки нашої команди, побажати їй через отримання досвіду участі у VI Всеукраїнському турнірі з історії та спілкування з іншими студентами від різних університетів України подальшого удосконалення своїх знань з історії, методики участі в таких заходах, розкриття свого творчого потенціалу та здібностей.

 • 10.11.17 p. На природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка провели обласний семінар-тренінг для вчителів географії

  8 листопада 2017 року на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка пройшов обласний семінар-тренінг для вчителів географії «Проблеми формування картознавчої компетентності на уроках географії в умовах інноваційного розвитку освіти» в рамках науково-просвітницького проекту «Сприяння самореалізації талановитої учнівської молоді Житомирської області в галузі природничих наук». Організатором заходу виступила кафедра екології, природокористування та біології людини Житомирського державного університету імені Івана Франка, співорганізатором — КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

  З вітальним словом до учасників семінару звернулися в. о. ректора ЖДУ ім. І. Франка, кандидат історичних наук, доцент Шевчук А. В., завідуючий кафедрою екології, природокористування та біології людини ЖДУ ім. І. Франка, доктор біологічних наук Гарбар О. В. та методист з географії лабораторії методичного забезпечення комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради Щербань П. І.

  Під час семінару було заслухано доповідь доцента кафедри екології, природокористування та біології людини, кандидата біологічних наук Хом'яка І. В., професора кафедри географії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидата педагогічних наук Стадника О. Г., випускника природничого факультету, наукового співробітника Житомирського краєзнавчого музею, учасника ХVІІІ та ХХ Українських антарктичних експедицій Весельського М. Ф., директора департаменту зв'язків з громадськістю видавництва «Ранок» Лелюха В. М. та начальника відділу Інституту передових технологій Рагуліної О. М.

  Практична частина тренінгу включала роботу з дослідницьким обладнанням та проходила на базі науково-дослідної агробіологічної станції ЖДУ імені Івана Франка.

  Під час проведення тренінгу вчителі географи, майбутні партнери в розвитку дослідницьких талантів учнів, отримали не лише теоретичні та практичні знання, а й налагодили контакти із науковцями, майбутніми консультантами і координаторами досліджень. Вже заплановано старт учнівських студій в Овруцькому, Лугинському, Брусилівському та Баранівському районах.

  Семінар-тренінг пройшов на високому організаційному, методичному, науковому рівнях та за фінансової підтримки «Благодійного фонду родини Розенблат».

 • 10.11.17 p. Студенти ІІІ курсів ННІ педагогіки успішно пройшли педагогічну практику

  Під керівництвом кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій (груповий керівник Т. С. Гужанова) у період з 30 жовтня по 3 листопада 2017 року студенти III курсу Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка успішно пройшли  психолого-педагогічну практику на базі ЗОШ № 8 та школи-ліцею № 25 ім. М. О. Щорса міста Житомира у 1–4 класах. Керівництво та педагогічні колективи шкіл створили всі умови для ефективного проходження практики.

  Основними завданнями, які стояли перед студентами, було ознайомлення з обов’язками та змістом роботи вчителя-класовода, відвідування уроків, підготовка та проведення виховного заходу. Майбутні вчителі черпали сучасні форми, методи та прийоми роботи з учнями молодшого шкільного віку.

  Студенти мали змогу апробувати себе в ролі вчителів-вихователів під час підготовки та проведення виховних заходів морально-етичного змісту. Тематика заходів була різноманітною: «Подорож країною Дружба», «У світі чарівної казки», «Осінній бал», «Правила особистої гігієни» тощо.

  Позитивним в організації і проведенні педагогічної практики було те, що практиканти завжди могли отримати консультацію або пораду у вчителів або групового методиста.

  Педагогічна практика дала можливість спостерігати за діяльністю вчителів-вихователів і значно розширити уявлення студентів про організацію навчально-виховного процесу в початковій школі.

 • 09.11.17 p. Вражаюча екскурсія: студенти ЖДУ відвідали Музей космонавтики ім. С. П. Корольова

  Учора, 8 листопада 2017 року, студенти напряму «Журналістика» ЖДУ імені Івана Франка разом із доцентом кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Андрієм Близнюком відвідали Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

  Найперше, що побачили студенти, зайшовши в музей, це величезний макет ракет, багато супутників в точно відтворених та зменшених масштабах. Не можна було не помітити цікавий місяцехід, який був оснащений сонячними батареями, камерами та трьома антенами для передачі отриманої інформації з місяця. За словами екскурсовода. з керуванням цієї машини було багато проблем. Вона часто стикалась в перешкодами, бо відео з камер надходило з затримкою в декілька секунд.

  Недалеко від машини стояла капсула, яка надзвичайно зацікавила студентів. Зайшовши в неї, можна було почути місячні звуки, які програвались на певних частотах. Цікаво було послухати про тварин, які літали в космос, а особливо про риб, яких відправляли в повністю автоматизованому акваріумі.

  Була у студентів можливість заглянути в капсули, на яких космонавти відправлялись в космос. Побачили франківці й спеціальне спорядження, яким ремонтують ракети, та їжу в упаковках та тюбиках, якими харчуються космонавти. На завершення студентам ЖДУ запропонували присісти на підвішенні крісла та відчути себе в невагомості.

  У ході відвідин Музею космонавтики ім. С.П.Корольова студенти-першокурсники ЖДУ поповнили свій фонд знань та отримали багато позитивних емоцій.

 • 09.11.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка відбулася Міжнародна українсько-польська наукова конференція

  Історичний факультет та кафедра історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, у партнерстві з громадською організацією «Союз польської шляхти Житомирщини» 07 листопада 2017 р. провела ІV Міжнародну наукову конференцію «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. Балто-Чорноморський союз Міжмор’я: ретроспектива і перспектива».

  Вже четвертий рік поспіль історики збирають у стінах нашого університету фахівців з гуманітарних та соціальних дисциплін, журналістів, політиків, дипломатів для обговорення важливих проблем спільної  українсько-польської історії, сучасної політики, перспектив подальшої співпраці у всіх сферах, перш за все — науковій.

  З привітальним словом до присутніх звернулися проректор з наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка професор Наталія Сейко, заступник голови Житомирської обласної ради Сергій Крамаренко, керівник Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці Войчєх Мрозовський, проректор КУ «Інститут післядипломної педагогічної освіти» Микола Сюравчик, президент «Союзу шляхти Житомирщини» Наталія Іщук.

  Модераторами двох пленарних дискусій виступили провідні вчені України — професор Львівського національного університету ім. І. Франка Леонід Зашкільняк та професор Рівненського державного гуманітарного університету Максим Гон. У виступах науковців головний акцент було зроблено на необхідності порозуміння у підходах до вивчення складних питань минулого та пошуку шляхів побудови партнерських стосунків у майбутньому. Географія українських учасників конференції фактично співпала з кордонами нашої країни — у Житомирі зібрались вчені з університетів та наукових закладів Києва, Львова, Кривого Рогу, Рівного, заявки та статті надіслали дослідники Ужгорода, Сум, Харкова, Дніпра, Вінниці, Кам’янця-Подільського, Одеси. Польські дослідники представляли Варшавські та Краківські університети.

  На конференції було також презентовано колективну монографію кафедри історії України «Нарис історії Житомирщини першої половини ХХ ст.».

  Заключна частина симпозіуму відбулась в Домі української культури. Гості нашого університету та міста мали можливість ознайомитись із архітектурними та творчими родзинками Житомира. Конференція супроводжувалась змістовними дискусіями, пройшла у конструктивному науковому форматі.       

  Проект фінансований в рамках опіки Сенату Республіки Польща над Полонією та поляками за кордоном за посередництвом Фундації «Допомога полякам на Сході».

 • 09.11.17 p. Заключне засідання клубу англійської мови в ННІ філології та журналістики

  Викладачі кафедри слов’янських і германських мов ННІ філології та журналістики разом з волонтерами Корпусу Миру провели останнє засідання клубу англійської мови.

  Поділивши присутніх на дві групи, гості із США презентували народну американську музику («Americana»). Студенти долучилися до прослуховування як у запису, так і у живому виконанні.

  Всі присутні, отримавши текст пісні, взяли участь у хоровому співі. Наступним завданням стало діалогічне мовлення: присутнім було запропоновано виразно прочитати діалогічні одиниці гумористичного напрямку.

  Студентка 35 групи Арутюнян Поліна та студент 14 групи Шидловський Вадим виконали пісню «New Romantics», а Батирєва Анастасія (студентка 53 групи) під власний акомпанемент — «Knocking on Heavens Door».

 • 08.11.17 p. Профорієнтаційна робота ЖДУ триває

  Відповідальний секретар приймальної комісії ЖДУ імені Івана Франка Володимир Чумак, відповідальний за профорієнтаційну роботу університету Сергій Ніколаєнко та студенти спільно з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти провели профорієнтаційну зустріч з учнями випускних класів смт. Пулини та м. Новограда-Волинського.

  Під час спілкування з випускниками Сергій Ніколаєнко акцентував увагу на напрямах та спеціальностях, за якими здійснюватиметься набір на навчання у 2018 році та умовах навчання в ЖДУ імені Івана Франка. Відповідальний секретар приймальної комісії ЖДУ Володимир Чумак дав чіткі роз’яснення щодо переліку сертифікатів на кожну з спеціальностей, особливостей проведення творчих заліків та конкурсів на окремі напрями, обрахунків з коефіцієнтами. Студенти ж роздавали буклети та інші інформаційні матеріали про ЖДУ імені Івана Франка, його інститути, факультети та спеціальності.

  Учні-випускники виявили зацікавленість, зустріч пройшла в доброзичливій атмосфері.

 • 08.11.17 p. ІХ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція ЖДУ об′єднала науковців 9 областей України

  Днями у ЖДУ відбулася ІХ Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Організаторами заходу стали історичний факультет, кафедра всесвітньої історії, науково-дослідна лабораторія «Дослідження історії Волині», лабораторія з вивчення радянського минулого сталінської доби.

  Робота ІХ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції проводилась за наступними напрямами: Історичне краєзнавство; Cоціально-економічні та суспільно-політичні аспекти історії України; Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; Актуальні питання всесвітньої історії.

  У рамках конференції проходили дві тематичні панелі: «Репресивна політика радянської влади (до 80-річчя початку Великого терору в Україні)» та «Події 1917 р. та їх вплив на історичні долі України і світу».

  Загалом у роботі конференції взяли участь 35 осіб, з них: 9 докторів історичних наук, 13 кандидати історичних наук, 2 старші викладачі, решта — аспіранти, магістранти. Учасниками ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції стали викладачі вищих навчальних закладів Києва, Острога, Львова, Кривого Рогу, Рівного, Херсону, Умані, Чернігова.

 • 08.11.17 p. Доцент кафедри соціальних технологій ЖДУ навчається лідерству у Польщі

  Закінчилася перша частина проекту «Інноваційний університет та лідерство», фаза III — Інновації та відносини з оточенням, у якому бере участь доцент кафедри соціальних технологій  Світлана Ситняківська.

  Проект передбачає підготовку лідерів, готових впроваджувати інновації в систему вищої освіти України. Цей проект здійснювався на базі Варшавського університету (Варшава) та Ягелонського університету (Краків). У межах проекту слухачам були проведені лекції та тренінги кращими професорами Варшавського та Ягелонського університетів: Мачеєм Дущиком, Єжи Возніцьким, Анною Гіза-Полещук, Войчехом Совою та багатьма іншими. Закінчення проекту передбачається у травні 2018 року, коли будуть представлені результати втілення проектів учасниками у ВНЗ, які вони представляють.

 • 07.11.17 p. У ЖДУ читає лекції професор Пармського університету (Італія) Дієго Варіні

  Сьогодні, 7 листопада 2017 року, в 305 аудиторії адміністративного корпусу Житомирського державного університету імені Івана Франка першу публічну лекцію з серії «Представлення маргінальної молоді в творчості П’єра Пауло Пазоліні» прочитав професор Пармського університету (Італія) Дієго Варіні. Послухати італійського професора про видатного романіста, поета, кінорежисера, сценариста і педагога П’єра Пауло Пазоліні зійшлися студенти та викладачі університету, журналісти та зацікавлена громадськість Житомира.

  На першій лекції професор Пармського університету розповідав про життєвий і творчий шлях П’єра Пауло Пазоліні, особливості періоду, у якому творив легендарний італієць. Зокрема, Дієго Варіні наголосив, що навіть через 40 років після смерті відомого італійця його твори є актуальними, адже багато думок та ідей можна спроектувати на сучасність. Найперше, це міркування щодо ідола людини — прогресу, що приносить свої цінності та породжує корупцію. Остання, за Пазоліні, є колективною втратою пам’яті і необхідною умовою змін у суспільстві. Корупцію як історичне явище італійський кінорежисер відобразив у документальному фільмі «Злість». У цій стрічці митець ставить дитяче питання: «Чому світ живе від війни до війни?». По-друге, проблема вільного часу, яку створюють блага. По-третє, демократія як ідеал, що треба наповнювати змістом. Аби наповнити сенсом, необхідно визначити, хто такий народ і які права в окремого його представника. Освічена людина не може мовчати поти агресії влади, тому культура підсилює демократію. Культура — це мета виховання.

  Окрему увагу лектор акцентував на протиставленні Пазоліні багатіїв та маргіналів, аграрних та урбаністичних груп, які ніколи не знаходили спільної мови. Образи маргіналів Дієго Варіні проаналізував на основі першого і найвідомішого роману П’єра Пауло Пазоліні «Безпритульні» та його продовження — «Агресивне життя».

 • 06.11.17 p. Викладачі природничого факультету провели методичний семінар для вчителів м. Шепетівка Хмельницької області

  На природничому факультеті з метою профорієнтаційної роботи відбулась зустріч з вчителями шкіл м. Шепетівки Хмельницької області, яку провели заступник декана з виховної роботи, доцент кафедри екології, природокористування та біології людини Алпатова О. М. й голова Асоціації випускників університету, доцент кафедри хімії Денисюк Р. О.

  Освітяни, серед яких були присутні і наші випускники, в рамках методичного семінару ознайомились із спеціальностями факультету, особливостями навчання студентів, обговорили проблеми вивчення природничих дисциплін в школі та університеті, особливості підготовки майбутніх спеціалістів та подальшу співпрацю районних управлінь освіти з ЖДУ імені Івана Франка.

 • 03.11.17 p. Креативний дизайн у контексті трипільської мальованої кераміки: кольорографічне образотворення студентів ННІ педагогіки

  Студенти Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка Дідух Валерія, Діжа Олександра, Зосимова Крістіна, Канова Ілона, Ковальчук Валерія, Малик Наталія, Марущак Оксана, Марчук Вікторія, Олійник Юлія, Романов Микита, Соколовська Анна, Толок Яна, Котвицький Дмитро, Продоус Діана, Сичевська Влада, Стахівська Даріна, Фещук Альона, Аврамчук Юлія, Петруняк Наталія, Оберемська Вікторія, Вайднер Тетяна, Ігнатьєва Ольга, Венгловська Світлана, Тютюнник Анна взяли активну участь у художній виставці «Світ мальованої кераміки Олега Ольжича», де представили персональні творчі роботи у техніці «графіка»; проявили особисту професійну майстерність. Кожен автор отримав диплом учасника виставки, найкращі роботи були нагородженні цінними подарунками.

  Нагадаємо, що урочисте відкриття художньої виставки відбулося 31 жовтня 2107 року в ошатній залі Дому української культури за сприяння Обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців, а також Управління культури Житомирської міської ради. Запрошуємо всіх шанувальників мистецтва побувати на виставці творчих робіт талановитої студентської молоді. Графік роботи: Пн.–Пт. 9:00–17:00 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 61/18. Вхід вільний!!!

 • 02.11.17 p. Доступ до бази Scopus

  В рамках Всеукраїнського наукового проекту Житомирський державний університет імені Івана Франка отримав доступ до бібліографічної та реферативної бази даних Scopus впродовж 1 року.

  Для входу до бази потрібно скористатись посиланням: https://www.scopus.com з будь якого стаціонарного комп’ютера університету (пристрої, що підключені до мережі через Wi-Fi не підтримають дану функцію).

 • 02.11.17 p. Викладачі кафедри історії України в рамках профорієнтаційної та наукової роботи відвідали Іванівську ЗОШ І-ІІІ ступенів

  1 листопада 2017 року студенти історичного факультету та викладачі кафедри історії України взяли участь у науково-практичній студентсько-учнівській конференції «Гортаючи сторінки історії: Українська революція 1917–1921 рр.», яка проходила у с. Іванівка Житомирського району.

  Студенти-історики (Ярослав Школьник та Іван Бордюг) представили доповіді, які стосувалися актуальних питань Української революції 1917–1921 років. Ними було акцентовано, що важливе місце у революційних подіях займала і Житомирщина. Викладачі кафедри історії України, присутні на науковому заході, виступили з привітальними словами та презентували колективну кафедральну монографію «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ століття». Книга підготовлена у рамках обласної програми випуску соціально значущої літератури на 2017 рік. Крім того, учнів поінформували про особливості спеціальностей історичного факультету, окреслили специфіку вступу до ВНЗ у 2018 р.

 • 02.11.17 p. Віктор Мойсієнко отримав почесну нагороду «Заслужений працівник освіти України»

  На сесії Житомирської обласної ради доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедрою української мови Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка Віктор Михайлович Мойсієнко отримав нагороду  «Заслужений працівник освіти України». Відзнаку Віктору Михайловичу вручили голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма.

  Житомирський державний університет імені Івана Франка щиросердечно вітає Віктора Михайловича Мойсієнка із заслуженою нагородою та дякує за сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток досліджень пам’яток української мови!

  Зичимо Віктору Михайловичу нових успіхів, втілення в життя всього задуманого і радіємо з приводу високої оцінки  самовідданої праці.

 • 01.11.17 p. Студенти-медійники ЖДУ відвідали Управління ДСНС України у Житомирській області

  Разом із викладачем кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Андрієм Близнюком студенти-першокурсники Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка, які в майбутньому стануть видавцями, журналістами, рекламістами та піарниками, відвідали Управління ДСНС України у Житомирській області.

  Спочатку гостей з ЖДУ ознайомили з бойовим спорядженням, технічними характеристиками аварійно-рятувальної техніки та надзвичайними подіями, на які вона залучається. Так? студентів відвели до гаража з пожежними машинами, серед яких була AC-40 з ємкістю води в 4 тонни та піноутворювачем, а також машини з ємкістю у 8 тонн. Були й машини з підйомними драбинами, яких вистачало, щоб добратися до дев’ятого поверху. Цікавим для майбутніх медійників  виявився і менший за розміром автомобіль, який був оснащений димососом, генератором струму та потужним ліхтарем, яким можна освітити цілий стадіон вночі. Рятувальники запевнили, що всі машини завжди готові до виклику. Кожна з них повністю заповнена водою. Також всі машини регулярно обслуговуються групою близько 40 осіб, тому в них відсутні несправності.

  Першокурсники-медійники мали змогу відчути себе справжніми рятівниками. У них була можливість приміряти бойове спорядження: форму та захисну маску, яка була замовлена в американських розробників.

  Оскільки зустріч проводилась із студентами Інституту філології та журналістики, на завершення зустрічі основну увагу було приділено тонкощам роботи прес-служби, особливостям взаємодії із засобами масової інформації та методам роботи з громадськістю. Майбутні журналісти із захопленням слухали працівників  прес-служби Управління ДСНС у Житомирській області та переймали важливий для них досвід.

  Після конструктивної лекції, студенти задавали запитання та отримували на них розгорнуті відповіді.

 • 30.10.17 p. «Інтер’єрний мікс»: у ЖДУ імені Івана Франка відкрили виставку картин Аліни Далініної

  На другому поверсі центрального корпусу ЖДУ імені Івана Франка оселилася виставка картин художниці, випускниці університету, авторки проекту та власниці арт простору під відкритим небом Dalinina Art-Studio&Café Аліни Далініної. Це друга експозиція полотен художниці в рідному університеті.

  Виставку з 17 картин Аліна Далініна характеризує як «Інтер’єрний мікс», який презентує роботи за три останні роки. Це спроби художниці в інтер’єрному живописі.

  «Я почала трохи експерементувати: роблю підклад з акрилової фактури під олійні фарби, щоб потім роботи можна було відчути на дотик. Загалом представлені різні теми, напрями, але об’єднати їх може хіба що інтер’єр», — розповідає Аліна Далініна.

  Картини художниця малює дуже швидко. Зазвичай за один день, однак інколи процес створення полотна затягується. Саме так, за словами художниці, було з картиною «Моя суть», у якій Аліна Далініна хотіла показати свій образ у різних кольорах з домінуванням синього. Оскільки художниці було складно виділити якийсь один образ себе, над картиною вона  працювала більше тижня. І це при тому, що зі своїми учнями в арт просторі під відкритим небом Dalinina Art-Studio&Café  пише сім картин за чотири години.

  Джерелом натхнення для художниці з метематичною та юридичною освітою є будь-що. Так, звичайнісінький стілець надихнув на створення цілої виставки «#Стихпростул» з 30 картин у співавторстві з ученицею, художницею та фотографом Оленою Легенчук.

  Серед авторитетів та улюблених художників Далініної — митці зі світовим ім’ям: Вінсент ван Гог та Густав Клімт. Саме фрагменти картин цих художників Аліна скопіювала на одяг — джинсові куртки, щоб донести до українських модниць творчість унікальних майстрів пензля.

  «За п'ятнадцять років у ЖДУ були різні виставки. І в стилі соцреалізму, і класичні, і модернові, але виставка Аліни Далініної є унікальною. По-перше Аліна є випускницею нашого університету, до того ж спеціальності, яка є далекою від мистецтва — математика. По-друге, її картини є неординарними, креативними, цікавими. Вони викликають роздуми і змушують рухатися вперед. Підтвердженням останнього є той факт, що після першої виставки полотен Аліни Далініної в університеті, студенти та викладачі пішли до неї вчитися малювати», — коментує в. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Андрій Шевчук.

  Зануритися в  «Інтер’єрний мікс» Аліни Далініної на другому поверсі центрального корпусу ЖДУ імені Івана Франка можна до 16 листопада 2017 року.

  Фото за посиланням.

 • 30.10.17 p. Викладачі ННІ педагогіки відвідали Коростишівський педагогічний коледж ім. І. Я. Франка та Стрижівський НВК «Школа-колегіум» Коростишівського району Житомирської області, де зустрілися з випускниками навчальних закладів

  Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ННІ педагогіки (зав. кафедри І. І. Коновальчук, доценти Н. Ю. Рудницька, О. О. Максимова, М. А. Федорова, викл. І. М. Коновальчук) продовжує проводити профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл та коледжів Житомирської області.

  Щиро й гостинно зустріли викладачів кафедри в одному з найкращих і найстаріших освітніх закладів області  Коростишівському педагогічному коледжі ім. І. Я. Франка. Завідувач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій І. І. Коновальчук, який є випускником Коростишівського педагогічного училища, розповів про досягнення студентів ННІ педагогіки в науково-дослідницькій діяльності, їх участь у роботі літніх педагогічних загонів. Професори О. В. Вознюк та І. І. Коновальчук подарували для бібліотеки коледжу свої наукові праці.

  На зустрічах зі студентами коледжу та випускниками Стрижівського колегіуму викладачі кафедри розповіли про значення та особливості правильного вибору майбутньої професії, познайомили зі спеціальностями, на які проводиться набір на навчання, змістом та перспективами професій вихователя ДНЗ та вчителя початкової школи, роз'яснили правила вступу до ЖДУ ім. Івана Франка, показали презентацію та роздали буклети з інформацією про університет, навчально-науковий інститут педагогіки, кафедри, відповіли на запитання майбутніх абітурієнтів.

 • 30.10.17 p. Викладачі кафедри історії України взяли участь у міжнародній науковій конференції у Польщі

  27–28 жовтня 2017 року у Кракові (Польща) викладачі кафедри історії України взяли участь у роботі XVII міжнародної наукової конференції «Роль католицької церкви у процесах європейської інтеграції». Цього року у рамках центральної теми конференції — «Куди рухається Європа?» — обговорювалися питання європейського політичного лідерства, європейської ідентичності, майбутнього Євросоюзу, Брексіту. В окремих доповідях також піднімалося питання європейської інтеграції України.

  Викладачі кафедри історії України разом із активною участю у роботі наукового заходу ознайомилися з історико-культурними пам’ятками Кракова.

 • 27.10.17 p. У ЖДУ провели тренінг з анімаційних технологій

  25 жовтня 2017 року в Школі педагога організатора «Від А до Я» відбувся тренінг з анімаційних технологій, який провів випускник Школи «Від А до Я» Тарас Чумак. На тренінгу були присутні не тільки слухачі Школи, а й студенти 1–4 курсів, студенти Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки, викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Тарнавська Н. П., Басюк Н. А., Гужанова Т. С.

  Поняття «анімація» має латинське походження (anima — вітер, повітря, душа; animatus — натхнення) і означає наснагу, одухотворення, стимулювання життєвих сил, залучення до активності. Все це відчули на собі ті, хто завітав на тренінг.

  У результаті анімаційного впливу учасники задовольнили свої  релаксаційні, оздоровчі, культурні, освітні, творчі потреби та інтереси. Студенти з задоволенням приймали участь у бесіді, іграх, танцях-масовках.

  Сподіваємось, що досвід, отриманий на тренінгу стане в нагоді майбутнім організаторам дитячого дозвілля.

 • 27.10.17 p. Волонтери Корпусу Миру продовжують проводити заняття для студентів ННІ філології та журналістики

  27 жовтня 2017 року волонтери Корпусу Миру брали участь у проведенні занять з практичного курсу англійської мови в різних групах ННІ філології т журналістики.

  Так, наприклад, Jason McKrona, презентував студентам групи 26 (викладач Велика А. М. (кафедра слов’янських і германських мов)) граматичний блок, який стосується майбутнього перфектного часу.

  Студенти отримали роздатковий матеріал із теоретичною частиною, після пояснення якої перейшли до граматичного тренінгу: відкривання дужок, закінчення синтаксичних конструкцій, переклад речень. Логічним завершенням стало створення діалогічних елементів із зазначеною часовою формою.

  Волонтер Корпусу Миру Ларрі Кан (Larry Kahn) провів практичне заняття з англійської мови для студентів 24 групи (викладач Прищепа О. В. (кафедра слов’янських і германських мов)). Тема заняття — «Невербальні способи комунікації». Невербальні способи комунікації — це міміка, жести, мова тіла, вирази обличчя. Студенти ознайомилися зі специфікою такої комунікації в соціокультурному середовищі англомовних країн (насамперед США). Студенти також виконували ряд завдань, спрямованих на активізацію мовних навичок та вмінь через невербальну комунікацію.

  Сподіваємось, що подальша співпраця із волонтерами буде цікавою і результативною.

 • 27.10.17 p. Поет та учений: у ЖДУ науковці та громадськість обговорювали, що українці знають про Олега Ольжича

  З нагоди 110-ої річниці від дня народження Олега Кандидаби у ЖДУ імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-теоретична конференція «О. Ольжич — поет, учений та його доба».

  Учасниками наукового заходу стали голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Світлана Гресь, голова політичної партії ВО «Свобода» Олег Тягнибок, керівник Житомирської обласної організації ВО «Свобода» Сидір Кізін, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, знані науковці, літературознавці, критики і письменники Микола Жулинський, Ростислав Радишевський, Петро Білоус та інші дослідники напрацювань Олега Ольжича.

  Олег Ольжич — один із символів українського націоналізму і один з найпотужніших українських поетів першої половини ХХ століття, який народився у Житомирі. Його коротке життя вартує не одного пригодницького роману і не одного фільму чи серіалу. Його трагічна доля як символ трагедії України, з її одвічною боротьбою із зовнішнім ворогом і чварами у власному домі.

  У свідомість незалежної України Ольжич увійшов передусім як поет, представник Празької школи. Проте не лише вірші були у його житті. Саме це продемонструвала робота учасників конференції у трьох секціях: «Літературні аспекти творчості О. Ольжича», «Мовознавчі парадигми творчої спадщини О. Ольжича» та «Історичні модуси діяльності О. Ольжича», — коментує в. о. ректора ЖДУ Андрій Шевчук.

  Організаторами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції виступили ННІ філології та журналістики та історичний факультет ЖДУ за підтримки Житомирської обласної ради.

  Фото за посиланням.

 • 25.10.17 p. На кафедрі екології, природокористування та біології людини виконуються дослідження в рамках українсько-білоруського проекту

  У 2016–2017 роках на кафедрі екології, природокористування та біології людини виконуються дослідження в рамках українсько-білоруського проекту «Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять» за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень.

  У рамках проекту співробітниками кафедри д. б. н. Олександром Гарбаром та к. б. н. Віталієм Костюком здійснено ряд експедиційних виїздів по басейну річки Прип'ять у межах Житомирської та Рівненської областей. Суттєво оновлено матеріальну базу Лабораторії аналізу та експертизи біотичних ресурсів, що функціонує на кафедрі. Зокрема, придбано сучасне обладнання та матеріали для популяційно-генетичних досліджень, яке активно використовується не лише в науково-дослідній роботі, але й в навчальному процесі. Так, зокрема, магістранти біологи  навчаються працювати з цим обладнанням під час вивчення курсу «Сучасні методи дослідження біоти».

 • 23.10.17 p. Навчально-пізнавальна екскурсія та 1-й пленер «Живописна осінь» для студентської молоді ННІ педагогіки

  21 жовтня 2017 року студенти та викладачі Навчально-наукового інституту педагогіки милувалися живописними краєвидами Ландшафтного парку (с. Буки, Київська область). Окрім того, подорожували до Національного дендрологічного парку «Софіївка» (м. Умань, Черкаська область).

  Екскурсія була здійснена з метою ознайомлення з унікальними краєвидами, з відомими історичними й культурними пам’ятками архітектури та скульптури; вивчення природної флори та ландшафтного дизайну.

  З метою виявлення рівня творчої майстерності студентів, формування професійної компетентності було проведено 1-й пленер «Живописна осінь». Учасниками були студенти спеціальності 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 015.00 Професійна освіта (Дизайн). Під час пленеру студенти створювали живописні та графічні етюди, в яких відобразили осінні пейзажі, ландшафтні краєвиди, архітектурні композиції; а також мали можливість мандрувати екзотичними алеями, захоплюватися мальовничими краєвидами Тарпейської скелі, Женевського озера, Венеційського мосту, Ахеронтійського озера, джерела «Срібні джерельця», водоспадом «Грот Венери», фонтаном «Змія», насолоджуватися кольоровою золотаво-жовтою й багряною палітрою дивовижної осені.

 • 23.10.17 p. ЖДУ гостинно відкрив двері для всіх, хто цікавиться біологією

  Природничий факультет відвідало близько 60-ти учнів 11-ти загальноосвітніх навчальних закладів Житомира, а також деякі батьки та вчителі біології.

  Відвідувачі мали змогу попрацювати в лабораторії цитології, гістології та мікробіології під керівництвом доцента кафедри зоології Мельниченко Р. К. та за допомогою студентів-біологів 3-го курсу. Діти та дорослі побачили під мікроскопом клітини власного епітелію, лусочки цибулі, шкіру з волосиною, інфузорії і джгутикові в краплині брудної води та багато іншого. На радість батькам, розглянувши колонії мікроорганізмів, що виросли на скибочках хліба, взятого чистими і брудними руками, діти наочно переконалися, що необхідно мити руки!

  Звичайно, незмінний інтерес викликав кабінет анатомії людини, де інтерактивне заняття-вікторину з дітьми провели третьокурсники. Ну, а екскурсію по музею природи ЖДУ наші творчі студенти-біологи перетворили на зоологічний квест із солодкими подарунками! Гості отримали інформацію про факультет та його спеціальності, більше дізналися про те, хто такі біологи та навіщо вивчати біологію у школі. А студенти на практиці успішно реалізували свої знання з методики викладання біології, організації профорієнтаційної та здоров’язберігаючої роботи з дітьми.

 • 20.10.17 p. Як не стати інформаційною маріонеткою?

  20 жовтня у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Олега Ольжича відбувся тренінг, який провела сертифікована за темою медіаосвіти тренерка, медіаексперт ка Інституту демократії імені Пилипа Орлика, заслужена журналістка України Алла Федорина. Учасниками освітнього заходу стали й студенти-медійники Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка.

  Мета тренінгу полягала в тому, щоб навчити розрізняти інформування від пропаганди, правду від фейку, та стати більш обізнаним в медіа сфері. Перша сесія була присвячена саме пропаганді, як її розпізнати серед масиву інформації та її видам. На другій сесії йшлося про персональне медіа-поле, об᾽єктивність медіа та від чого вона залежить. Багато цікавої та корисної інформації прозвучало про стандарти роботи ЗМІ, в тому числі про якість інформації, яку вони доносять до суспільства та «джинсу».

  На завершення зустрічі Алла Федорина розповіла про методи маніпуляції, які використовують при пропаганді, та як народжуються фейки. 

 • 20.10.17 p. У ЖДУ вибори ректора не відбулися

  За результатами другого туру жоден із кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів, які забезпечили б їм перемогу. Наступні вибори, орієнтовно, варто очікувати в лютому 2018 року.

  За результатами другого туру виборів ректора ЖДУ кандидатура Галини Киричук отримала підтримку 302 виборців, Андрія Шевчука — 253. «Недійсні» — 7 бюлетенів, «Не підтримую жодного кандидата» — 17, «Не використано» — 40 бюлетенів.

  За перебігом виборів в Житомирському державному університеті імені Івана Франка спостерігала начальник відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації — Сталіна Теребіж.

 • 19.10.17 p. На природничому факультеті відбулась посвята першокурсників до лав студентства

  Посвята відбулася 18 жовтня та пройшла в абсолютно неочікуваній для всіх формі.

  Для того, щоб стати справжніми студентами та отримати студентські квитки «першачки» повинні були пройти ряд випробувань, які для них підготували старшокурсники.

  Першим випробуванням було домашнє завдання «Візитівка» на представлення групи відповідно до спеціальності. Друге випробування — на кмітливість та взаєморозуміння у колективі. У третьому випробуванні старшокурсники вирішили визначити наскільки добре «першачки» розуміють один одного, тож один із представників команди, прослухавши назву предмету, повинен був відтворити її рухами так, аби товариші змогли відгадати його назву. У четвертому завданні визначали «Хто найсильніший та найшвидший».

  Свято проходило в надзвичайно веселій, теплій і дружній атмосфері.

  Наприкінці першокурсникам було роздано студентські квитки та надано пораду-інструкцію як ними користуватися. Вітаємо наших першачків, адже відтепер Ви справжні студенти І курсу природничого факультету!

 • 19.10.17 p. Викладачі ННІ філології та журналістики разом з волонтерами Корпусу Миру провели чергове засідання клубу англійської мови

  В черговий раз ННІ філології та журналістики став місцем проведення засідання клубу англійської мови. Організаторами виступили волонтери Корпусу Миру та викладачі кафедри слов’янських і германських мов. Захід було проведено в аудиторіях  № 404 та 120.

  Студенти взяли участь в обговоренні спільних рис та розбіжностей серед присутніх (зовнішній вигляд, тип характеру, уподобання, соціальний статус).

  Присутнім було запропоновано поставити питання як особистісного, так і країнознавчого плану, відповіді на які вони хотіли б почути від волонтерів.

  Студенти із задоволенням співали англійські пісні, тексти яких були заздалегідь написані волонтерами на дошці. Чекаємо на нові зустрічі!!!

 • 18.10.17 p. Студенти навчально-наукового інституту педагогіки відвідали художню виставку

  У навчально-науковому інституті педагогіки надають велику увагу всебічному розвитку особистості студентів. 18 жовтня студенти 45 та 25 груп спеціальності «Дошкільна освіта» разом з кураторами, викладачами кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій, Басюк Н. А. та Коновальчук І. М. відвідали персональну виставку житомирських художників творчого об’єднання «Крапля» (Н. Штарова, Т. Меліченко, С. Сарасваті, Н. Жукова).

  Майстрині гостинно зустрічали відвідувачів виставки. Вони розповіли про мотиви власної творчості, джерела натхнення, задоволення від малювання, дали відповіді на запитання.

  Художниці працюють в різних жанрах і техніках. На виставці представлені натюрморти, пейзажі, портрети. Особливу увагу майстрині звернули на сюжети своїх робіт, про ідеї, які вкладають у кожний твір. Художниці зробили приємний сюрприз для відвідувачів, розігравши в якості призів власні картини.

  Студенти, переглянувши картини, відмітили енергію, натхнення, жагу до прекрасного та бажання працювати гарно й творчо. Відвідувачі виставки отримали позитивні емоції, естетичне задоволення, гарний настрій, насолоду від мистецького заходу.

 • 18.10.17 p. Викладачі ЖДУ зустрілися з школярами Пулинського району

  Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати — одне з головних завдань у житті кожної людини. Правильний вибір професії поєднує інтереси особистості та суспільства, приносить моральне задоволення молодій людині, сприяє її позитивній самооцінці, визначає радість від майбутньої професійної діяльності.

  Представники кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка: професор. О. В. Вознюк, доцент Н. Ю. Рудницька, доцент О. О. Максимова, викладач І. М. Коновальчук, лаборант Л. М. Лонська провели зустрічі з випускниками та десятикласниками загальноосвітніх шкіл Пулинського району: Пулинській ЗОШ І–ІІІ ступенів, Стрибізькій ЗОШ І–ІІІ ступенів, Мартинівській ЗОШ І–ІІІ ступенів.

  Викладачі кафедри розповіли учням про значення та особливості правильного вибору майбутньої професії, зміст та перспективи роботи вихователя ДНЗ та вчителя початкової школи, роз'яснили правила вступу до ЖДУ ім. Івана Франка, відповіли на запитання учнів.

 • 17.10.17 p. Житомирський державний університет імені Івана Франка відзначає 98 річницю від дня заснування

  Святковий концерт відбувся 17 жовтня в актовій залі центрального корпусу.

  Привітати університет із Днем народження завітали й поважні гості. Серед них — голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, начальник Житомирського обласного управління фізичного виховання та спорту МОН України Володимир Зорнік, випускниця ЖДУ, директор Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей Людмила Корінна, голова Опікунської ради ЖДУ Роман Петронговський та інші.

  Розпочалися урочистості з виступу хору «Артанія» та виконання календарно-обрядових пісень.

  «За 98 років свого існування університет мав злети і падіння, успіхи розчарування. Однак цей багаж дозволяє нам рухатися вперед. Хочу привітати в цей день усіх нас із неординарним святом і побажати здоров’я, натхнення, ніколи не зупинятися на досягнутому і долати вершини одна за одною. Зі святом!», — звернувся до присутніх в. о. ректора ЖДУ Андрій  Шевчук.

  За сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 98-річчя від дня заснування університету нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» нагородили чотирьох викладачів: Олену Березюк, Андрія Близнюка, Наталію Дяченко, Анну Крук. Нагрудний знак «Заслужений працівник ЖДУ» отримав Олексій Башманівський. Окрім того, найактивніші студенти та викладачі отримали Почесні грамоти.

  Від Міністерства освіти та науки України з метою відзначення педагогічних та наукових працівників за багаторічну сумлінну працю,  вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність, нагородили Грамотами Наталію Андрійчук, Олександра Кривоноса, Броніславу Ренькас, Володимира Чумака та Валерія Халіна.

  Подяки від управління Житомирської обласної державної адміністрації вручили Олені Анічкіній, Вікторії Венгерській, Вірі Євченко, Леоніду Левчуку, Тетяні Павлінчук, Вікторії Пустохіній, Наталії Тарнавській та Анатолію Франовському. А викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Микола Саранча отримав Подяку від Управління сім’ї молоді та спорту Житомирської ОДА.

  «98 років для людського життя — це серйозний вік, а для університету — це юнацький вік. Нам є ким та чим пишатися. Від імені облдержадміністрації та від імені депутатів, щиро хочу привітати вас  із Днем народження та побажати всім вам миру, добра, єднання і щоб за два роки ми зустріли 100-річчя», — приєднався до привітань франківцям Володимир Ширма. Також голова Житомирської обласної ради нагородив годинниками і грамотами за багаторічну сумлінну працю, внесок у підготовку високо кваліфікованих педагогічних кадрів та активну життєву позицію Світлану Карплюк, Володимира Литньова та Марину Полховську.

  Урочистості продовжилися музичною композицією «Прірва» від Анастасії Резник та неймовірними віршами  Анастасії Разумєй. Дует «Інфіз» полонив присутніх грою на гітарі, а чарівна Ольга Бушма та концертмейстер Ірина Павлоцька виконали уривок з опери. Не обійшлося святкування без запальних «Диско леді» — викладачів мистецьких дисциплін із піснею «Лиш раз цвіте любов». А виступ трійки хлопців-спортсменів «Bison» змусив зал затамувати подих.

  «Багато приємних та цікавих моментів мого життя проходило і проходять тут. Хочу побажати процвітання нашому університету, щоб студенти почували себе навчаючись тут комфортно. Студент — це не посудина, яку потрібно заповнити, це факел, який потрібно запалити. Мені хотілося б щоб наші студенти горіли бажанням творити, змінювати щось на краще, розвиватися, дарувати щастя та любов. День народження — це родинне свято і зібравшись у такому колі, ми згадали  про те, як розвивався та розвивається наш університет, з гордістю показали наших студентів  та викладачів», — ділиться враженнями Заслужена артистка України, викладач ЖДУ та ведуча концерту Ірина Шинкарук.

 • 13.10.17 p. Викладач ЖДУ імені Івана Франка оцінювала інтелектуальний конкурс юних правознавців

  11 жовтня 2017 року в Житомирському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся VІІІ обласний інтелектуальний конкурс юних правознавців.

  У турнірі взяли участь 13 команд. Серед членів журі була  кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства  Ольга Рудницька, яка проінформувала учнів-учасників про спеціальності, на які буде проводитись набір на навчання у 2018 р., презентувала буклети з інформацією про університет та історичний факультет.

 • 12.10.17 p. Другий тур виборів ректора ЖДУ буде

  Офіційні результати голосування франківців за кандидатів на посаду ректора ЖДУ імені Івана Франка 12 жовтня 2017 року такі:

  • Киричук Г. Є. — 194
  • Мойсієнко В. М. — 80
  • Музика О. Л. — 76
  • Шевчук А. В. — 196
  • Ярмошик І. І. — 30
  • Не підтримую жодного кандидата — 7
  • Недійсні — 1
  • Не використано — 35 бюлетенів

  Відтак, у другому турі франківці обиратимуть між двома кандидатами: Галиною Киричук та Андрієм Шевчуком.

 • 12.10.17 p. За участю викладачів та студентів ННІ філології та журналістики відбулося засідання клубу англійської мови

  Волонтери Корпусу Миру проводили англомовний захід в аудиторіях № 101, 404, поділивши студентів на дві групи.

  Як викладачі, так і студенти брали активну участь у рольових іграх, спрямованих на знайомство, обмін інформацією щодо уподобань, сфери інтересів, захоплень.

  Волонтери спонукали студентів не тільки до участі в заходах, а й до їх проведення в якості організаторів. Особливо сподобався студентам лексичний тренінг, коли за тлумаченням слова потрібно було вгадати лексему. Відвідувачі клубу обговорили проблеми та труднощі у вивченні іноземної мови, з’ясували мотивацію отримання навичок спілкування іноземною мовою.

  Студенти взяли участь у країнознавчому квесті, висловлюючи та обгрунтовуючи побажання щодо відвідування певних регіонів США.

  Присутні спланували наступне засідання англомовного клубу, домовились щодо завдань та висловили побажання щодо отримання конкретної інформації.

 • 12.10.17 p. Студенти природничого факультету прослухали лекцію «Живе минуле нашої планети»

  11 жовтня студенти природничого факультету слухали лекцію «Живе минуле нашої планети» завідувача відділу геології Національного науково-природничого музею (ННПМ) НАН України, кандидата геолого-мінералогічних наук Володимира Петровича Гриценка та завідувача фонду відділу геології ННПМ НАН України Юрія  Шевели.

  У далекому минулому вся територія сучасної України була дном океану. Багато його мешканців були поховані в шарах осадових порід на дні, а зараз їхні скам’янілі рештки знаходять археологічні та палеонтологічні експедиції. Саме з такими неймовірними результатами серії таких експедицій і знайомили науковці студентів.

 • 11.10.17 p. Викладачі ННІ філології та журналістики розпочали повноцінне педагогічне співробітництво з волонтерами Корпусу миру

  Представник Корпусу миру  Алла Гуменюк провела тренінг для викладачів англійської мови та американських волонтерів Корпусу миру за темою «Team Teaching», на якому учасники обговорювали види та особливості командного викладання англійської мови як іноземної та переваги співробітництва україномовних викладачів та носіїв мови. За результатами тренінгу викладачі ННІ філології та журналістики отримали сертифікати від Корпусу миру.

  А з минулого тижня викладачі та волонтери розпочали проведення спільних занять. Студенти з ентузіазмом сприйняли зміни в організації їхнього навчання та активно використовують можливість поспілкуватися з іноземними викладачами в рамках навчального процесу.

 • 11.10.17 p. Ученість - солодкий плід: найкращим студентам Інституту філології та журналістики вручили іменні стипендії

   

  У  конференц залі Житомирського державного університету імені Івана Франка  вже в одинадцяте меценати вручили  іменні стипендії  найуспішнішим студентам навчально-наукового інституту філології та журналістики.

  Відкрили  захід проректор з наукової та міжнародної роботи ЖДУ Наталія Сейко та ініціатор нагороджень, завідувач кафедри української мови та доктор філологічних наук Віктор Мойсієнко.

  Стипендією ім. Ольжича Житомирської обласної ради за особливі досягнення у вивченні  дисциплін української мови та літератури нагородили Вікторію Лавренчук та Анастасію Гурін.

  Раїсу  Тверду, яка стала найкращою студенткою на спеціальності журналістики, відзначили стипендією імені Василя Остапчука.

  Тетяну Сімчук нагородили стипендією за професійне використання набутих знань з філології на практиці. Окрім, стипендії Тетяні подарували збірку книг, що стануть їй в пригоді при опануванні нових вмінь та навичок.

  Вікторія Сергієнко отримала стипендію за виявленні глибокі та ґрунтовні знання слов’янських мов та зарубіжної літератури.

  За особливі успіхи у вивченні сучасної української діалектології стипендією імені професора М. Никончука винагородили  Надію Ващенко.

  «Ми хочемо подякувати всім меценатам, викладачам та нашим наставникам за те, що вони в нас вірили, допомагали, підтримували та навчали нас. Нам дуже приємно, що ви оцінили наші робити таким чином» - звернулася до меценатів та викладачів від імені стипендіатів Надія Ващенко.

  Завершилася урочиста церемонія нагородження найкращих студентів Інституту філології та журналістики традиційним спільним фотом.

   

 • 10.10.17 p. Студенти Інституту філології та журналістики ЖДУ випробували новий екскурсійний маршрут

  7 жовтня студенти ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка відвідали Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця», що у місті Хотин Чернівецької області.

  Під час екскурсії по Хотинській фортеці студенти дізналися багато цікавих фактів з її історії, побачили масивні катапульти та арбалети, якими захищалася фортеця. Також франківці прогулялися підвалами та будинками, в яких мешкали солдати.

  Після Хотина всі рушили до Кам'янець-Подільської фортеці, яка здавна була відома як частина оборонної системи міста Кам'янець. Вона досі вражає своїми непідступними масивними стінами та високими вежами. Зараз фортеця облаштована для відвідування туристів. Зайшовши туди, можна відчути всю атмосферу Середньовіччя.

  Ввечері, після завершення екскурсії, у студентів була можливість відвідати традиційний осінній  фестиваль «ОКТОBER FEST», який щорічно проходить в Кам’янці-Подільському під відкритим небом. Організатори дійсно постаралися зробити програму цікавою. Відкриття почалося з виступів колективів «Пірует», «Горличка», «Невгамовні», «Wine Philosophy».

  У відвідувачів була можливість політати на повітряних кулях, взяти участь у цікавих конкурсах. Після вибухового виступу групи «Zapaska» були проведені змагання «STRONG MAN BATLL», де чоловіки підіймали гирю вагою 40 кілограмів, присідали з повним мішком зерна на плечах. Найкращі та найсильніші отримали подарунки. Фестиваль завершився виступом гурту «TO LO KA».

  Після такого насиченого дня задоволені студенти поїхали додому, з нетерпінням очікуючи нових подорожей.

 • 10.10.17 p. Житомирський державний університет імені Івана Франка закупив сучасну відеокамеру для практичного навчання студентів-журналістів

  Відтепер студенти-медійники ЖДУ на практиці зможуть створювати рекламні відеоролики, повноцінні телевізійні новини та програми. А викладачі кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології — навчати студентів згідно з вимогами ринку, проводити навчання на сучасному обладнанні і готувати таких фахівців, які будуть конкурентоздатними на ринку праці Житомирщини та всієї України.

  «Відомо, що у ЖДУ є телестудія. Однак її обладнання є морально застарілим, тому неодноразово порушувалося питання про оновлення тележурналістських комплектів. І оскільки відкрили нову спеціальність „Журналістика“, поставили завдання поступово закуповувати усе необхідне. Так отримали першу сучасну відеокамеру. Придбання поки що однієї відеокамери дає, як мінімум, три можливості для майбутніх медіа фахівців. По-перше, це нові знання І фахові навички. По-друге, поступ та енергію. По-третє, конкурентоспроможність І працездатність, які ми зможемо надати нашим студентам», — розповідає в. о. ректора ЖДУ Андрій Шевчук.

  На придбанні відеокамери у ЖДУ імені Івана Франка зупинятися не будуть І ставлять за мету придбання професійних комп’ютерів для монтажу та прямих ефірів, FullHD відеомікшера, аудіомікшера, спеціалізованого студійного світла, аудіосистем для ведучих новин тощо.

 • 10.10.17 p. Студенти-біологи побували в музеї популярної науки і техніки «Експериментаніум» та океанаріумі «Морська казка» м. Києва

  8 жовтня студенти-біологи разом з учнями загальноосвітніх навчальних закладів Житомира побували в музеї популярної науки і техніки «Експериментаніум» та океанаріумі «Морська казка» міста Києва.

  Метою поїздки, організованою доцентами кафедри зоології, біомоніторингу та охорони природи Русланою Мельниченко та Світланою Шевчук, стало формування інтересу у школярів до вивчення природничих наук, знайомство їх з прекрасним і захопливим світом морів, океанів та прісних водойм. Студенти ж мали чудову нагоду на практиці опанувати технологію інтерактивного та експериментального навчання, науково-дослідницької роботи з дітьми, профорієнтаційної, просвітницької, популяризаторської діяльності в галузі природничих наук — природознавства, біології, хімії та фізики. Відвідувачі «Експериментаріума» мали можливість спостерігати за плазмовою кулею і потоком електронів; створити власне торнадо, смерч та цунамі; побачити, як рухаються суглоби, скільки ми спалюємо калорій і виробляємо енергії, крутячи педаль велосипеда; поміряти силу свого крику; розкрити оптичні секрети роботи нашого ока; дізнатися, де містяться смакові рецептори; відкопати скелет русалки і багато-багато цікавого.

  Незабутнє враження справив і океанаріум. Саме тут, милуючись красою підводного світу, студенти природничого факультету ЖДУ змогли ще раз пригадати те, що вивчали на заняттях із зоології, іхтіології та гідробіології. Усі переконалися, що біологія — цікава наука про життя і для життя!

 • 09.10.17 p. У Житомирському державному університеті імені Івана Франка провели юридичний майданчик «Мої права»

  5 жовтня в рамках «Тижня правових знань», приуроченого до Міжнародного дня юриста, у приміщенні Житомирського державного університету імені Івана працював юридичний майданчик «Мої права».

  Організаторами заходу стали кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Центр дослідження прав людини та Юридична клініка.

  Фахівці Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області безоплатно консультували усіх охочих з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та доступу до безоплатної правової допомоги.

  Найбільше запитань надходило з питань трудового законодавства, земельного законодавства, купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, оформлення та реєстрація фізичної особи-підприємця, охорони культурної спадщини, зняття з реєстрації місця проживання фізичної особи тощо. 

 • 05.10.17 p. В ННІ іноземної філології пройшов «Тиждень перекладача»

  З 25.09.2017 р. по 30.09.2017 р. кафедра англійської філології та перекладу імені професора Дмитра Івановича Квеселевича провела в навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Тиждень перекладача, приурочений до Міжнародного дня перекладача.

  За два тижні до конкурсу студентам ННІ було запропоновано перекласти українською мовою вірш відомого американського поета Ленгтона Хьюза. У конкурсі перемогла Маліновська Анастасія, яка зайняла І місце, ІІ місце — Садловська Ольга, ІІІ місце — Зеленський Михайло.

  Не залишились поза увагою і школярі, для яких було організовано конкурс перекладу художнього та публіцистичного текстів. І місце виборола Полховська Анна (Житомирська гуманітарна гімназія № 23), ІІ місце — Добровольський Олексій (Бердичівський НВК № 4), ІІІ місце — Потенко Анастасія (Житомирська гуманітарна гімназія № 1).

  Програма тижня включала цілий ряд заходів, які направлені на формування перекладацьких компетенцій у майбутніх перекладачів.

  25.09.2017 р. відбувся конкурс на кращу курсову роботу з лінгвокраїнознавства, у якому взяли участь студенти 4 курсу. Фіналісти виступили з презентаціями результатів своїх розвідок, у яких висвітлили найбільш цікаві сторони життя англомовної спільноти. Перше місце у конкурсі здобула Кравчук Марія, друге — Александрук Маргарита, третє — Бондарчук Христина.

  26.09.2017 р. пройшов конкурс синхронного перекладу, в якому студенти мали змогу спробувати себе у ролі справжніх перекладачів-практиків. I місце зайняла Садловська Ольга, ІІ місце — Макогонова Інна, ІІІ місце — Швед Віталій.

  27.09.2017 р. студентам ННІ було запропоновано взяти участь у конкурсі письмового перекладу художнього твору. І місце — Садловська Ольга, ІІ місце — Макогонова Інна, ІІІ місце — Зеленський Михайло.

  28.09.2017 р. відбулось нагородження студентів та школярів, які взяли участь у конкурсах. Крім того, для школярів м. Житомира та області, які взяли участь у конкурсі перекладу, було організовано майстер клас з перекладу художнього та публіцистичного текстів та зустріч з дирекцією ННІ та викладачами кафедри англійської філології та перекладу. Для студентів було проведено майстер клас з перекладу художнього твору.

  Завершилось святкування флешмобом «Ми любимо переклад».

 • 05.10.17 p. В ННІ педагогіки відбулось відкриття 14 нового сезону роботи школи педагогів-організаторів «Від А до Я»

  На свято завітали не тільки студенти молодших курсів, а й випускники школи попередніх років. Концерт, який підготували вожаті, сприймався глядачами дуже емоційно. Найкреативніші студенти показали свою організаторську вправність. Їх успіх і талант відзначено нагородами.

  Також відбувся набір нових слухачів школи «Від А до Я», яка готує студентів для роботи в літніх оздоровчих таборах. Заняття будуть проводити вожаті, які мають досвід роботи в оздоровчих центрах «Артек», «Молода гвардія», «Зміна», «Карамель» та ін. Науково-методичне керівництво школою здійснює кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій.

  Запрошуємо всіх бажаючих студентів ЖДУ імені Івана Франка приєднатися до роботи школи. Чекаємо на вас в середу о 16:20 в 101 ауд. Керівник школи — доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Гужанова Тетяна Сергіївна.

 • 05.10.17 p. Зустріч студентів з правниками

  4 жовтня 2017 р. в рамках проведення «Тижня правових знань» на історичному факультеті пройшла зустріч з кандидатом юридичних наук, експертом з питань державної безпеки Управління Служби безпеки України в Житомирській області Роман Федорович Чернишом на тему «Протидія тероризму».

  Під час зустрічі було висвітлено питання щодо алгоритму дій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів, особливу увагу було приділено способам поведінки у надзвичайних ситуаціях, зокрема, на роботі та у громадському місцях, а також під час проведення спецслужбами операції із звільнення заручників.

  Крім цього, жвавий інтерес викликав виступ в. о. директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Коваля Олександра Сергійовича (випускника історичного факультету), у якому він ознайомив слухачів із роботою таких центрів, а також висвітлив нововведення у законодавстві щодо захисту прав людини.

 • 04.10.17 p. Студентам ЖДУ розповіли про тренди Інтернет-маркетингу

  3 жовтня студенти та викладачі соціально-психологічного факультету відвідали лекцію «Інтернет-маркетинг. Основи і тренди», яку провела виконавчий директор, практикуючий маркетолог «Агентства Інтернет-маркетингу Дмитра Дімбровського» Оксана Корсун.

  У ході лекції було розкрито основні питання щодо специфіки діяльності підприємств інтернет-маркетингу, особливостей роботи SEO-спеціалістів, копірайтерів, маркетологів, SMM-спеціалістів тощо. Всі учасники отримали нові знання, цікавий досвід та можливість подальшого навчання в цій сфері. Охочих запросили на навчання в першій Школі копірайтингу.

 • 04.10.17 p. У ЖДУ відбулися дискусії зацікавлених про європейські правові традиції України

  3 жовтня 2017 року в рамках «Тижня правових знань» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Європейські правові традиції України». Організаторами заходу стали кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства (завідувач професор І. Ярмошик), Центр дослідження прав людини (керівник доцент О. Рудницька) та Юридична клініка ЖДУ імені Івана Франка.

  У роботі круглого столу взяли участь викладачі та студенти історичного факультету, ННІ педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка та Житомирського національного агроекологічного університету, заступник начальника Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції в Житомирській області Т. Бучинська та начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції в Житомирській області О. Фещук.

  Доповідачі наголошували на актуальності дослідження історії розвитку правового захисту загальнолюдських цінностей у європейських країнах та Україні (Т. Бучинська), зокрема інституту адвокатури як ефективного інструменту захисту прав людини (О. Зосімович). Інтерес викликала доповідь про застосування моделей Болонського процесу у освітній практиці передових європейських країн й США та актуальних проблемах його використання в Україні (Ю. Магась-Демидас). Розмова велася про необхідність подальшої інтеграції нашої держави у європейське середовище, використання в Україні європейського досвіду, як моделі урядування, так і судової системи (О. Рудницька). У виступах учасників порушувалися важливі проблеми гармонізації національного законодавства України із законодавством Європейського Союзу, що супроводжувалося зацікавленими дискусіями.

 • 04.10.17 p. Перемога студентів-істориків у міжнародному конкурсі

  Магістранти історичного факультету Магалецький Андрій та Цимбалюк Катерина стали переможцями Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, студентів і вчителів «Уроки війни та Голокосту — уроки толерантності» (науковий керівник — завідувач кафедри історії України Венгерська В. О.).

  Андрій здобув перше місце, Катерина третє. Конкурс проводиться щорічно інститутом «Ткума» за підтримки Міністерства освіти і науки України. Це дійство розуму і почуттів, наукового аналізу і креативу.

  У рамках конкурсу відбувся круглий стіл «Історична пам'ять про Голокост у європейському контексті». Відомий німецький історик, член Німецько-Української історичної комісії професор Кай Струве надзвичайно цікаво спілкувався з більш ніж 100 учасниками конкурсу, Переможці конкурсу братимуть участь у міжнародних проектах інституту «Ткума». Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших творчих та наукових досягнень!

 • 04.10.17 p. У ЖДУ приймали гостей із США у складі Корпусу Миру

  ННІ філології та журналістики радо вітав гостей із США, які у складі Корпусу Миру прибули до України з метою поширення інформації про свою країну, проведення країнознавчих та мовних семінарів, участі у навчальному процесі.

  В грудні волонтери отримають призначення в інші вищі заклади України, де планують виконувати свої обов’язки до кінця навчального року.

  2 жовтня викладачі кафедри слов’янських і германських мов Велика Аліна Михайлівна, Прищепа Олександр Васильович та Нікішова Тетяна Євгенівна провели заняття для волонтерів. Наступний крок — спільні заняття.

 • 04.10.17 p. Словесник і книга

  Кафедра слов’янських і германських мов продовжує співпрацю з Житомирською обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олега Ольжича.

  Збіг святкування Всеукраїнського дня бібліотек і Дня працівника освіти став приводом для нової зустрічі. На цей раз студенти-словесники поринули у світ давньої книги, який представляла завідувач відділу читальних залів Людмила Баздирєва. Людмила Якимівна захопила студентів історією української книги, яка пережила століття і тепер дає змогу майбутнім філологам зрозуміти, яким скарбом є слово, передане нам від предків. Особливо цінним стало те, що «ожили» старослов’янська мова та історична граматика: студенти змогли буквально потримати в руках книги, з текстами котрих вони працюють на заняттях. А студенти з Туркменістану вперше побачили здобутки духовної праці українців.

 • 03.10.17 p. Студенти-історики ЖДУ подискутували про Інститут приватного виконавця в Україні

  2 жовтня 2017 року в рамках проведення «Тижня правових знань» кафедра спеціальних історичних дисциплін та Центр дослідження прав людини спільно зі Студентським братством історичного факультету та Юридичною клінікою провели дебати «Інститут приватного виконавця в Україні».

  Модератором дебатів виступила к. і. н., доцент  кафедри спеціальних історичних дисциплін Магась-Демидас Ю. І. В якості журі взяли участь: декан історичного факультету, к. і. н., доцент кафедри історії України, Жуковський О. І.; заступник декана з виховної роботи, к. і. н., старший викладач кафедри історії України, Максимов О. В.; керівник Центру дослідження прав людини, к. ю. н., доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства, Рудницька О. П.

  У дебатах брали участь дві команди: «Правники» та «Камікадзе». Під час дискусій учасники розглянули два ключових питання: чи доцільно введення в Україні змішаної системи виконання судових рішень та чи немає загрози появи нового виду колекторів у результаті впровадження інституту приватних виконавців.

  За результатами дебатів кращою командою визнано команду «Камікадзе», а кращим спікером — магістранта Олександра Грищенка.

 • 03.10.17 p. Профорієнтаційна робота на соціально-психологічному стартувала

  Викладачі соціально-психологічного факультету Сергій Ніколаєнко, Людмила Котлова та Сергій Котловий спільно із студентками  Діаною Гекалюк,  Вікторією Рудніцькою взяли участь в «Ярмарку професій», що відбувся  у м. Баранівка. 

  Педагоги та студенти ЖДУ у Баранівському районному будинку культури імені Анатолія Пашкевича зустрілися з випускниками шкіл та ознайомили їх із особливостями отримання професії на факультеті та в університеті. Також розповіли про переваги навчання  і перспективи працевлаштування.

  Загалом у  Ярмарку взяли участь 153 учні випускних класів шкіл району та Баранівської ОТГ.

 • 03.10.17 p. Фестиваль першокурсників відкрив серію мистецьких проектів на СПФ

  Минулого тижня на соціально-психологічному факультеті відбувся Фестиваль першокурсників, що відкрив серію мистецьких проектів на СПФ.

  Магія СПФ втілила в життя мінімум одне неймовірне бажання, загадане  першокурсниками, які дебютували на сцені Житомирського державного університету як учасники та в залі як глядачі Фестивалю першокурсників. Захід виявився неймовірно яскравим і найдзвичайно різноманітним за жанровістю виступів на дотик теплого та щирого на смак емоцій і вражень від енергії творчості  першокурсників СПФ.

  Більше фото за посиланням.

 • 03.10.17 p. Cтартував традиційний Покровський благодійний ярмарок на соціально-психологічному факультеті

  Ярмарок триватиме з 2 по 12 жовтня з 9:00 до 16:00 (2 та 7 поверх корпусу № 4). Запрошуємо всіх бажаючих не тільки посмакувати, але й стати активними учасниками, а також будемо раді Вашим авторським кулінарним шедеврам!

  Мета Ярмарку — зібрати кошти для візиту до військового госпіталю! На Ярмарку є можливість написати листівки-привітання з Днем захисника України, принести в подарунок україномовні книги. Напередодні Покрови студенти СПФ завітають зі святковим концертом та подарунками до Житомирського військового госпіталю.

  До слова, Ярмарок проводиться вже вдруге.

 • 03.10.17 p. Привітання УДЦ «Молода гвардія» з ювілеєм ННІ педагогіки

  До нагоди 10-річчя заснування Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка колектив Державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» надіслав привітання викладачам і студентам.

  Генеральний директор дитячого центру Є. Б. Лебединський відзначив високий професіоналізм, інноваційні підходи, самовіддану працю студентів ННІ педагогіки в проведенні оздоровлення, відпочинку та виховання дітей в УДЦ «Молода гвардія». Він висловив щиру подяку за спільну конструктивну роботу, засновану на принципах толерантності, пошани інтересів один одного. Побажав творчого натхнення та пошуку, відчуття повноти й неповторності життя, здоров’я, невичерпних сил, щастя і переконливих здобутків.

  Відео з привітанням.

 • 02.10.17 p. Кафедра хімії заснувала студентсько-викладацьку газету «ХімЕра»

  Пропозиції і зауваження приймаються з радістю.

  Випуск № 1.

 • 01.10.17 p. Науковці ЖДУ відвідали історичний семінар в Харкові

  28-29 вересня 2017 р. Центр досліджень міжетнічних відносин Східної Європи (Харків), спільно із університетом Санкт Гален (Швейцарія), програмою імені Ковальських, Center for Governance and Culture in Europe, проводив міжнародний дослідницький семінар на тему: «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у ХІХ — на початку ХХ століття».

  Семінар проходив на базі історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Житомирський державний університет імені Івана Франка, історичний факультет на цьому науковому форумі представляла завідувач кафедри історії України Венгерська В. О. Семінар став дискусійним майданчиком для учасників з України, Швейцарії, США, Туреччини, Греції, які обговорювали імперське минуле Центрально-Східної Європи  та Чорноморського регіону в категоріях меж та кордонів.

  Венгерська В. О. виступала в якості дискутанта в роботі першої секції «Імперські простори та рух населення», а також запропонувала для обговорення доповідь «Території, кордони та спільноти в імперських практиках та уявленні інтелектуалів ХVIII–ХІХ ст.: картографічно-націотворчий контекст» в межах секції «Конструювання просторів та кордонів».   

 • 01.10.17 p. Викладачу ЖДУ присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України»

  Приємна новина до Дня вчителя для Інституту філології та журналістики  ЖДУ імені Івана Франка!

  Указом президента України № 286 від 28 вересня 2017 року Мойсієнку Віктору Михайловичу (завідувачеві кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка) присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України».

  Франківці щиро вітають Віктора Михайловича з черговою сходинкою та безмежно пишаються! Ви гідні цієї нагороди та тих перемог, що будуть попереду!

 • 29.09.17 p. До уваги студентів, які претендують на пільгове проживання в гуртожитку

  29 вересня 2017 року на вченій раді Житомирського державного університету імені Івана Франка прийняте «Положення про порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка для оплати за проживання в гуртожитку».

  Заяви згідно пункту 8 акумулюються в деканатах/дирекціях.

 • 28.09.17 p. Студенти ЖДУ імені Івана Франка показали світ очима дітей

  Аліса, Капелюшник, Червона королева, містер Колобчіно, Кінь, Кащик Невмирущий, Принц — далеко не повний перелік казкових героїв, які 27 вересня розгулювали коридорами четвертого корпусу ЖДУ імені Івана Франка. Усі вони — дійові особи свята дитячих театрів «Світ очима дітей», що відбулося у рамках відзначення 10-річного ювілею Інституту педагогіки.

  Розпочали свято з інсценізації казок «Аліса в країні чудес», «Про колобка» та «Про принца» у сучасній інтерпретації. Далі був ляльковий театр, який надзвичайно вразив присутніх. Ще одну казку показали за допомогою тіней.  Також інсценували дитячу пісеньку та влаштували  справжній танцювальний баттл з іграшками.

  У створені концерту брали участь 8 груп Інституту педагогіки: 24, 25, 32, 34, 35, 41, 43 та 45. Майбутні педагоги показали неабиякі акторські здібності, які допомогла розкрити їхній художній керівник, викладач  Інна Коновальчук.

  «Студенти намагалися показати маленький театр, поставити сценарій для дітей, зацікавити та розвеселити публіку. На жаль, було мало часу для показу, лише одна пара, але наш творчий колектив старався і доклав  максимум зусиль», — каже наставниця.

  На завершення  свята дирекція ННІ педагогіки привітала майбутніх фахівців зі святом. Студентам побажали нових звершень та натхнення у всіх починаннях, а також нагородили учасників концерту солодкими подарунками.

 • 28.09.17 p. В. о. ректора Андрій Шевчук відповів на актуальні питання, що цікавлять представників студактиву

  28 вересня у конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася зустріч в. о. ректора Андрія Шевчука із студентським активом вишу. На зустрічі також були присутні представники ректорату: проректор з навчальної роботи Лариса Янович, проректор з адміністративно-господарської роботи Володимир Караванський, голова профкому студентів, голова ради Студентського братства університету, представники адмінстративно-господарської частини.

  Порядок денний зустрічі передбачав обговорення 17 найактуальніших питань, пов’язаних з перебігом освітнього процесу, з суспільно-культурним життям та побутом студентів. Також йшлося про ремонтні роботи у навчальних корпусах та гуртожитках, використання фінансових коштів студентськими радами, осучаснення освітнього процесу, найважливіші напрямки співпраці між керівництвом вишу та студентством у новому навчальному році. Провідною темою для обговорення під час зустрічі стало нарахування академічних стипендій у 2017 році, критерії їх призначення, головні зміни до підстав нарахування тощо.

  Зустріч пройшла конструктивно, студенти отримали відповіді на усі питання.

 • 27.09.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка говорили про роль житомирян у лавах Війська Польського

  27 вересня у ЖДУ імені Івана Франка відбувся круглий стіл «Житомиряни у лавах польського війська» (в роки ІІ світової війн), приурочений до 73-ї річниці формування військових частин Війська Польського на Житомирщині.

  Участь у круглому столі взяли: військовий аташе Республіки Польща у Києві полковник Томаш Стрихаж, директор Польського Дому у Житомирі Ірина Першко, ппоркор з наукової та міжнародної роботи Наталія Сейко, ветерани Війська Польського з Житомира і області, голови полонійних організацій, науковці та студенти. Серед ветеранів Війська Польського були ветеран 1-ї польської армії, голова Товариства Ветеранів Війська польського Зигмунт Венгловський, боєць Армії Крайової Франц Яковчик, стрілець 4-ї піхотної дивізії, 10-го піхотного полку Бальтазар Верховецький. Також до роботи круглого столу долучились голова Житомирської обласної організації ветеранів України Олександр Защитніков, голова Житомирської міської організації ветеранів України Анатолій Трещов, заступник голови Житомирської міської організації ветеранів України Віктор Коберцев, ветеран, учасник Сталінградської битви Кирил Семьонов, ветеран, учасник Вісло-Одерської військової операції Василь Шубович та ветеран військової служби Вінцентій Маковський.

  Урочисті заходи розпочалися з вшанування пам'яті Ветеранів Війська Польського Житомирщини, молитви біля пам'ятної таблички ВП, що знаходиться по вул. Михайлівській, 15, та покладання квітів.

  Під час круглого столу голова Товариства Ветеранів ВП Житомирщини Зигмунт Венгловський розповів про формування військових частин на Житомирщині влітку 1944 року. Голова організації «Студентський польський клуб» Валентина Юсупова розповіла про долю польської родини Венгловських. Директор Польського Дому Ірина Першко говорила про історію створення, діяльності ветеранської організації. На закінчення свого виступу, пані директор вручила вітального листа пану Зигмунту з нагоди 25-річчя, як він очолює ветеранську організацію. З цієї ж нагоди, з вітальним словом виступив також ректор університету ЖДУ ім. І. Франка, консул РП у Вінниці, військовий аташе РП у Києві. А також зачитали вітальний лист від міської ради за підписом мера міста.

  Після круглого столу, ветерани і представники дипломатичних установ виїхали в с. Осикове до пам'ятника польським танкістам. До вшанування пам'яті полеглих танкістів приєдналися й осиківській сільський голова, представники районної та Бердичівської районної державної адміністрації.

  Ініціаторами та організаторами круглого столу виступили: ЖДУ ім. Івана Франка, Товариство Ветеранів Війська Польського Житомирщини, Польський Дім у Житомирі та Студентський польський клуб за підтримки Фонду «Допомога полякам на сході».

 • 27.09.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка відбулася зустріч із заступником Міністра молоді та спорту Олександром Яремою

  У рамках мистецького проекту «Відомі постаті» Інституту філології та журналістики 27 вересня відбулася зустріч із заступником Міністра молоді та спорту України Олександром Яремою, який прибув до поліського університету на запрошення завідувача кафедри української мови Віктора Мойсієнка. Темою зустрічі стала роль студентської молоді в розбудові нової України.

  Послухати і поспілкуватися з заступником Міністра молоді та спорту України прийшли в. о. ректора ЖДУ імені Івана Франка Андрій Шевчук, заступник голови Житомирської ОДА Ярослав Лагута, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь, студенти та викладачі житомирських вишів, керівники громадських організацій.

  Під час зустрічі з небайдужими до сьогодення і майбутнього України Олександр Ярема говорив про організацію навчального процесу, сприяння зайнятості, пізнавальне дозвілля, взаємодію освіти, бізнесу та владних структур. Заступник Міністра молоді і спорту України  наголосив на важливості самореалізації молоді. Зі слів доповідача, сьогодні 47% молоді працює не за фахом, а це — жахливий показник, що насторожує.

  Окрему увага посадовець приділив популярним програмам обміну студентів з університетами Польщі та Литви, зазначивши, що подібні програми є дуже важливими для країни. Також обговорювалися різні конкурсні проекти, молодіжні центри, регіональні бізнес форуми та важливість процесу створення інфраструктури та простору для молоді.

  На завершення зустрічі заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема дав відповіді на запитання студентів і викладачів Житомира.

 • 26.09.17 p. У ЖДУ пройшла конференція до ювілею утворення області

  У стінах історичного факультету була проведена Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Житомирщина: події і люди», приурочена до 80-річчя утворення Житомирської області та 75-річчя з дня народження відомого на Житомирщині краєзнавця, доктора географічних наук Миколи Костриці.

  Ініціаторами проведення конференції виступили Обласна організація Національної спілки краєзнавців України та Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  У роботі конференції взяв участь численний загал краєзнавців Житомирщини та інших областей, міст України. Конференцію відкрив голова правління Обласної організації Павло Скавронський. Він зачитав привітальний лист від голови Національної спілки краєзнавців, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії НАН України Олександра Реєнта. З привітальним словом до учасників звернувся декан історичного факультету ЖДУ імені Івана Франка доцент Олександр Жуковський. Активну участь у конференції взяли студенти 3-го курсу історичного факультету. Під час пленарного засідання прозвучали доповіді про сторінки історичного минулого Житомирщини. Зокрема, професор І. Ярмошик у доповіді «Житомир як адміністративний центр: формування управлінських функцій ХVІ–ХХ ст.» висвітлив етапи розвитку міста Житомира від маловідомого населеного пункту Київської землі до адміністративного центру області в умовах незалежної України. Доцент І. Ковальчук  повідомив про формування і діяльність структур ОУН А. Мельника на Житомирщині у другій половині 1941 р. Цікавим було повідомлення О. Провоторова про перейменування Звягеля у Новоград-Волинський. Інтерес викликала розповідь М. Весельського про його роботу в Антарктиді на науковій станції імені В. Вернадського. Загалом конференція пройшла у дружній творчій атмосфері. За матеріалами конференції видрукувано науковий збірник «Житомирщина: події і люди» — Бердичів, 2017 р.

  Історичний факультет ЖДУ імені Івана Франка і надалі продовжуватиме співпрацю з Національною спілкою краєзнавців України.

 • 25.09.17 p. Шестеро волонтерів Корпусу Миру викладатимуть у ЖДУ імені Івана Франка

  Традиційно Житомирський державний університет імені Івана Франка розширює кордони міжнародного співробітництва з провідними установами та університетами світу. Тому задля підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами університету та підвищення рівня їх конкурентоздатності на міжнародному ринку праці 25 вересня ЖДУ гостинно відкрив свої двері для особливих гостей. До вишу прибули 6 волонтерів Корпусу Миру США в Україні: Ешлі Емерсон, Джейкоб Сміт, Карл Тайлер, Сара Хол, Лоуренс Кан та Кірстен Дюк. Вони перебуватимуть у ЖДУ з вересня по листопад поточного року.

  Під час зустрічі з в. о. ректора Андрієм Шевчуком волонтери Корпусу Миру США в Україні презентували штати та міста, з яких вони прибули до України, та розповіли про свою освіту та захоплення. Також акцентували, що основна їхня мета — допомогти студентам вишу глибше опанувати англійську мову, сприяти підвищенню майстерності викладання іноземної мови майбутніми учителями у школі, здійснювати обмін досвідом.

  Нагадаємо, що Корпус Миру — неполітична, нерелігійна організація, яку засновано Президентом США Джоном Кеннеді у 1961 році з метою професійного обміну та зміцнення миру і дружби між людьми різних національностей і культур. В Україні Корпус Миру працює з 1992 року, коли Президенти України та Сполучених штатів Америки підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в Україні. Відтоді Корпус Миру співпрацював з багатьма прогресивними організаціями.

  Співпраця із закордонними колегами та залучення до навчального процесу волонтерів Корпусу Миру не лише покращує рівень володіння іноземної мови, а й сприяє культурному та інформаційному обміну і поширенню знань про американське суспільство серед викладачів та студентів університету.

 • 25.09.17 p. Peace Begins With Us

  21 вересня соціально-психологічний  факультет долучився до Всеукраїнської акції «День Миру in UA 2017», приєднавшись разом з 65 учасниками 20 областей України до відзначення Міжнародного дня миру. Учасники акції створили малюнок на асфальті «Мир починається з любові» та фотокарту миру України.

  Більше фото за посиланням.

 • 25.09.17 p. Перемога фізматівців у IV-ому Житомирському легкоатлетичному пробізі серед жінок «Поліська осінь» — 2017

  Вперше за вже чотири роки існування легкоатлетичного пробігу «Поліська осінь», який проводиться спортивною елітою Житомира, переможницею серед жінок на дистанції 10 км. стала молода викладачка кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук — Толстова Ольга Вікторівна. Варто наголосити, що Ольга Вікторівна не є професійною спортсменкою, але займається легкою атлетикою у вільний час для свого задоволення. Забіг проходив 24 вересня 2017 р. на території гідропарку, де могли прийняти участь усі бажаючі, а їх було близько 200 осіб. Призерка забігу була нагороджена медаллю та відзнакою за спортивні досягнення.

  Вітаємо нашу спортсменку і бажаємо нових спортивних звершень у подоланні напівмарафону та марафону!

 • 22.09.17 p. У ЖДУ пройшли ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені спадщині Василя Сухомлинського

  Сьогодні, 22 вересня, Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулись традиційні, уже ХХІV Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені спадщині Василя Сухомлинського. Головна тема зібрання, яка об’єднала провідних науковців України та Польщі, молодих дослідників та учителів України та Польщі — «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. „А що там за лісом?..“: філософія для дітей».

  Порядок денний педагогічних читань включав перегляд виставок творчих робіт студентів ЖДУ ім. Івана Франка та навчально-методичних посібників (Історико-педагогічний альманах. Випуск 6. «В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю»; збірник науково-методичних праць «Філософія для дітей. В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю»), пленарне засідання, демонстрацію відеороликів за казками Василя Сухомлинського та роботу п’яти секцій: «Аксіологічний вимір творчої спадщини Василя Сухомлинського», «Філософія для дітей як складова розвитку особистості: від дошкілля до вищих навчальних закладів», «Методичні аспекти продукування і транслювання дитячої творчості», «Роль бібліотеки у творчому розвитку дитини засобами інформаційно-комунікаційних технологій», «Шкільні та педагогічні музеї як форма долучення дітей і дорослих до філософсько-етичної проблематики».

  Серед понад 150 учасників Всеукраїнських педагогічних читань - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник ДНПБ України імені Василя Сухомлинського Ольга Сухомлинська, провідні науковці України та Польщі, молоді науковці та вчителі.

  Організатор заходу: Національна академія педагогічних наук України, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Педагогічний музей України.

 • 21.09.17 p. Студенти факультету фізичного виховання і спорту долучилися до Всеукраїнського флешмобу, присвяченого Міжнародному Дню студентського спорту

  Більше сотні студентів 20 вересня зібралися на майданчику біля кінотеатру «Жовтень», аби всім разом одночасно зі своїми колегами з інших обласних центрів, зробити 22 віджимання на знак підтримки здорового способу життя. Серед учасників житомирського флешмобу — переважно студенти факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Першокурсники Дмитро Панцюк і Артем Невмержицький переконані, що такі заходи згуртовують і запевняють, що 22 рази відіжмуться легко, адже, зважаючи на специфіку майбутньої професії, зазвичай, роблять значно більше віджимань.

  «Такі заходи об'єднують, адже спорт — це зміцнення здоров'я. Я лише першокурсник, але за себе можу відповісти — 50 разів я точно відіжмуся», — каже Дмитро Панцюк.

  Артем Невмержицький запевняє: «Звісно відіжмуся — я ж волейболіст! Такі флешмоби потрібні, щоб всі люди знали, що спорт — це життя».

  До слова, у Житомирі флешмоб організували у вигляді концертно-спортивного дійства, під час якого окремо виступали також провідні спортсмени-п’ятиборці та дитяча група зі спортивної аеробіки.

 • 21.09.17 p. З Міжнародним Днем студентського спорту франківців привітав Почесний Консул України в Польщі Кшиштоф Сікора

  На адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від Почесного Консула України в Польщі Кшиштофа Сікори. У кореспонденції висловлюються вітання з Міжнародним Днем студентського спорту.

  «Спорт як феномен активної діяльності людини не знає кордонів, є одним із важливих елементів промоції кожної країни, а високі досягнення спортсменів на міжнародних змаганнях, без сумніву, свідчать про рівень соціально-економічного розвитку держави.

  Знаючи високі досягнення представників Житомирського державного університету імені Івана Франка на міжнародних спортивних аренах, хочу привітати весь науково-педагогічний колектив і усю студентську сім’ю університету зі святом міжнародного студентського спорту», — йдеться у листі.

  Особливі вітання Почесний Консул України в Польщі Кшиштоф Сікора адресує декану факультету фізичного виховання і спорту, проф. Тамарі Кутек, завідувачу кафедри теорії і методик фізичного виховання, проф. Рустаму Ахметову, тренерсько-викладацькому складу факультету, який, не дивлячись на різноманітні труднощі, формує спортивну еліту української студентської молоді. А молодим студентам-спортсменам бажає наснаги, спортивних успіхів, олімпійських вершин і нагадує  слова Івана Франка: «…Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас!... Бо вам призначено скалу сесю розбить…».

 • 19.09.17 p. П′ятьох студентів ЖДУ імені Івана Франка бере на роботу МДЦ «Артек»

  Днями на адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від адміністрації Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр „Артек“». У кореспонденції висловлюється подяка за співпрацю та сприяння реалізації кадрової політики закладу.

  Також у зв’язку з наявністю вакансій на посаду педагогів-організаторів дирекція «Артеку» просить перевести на індивідуальний план навчання п'ятьох студентів соціально-психологічного факультету: Валерію Витвіцьку, Вікторію Вольську, Нелю Мосійчук, Аллу Концевич та Олександру Сорокопуд. Усі ці студентки ЖДУ імені Івана Франка, за словами генерального директора Сергія Капустіна, будуть працевлаштовані у ДПУ «МДЦ „Артек“».

 • 18.09.17 p. Стипендію міського голови отримала магістрантка соціально-психологічного факультету Ольга Ткачук

  Вітаємо магістрантку 73 групи соціально-психологічного факультету Ольгу Ткачук з отриманням стипендії Житомирського міського голови! Зичимо Ользі подальших професійних здобутків та успіхів у всіх її починаннях!

 • 17.09.17 p. Студенти, аспіранти та викладачі історичного факультету ЖДУ — учасники Всеукраїнського фестивалю «Олевська республіка»

  Уже другий рік поспіль у рамках заходів з національно-патріотичного виховання у м. Олевськ відбувається фестиваль «Олевська республіка».

  Цьогоріч поряд із вшануванням Поліської Січі та Тараса Бульби-Боровця він був присвячений видатному українцю, уродженцю Олевського краю, чільному діячу українського національно-визвольного руху ХХ століття Олегу Штулю (псевдо — Жданович) з нагоди 100-річчя від дня його народження.

  У рамках проведення заходів з нагоди ювілею в с. Лопатичі Олевського району відбулося відкриття пам’ятної дошки Олегу Штулю-Ждановичу на фасаді місцевого будинку культури та круглий стіл «Олег Штуль-Жданович — видатний теоретик і практик українського націоналістичного руху» за участі науковців та громадських діячів Києва та Житомирщини.

  Безпосередніми учасниками заходів, що пройшли в с. Лопатичі та в м. Олевськ, стала делегація студентів, аспірантів та викладачів історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, очолювана доктором історичних наук, професором кафедри всесвітньої історії Галиною Стародубець та доктором історичних наук, доцентом кафедри історії України Сергієм Стельниковичем.

 • 15.09.17 p. ЖДУ імені Івана Франка та УДЦ «Молода гвардія» реалізуватимуть державну програму підтримки постраждалих в зоні АТО

  Днями на адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від дирекції Українського дитячого центру «Молода гвардія». У кореспонденції висловлюється подяка за участь у підготовці студентів до роботи в дитячих оздоровчих таборах УДЦ «Молода гвардія» та сприяння забезпечення Центру педагогічними кадрами.

  Дирекція звертається з пропозицією продовжити співпрацю і просить направити 10 студентів на працевлаштування на посади педагогів-організаторів та учителів школи (за сумісництвом) з 26 вересня по 26 грудня 2017 року. В цей час в УДЦ пойдуть тематичні зміни: «Козацького роду нащадки», «Свобода слова — прояв демократії», «Україна пам'ятає — світ визнає», «Різдвяний калейдоскоп».

  У цей же період у «Молодій гвардії» буде реалізовано програму соціальної та психологічної реабілітації дітей «В обіймах країни дитинства». У рамках названої програми на відпочинок у дитячий центр будуть направлені діти із населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення. Так, на думку генерального директора УДЦ «Молода гвардія» Едуарда Лебединського, студенти ЖДУ отримають досвід роботи з цією категорією дітей, а університет долучиться до втілення державної політики щодо підтримки постраждалих в зоні АТО.

 • 15.09.17 p. Студентів ЖДУ імені Івана Франка запрошує на роботу МДЦ «Артек»

  Днями на адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від адміністрації Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр „Артек“». У кореспонденції висловлюється подяка за співпрацю та сприяння реалізації кадрової політики закладу.

  «Протягом літнього оздоровчого сезону 2017 року студенти ЖДУ імені Івана Франка, працюючи на посадах педагогів-організаторів, проявили творчий підхід та відповідальне ставлення до роботи, продемонстрували високий рівень фахової підготовки, знань з вікової та загальної психології, педагогічної майстерності», — йдеться у листі.

  Також дирекція ДПУ «МДЦ „Артек“» у зв’язку з наявністю вакансій на посаду вожатого просить направити 10 студентів та укласти угоду між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Державним підприємством України «Міжнародний дитячий центр „Артек“» про проходження студентами усіх видів педагогічної практики протягом 2017–2018 навчального року з подальшим їх працевлаштуванням у ДПУ «МДЦ „Артек“».

 • 14.09.17 p. Літня соціально-виховна практика студентів соціально-психологічного факультету

  Майбутні соціальні педагоги впродовж літа в межах соціально-виховної практики працювали вихователями в літніх оздоровчих таборах Житомирської, Київської, Одеської, Тернопільської областей та пришкільних таборах м. Житомира.

  Студенти 32 групи отримали не лише перший професійний досвід, але й незабутні приємні враження, позитивні емоції та нових друзів. Дякуємо адміністрації закладів проходження практики за співпрацю, компетентний супровід практикантів та створення ситуації успіху в професійній самореалізації студентів.

  Більше фото з практики за посиланням.

 • 12.09.17 p. Звітна конференція з літньої педагогічної практики студентів історичного факультету

  Під час літньої педагогічної практики 2017 року студенти-третьокурсники Житомирського державного університету імені Івана Франка працювали на посадах педагогів-організаторів, вихователів, керівників гуртків в найкращих дитячих оздоровчих закладах.

  Студенти історичного факультету проходили літню педагогічну практику в дитячих оздоровчих установах м. Житомира, м. Бердичева, м. Чуднова, Житомирської, Київської, Хмельницької областей. Під час проходження практики третьокурсники отримали багатий досвід спілкування з дітьми, незабутні враження і гарні відгуки від керівництва літніх дитячих оздоровчих установ.

  На підсумковій конференції, яку підготувала викладач кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій І. М. Коновальчук та студенти-історики 41 та 42 груп, практиканти представляли результати своєї роботи, ділилися яскравими враженнями, демонстрували відео-, фото- матеріали власної педагогічної діяльності, зразки звітної документації.

  В характеристиках, наданих адміністраціями дитячих оздоровчих установ, відмічено високий рівень професіоналізму, організованість, креативність, націленість на досягнення мети в роботі практикантів. Студенти показали високий рівень педагогічних здібностей, проявили творчий підхід та відповідальне ставлення до роботи, враховували потреби та інтереси дітей, їх вікові та індивідуальні особливості, проявили вміння організовувати дитячий колектив, врегульовувати конфліктні ситуації. Практиканти зарекомендували себе як творчі особистості, які вміють і люблять працювати з дітьми.

 • 11.09.17 p. Завершена і оцінена літня педагогічна практика студентів ННІ педагогіки

  Студенти 3 курсу ННІ педагогіки під керівництвом доцентів кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Рудницької Н. Ю., Гужанової Т. С. проходили педагогічну практику у різних закладах оздоровлення та відпочинку дітей: дитячих лікарнях, притулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації, пришкільних та літніх оздоровчих таборах.

  Для майбутніх спеціалістів літня педагогічна практика — це можливість випробувати себе у якості педагога, застосувати свої теоретичні знання на практиці, набути досвіду роботи з дітьми. Самостійна педагогічна діяльність розвинула у студентів почуття відповідальності за життя і діяльність дітей, сприяла зміцненню знань отриманих під час навчання в університеті.

  Цікаво пройшла не тільки сама практика, а і її захист. Кожна група підготувала яскраві та змістовні презентації, в яких відобразили свої здобутки під час практики. Особливо цікавими були розповіді студентів які проходили практику в УДЦ «Молода гвардія», у літньому оздоровчому таборі в Швеції, ПДЗОВ «Зміна».

  Студенти відзначили цінність тих знань, які отримали в Школі педагога-організатора «Від А до Я». Вони змогли використати набутий в школі досвід організації виховних заходів з дітьми в літній період.

  В цілому педагогічна практика пройшла успішно, студенти задоволені набутим досвідом.

 • 08.09.17 p. «З любов’ю до Житомира»: в Обласній бібліотеці діє персональна виставка творчих робіт декоративно-прикладного мистецтва викладачки ЖДУ Наталії Колесник

  Професорсько-викладацький склад, студентська молодь Житомирського державного університету імені Івана Франка долучилися до низки заходів з нагоди 1133-річчя з Дня заснування м. Житомира.

  Приємною та урочистою подією у Житомирській обласній універсальній бібліотеці імені Олега Ольжича стало відкриття персональної виставки творчих робіт декоративно-прикладного мистецтва доцентки кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Наталії Колесник «З любов’ю до Житомира».

  Помилуватися оригінальними роботами нашого викладача, висловити своє захоплення унікальністю та неповторністю цього декоративного ансамблю завітали ректорат університету — в. о. ректора А. В. Шевчук, проректори Л. М. Янович, Н. А. Сейко. Приєдналися до урочистостей також директор ННІ педагогіки В. Є. Литньов, методист Житомирського обласного Центру народної творчості Н. К. Сегеда, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання І. В. Баладинська, провідні науковці та співробітники університету, друзі, колеги, студенти.

  У привітальному слові в. о. ректора А. В. Шевчук зазначив: «Споглядаючи на творчі роботи Наталії Колесник, отримую позитив та оптимізм, відчуваю радість та гордість. Радість від того, що працюю з людьми, настільки чистими душею, які люблять природу, світ, життя яких наповнене любов'ю. І дуже приємно, що цей гарний позитив панує також у нашому університеті».

  На виставці представлено 17 творчих композицій, виконаних у таких напрямах декоративно-прикладного мистецтва: традиційна та художня вишивка атласними стрічками,  нитками «муліне», бісером та бусинами; дизайнерський колаж.

  Нагадаємо, що виставка експонуватиметься до 15 вересня 2017 року у відділі літератури з мистецтв Житомирської обласної універсальної бібліотеки імені Олега Ольжича.

 • 08.09.17 p. Шановні випускники університету 2017 року!

  Нагадуємо вам, що якщо ви здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, навчались на денній формі навчання за державним замовленням та уклали на строк не менше як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, ви маєте право на отримання одноразової адресної грошової допомоги відповідно до наказу МОН України № 343 від 28.03.2016 р.

  Для отримання вищевказаної допомоги вам необхідно звернутися до відділу з навчально-методичної, виховної роботи та сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (кабінет 206 центрального корпусу).

  Термін подання документів: 1 вересня — 10 жовтня 2017 року.

  Для отримання одноразової адресної грошової допомоги випускники 2017 р. повинні особисто з’явитися в університет з наступними документами:

 • 07.09.17 p. Візит до Фінляндії: розширення горизонтів наукової співпраці ЖДУ

  Протягом 4–6 вересня 2017 року завідувач кафедри історії України Вікторія  Венгерська  брала участь у роботі наукового семінару, присвяченого проблемам діалогів в історії та запобіганню некоректного використання історії у конфліктних ситуаціях.

  Захід проходив на різних майданчиках: гуманітарному факультеті університету Гельсінкі, центральному історичному архіві Фінляндії, в Міністерстві закордонних справ Фінляндії. Під час роботи семінару обговорювались проблеми формування національних ідентичностей, особливостей національно-державного будівництва, історії та історичних міфів, проблеми інструменталізації історії та зловживання нею, соціальної ролі історика як публічного інтелектуала.

  Організаторами наукового заходу виступили: міжнародна організація «Історики без кордонів», університет Гельсінкі (Олександрівський інститут), Німецький історичний інститут та Міністерство іноземних справ Фінляндії. У роботі семінару взяли участь відомі історики з Австрії, Німеччини, Росії, Фінляндії та України: А. Каппелер, Г. Касьянов, Т. Таїрова-Яковлева, О. Толочко, С. Кансікас, П. Стефанович, Е. Тиомиойя та інші.

 • 07.09.17 p. Викладач ЖДУ Леонід Закалюжний став переможцем конкурсу «Напишіть про мене книжку!» — 2017 та автором-відкриттям в українській дитячій літературі

  Улюблений викладач світової літератури багатьох студентів ЖДУ імені Івана Франка Леонід Закалюжний, набравши  найвищу кількість балів — 25 з 25-ти можливих за свій рукопис «Острів Циклопа», здобув перемогу у номінації «Добрі пригоди» конкурсу «Напишіть про мене книжку!» — 2017. Також він став перший переможцем-чоловіком за три роки конкурсу і автором-відкриттям 2017 року в українській дитячій літературі. Про це йдеться на сторінці конкурсу «Напишіть про мене книжку» у мережі Facebook.

  Презентація книжок-переможців і оголошення результатів конкурсу «Напишіть про мене книжку!» — 2017, який уже втретє проводить видавництво «Фонтан казок», відбудуться 14 вересня під час 24-го Форуму Видавців.

  «Книга про Циклопа народилася з казок перед сном для донечки та синочка: переказів давньогрецьких міфів та «Одіссеї», оповідок про Сім чудес світу і подорожі Синдбада, історій із життя мурах і бджіл. Усього й не злічити. Переконаний, що писати дитячі книги, зрештою, мабуть, будь-які книги, неможливо без любові до тих, для кого пишеш. Поспішав із рукописом, бо хотів надіслати на конкурс у день народження дружини — 31 липня. Саме вона порадила взяти участь у конкурсі «Напишіть про мене книжку». Не секрет, що цього дня народився ще й найпопулярніший герой дитячої літератури останніх десятиліть, а також письменниця, яка його створила. Писалося водночас і важко, і легко, бо маю трьох чудових, а тому уважних і прискіпливих слухачів, критиків і співавторів — дружину Тетяну, а також діток Яринку та Гордійчика. Скажімо, здогадом про зовнішність Мінотавра я завдячую доньці. А дружина вчасно зупиняла мене, коли філологія брала гору над літературою, радила, доповнювала текст дотепними жартами. Якби мене попросили дати жанрове визначення власного твору, я б сказав, що це добра казка для сімейного читання, тому мене так зворушило та потішило, що члени журі це помітили. Зізнаюся, хвилювався, адже «Острів Циклопа» — мій дебют. Звісно ж, були й труднощі. На завершальному етапі роботи над рукописом клавіатура ноутбука почала відмовляти — вийшов із ладу середній рядок із найпотрібнішими буквами, серед яких «о». Доводилося кілька разів натискати потрібну клавішу. А коли пишеш про Циклопа — це справжня катастрофа, і я весь час переймався, чи не залишилися в тексті друкарські помилки», — розповів Леонід Закалюжний.

  Літературний конкурс «Напишіть про мене книжку!» заснований у 2015 році видавництвом «Фонтан казок» із метою заохотити українських письменників до творення актуальних високохудожніх повістей для сучасних дітей і молодших підлітків — таких повістей, у героях яких сучасні українські діти й молодші підлітки «упізнавали б себе». Із 2016 року конкурс проходить у двох номінаціях: «Книжка про мене» — для дітей середнього шкільного віку і «Добрі пригоди» — для дітей молодшого шкільного віку.

  «Фонтан казок» — видавництво відкриттів, що зацікавлене у творенні яскравої, в усіх сенсах сучасної української літератури для дітей, зокрема у відкритті нових смислів і нових імен у нашій дитячій літературі — і в цьому сенсі конкурс дає неабиякий шанс проявити себе талановитим авторам-дебютантам. Більшість переможців попередніх років — саме автори-відкриття.

 • 07.09.17 p. В інституті іноземної філології відбулася посвята першокурсників у студенти

  6 вересня 2017 року відбулася урочиста церемонія Посвяти першокурсників у студенти Навчально-наукового інституту іноземної філології. Дирекція та завідувачі випускових кафедр гостинно привітали та дали цінні настанови усім, хто вперше вступив на тернистий та водночас захопливий шлях вивчення іноземної філології.

  Як завжди, церемонія посвяти у студенти пройшла у теплій, дружній атмосфері, а обличчя першокурсників були осяяні щасливими усмішками. Особливий і святковий настрій створила концертна програма, в якій взяли участь старшокурсники ННІ іноземної філології. Бойове хрещення пройшли старости І курсу успішно виконавши запропоновані завдання, проявивши свою увагу, кмітливість і ерудованість.

  Наприкінці усі студенти-першокурсники виголосили урочисту клятву стати справжніми фахівцями своєї справи, прославляти натхненною працею і значними звершеннями нашу Альма-матер та отримали свій перший символічний «Студентський квиток».

  Спільне виконання Гімну ННІ іноземної філології переконливо нагадало всім присутнім, що саме з усвідомлення себе як активного члена родини «інязівців» починається рух уперед.

 • 07.09.17 p. Літня практика — можливість відчути себе справжнім педагогом

  Яскравими і незабутніми запам’яталися літні дні для студентів інституту іноземної філології, які цьогоріч проходили літню педагогічну практику. У травні-червні відкрили свої двері для школярів оздоровчі табори і мовні пришкільні табори м. Житомира, м. Бердичева, м. Коростеня, Житомирської, Київської, Одеської областей та інших регіонів України.

  Радо долучилися до співпраці у ролі педагогів-організаторів, помічників вихователя студенти-практиканти. Завершальним етапом цієї складної і цікавої роботи стала підсумкова конференція, яку підготувати викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних технологій — завідувач кафедрою, професор І. І. Коновальчук та доцент Н. А. Басюк — разом зі студентами 41, 44, 45 і 48 груп. Присутні захоплено ділилися враженнями, представляли мульти-презентації, відеоролики, підготували виставку кращих зразків звітної документації з практики, гордилися подяками і заохочувальними грамотами.

  Під час проходження педагогічної практики студенти виконували різноманітні завдання, пов’язані з організаційною та педагогічною роботою: проводили вікторини, конкурси, рухливі і мовні ігри, екскурсії, прогулянки, квести, пікніки на свіжому повітрі, спортивні змагання, заняття з німецької та англійської мов, організовували розважальні програми, які формують у дітей прагнення до перемоги, знань, зміцнюють почуття дружби та виховують почуття справедливості. Проводилася й природоохоронна робота, діти брали участь в операціях «Збережемо багатство наших лісів», «Зелене вбрання Батьківщини», знайомилися з діяльністю «голубого патруля». Студенти мали змогу поспілкуватися і поділитися педагогічним досвідом з волонтерами з Америки, Грузії, Ізраїлю, які працювали у таборах, краще пізнати культуру цих країн.

  Розповідає студентка Грибан Віолета (табір «Sunflower», Житомирська загальноосвітня школа № 21): «Кожного дня ми вчили з дітьми нові слова за різними темами: їжа, одяг, подорожі, спорт, музика. Ми грали у веселі ігри на англійській мові, співали англійські пісні, переглядали і обговорювали мультики англійською мовою, запам'ятовували лічилки і віршики, повторювали граматику і намагалися скрізь і завжди говорити тільки англійською. Кожен день був різноманітним і неповторним. Ми дуже здружилися і нам не хотілось розлучатись!».

  «Літня пора є періодом зміцнення здоров’я дітей, фізичного загартування, духовного збагачення, випробування своїх сил у праці, поході, активного фізичного відпочинку, часом яскравих вражень, самодіяльності, творчості, активного пізнання природи, друзів, себе! Все це ми намагалися реалізувати у своїй роботі в ході літньої педагогічної практики. Вивчаючи психологію, педагогіку, різні методики, а також маючи невеликий поки що досвід практики у школі з дітьми і у таборі, ми зробили для себе висновки: «Як важливо багато знати та уміти, щоб життя дитини зробити легшим та цікавішим!». За всі розмаїття заходів, змістовну роботу, наявний досвід роботи з дітьми ми щиро вдячні викладачам» — визнають студенти Рафальська Марія і Радзівон Аліна («УДЦ Молода гвардія», табір «Сонячний»).

  «Педагогічна практика дала нам найголовніше — безцінний та яскравий досвід спілкування із дітьми шкільного віку. Головним нашим досягненням вважаємо те, що нам вдалося встановити гарні відносини із дитячим колективом. Спілкуючись з ними, нам не раз доводилося відкривати щось нове для себе» — зізнається студентка Коваленко Оксана.

   «Адміністрація та вчителі школи залишилися задоволені нашою роботою, а діти не хотіли з нами розлучатися. Ми проявили ентузіазм і творчий підхід, зробивши кожне заняття цікавим і оригінальним, чи то перегляд англомовних мультфільмів, розучування пісень чи проектні завдання — школярі з радістю і готовністю брали активну участь в заняттях. Багато в чому успіх нашої діяльності залежав від допомоги і порад викладачів. Ми отримали цінний досвід завдяки цій практиці. Тепер ми можемо застосовувати його в майбутньому у професії та знаходити спільну мову з дітьми різного віку» — діляться своїми думками студентки Тарасюк Валерія і Мельник Ольга (літній мовний табір «Magik English» на базі Житомирської гуманітарної гімназії № 1).

  «Практика на крок приблизила мене до майбутньої мети. Це досвід студента, майбутнього вчителя і матері. А досвід зайвим ніколи не буває. Обирайте професію вчителя, керуйтесь почуттями і серцем, а дитяча вдячність і посмішки компенсують усі можливі негаразди!» (Тарасюк Валерія).

  І діти, і студенти чекатимуть зустрічі наступного літа!

 • 07.09.17 p. Проект «7 картин на 7 небі» знову на СПФ

  6 вересня неймовірно яскраво та легко у традиційному проекті соціально-психологічного факультету «7 картин на 7 небі» знайомилися з художницею Аліною Далініною та її виставкою картин #стихпростул!

  Творчість Аліни вражає неординарністю та оригінальністю, а мотивуючі слова — захоплюють, дарують крила та надихають летіти за мрією! Приємно, що відкриття традиційного проекту факультету відвідали адміністрація університету — в. о. ректора Андрій Шевчук та проректори Лариса Янович та Наталія Сейко, викладачі та студенти ЖДУ! Яскравим акцентом став авторський музично-поетичний супровід презентації від студентів університету Євгена Коваленко та Андрія Мельника! Запрошуємо прочитати виставку та загадати своє омріяне бажання!

  Виставка триватиме до кінця вересня.

  Більше фото за посиланням.

 • 06.09.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка привітали студентів-переможців XXIX Всесвітньої літньої Універсіади — 2017

  Напередодні Дня фізичної культури і спорту у ЖДУ імені Івана Франка відбулася зустріч студентів факультету фізичного виховання та спорту з переможцями XXIX Всесвітньої літньої Універсіади — 2017 Петром Пахнюком і Тамарою Гаврилюк.

  Петро Пахнюк здобув срібло у змаганнях зі спортивної гімнастики (вправи на паралельних брусах). А Тамара Гаврилюк посіла І командне місце з легкої атлетики (спортивна ходьба, 20 км).

  «Дуже приємно, що в ЖДУ імені Івана Франка навчаються студенти, які працюють на імідж України, регіону та університету. Вірю, що ми ще не раз збиратимемося у Галереї спортивної слави Житомирщини, щоб привітати вас з високими нагородами», — сказав виконуючий обов'язки ректора університету Андрій Шевчук та вручив спортсменам найголовніші університетські нагороди студентам — значки «Кращий студент ЖДУ імені Івана Франка» та подарунки з символікою університету.

  Зустріч проходила у форматі запитань-відповідей. Студенти та викладачі цікавилися у переможців XXIX Всесвітньої літньої Універсіади — 2017 різним: коли почали займатися спортом; що стало запорукою успіху; що надихає; про що думають під час змагань; чи є вільний час і як його поводять; як працюють з тренерами; хто є основними конкурентами; які стосунки з іншими учасниками змагань; які нагороди є найціннішими; які ситуації у спорті запам’яталися найбільше; скільки часу витрачають на тренування. Окрім того, присутні хотіли почути, що ж буде далі у кожного зі спортсменів після перемоги на XXIX Всесвітній літній Універсіаді — 2017. З’ясувалося, що Тетяна Гаврилюк брала участь в Універсіаді вперше, а тому планує тренуватися ще більше та досягати нових висот. Петро Пахнюк, який після Універсіади в Тайбеї встиг стати ще й володарем золотої (вправи на брусах) та срібної (вільні вправи) медалей Кубку світу зі спортивної гімнастики у Варні, наполегливо працюватиме, аби досягти мети — участь в Олімпійських іграх 2020.

  Більше фото тут.

 • 01.09.17 p. Студентам ЖДУ імені Івана Франка першу лекцію прочитав професор з Польщі

  Заняття у першокурсників історичного факультету та Інституту філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка розпочалися з лекції польського науковця, директора Інституту історії та політології Поморської академії в Слупську (Польща) Роберта Кушнєжа «Чи добре жилося українцям у Радянському Союзі: невідомі польські фотографії радянського села 30 рр. ХХ ст.».

  Доктор історичних наук, професор Роберт Кушнєж вивчає тему Голодомору в Україні тривалий час, видав книги «Голодомор у „більшовицькому раю“» та «Україна в роки колективізації і Великого Голоду (1929–1933)», виступав з доповідями у містах Польщі, але до України з лекцією приїхав вперше.

  Гарною чіткою українською науковець з Польщі розповідав студентам ЖДУ про Голод 30-х років як «неіснуюче явище», радянське право фотографів, покарання за фотографування, кількість померлих та фотофакти Голодомору.

  Під час лекції Роберт Кушнєж наголосив, що наразі відомі лише 100 оригінальних фотографій Великого Голоду 1932–1933 років в Україні, який так заперечував Радянський Союз. Усі інші фото, які часто демонструють, це знімки Масового Голоду в Україні 1922 року.

  «Чому лише 100? По-перше, для фотографування потрібні були дозволи НКВС. По-друге, кількість осіб, у яких були фотогравувальні апарати була малою. Тому фото робила розвідка Війська польського, військові аташе Посольства Польщі в Дніпропетровську, Москві та інших містах», — наголосив дослідник Голодомору в Україні Роберт Кушнєж.

 • 01.09.17 p. У День знань у ЖДУ відбулася посвята першокурсників у студенти

  Традиційно для Житомирського державного університету імені Івана Франка вересневий старт став святом молодості та надії, досвіду та перспективи.

  Цього дня вперше у житті першокурсники ЖДУ імені Івана Франка переступили поріг університету в новій якості. Винуватці урочистостей вирізнялися серед гостей, що зібралися на свято, широко розкритими очима та розгубленими посмішками.

  Знаменний для першокурсників день розпочався Гімном України і винесенням прапора університету.

  «Шановні першокурсники, шкільні роки вже позаду. Сьогодні ви вперше вступаєте у нове життя — студентське! Попереду у вас нові знайомства, друзі, викладачі, незабутні враження й емоції! Нехай перший навчальний рік у Житомирському державному університеті імені Івана Франка відкриє перед вами нові горизонти й можливості, стане щасливим часом здійснення всіх планів, задумів і мрій. Хай бурхлива університетська ріка знань стане частиною вашого життя. Нехай нестримне бажання збагачуватися знаннями і використовувати їх на благо України завжди буде з вами. Завжди будьте активними, цілеспрямованими та наполегливими!», — наголосив у вітальному слові виконуючий обов’язки ректора Андрій Шевчук.

  Досягти вагомих успіхів у навчанні побажали першокурсникам очільник ЖОІППО Ігор Смагін, голова правлiння Об'єднання організацій роботодавців Житомирської області Сергій Бутенко, начальник Житомирського обласного управління з фізичного виховання І спорту МОН України Володимир Зорнік.

  Почесний гість свята з Польщі, директор Інституту історії та політології Роберт Кушнєж зачитав майбутнім фахівцям вітання ректора Поморської академії у Слупську. До слова, ЖДУ імені Івана Франка уже кілька років активно співпрацює з Поморською академією у Слупську. Цьогоріч навчальні заклади укладу угоду про навчання у рамках програми подвійного диплому на спеціальності «Політологія».

  У святковій урочистій атмосфері, яка панувала навколо, першокурсники отримали символічний Ключ знань і головний документ студента — студентський квиток та виголосили Клятву студента. Так учорашні школярі стали повноправними членами «студентської сім’ї» франківців.

  За традицією у День знань відбулося вшанування квітами першої вчительки, Івана Франка та загиблих за волю України. Незмінною залишилася й традиція випускання кульок в небо, що символізує життя студентів 2017–2021 років навчання. Кульки з вимпелом випускали двоє студентів-першокурсників з ННІ філології та історичного факультету, які серед усіх абітурієнтів показали найвищі результати ЗНО. Судячи з того, як стрімко вгору полетіли кульки, навчання у першокурсників ЖДУ імені Івана Франка 2017 року буде легким і щасливим, а сесії будуть короткотривалими і без втрат.

 • 29.08.17 p. Дирекція «Молодої гвардії» високо оцінила роботу студентів ЖДУ імені Івана Франка

  Днями на адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшов лист від дирекції Українського дитячого центру «Молода гвардія». У кореспонденції висловлюється подяка за співпрацю та сприяння реалізації кадрової політики Центру.

  «Протягом літнього оздоровчого сезону 2017 року студенти ЖДУ імені Івана Франка, працюючи на посадах педагогів-організаторів, проявили творчий підхід та відповідальне ставлення до роботи, продемонстрували високий рівень фахової підготовки, знань з вікової та загальної психології, педагогічної майстерності», — йдеться у листі.

  Також дирекція ДП «УДЦ „Молода гвардія“» відзначає роботу шістьох франківців навчально-наукового інституту педагогіки: Аліни Шибистюк, Дарини Ільчук, Ірини Гайдай, Ірини Гоголи, Марини Бойко, Марини Гаврилюк.

 • 29.08.17 p. Студенти ЖДУ імені Івана Франка Петро Пахнюк і Тамара Гаврилюк стали переможцями ХХІХ Всесвітньої літньої Універсіади — 2017

  Учора на адресу Житомирського державного університету імені Івана Франка надійшли два листи-привітання від Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму і Секретаріату для студентів ЖДУ імені Івана Франка — Петра Пахнюка і Тамари Гаврилюк, які стали переможцями ХХІХ Всесвітньої літньої Універсіади 2017 року, що триває у Тайбеї.

  Нагадаємо, що 23 серпня студент ЖДУ імені Івана Франка Петро Пахнюк здобув срібло у змаганнях зі спортивної гімнастики (вправи на паралельних брусах). А 26 серпня студентка ЖДУ Тамара Гаврилюк стала чемпіонкою Всесвітньої літньої Універсіади — 2017 з легкої атлетики (спортивна ходьба).

  Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Секретаріат та ЖДУ імені Івана Франка радіють разом з вами — Петре Пахнюк і Тамаро Гаврилюк, пишаються і захоплюються вашим талантом, дякують за перемогу і підвищення іміджу України у світовому співтоваристві.

 • 25.08.17 p. До уваги студентів 1 курсу та магістрантів 1 року навчання при поселенні у гуртожитки

  До уваги всіх нових студентів 1 курсу та магістрантів 1 року навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Ректорат щиро вітає Вас зі вступом та нагадує, що для поселення до гуртожитків обов’язковим є надання медичної довідки при поданні заяви на поселення. Дана процедура викликана необхідністю дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання.

 • 23.08.17 p. Колектив університету відзначив День Державного Прапора України та День Незалежності України

  З нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятника Великого сина українського народу — Івана Франка.

 • 20.08.17 p. Найдемократичніша світова рейтингова модель Webometrics визнала Житомирський державний університет імені Івана Франка лідером серед місцевих вузів

  Одна із найавторитетніших світових експертних груп Webometrics опублікувала літні рейтинги вищих навчальних закладів 2017 року. Серед 331 навчального закладу України, що увійшов до рейтингу, Житомирський державний університет імені Івана Франка зайняв 79 місце і перше серед житомирських.

  При цьому університет випередив Тернопільський національний педагогічний університет, який зайняв 80 сходинку у загальноукраїнському та 7212 позицію у загальносвітовому рейтингу, Дніпропетровську медичну академію — 81 та 7238 місця у списку.

  Щодо житомирських вишів, то Житомирський державний технологічний університет у названому рейтингу зайняв 82 місце (7303 — в загальносвітовому), Житомирський національний агроекологічний університет — 125 позицію в рейтингу вітчизняних вузів (9757 — загальносвітова позиція списку). 

 • 15.08.17 p. Нові наукові досягнення кафедри історії України

  У цьогорічному конкурсі соціально значимої літератури, який проводить Житомирська обласна адміністрація, одним із переможців став авторський колектив кафедри історії України.

  На конкурсі була представлена нова колективна монографія кафедри «Нариси історії Житомирщини першої половини ХХ ст.». До складу авторського колективу увійшли: доктори історичних наук Венгерська В. О. та Стельникович С. В. (співредактори видання), кандидати історичних наук Білобровець О. М., Ковальчук І. В., Козинець І. Ю., Кордон М. В., Максимов О. В., Сичевський А. О., Рафальська Т. Л., Рацілевич А. П., Рудницька Н. В. Монографія присвячена основним подіям та явищам історії нашого міста й краю в першій половині ХХ ст. Наклад вийде за державний рахунок та буде представлений у бібліотеках та навчальних закладах області.

  Поява монографії стала результатом кількарічної праці, яка вимагала залучення та використання нових методологічних підходів, введення до наукового обігу невідомих раніше джерел й нового прочитання документів та архівних матеріалів. Запропоновані нариси дозволяють заповнити малодосліджені лакуни в історії та історичній пам’яті нашого міста й регіону. За задумом, дослідницький проект буде складатись із двох частин, тож побажаємо авторам подальших творчих успіхів!

 • 14.08.17 p. Колектив кафедри історії України та історичного факультету вітає із 70-річним ювілеєм Петра Івановича Натикача

  Сьогодні Петро Іванович Натикач відзначає 70-річний ювілей!

  Він народився 14 серпня 1947 року в селі Росава Миронівського району Київської області. У 1965 році він закінчив Миронівську середню школу № 1, а в 1973 році — історичний факультет Київського державного університету (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), протягом 1973–1974 років працював учителем історії Житомирської середньої школи № 6, а згодом — референтом у Житомирській обласній організації товариства «Знання».

  У 1974–1977 роках Петро Іванович Натикач навчався в аспірантурі при Інституті історії України НАН України, де в 1978 році захистив кандидатську дисертацію. Цього ж року він розпочинає педагогічну діяльність у стінах нашого університету, перебуваючи на посадах асистента кафедри історії КПРС і політекономії, старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою історії та політології, завідуючого кафедрою історії України. Упродовж 2001–2003 та 2007–2008 років Петро Іванович Натикач був деканом історичного факультету.

  Від 2015 року Петро Іванович Натикач в Житомирському державному університеті імені Івана Франка не працює.

  Щиро вітаємо Вас, Петре Івановичу, з Днем народження! Ваш талант організатора, науковця і мудрого порадника викликає глибоку повагу у колег, однодумців, усього професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів і студентів університету. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття, благополуччя, здійснення усіх задумів!!!

 • 14.08.17 p. «Справжня реальність» від студентів соціально-психологічного факультету

  Студенти та викладачі соціально-психологічного факультету презентували соціальний фотопроект «Справжня реальність: #discriminet», що був створений спільно з ГО «Інститут Креативних Інновацій» в рамках Кампанії проти дискримінації «Дискримінація обмежує. Протидій!» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

  Проект став дебютним для фотохудожниці-випускниці СПФ Вероніки Свінціцької. Виставка триватиме до 20 серпня у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Ольжича. Онлайн-версія виставки.

 • 07.08.17 p. Археологічна практика в м. Олевську на городищі давньоруського часу Бабина гора

  Протягом липня–серпня 2017 року студенти історичного факультету проходять археологічну практику у складі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України в м. Олевську на городищі давньоруського часу Бабина гора. Продовжені дослідження цікавого об’єкту — колодязя.

  Протягом липня було розконсервовано розкоп 2015 року та продовжено звільнення жерла колодязя від грунту та каменів. Були закреслені профілі та плани. Знахідки фрагментів кераміки дозволили датувати час знищення колодязя — ХІІІ ст., та припустити вірогідний час появи колодязя. В подальшому місцева влада планує відновлення колодязя та перетворення його на туристичний об’єкт.

  Дослідження за активної участі студентів-істориків будуть продовжені до середини серпня 2017 року.

 • 07.08.17 p. Доцент природничого факультету та студенти ЖДУ імені Івана Франка стали учасниками освітньо-культурної програми до Республіки Польща

  За сприяння Спілки дітей та молоді «PROMYK» з 21 до 31 липня 2017 р. відбулася поїздка до Республіки Польща з метою вивчення її освіти, культури та історії. Координатором поїздки від університету була доцент кафедри екології, природокористування та біології людини Уваєва Олена Іванівна.

  Проживали учасники програми на базі Свентокшиського політехнічного університету у м. Кельце, з роботою якого мали можливість познайомитись під час презентації. Крім вищих навчальних закладів, учасники дізнатись про роботу професійно-технічних шкіл, зокрема медичного напрямку.

  У м. Любліні  відвідали меморіальний державний музей «Концентраційний табір Майданек» та погуляти центральною частиною міста, де розташований Люблінський замок, каплиця Святої Трійці,  Тринитарська башня, Трибунал Коронний, Краківська Брама, Базиліка Домініканців, Кафедральний собор.

  У другій столиці Польщі — Кракові — учасники програми могли насолодитися красою і багацтвом архітектури, особливо Королівським замком на Вавелі. Яскраві враження залишилися від Кафедрального собору святих Станіслава і Вацлава, який відомий як місце коронації та поховання польських королів і провідних діячів. Наша молодь вшанувала поховання Юзефа Пілсудського, Леха та  Марії Качинських.

  У третій столиці Польщі — Варшаві — особливо вразила краса Королівського замку, якого поляки відбудували після повного знищення у Другій Світовій війні. Прогулялись старим містом, біля Польського сейму та Президентського Палацу та ін.

  У м. Кельце, яке часто називають «геологічним музеєм просто неба», відвідали геологічний заповідник Кадзельня — фрагмент скам’янілого морського дна із залишками коралів, головоногих і унікальних рідкісних панцирних риб. Також побували у музеї історії цього міста, у музеї Іграшок.

  Приємним сюрпризом став древній королівський замок в містечку Хенцини, де була можливість походити по стародавніх баштах, приміряти середньовічній одяг, постріляти з лука, взяти участь у лицарських турнірах, помилуватись красою Свентокшиських гір.

  На останок учасники програми піднялись паломницькою дорогою на одну із видатних святинь Польщі — на гору Святого Хреста (поблизу м. Беліни), на вершині якої у монастирі зберігається частинка дерева з хреста, на якому розіп’яли Ісуса Хреста.

 • 04.08.17 p. Інститут Археології НАН України висловив подяку студентам історичного факультету

  Інститут Археології НАН України висловив щиру подяку студентам історичного факультету та старшому викладачу кафедри всесвітньої історії Хададовій М. В. за участь у дослідженні древлянських старожитностей в місті Коростень під час проходження археологічної практики.

 • 02.08.17 p. На природничому факультеті пройшли навчально-польові практики

  На практиці з зоології студенти вивчали не тільки видовий склад місцевої фауни та її екологічні особливості, а й ознайомились з методами боротьби з шкідниками і правилами охорони природи.

  Також третій рік поспіль завдяки угоді про академічну мобільність з Ужгородським національним університетом, студенти проходили навчально-польову практику із зоології на високогірній біобазі «Колочава» Ужгородського національного університету. Протягом тижня, проживаючи на території Синевирського національного парку, вони мали змогу ознайомитися із екосистемами Карпат, відвідати одне із природних чудес України — озеро Синевир, побувати в центрі реабілітації бурих ведмедів, прокататися найбільшою канатною дорогою Закарпаття, познайомитися з історією, культурою і побутом населення цього регіону України. Найбільш цікавими зоологічними «знахідками», котрі студенти побачили під час навчально-польової практики, стали вогняна саламандра, тритон карпатський, кумка червоночерева, ящірка живородяща, веретільниця ламка, лелека чорний, крук, лисиця європейська.

  На польовій практиці з екології студенти підкорювали вершини Карпат, вивчали екосистеми альпійських луків та смерекових лісів, долали 10–15 км складного пішого маршруту і до півсотні км переїздів різним транспортом щодня.

  Під час навчально-польової практики з ботаніки майбутні фахівці отримували навички флористичної роботи. Практика включала екскурсійні дні та дні аудиторної роботи, під час яких студенти виготовляти морфологічні та систематичні гербарії, проводили камеральну обробку одержаних в ході екскурсії матеріалів, аналізували одержані матеріали, вели польові щоденники тощо. Крім того, студенти мали змогу досліджувати агрофітоценози на агробіологічній станції університету.

  В рамках хіміко-технологічної практики студенти відвідують різноманітні підприємства. Зокрема ВАТ «Біомедскло», ТОВ «ОНВІ», ПрАТ «Ліктрави», ВАТ «Галімпекс-Клавдієвська фабрика ялинкових прикрас» та ін., де знайомляться з основними етапами виробництва та контролем якості сировини.

  Також наші студенти на польовій практиці з зоології випробують безвіз завдяки реалізації в університеті академічної мобільності, існуванню дієвих двосторонньої міжнародної угоди між Поморською академією в Слупську і ЖДУ імені Івана Франка та угоди про співпрацю між згаданими вишами.

  Під керівництвом викладачів-зоологів здійснювали забір тварин з різних глибин водойм, вивчали видове та кількісне їх різноманіття, відвідали Словінський національний парк, у якому зосереджені озера, болота, луки, приморський бір, заболочений сосновий ліс і, перш за все, рухомі дюни, які особливо емоційно сприймаються туристами.

  Під час проведення польових практик студенти отримують неймовірний досвід, враження, емоції та відкривають для себе багато цікавого і нового про живий світ природи.

 • 01.08.17 p. В липні 2017 року почалась традиційна археологічна практика студентів другого курсу історичного факультету

  З 3 по 15 липня студенти працювали у складі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України в м. Коростені. Були продовжені дослідження древлянського городища Х ст. «Красна гірка».

  Було досліджено ділянку на дитинці городища, а також продовжено вивчення оборонного рову. Практиканти прийняли участь у всіх етапах археологічних досліджень, зокрема і в камеральній обробці знахідок.

  Що ж до знахідок, то вони являють велику кількість масового матеріалу, зокрема фрагментів кераміки середини Х ст., а також близько сотні індивідуальних знахідок — виробів із заліза, срібла, бронзи, пірофіліту. найбільшу кількість серед індивідуальних знахідок складають різноманітні намистини, як імпортні (сердолікові,скляні, глазчасті), та місцеві пірофілітові.

 • 31.07.17 p. Реквізити для оплати за навчання та проживання в гуртожитку

  Реквізити та рахунки для оплати послуг університету. Телефон бухгалтерії для довідок: +380 412 42-11-56.

 • 28.07.17 p. У ЖДУ відбувся творчий конкурс для вступників на напрям «Журналістика»

  У розпал вступної кампанії в ЖДУ імені Івана Франка провели творчий конкурс для вступників на напрям «061 Журналістика».

  Організатори конкурсу намагалися зробити його максимально наближеним до реальної журналістської діяльності. Так, майбутні журналісти стали учасниками справжнього інтерв'ю. Запрошеним гостем став в. о. ректора університету, кандидат історичних наук, доцент Андрій Шевчук. Він розповів вступникам про реалії університету та стратегічні плани, підготовку ЖДУ журналістських кадрів для області та України, оновлення начальних аудиторій, європейських досвід та інше. В. о. ректора ЖДУ наголосив на тому, що журналіст — це дуже відповідальна професія, адже від одного слова іноді може залежати дуже багато. Також Андрій Шевчук побажав усім учасникам удачі в написанні журналістських матеріалів.

  Оскільки для багатьох майбутніх студентів це була перша журналістська робота, їм дозволялося готувати матеріал в будь-якому жанрі на свій розсуд. Часу на підготовку матеріалу було цілком достатньо, тому вступники впоралися і здали роботи вчасно.

 • 18.07.17 p. Навчально-виробнича практика у Музеї космонавтики імені С. П. Корольова

  Традиційною для студентів першого курсу історичного факультету стала навчально-виробнича практика у Музеї космонавтики імені С. П. Корольова.

  Усім відомо, що цей музей є одним із провідних не лише у нашому житомирському краї, але й в Україні. Його фондосховища зберігають чимало раритетним свідчень про розвиток космонавтики в колишньому СРСР та в сучасній Україні.

  Упродовж проходження практики студенти знайомилися з принципами ведення екскурсійної роботи, методикою експозиційно-виставкової роботи, набували навиків практичної роботи в музеї. Особливий інтерес у студентів викликали реальні музейні предмети з історії космонавтики, зокрема документи, фотографії про життя та діяльність С. П. Корольова, Ю. Кондратюка (О. Шаргея), М. К. Янгеля, Ю. О. Гагаріна, Л. Каденюка. Не оминули увагою наші студенти нумізматичних, фалеристичних матеріалів, раритетних друкованих книжкових видань. Кафедра спеціальних історичних дисциплін та правознавства планує і надалі продовжувати співпрацю із музеями міста та області.

 • 18.07.17 p. Петро Юрійович Саух залишив університет

  Відучора Житомирський державний університет імені Івана Франка залишився без ректора Петра Сауха.

  Наказом Міністерства освіти і науки України з Петром Юрійовичем за власним бажанням достроково розірвано контракт. Виконання обов’язків ректора покладено на Шевчука Андрія Володимировича, кандидата історичних наук, доцента, до заміщення вакантної посади ректора в установленому законодавством України порядку.

  Петро Юрійович Саух очолив Житомирський державний університет імені Івана Франка у 2002 році. За час роботи на посаді ректора Петро Юрійович робив усе можливе й неможливе, аби перетворити університет на європейський за формою та національний за змістом. Студенти-першокурсники 2002 року добре пам'ятають університет, до якого вони прийшли і яким він став, коли випускалися. Відремонтовані корпуси, оновлені читальні зали, сучасний спортивний комплекс, стоматологічний кабінет, медпункт, студмістечко, їдальня, зони Wi-Fi — усе це ректор Саух робив для студентів.

  Одним із головних пріоритетів своєї роботи Петро Саух вбачав в симбіозі науки і практики в підготовці високоякісних фахівців. І цей пріоритет був оцінений провідними компаніями-роботодавцями України.

  Радянський фізик Петро Капіца говорив: «Керувати — це значить не заважати хорошим людям працювати». Керівництво ректора Петра Сауха допомагало талановитим викладачам, науковцям ще краще розкрити свій творчий хист, в повній мірі проявити в роботі свої професійні якості. Завдяки цьому в університеті з'явилися унікальні наукові проекти в різних галузях, виш вийшов на достойний міжнародний рівень, до ЖДУ почали приїздити і читати лекції науковці з Італії, Німеччини, Польщі, США, тощо.

  Шановний Петре Юрійовичу, багато поколінь випускників ЖДУ імені Івана Франка запам'ятали Вас як чудового педагога, видатного вченого, мудрого керівника і рівняються на Вас.

  Впевнені, що своє нове призначення Ви сприймаєте як вияв великої довіри і водночас як велику відповідальність за майбутнє вищої освіти України. Ми переконані, що Ви професіонал, новатор, прагматик, реаліст, якому добре відомі не тільки досягнення, але й проблеми освітян.

  Переконані, що професійний досвід, енергія, управлінський талант і організаторські здібності дозволять Вам домогтися значних досягнень на обраному Вами шляху. Ваш досвід та наукове визнання є прикладом послідовного й наполегливого руху до вершин професіоналізму!

 • 11.07.17 p. ЖДУ продовжує співпрацю з Пармським університетом з впровадження цінностей інклюзивної освіти в Житомирській області

  7 липня 2017 року ЖДУ імені Івана Франка відвідала делегація Пармського університету (Італія) на чолі з професором Дімітрісом Аргіропоулосом.

  На зустрічі обговорювалися результати чергового етапу реалізації спільного італійсько-українського проекту з впровадження інклюзивної освіти в Житомирській області. Професор Дімітріс Аргіропоулос підвів підсумки роботи літньої школи «Проектування інклюзії: цінності, інструменти, шляхи», в якій за активної участі науковців ЖДУ з 3 по 6 липня пройшли курс навчання понад 70 освітян.

  Ректор університету професор Петро Юрійович Саух відмітив значний внесок італійських колег у популяризації цінностей інклюзії в Україні, організації освітніх і соціальних проектів та вручив їм подяки за підготовку педагогічних працівників області до роботи з дітьми з особливими потребами. В процесі розмови визначено напрямки подальшої співпраці, перспективи обміну студентами та викладачами, спільної роботи науково-методичних лабораторій, проведення семінарів, конференцій.

 • 10.07.17 p. Архівна практика студентів-істориків

  Минулого тижня на базі Державного архіву Житомирської області під керівництвом доцентів кафедри всесвітньої історії (Власюка І. М. та Міщук Г. А.) проводилася архівна практика студентів І курсу історичного факультету денної форми навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

  Під час практики студенти мали змогу ознайомитися з методикою пошуку та опрацювання архівних документів.

  Практиканти отримали унікальну можливість ознайомитись з найбільш цікавими та важливими фондами архіву для подальшої науково-дослідної роботи за вподобанням самих студентів, можливістю їх участі у наукових конференціях. Особливо слід звернути увагу, що написання студентами наукових робіт із залученням архівних документів, збільшує їх шанси отримати перемогу у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

  Не можна обійти увагою й найбільш популярний сьогодні напрям досліджень в ДАЖО — вивчення власного родоводу. Під час проведення практики студенти набувають навичок роботи із сповідальними та кліровими відомостями, метричними книгами, ревізькими казками, родословними книгами дворян, також за допомогою викладачів та архівних працівників розпочинають досліджувати своє генеалогічне древо. Окремі студенти виявляють великий інтерес до вивчення особових справ своїх репресованих прадідів та інших родичів, які внесені до книги «Реабілітовані історією. Житомирська область».

 • 10.07.17 p. Італійсько-українська літня школа «Проектування інклюзії: цінності, інструменти, шляхи»

  Протягом 3-7 липня 2017 року в рамках італійсько-українського проекту по впровадженню інклюзивної освіти в дошкільні навчальні заклади працювала літня школа на базі Бердичівського педагогічного коледжу.

  Викладачами школи були професори Пармського університету (Італія) Дімітріс Аргіропоулос, Маріо Паоліні, Марія Антоніетта Маджо, Сандра Негрі, Деніс Імберті та викладачі кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій ННІ педагогіки Житомирського державного університету ім. Івана Франка (проф. Коновальчук І. І., проф. Вознюк О. В., доц. Тарнавська Н. П., викл. Коновальчук І. М.). Школа організована за активної участі і підтримки Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (Салацька А. П.) та Бердичівського педагогічного коледжу (директор — Лейчук А. О.).

  Слухачами школи стали понад 70 освітян Житомирської області: вчителі підтримки дошкільних та інтернатних закладів, асистенти вихователів, викладачі Бердичівського педагогічного коледжу.

  Під час роботи літньої школи її учасники ознайомилися з європейськими принципами та досвідом роботи з дітьми з особливими потребами, взяли участь у майстер-класах, інтерактивних диспутах. Інтерактивний формат роботи літньої школи дав можливість її учасникам обговорити проблеми і перспективи інклюзії в Україні, обмінятись ідеями, досвідом, розглянути реальні ситуації включення дітей з особливими потребами в процес навчання і соціалізації, специфіку сприйняття батьками і громадськістю інклюзивної освіти. Надзвичайно цікавими і корисними були заняття з питань сутності, змісту, історії становлення та соціальних передумов інклюзивної освіти в сучасній Європі, роботи інформаційно-ресурсних центрів, використання арт-педагогіки в роботі з дітьми-аутистами.

  Слухачі Літньої школи отримали не тільки безцінний досвід, а й дипломи.

 • 05.07.17 p. ЖДУ імені Івана Франка увійшов до Топ-50 вузів України за оцінками работодавців

  Журнал «Фокус» склав ТОП-50 вищих навчальних закладів України за оцінками роботодавців. ЖДУ імені Івана Франка у цьому рейтингу зайняв 38-му позицію.

  В опитуванні взяли участь такі провідні компанії, як: «Інтерпайп», Group DF, «Метінвест», ДТЕК, ДТЕК «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз Україны», Укренерго, Запоріжсталь, УкрАвто, «АВТ Баварія», Fozzy Group, «Нова пошта», ПриватБанк, Ощадбанк, Укрсоцбанк, Кредобанк, ОТП Банк, «AXA Страхування», Concorde Capital, «Самсунг Україна», Luxoft, EVO, «Дата Груп», ISACA Kyiv Chapter, AEQUO, KPMG, «Василь Кисиль и Партнёры», Deloitte, Sayenko Kharenko, EY, «Астерс», Украеропроект, «Colliers International Украина», «Інтергалбуд», працевлаштування в яких — чудовий початок кар’єри вчорашнього студента.

  За основу рейтингу «Фокус» взяв просту ідею: дослідити шанси випускника того чи іншого ВНЗ зайняти вакансію у престижній компанії.

  Учасникам опитування запропонували оцінити першу сотню вишів із щорічного консолідованого рейтингу, складеного інформаційним ресурсом osvita.ua. Оцінки виставлялись за 12-бальною шкалою. Якщо ж у департаменті з питань персоналу компанії нічого не могли сказати про якийсь із вузів, йому присвоювалась нульова оцінка.

  У підсумку, сума балів, присвоєних усіма учасниками рейтингу, і стала критерієм відбору 50 кращих вузів та їх ранжування.

 • 30.06.17 p. Вітання ректора ЖДУ Петра Сауха випускникам 2017 року

  Дорогі випускники Житомирського державного університету імені Івана Франка!

  Від імені професорсько-викладацького складу, адміністрації університету та себе особисто хочу привітати вас з однією із найбільш знаменних подій у вашому житті — з отриманням вищої професійної освіти!

  Вам випала велика честь — ви випускники Житомирського державного університету імені Івана Франка. Університету, що динамічно розвивається, та який зміг досягти наукових висот і визнання на міжнародній арені. Ви отримали не тільки високу кваліфікацію, але й реальну можливість стати відомими вченими і практиками, науковими та громадськими діячами.

  Завершився один з найкращих періодів у вашому житті. Повірте, немає часу більш прекрасного, ніж студентська пора. Вашими викладачами були найкращі професори, ви познайомилися з досягненнями провідних наукових шкіл, отримали навички і знання, які допоможуть вам стати першокласними фахівцями і знайти своє місце в житті.

  Саме тут, в стінах ЖДУ, протягом останніх 4, 5 чи 6 років проходила значна частина вашого життя — ви вчилися, дружили, разом раділи і засмучувалися, набували життєвого досвіду, а головне — вчилися самостійно долати труднощі, застосовувати отримані знання. Наші випускники, де б вони не працювали, завжди відрізняються від своїх колег рівнем знань, кругозором, умінням проводити глибокий аналіз подій і явищ. Бажаю вам, щоб і надалі на шляху вас супроводжували творчі та наукові перемоги.

  Успіхів і досягнень! Щасти вам!
  Пам’ятайте рідну alma mater!

  З повагою ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух

 • 30.06.17 p. Викладачі ЖДУ провели літню школу професійної майстерності для вчителів іноземних мов Житомирщини

  Днями відбувся лінгвометодичний семінар — літня школа професійної майстерності «Інтегровані змістові лінії та способи їх реалізації у навчанні англійської мови в ЗНЗ», організований і проведений кафедрою англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка спільно з Житомирською гуманітарною гімназією № 1 та волонтерами Корпусу Миру США в Україні. Протягом 5 днів 50 вчителів з Житомира та Житомирської області вчилися працювати за щойно оновленими навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов для 5-9 та 10–11 класів.

  Користуючись оновленими навчальними програмами як інструментом відповіді на виклики сьогодення, зрівноваження знаннєвого й компетентнісного компонентів змісту освіти, учасники семінару опановували інноваційні методики інтегрованого навчання англійської мови, які сприятимуть формуванню ключових життєвих компетентностей школярів. Тренери-методисти представили 4 інтегровані змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток» (викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Зимовець О. А., Прохорова С. М.), «Громадянська відповідальність» (ст. викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Дєньгаєва С. В., Мазко О. П.), «Здоров'я і безпека» (волонтер Корпусу Миру в Україні Роб О'Лірі, вчитель Житомирського міського ліцею при ЖДТУ Глібко І. А.), «Підприємливість та фінансова грамотність» (волонтер Корпусу Миру в Україні Ана Ферер, вчитель Житомирської гуманітарної гімназії № 1 Забело Л. О.).

  В останній день літньої школи вчителі презентували свої напрацювання у вигляді планів уроків, цифрових історій, медійних комплектів тощо. Отримані результати свідчать про готовність вчителів-учасників заходу професійного розвитку до застосування у новому навчальному році компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в контексті положень українсько-польського проекту «Нова українська школа» та формування в учнів здатності інтегрувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.

 • 30.06.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка дипломи отримали 2676 випускників

  30 червня 2017 року урочиста і надзвичайно зворушлива подія у житті Житомирського державного університету імені Івана Франка, якої немає у жодному календарі. Довга й терниста, та одночасно безтурботна нива знань тривалістю у чотири, п’ять та шість літ, вписаних у короткий вік щасливої юності для хлопців і дівчат, підійшла до завершення. Традиційно о 10 годині на подвір’ї перед четвертим навчально-лабораторним корпусом настав час «прощання» з Alma-Mater для 2676 випускників ЖДУ імені Івана Франка, 66 з яких отримали диплом з відзнакою.

  Серед випускників 2017 року стипендіати академічної стипендії Кабінету Міністрів України; міського голови Житомира; іменних стипендій Василя Остапчука, Олега Ольжича, Миколи Никончука, за найкращі успіхи у процесі вивчення слов’янських мов та літератур, за професійне використання набутих знань з філології на практиці; призери Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт; лідери студентського самоврядування; переможці спортивних змагань Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

  Після внесення Прапору університету, присутні поклали квіти до пам’ятника тих, хто не повернувся з фронтів війни, Івану Франку та символічного знаку першої вчительки і вшанували хвилиною мовчання патріотизм, мужність, вірність та героїзм загиблого на Сході мешканця м. Житомира, співробітника Служби безпеки України, полковника Юрія Возного.

  Першим привітав учорашніх студентів ЖДУ імені Івана Франка ректор університету, Академік Академії наук Вищої школи України, Почесний професор багатьох вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, заслужений працівник освіти, доктор філософських наук, професор Петро Саух.

  «Дорогі випускники, завершився один з найкращих періодів у вашому житті. Повірте, немає часу більш прекрасного, ніж студентська пора. Вашими викладачами були найкращі професори, ви познайомилися з досягненнями провідних наукових шкіл, отримали навички і знання, які допоможуть вам стати першокласними фахівцями і знайти своє місце в житті.

  Саме тут, в стінах ЖДУ, протягом останніх 4, 5 чи 6 років проходила значна частина вашого життя — ви вчилися, дружили, разом раділи і засмучувалися, набували життєвого досвіду, а головне — вчилися самостійно долати труднощі, застосовувати отримані знання. Наші випускники, де б вони не працювали, завжди відрізняються від своїх колег рівнем знань, кругозором, умінням проводити глибокий аналіз подій і явищ. Бажаю вам, щоб і надалі на шляху вас супроводжували творчі та наукові перемоги. Успіхів і досягнень! Щасти вам! Пам’ятайте рідну alma mater!», — привітав випускників ректор університету Петро Саух.

  Випускники ж 2017 року Житомирського державного університету імені Івана Франка перед лицем своїх друзів, батьків, професорсько-викладацького складу та поважних гостей урочисто тричі присягнули в повній мірі використовувати отримані знання, віддано і чесно працювати на благо рідної України; бути завжди принциповими, людяними і справедливими; бути патріотами своєї держави, збагачувати її славу професійними досягненнями; бути достойними почесного звання випускника Житомирського державного університету імені Івана Франка і вірність цим словам пронести через усе життя.

  За тим розпочалася церемонія вручення дипломів франківцям-випускникам в аудиторіях інститутів та факультетів університету.

  Більше фото тут.

 • 29.06.17 p. Науковці з Німеччини подякували ректору ЖДУ Петру Сауху за співпрацю

  На адресу ректора університету професора Петра Сауха надійшов лист від нашого партнера з Німеччини, керівника Брехтівського науково-дослідного центру м. Аугсбург  професора Юргена Гіллесгайма та викладачки Аугсбурзького університету, доктора філології Кароліни Гіллесгайм.

  «Шановний пане професоре, ми з жалем дізналися, що під час нашого наступного візиту до Житомира Ви більше не будете чинним ректором Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ми хотіли б ще раз подякувати Вам за все, що Ви зробили для нас, і за усі чудові розмови, які надихнули нас. Бажаємо вам успіхів у Ваших нових починаннях і сподіваємося, що ми ще неодмінно зустрінемося у майбутньому», — з найщирішими вітаннями написали у листі Кароліна та Юрген Гілесгайм.

  Sehr geehrter Herr Prof. Saukh,

  mit größtem Bedauern haben wir erfahren, dass Sie bei unserem nächsten Besuch in Zhytomyr nicht mehr Präsident der Iwan-Franko-Universität sein werden. Wir wollen uns bei Ihnen nochmals herzlich bedanken für alles, was Sie für uns getan haben und für all die wunderbaren Gespräche, die uns sehr inspiriert haben. Für Ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen wünschen wir Ihnen alles Gute und hoffen darauf, dass wir uns dennoch bald wiedersehen.

  Herzlich grüßen Ihre Karoline und Jürgen Hillesheim

 • 27.06.17 p. У студентів ЖДУ триває літня педагогічна практика 2017 року

  Студенти-третьокурсники Житомирського державного університету імені Івана Франка працюють на посадах педагогів-організаторів, вихователів, керівників гуртків в найкращих дитячих оздоровчих закладах, зокрема в «Українському дитячому центрі «Молода гвардія», дитячих оздоровчих таборах Київської, Житомирської та інших областей України.

  За відгуками адміністрацій літніх оздоровчих установ, керівників практик студенти показують високий рівень педагогічних здібностей, проявляють творчий  підхід та відповідальне ставлення до роботи, враховують потреби та інтереси дітей, їх вікові та індивідуальні особливості, проявляють вміння організовувати дитячий колектив, врегульовувати конфліктні ситуації.

  Під час проходження літньої педагогічної практики майбутні педагоги поглиблюють свої знання з фахових дисциплін, оволодівають сучасними методами та формами організації літнього дитячого відпочинку, вдосконалюють організаторські, комунікативні уміння, необхідні для роботи з дітьми, виробляють відповідальне ставлення до професійної діяльності.

 • 23.06.17 p. В університеті підвищили мовну підготовку викладачів

  В умовах інтеграції України в міжнародний науково-освітній простір вивчення іноземних мов, а особливо англійської є не просто складником фундаментальної освіти, а стає одним із ключових інструментів наукової та академічної мобільності, впливає на рейтинг викладацького складу та університету.

  Оволодіння іноземною, а саме англійською мовою є потребою часу, важливою складовою професійного та особистого розвитку. Вивчення англійської мови — процес складний, але багатогранний і цікавий, в чому змогли переконатись 20 викладачів нашого університету.

  Нагадаємо, що протягом 2015–2017 р.р. на кафедрі іноземних мов і новітніх технологій навчання було організовано «Курси підвищення мовної підготовки» (290 годин). Програма мовної підготовки передбачала завдання фахового вдосконалення вивчення іноземної (англійської) мови. Метою навчання поглибленого курсу англійської мови було формування у викладачів комунікативної компетенції, розширення і поглиблення лінгвістичних знань, удосконалення розмовних умінь і навичок, розвиток здатності використо­вувати англійську мову як інструмент спілкування в «діалозі культур». Викладачі університету, слухачі «Курсів підвищення мовної підготовки», висловлюють щиру подяку директору Навчально-наукового інституту іноземної філології доц. Полховській М. В., завідувачу кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання доц. Андрійчук Н. М., викладачам кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання Кухарьонок С. С., Вольницькій Д. О., Очковській А. П., а також лаборанту кафедри Мулярчук І. за професіоналізм, якість, компетентність, педагогічний талант, комунікативну майстерність, індивідуальний та диференційований підхід, вагомий особистий внесок у розвиток мовної підготовки викладачів. Нехай Ваш багаторічний досвід і палкий вогонь щирої відданості справі слугують подальшому розвитку підготовки слухачів у галузі іноземної мови. Висловлюємо сподівання, що курси продовжать свою роботу у наступному навчальному році, що дозволить нашим викладачам розширювати власні горизонти.

 • 23.06.17 p. Нові перемоги студенток соціально-психологічного факультету на Завтра.UA

  Фонд Віктора Пінчука провів у Києві 10-й Щорічний молодіжний форум, на якому стипендіати програми Завтра.UA розробили 24 соціальні проекти, спрямовані на вирішення проблем, що стоять перед мешканцями міст Донецької та Луганської областей.

  Форум порадував учасників мотивуючими промовами Юлії Мостової і Святослава Вакарчука та виступами Володимира Гройсмана, Віктора Пінчука, Ольги Руднєвої, Мустафи Найема. Цьогоріч соціально-психологічний факультет на Форумі представляли переможці Програми за 2016 р. — студентка 53 групи Альона Яценко та студентка 63 групи Анна Байдюк, а також стипендіатка 2017 р., студентка 42 групи Анна Тустановська. Крім того, цьогоріч ми маємо ще одну чудову новину, адже проект, до складу команди якого входила наша Альона Яценко став переможцем. Команда створила проект «ХЕ-меню», що покликаний вирішити проблеми низького рівня інформованості людей хворих на цукровий діабет та громадськості про важливість підрахунку ХЕ, а також відсутності повноцінної інформації щодо складу страв у закладах громадського харчування.

  Учасники пропонують надавати професійну медичну оцінку складу страв у вигляді альтернативного меню. Проект передбачає залучення закладів громадського харчування в якості партнерів у реалізації ідеї. Ми вітаємо наших переможниць, бажаємо подальших звершень, невичерпної креативності та наснаги!

 • 23.06.17 p. «Я вірю в силу нашого колективу, потенційні можливості діяти в умовах режиму із загостренням й тримати „знак якості“ і в творчій роботі, і в навчанні, і в повсякденному житті», — ректор Петро Саух

  23 червня в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулися збори трудового колективу. Представники багатотисячного університетського загалу з усіх факультетів та інститутів зібралися в актовій залі, щоб заслухати звіт ректора, професора Петра Сауха про роботу на посаді керівника вишу за 4,5 роки.

  Свій звіт посеред календарного року ректор ЖДУ Петро Саух пояснив тим, що 24 березня 2017 року на Загальних зборах НАПН України його обрали академіком-секретарем відділення вищої освіти НАПН України.

  «У цьому немає нічого трагічного ні для мене, ні для навчального закладу. Університету потрібна нова кров», — прокоментував очільник ЖДУ.

  Під час виступу ректор Петро Саух зазначив, що важливим завданням у своїй роботі впродовж звітного періоду намагався створювати такий внутрішній клімат та психологічну атмосферу в стінах університету, які б надавали можливість колективу працювати, незважаючи на несприятливі зовнішні чинники. І попри усі негаразди, університет продовжував виконувати основні свої завдання, про що свідчать позитивні загальні результати діяльності за всіма напрямами роботи. Одним із стратегічних завдань університету за звітний період була і залишається підготовка конкурентоспроможних фахівців, здатних працювати в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір, підготовка кадрів відповідно до сучасних потреб економіки та ринку праці країни та регіону.

  «Шановні делегати! Якщо бути абсолютно відвертим, то ці 4,5 роки для мене і для нас усіх були не просто складними, а надзвичайно складними. Мені, як ректору, доводилося приймати далеко непопулярні рішення. Я щиро дякую Вам за розуміння й підтримку. Повірте, в усіх ситуаціях, протягом багатьох років я намагався бути максимально чесним перед Вами, власною совістю й майбутнім університету. Не виключено, що попереду у нашого колективу не менш складні проблеми. Але я вірю в силу нашого колективу, потенційні можливості діяти в умовах режиму із загостренням й тримати „знак якості“ і в творчій роботі, і в навчанні, і в повсякденному житті», — завершив звітну доповідь Петро Юрійович.

  Делегати конференції трудового колективу роботу ректора Петра Сауха визнали задовільною, звіт затвердили та вручили ректору відзнаку «Слава ЖДУ імені Івана Франка».

 • 22.06.17 p. У ЖДУ переможці конкурсу «Медіазнахідка — 2017» отримали подарунки

  21 червня 2017 року у 301 аудиторії Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка відзначили переможців конкурсу «Медіазнахідка — 2017». Спонсором церемонії нагородження виступила мережа магазинів moyo.ua.

  «Конкурс «Медіазнахідка» проводиться для заохочення студентів до журналістської творчості. Метою конкурсу є відбір і визнання найкращих медіаматеріалів студентів та абітурієнтів Інституту філології та журналістики, які здійснили крок уперед у професійному зростанні. Варто наголосити, що конкурс «Медіазнахідка» у ЖДУ імені Івана Франка започатковано за підтримки мережі магазинів moyo.ua. Ми маємо надії, що конкурс стане щорічним», — розповідає завідувач кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ЖДУ Валерій Башманівський.

  На перший конкурс «Медіазнахідка» надійшло близько сотні робіт. Усі вони були розподілені на чотири номінації. Основними критеріями оцінювання були журналістська майстерність та оригінальність висвітлення теми.

  За рішенням журі переможцями конкурсу «Медіазнахідка — 2017» стали:

  Номінація «Найкраща робота медійника-початківця»

  • Олена Ліпісовецька

  Номінація «Найбільш оригінальний журналістський матеріал про ЖДУ»

  • І місце — студентка І курсу ЖДУ Кароліна Дмитрук
  • ІІ місце — студентка І курсу ЖДУ Олена Гузь
  • ІІІ місце — студентка І курсу ЖДУ Аліна Гаркава

  Номінація «Журналістський матеріал – за якісне та оперативне висвітлення медіа-тренінгів для журналістів Житомирщини»

  • І місце — студент V курсу ЖДУ імені Івана Франка, журналіст NewsONE Дмитро Поліщук
  • ІІ місце — студентка І курсу ЖДУ Валерія Володіна
  • ІІІ місце — студентки ІV курсу ЖДУ Ольга Багінська та Анастасія Гребінь

  Номінація «Креативна реклама спонсора Конкурсу»

  • студент V курсу ЖДУ імені Івана Франка Віталій Коваль

  Усі переможці конкурсу «Медіазнахідка — 2017» отримали дипломи та цінні подарунки від мережі магазинів moyo.ua.

  Більше фото тут.

 • 20.06.17 p. Студенти-біологи ЖДУ третій рік поспіль побували у Закарпатті

  Вже традиційно, третій рік поспіль, завдяки угоді про академічну мобільність з Ужгородським національним університетом, студенти-біологи ЖДУ побували у Закарпатті.

  На початку червня 27 студентів 22–23 груп разом з викладачами природничого факультету доцентами Мельниченко Р. К. та Онищук І. П. проходили навчально-польову практику із зоології на високогірній біобазі «Колочава» Ужгородського національного університету. Протягом тижня, проживаючи на території Синевирського національного парку, вони мали змогу ознайомитися із екосистемами альпійських лук та смерекових лісів Карпат, відвідати одне із природних чудес України — озеро Синевир, побувати в центрі реабілітації бурих ведмедів, прокататися найбільшою канатною дорогою Закарпаття, познайомитися з історією, культурою і побутом населення цього регіону України.

  Велике враження на майбутніх біологів справили багатство та унікальність тваринного і рослинного світу Карпат. Найбільш цікавими зоологічними «знахідками», котрі студенти побачили під час навчально-польової практики, стали вогняна саламандра, тритон карпатський, кумка червоночерева, ящірка живородяща, веретільниця ламка, лелека чорний, крук, лисиця європейська. Ще однією важливою метою стало подолання себе, здійснення багатогодинних переходів, мобілізація душевних і фізичних сил та підкорення двох півторатисячних вершин Карпат — гори Дарвайка та Топас. Висловлюємо щиру подяку декану біологічного факультету Ярославі Гасинець та директору біобази Мирону Цюбику за прекрасну нагоду познайомитися із чарівною природою Закарпаття!

 • 20.06.17 p. Назустріч Новій українській школі: старт волонтерського проекту кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті

  19 червня розпочав роботу лінгвометодичний семінар — літня школа «Інтегровані змістові лінії та способи їх реалізації у навчанні англійської мови в ЗНЗ» на базі Житомирської гуманітарної гімназії №1.

  Школа триватиме 5 днів (з 19.06 по 23.06), протягом яких 50 учителів з Житомира та Житомирського району навчаться працювати з оновленими навчальними програмами з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (5–9 класи та 10–11 класи).

  Презентери представлять 4 інтегровані змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» (викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Зимовець О. А., Прохорова С. М.), «Громадянська відповідальність» (ст. викладачі кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Дєньгаєва С. В., Мазко О. П.), «Здоров'я і безпека» (волонтер Корпусу Миру в Україні Роб О'Лірі, вчитель Житомирського міського ліцею при ЖДТУ Глібко І.), «Підприємливість та фінансова грамотність» (волонтер Корпусу Миру в Україні Ана Ферер, вчитель Житомирської гуманітарної гімназії № 1 Забело Л. О.).

 • 19.06.17 p. У ЖДУ 50 школярів Житомирщини пройшли навчання у Школі з програмування

  На базі Житомирського державного університету імені Івана Франка протягом минулого тижня працювала Літня школа з програмування. Організаторами Школи, яка орієнтована на талановитих школярів 6–11 класів Житомирщини, є викладачі ЖДУ ім. Франка Олександр Кривонос та Сергій Жуковський. Мета Літної школи з програмування — підготовка дітей до олімпіад, навчитися базовим алгоритмам та позмагатися між собою у сфері ІТ.

  Шість днів поспіль 50 школярів Житомира та області працювали у трьох групах за рівнем знань та складністю завдань. У першій половині дня вони слухали лекції та практикувалися, а в післяобідній час змагалися між собою у розв'язанні задач.

  «Діти були розкинуті на три потоки в залежності від їх поточних умінь та навичок. У кожному з потоків приблизно 16 учнів. Завдання створенні для кожної групи окремо, рівень завдань напряму залежав від рівня практичних та теоретичних умінь учня. Кожного дня діти розв’язували приблизно 10 завдань, на дітей також чекало тестування, яке вказало на переможців», — розповідає організатор Школи, доцент кафедри прикладної математики та інформатики Олександр Кривонос.

  Переможці підсумкових змагань отримали цінні призи від спонсорів нагородження: Дмитра Антонюка, Вероніки Зубко, Аркадія Гришка та Лівівської майстерні шоколаду.

 • 17.06.17 p. Перша літня ботанічна школа закінчила роботу

  16 червня закінчила роботу Перша літня ботанічна школа, учасниками якої стали учні 10–11 класів 19-ти загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомира.

  На офіційному закритті координатор літньої школи доктор біологічних наук, професор Киричук Г. Є. відмітила учнів, які найкраще проявили свої знання під час пробного тестування з ботаніки та нагородила їх цінними подарунками. Кожен з учнів отримав сертифікат учасника та мав змогу сфотографуватись на пам’ять.

  Після цього відправились на екскурсію до Агробіологічної станції університету, де їх ознайомили з особливостями розмноження декоративних рослин та догляду за ними. Під час екскурсії учні захоплювались архітектурою будівель агробіологічної станції та красою квітучих рослин. Крім того, учні побачили будиночок апітерапії та навіть спробували там відпочити. По закінченню роботи учасників пригощали солодощами, учні ділилися своїми враженнями про літню ботанічну школу, за час роботи якої вони покращили знання з біології рослин, познайомились і потоваришували. Сподіваємось, що в кожного з учасників ще надовго залишаться приємні спогади про Першу літню ботанічну школу.

 • 15.06.17 p. Завершився четвертий день роботи Літньої ботанічної школи

  15 червня в рамках роботи Літньої ботанічної школи відбулась екскурсія до перлини м. Житомира — Шодуарівського парку, в якому росте до 80 видів різних дерев і кущів.

  Розпочалась екскурсія із захоплюючої розповіді про історію створення парку. Після чого учні мали змогу ознайомитись з унікальним видовим різноманіттям рослин парку, їх біологічними та екологічними особливостями. Змогли побачити: тутове дерево, липу серцелисту, катальпу бігнонієподібну, бундук, пірамідальний дуб, горіх Маньчжурський, гледичію, горіх ведмежий та реліктову форму гінкго дволопатевого. Матеріал екскурсії вдало поєднувався з легендами про рослин.

  Під час екскурсії учасники закріпили вміння проводити фенологічні спостереження, відбирати рослини у природі для подальшої гербаризації.

  Після проведеної екскурсії для учнів було проведене пробне тестування з ботаніки у форматі ЗНО, де вони мали змогу перевірити отримані знання під час роботи Літньої ботанічної школи.

 • 14.06.17 p. У ЖДУ працює Літня ботанічна школа

  14 червня 2017 року продовжила свою роботу Літня ботанічна школа.

  Для учнів були проведені лекційні заняття, які органічно поєднувались із лабораторним практикумом. Також було організовано роботу з натуральними об’єктами, зображувальною наочністю та технічними засобами навчання. Для ефективного проведення лабораторних робіт учням були запропоновані детальні інструктивні картки. У ході роботи учні взяли участь у ботанічному квесті, спробували свої сили у виготовленні тимчасових мікропрепаратів та поринули у світ анатомічної будови рослин. Викладачі кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття вдало керували діяльністю учнів, перевіряли її на кожному етапі роботи та надавали при необхідності кваліфіковану допомогу.

  Загалом, третій робочий день Літньої ботанічної школи виявився надзвичайно насиченим і цікавим.

 • 13.06.17 p. Високе Міжнародне визнання ЖДУ імені Івана Франка

  Днями ректор ЖДУ імені Івана Франка, професор Петро Саух отримав лист від оргкомітету Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття», у якому повідомляється, що Міжнародний Сократівський комітет (м. Оксфорд, Великобританія) високо оцінює діяльність університету та роботу ректора як науковця та керівника.

  «Успіхи, яких досягнув Ваш вуз за час свого розвитку, свідчать про стабільну і впевнену роботу. Роки наполегливої та плідної праці принесли Вам та університету, який Ви очолюєте, заслужене визнання і місце провідного у своїй галузі.

  Нам приємно повідомити, що за результатами досліджень за динаміку розвитку, довгострокову успішну роботу, досягнення високих успіхів у своїй діяльності, завоювання лідерських позицій в науці та освіті Ваш університет рекомендований Міжнародним Сократівським комітетом до відзнаки Міжнародною нагородою «Лаври Слави» (за високу професійну управлінську майстерність та активну участь у суспільному житті). Також університет запрошується до участі в міжнародному конкурсі «Наука і освіта», який проводиться Оксфордським академічним союзом.

  Із задоволенням відзначаємо Вашу високу репутацію і авторитет, успішну професійну діяльність, про що свідчать проведені рейтингові дослідження, на підставі яких Ви були рекомендовані до вручення цих престижних нагород», — йдеться у листі.

  Нагадаємо, що метою Європейської Бізнес-Асамблеї є сприяння світовому суспільному визнанню лідерів, які зробили значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, освіти, їх розвиток і просування на вітчизняному та міжнародному ринках.

 • 13.06.17 p. У ЖДУ завершився другий день Літньої ботанічної школи

  13 червня 2017 році під керівництвом викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Галини Киричук, Юлії Шелюк, Лариси Астахової відбулася виїзна екскурсія з ботаніки до с. Лісове з учнями-учасниками літньої ботанічної школи.

  Метою екскурсії було вивчення різнотипних рослинних угруповань, їх систематичного складу, життєвих форм. Під час захоплюючих розповідей викладачів учні мали змогу ознайомитись з місцевою флорою. Особливу увагу привернули — бузина чорна, крушина ламка, клен американський, клен татарський, бруслина бородавчаста, бруслина європейська, бальзамін дрібноквітковий, маршанція поліморфна, зозулин льон, щитник чоловічий, безщитник жіночий, орляк звичайний, борщівник Сосновського та ін. Учням також пощастило побачити багато рослин-ендеміків.

  Під час екскурсії учні набули навичок збирання живих об’єктів, колекціонування і гербаризації. Екскурсія вийшла надзвичайно насиченою, цікавою, пізнавальною. Учні отримали багато нових знань і вражень.

 • 12.06.17 p. Цьогоріч студенти-екологи І та ІІ курсу ЖДУ на польовій практиці підкорювали вершини Карпат

  Під керівництвом викладачів кафедри екології, природокористування та біології людини природничого факультету ЖДУ Олександра Гарбара  та Івана Хом’яка студенти долали 10–15 кілометрів складного пішого маршруту і до півсотні кілометрів переїздів різним транспортом щодня, підкорювали півторатисячники, 15–25 кілометрові маршрути в горах і більше 1000 кілометрів переїздів.

  Керівники практики ставили три мети. Найперше, освітня: які б гарні слайди не показували, але найкраще побачити екосистеми іншого регіону на власні очі. По-друге, розвивальна: людина мусить усе життя відкривати для себе щось нове. А молода людина у рази більше. Новий досвід — це найцінніше, що можна отримати. По-третє, виховна: найважливіше — це сила волі, яка дозволить студентам реалізувати їх знання і потенціал. Засувалося, що для декого піднятися на г. Синяк, пройти 26 км, а потім дві години грати в футбол було за виграшки, а для інших підйом на полонину Бараня вимагав скрегіту зубів і закушених губ. Та все ж важливі не фізичні показники, а воля до перемоги.

  Студенти, які перейшли через випробування Горганами і тижнем перебування в складних дорожніх умовах отримали неймовірний досвід, враження, емоції та відкрили для себе багато цікавого та нового про Карпати.

 • 12.06.17 p. Вперше у ЖДУ стартувала Літня ботанічна школа

  За підтримки голови Житомирської міської ради Сергія Сухомлина та завдяки співробітникам кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття сьогодні, 12 червня 2017 року, на базі природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка розпочала роботу Перша літня ботанічна школа.

  Метою Школи є активізація пізнавальної діяльності учнівської молоді, поглиблення знань учнів з біології рослин, набуття вмінь виготовляти мікропрепарати, працювати з лабораторним обладнанням та виховувати бережливе ставлення до живої природи. Важливе значення Літня ботанічна школа відіграє у формуванні та становленні старшокласників як майбутніх біологів.

  Слухачів школи, а це 36 учнів (10–11 класів) м. Житомира, під час урочистого відкриття привітали доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Галина Киричук  та кандидат педагогічних наук, старший викладач Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти Наталія Поліщук. Після цього розпочалися лекційні та лабораторні заняття з ботаніки, які провели викладачі кафедри Юлія Шелюк, Лариса Астахова, Галина Міхеєва та волонтери з числа студентів природничого факультету. Під час занять учні мали змогу поринути у світ науки та відчути смак студентського життя.

   

 • 11.06.17 p. Відбулось засідання круглого столу «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» пам’яті професора Ангеліни Сингаївської

  7 червня в ННІ іноземної філології відбулось засідання круглого столу «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики» пам’яті професора Ангеліни Сингаївської. У заході, організованому колективом ННІ, взяли участь рідні, друзі та учні Ангеліни Володимирівни Сингаївської.

  З вітальним словом до присутніх звернулась проректор з навчальної роботи, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи Лариса Янович, яка відзначила вклад професора А. В. Сингаївської у розбудову ННІ іноземної філології.

  Директор ННІ іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент Марина Полховська розповіла про життєвий шлях професора Ангеліни Сингаївської, яка народилась у скромній родині робітника та вчительки. Закінчивши у 1980 році з відзнакою факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, все своє подальше життя Ангеліна Сингаївська присвятила нашому вишу.

  Професор Ангеліна Володимирівна Сингаївська отримала численні державні нагороди, серед яких знак «Відмінник освіти України», нагрудний знак «А. С. Макаренко», нагрудний знак «Слава ЖДУ», почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

  З науковими доповідями виступили учні та колеги Ангеліни Володимирівни: кандидати філологічних наук, доценти Віра Євченко, Ірена Сніховська, Ганна Кузнєцова, Микола Ліпісівіцький.

 • 09.06.17 p. Вивчати англійську в інституті іноземної філології кру-у-у-у-то!!!

  Днями в ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка завершив свою роботу І-й літній англомовний табір для старшокласників ЗНЗ м. Житомира та Житомирської області «FUN WITH ENGLISH».

  Основним завданням табору було допомогти усім учасникам подолати мовний бар'єр, а також покращити свої знання з англійської мови та культури англомовних країн. Це було легким завдання не для усіх, все ж ігрова форма майстер класів та інтерактивні ігри на свіжому повітрі допомогли багатьом захопитися вивченням іноземних мов та досягти гарних результатів у запропонованих видах навчально-виховної діяльності.

  Під час табору молодь складала вірші та пісні англійської мовою, робила перші кроки у костюмованій постановці всесвітньо відомих п’єс У. Шекспіра, шаленіла від виконання етнічних ірландських танців, коштувала національні страви Уельсу та брала участь у різноманітних іграх та забавах.

  На завершення роботи табору учасники змагалися в інтелектуальній грі «Брейн ринг» з лінгвокраїнознавства англомовних країн. Переможців було відзначено грамотами та цінними подарунками. Хочемо висловити слова щирої подяки усім, хто долучився до організації табору!

 • 08.06.17 p. #Франко_live від Соціально-інтерактивного «Театру життя»

  До річниці пам'яті Івана Франка студенти та викладачі соціально-психологічного підготували проект #Франко_live — 6 поезій, що отримали сьогодні сучасне звучання.

  #Франко_live — це спільний мистецький проект Соціально-інтерактивного «Театру життя» та ГО «Інститут Креативних Інновацій». Дякуємо нашим друзям, завдяки підтримці та креативу яких, наша задумка стала реальністю! Більше інформації за наступними посиланнями:

 • 08.06.17 p. #СПФ_вишиваний для Людини року — 2017

  У Всесвітній день вишиванки соціально-психологічний вітав найдостойніших з достойних на щорічній церемонії відзначення досягнень студентів та викладачів «Людина року — 2017».

  Свято було вдвічі урочистим, адже цьогоріч відзначали рівно 10 років від першого випуску СПФ! Достойні номінанти та переможці у 13 номінаціях та поважні гості, друзі та випускники факультету, зробили свято по-справжньому урочистим та знаковим!

 • 08.06.17 p. У ЖДУ імені Івана Франка тривають Треті наукові читання пам′яті професора Миколи Никончука

  8 червня 2017 року у конференц-залі Житомирського державного університету імені Івана Франка відкрили Треті наукові читання пам'яті професора Миколи Никончука. У заході, організованому вдячними учнями Миколи Васильовича, взяли участь рідні, друзі, науковці України та Білорусі.

  З вітальним словом до учасників зустрічі звернувся учень, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови ЖДУ Віктор Мойсієнко, який представив до уваги присутніх основні віхи життєвого шляху свого Вчителя — Миколи Никончука, його внесок у розвиток діалектології.

  «80 років тому, 5 червня, у скромній поліській родині Никончуків народився хлопчик Миколка. Ніхто і не передбачував, що через якихось 50–60 років він стане людиною, яка буде вирішувати напрям розвитку не тільки української, а й слов'янської діалектології. Микола Никончук, безсумнівно, увійшов в історію як учений, дослідник народного мелосу, народного побуту, народного життя через слово. Своїми власними ногами (власноніж) обстежив понад 400 населених пунктів Полісся. Тому ми, вдячні учні, а це і мій вчитель, уже втретє після смерті робимо наукові читання пам'яті професора Никончука. Цим хочемо привернути увагу наукової громадськості і колег по університету до того, що була така людина, яка поставила у реєстр сотні і сотні нових незасвідчених поліських лексем, які тепер служать науці. Не лише поліській діалектології, не лише українському мовознавству, а й славістиці загалом. Із лексикографії або з лексикології я важко уявляю будь-яке дослідження в україністиці в царині східної слов’янщини та й взагалі у слов'янському світі без покликань на кращі праці Миколи Никончука», — розповів учень Миколи Васильовича Віктор Мойсієнко.

  Упродовж наукових читань було заслухано низку ґрунтовних доповідей щодо актуальних питань лексикології та діалектології.

  Більше фото тут.

 • 07.06.17 p. Студенти-дошкільники активно співпрацюють з Житомирською обласною громадською організацією «Діти сонця»

  Важливою складовою професійного становлення майбутніх вихователів, як справжніх педагогів-гуманістів, є робота з дітьми з особливими потребами. Кафедра дошкільної освіти та педагогічних інновацій навчально-наукового інституту педагогіки активно сприяє участі студентів спеціальності «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» у волонтерській діяльності. Зокрема студенти-дошкільники активно співпрацюють з Житомирською обласною громадською організацією «Діти сонця».

  Головними якостями майбутнього вихователя-дошкільника є доброта, чуйність, безмежна любов до дітей. З першого курсу студенти-дошкільники виступають перед особливими дітьми з інсценізуваннями, виставами, виготовляють з ними поробки, грають в ігри, проводять святкові вранішники.

  В рамках міжнародного україно-італійського проекту «Інклюзивна освіта в ДНЗ» перед студентами ННІ педагогіки виступила заступник голови Житомирської обласної громадської організації «Діти сонця» Рибчинська Л. А., яка розповіла про діяльність центру «Діти сонця»,  розкрила  особливості розвитку дітей із синдромом Дауна, їх можливості, презентувала результати обміну досвідом та власні враження, щодо роботи з цією категорією дітей, який вона отримала під час подорожі у США. Відбулася жвава дискусія, студенти ставили багато запитань, обговорювали ставлення у суспільстві до дітей з особливими потребами.

 • 04.06.17 p. Викладачі кафедри теоретичної психології та психології розвитку ЖДУ ім. Франка взяли участь у спільній україно-японській зустрічі щодо  наслідків техногенних катастроф

  У Житомирі відбувся круглий стіл за ініціативою японської організації CheFuKo (Чернобиль Фукусіма Діти) на тему «Відображення наслідків техногенних катастроф на життя дітей».

  З доповіддю щодо психологічних наслідків Чорнобильської аварії в Україні виступила завідувачка кафедри теоретичної психології та психології розвитку Лариса Журавльова. В обговоренні наслідків техногенної катастрофи Чорнобиля та Фукусіми для довкілля, впливу катастроф на здоров’я та розвиток дітей взяли участь викладачі, аспіранти та студенти СПФ: Г. Пирог, Т. Коломієць, А. Литвинчук, Т. Можаровська, Ф. Дончев, В. Черняєва.

 • 02.06.17 p. ЖДУ відвідала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

  Парламент України почав процес погодження нових освітніх реформ, у зв’язку із чим Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич вирішила поспілкуватися з освітянами. 2 червня Міністр завітала до Житомирського державного університету ім. І. Франка, де поспілкувалася з ректором Петром Саухом, а потім і з освітянами області.

  Під час спілкування з Міністром освіти і науки України ректор Петро Саух зробив акцент на тому, що, не зважаючи на недостатнє фінансування з боку держави, ЖДУ залишається одним із найкращих. Лідія Михайлівна, у свою чергу, запевнила, що питання з дофінансуванням найближчим часом буде вирішено.

  За тим Лілія Гриневич розповіла освітянам області про те, що за європейськими стандартами школа не повинна робити акцент на теоретичних знаннях і завантажувати голови учнів лише цим. Діти повинні навчитися застосовувати свої знання на практиці. Тому, за словами Лілії Михайлівни, заплановано, що з 2018–2019 навчального року діти, що підуть у перший клас, навчатимуться вже за новими стандартами. Оскільки нова навчальна програма включає введення нових предметів і збільшення практичних блоків у навчанні, термін навчання у середній школі теж збільшиться, тому, швидше за все, першачки 2018 року будуть учитися вже не 11, а 12 років.

  «Якби мене спитали, чи хочу я, аби моя дитина навчалася у теперішній школі 12 років, я б однозначно сказала — ні! Але після реформування, у 2018 році діти підуть у „нову” школу, де їх навчатимуть не лише теорії, а показуватимуть як застосовувати свої знання на практиці. Тому збільшення періоду навчання за умов, що буде саме така школа, я вважаю доцільним», — сказала очільниця Міністерства освіти і науки України.

 • 30.05.17 p. На соціально-психологічному факультеті завершилися курси з вивчення польської мови

  Завдяки співпраці з громадською організацією «Польський студентський клуб» студенти та викладачі факультету мали можливість познайомитися з культурною та мовною спадщиною Польщі.

  На закриття вивчення курсів до СПФ завітала голова організації Валентина Юсупова. Пані Валентина пригадала, що в цьому навчальному році, окрім мовних курсів, для студентів та викладачів факультету було організовано дружні візити провідних спеціалістів із вузів та громадських організацій Польщі, а також професійне стажування студентів та їх участь в закордонних лідерських проектах.

  Завідувач кафедри теоретичної психології та психології розвитку Лариса Журавльова відзначила ефективність такої співпраці між факультетом і Громадською організацією та готовність до подальшої взаємодії.

 • 30.05.17 p. Подвійне студентство: п’ятеро італійських студентів долучилися до студентської когорти ЖДУ імені Івана Франка

  30 травня у ЖДУ імені Івана Франка відбулася прес-конференція за участю італійських студентів з Пармського університету (Італія), які завершили своє навчання в українському виші.

  А розпочалося усе 6 березня 2017 року. Саме тоді  в рамках угоди про академічну мобільність та угоди про реалізацію спільного проекту з інклюзивної освіти між ЖДУ ім. Івана Франка та Пармським університетом (Італія) в університет на навчання і практику прибули п’ятеро італійських студентів: Сабіна Ндреаль, Ніколь Сімончеллі, Джулія Спіталері, Лаура Піні та Джакомо Крема.

  Упродовж трьох місяців вони не лише активно навчалися, брали участь у культурних акціях та заходах університету і міста, а й самі за власними методиками навчали італійської мови викладачів та студентів ЖДУ. Окрім того, італійські студенти проходили практику на базі Житомирської загальноосвітньої україно-італійської школи «Всесвіт» I–II–III ступенів, Житомирської обласної громадської організація «Діти сонця», Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Житомирської міської ради. Там студенти Пармського університету не лише спостерігали за робою педагогів та фахівців, які працюють з дітьми, які мають особливі освітні потреби, а й самі працювали з школярами та вчителями. Свої думки та враження від побаченого та вивченого одразу фіксували на сторінці Progetto Overworld Ivan Franko Zythomir у фейсбуці, а на прес-конференцію підготували цілу презентацію, яка візуалізувала їх перебування в Україні.

  «Це був неоціненний досвід. Усі наші емоції та враження важко описати словами. Від навчання у Житомирі у нас залишаються лише найприємніші спогади. Ми мали дуже гарні теоретичні знання, а тут, у Житомирі, змогли закріпити їх на практиці. Багато професійних навичок і знань ми здобули від викладачів Університету Франка, які приділяли нам дуже багато часу. Лекції з викладачами були дуже особистісними», — поділилася враженнями Ніколь Сімончеллі.

  «Бажаємо вам широкої і світлої життєвої дороги, у буквальному і переносному значенні цього слова. Я маю надію, що той досвід, який ви отримали у стінах нашого університету, стане в нагоді у вашому подальшому професійному зростанні. Ми будемо раді знову зустрітися з вами у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. І на підтвердження цих слів, рішенням ректорату нашого навчального закладу вас зараховано до студентської спільноти університету. Із задоволенням вручаємо вам студентські значки», — звернулася до італійських студентів проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ЖДУ ім. Івана Франка Наталія Сейко.

  Дирекція Інституту педагогіки ЖДУ відзначила італійських студентів подяками та пам’ятними подарунками. 

 • 30.05.17 p. На природничому факультеті оголосили результати конкурсу «Кращий майбутній вчитель біології — 2017»

  29 травня 2017 року оголошено результати конкурсу «Кращий майбутній вчитель біології — 2017», який 17 років поспіль проходить на природничому факультеті університету. Такий захід є логічним завершенням вивчення студентами навчального курсу «Методика навчання біології та природознавства» і надзвичайно важливим на шляху до майбутньої професії.

  З ініціативи викладачів кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття Міхеєвої Г. М. та Константиненко Л. А. студенти мали можливість виявити свої знання й вміння зі шкільного курсу біології та методики його навчання. У цьому конкурсі брали участь усі студенти ІІІ курсу, проте до фіналу дійшли лише найсильніші, адже учасникам конкурсу необхідно було виявити ступінь готовності до викладання різних розділів біологічної науки в школі. З цим нелегким завданням студенти успішно впоралися. За загальною кількістю балів призові місця зайняли такі студенти:

  • I місце — Степанчук Марина;
  • II місце — Олехнович Кристина;
  • III місце — Баранівська Олександра та Ліпська Єлизавета.

  Вітаємо переможців, зичимо їм подальших успіхів та наснаги!!!

 • 29.05.17 p. В інституті іноземної філології завершився перший рік пілотування проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління»

  У 2016-2017 н. р. викладачі кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики (проф. Калініна Л. В., доц. Щерба Н. С., доц. Прокопчук Н. Р.) здійснювали пілотування проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління» зі студентами 2-гу курсу спеціальності 6.020303 Філологія.* Мова і література (англійська).

  Формування професійних компетентностей студентів  експериментальної групи побудоване на основі нової типової програми «Методика навчання англійської мови» та проходило у 3–4 семестрах.

  За цей час майбутні вчителі мали змогу познайомитись з психологічними чинниками вивчення англійської мови, принципами комунікативного навчання іноземної мови, способами розвитку автономії учня, навчання граматики та лексики у контексті та інш.

  Заняття проводились англійською мовою у вигляді інтерактивних майстерень з використанням інноваційних технологій. Основною відмінною особливістю занять є представлення студентам можливості самостійно досягати необхідних професійних знань, робити відповідні висновки та практично використовувати їх на занятті.

  Результативність отриманих знань, умінь та навиків перевірялась студентами під час педагогічної практики в базовій гімназії № 3 м. Житомира 2 рази в тиждень.

  Майбутні вчителі англійської мови мали змогу спостерігати за роботою досвідчених вчителів та пов’язати набутий досвід з навчальним матеріалом першого року вивчення курсу методики. Для того щоб цей процес відбувався цілеспрямовано, студенти виконували спеціально організовані завдання для спостереження. Студенти фіксували свої враження в журналах з педагогічної практики.

  По завершенню експерименту студентам було запропоновано відповісти на низку питань про ефективність пілотування проекту. Всі студенти 100% виразили своє задоволення щодо нової програми навчання. Серед свої здобутків по закінченню першого року пілотування студенти відмітили: «Я полюбила свою майбутню професію», «Я краще пізнала свої здібності та стилі навчання», «У мене значно розширився словниковий запас», «У мене покращились уміння спілкування з різними студентами», «Мені подобається таке навчання, оскільки воно відрізняється від традиційних занять» та інші.

  Під час пілотування проекту заняття проводились не лише колегами кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики ННІ іноземної філології, а і викладачами інших ВУЗів, в яких пілотується проект, зокрема Вінницького педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

 • 29.05.17 p. У Навчально-науковому інституті іноземної філології провели святкове закриття проекту «Upgrade Your Professional Knowledge»

  У Навчально-науковому інституті іноземної філології відбулось святкове закриття проекту «Upgrade Your Professional Knowledge», який походив протягом 2-х років на базі створеної на кафедрі міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Лінгвометодичної академії.

  За цей період близько 100 вчителів англійської мови взяли участь в лінгвістичних семінарах і методичних майстернях з актуальних питань сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов.

  Заняття проводили доценти кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики із використанням сучасних технологій навчання на основі комунікативного підходу. На заключному засіданні академії її учасники отримали сертифікати, обмінялись досвідом та враженнями та намітили плани на подальшу співпрацю.

 • 29.05.17 p. Студенти та викладачі природничого факультету знову взяли участь у Всеукраїнському профорієнтаційному фестивалі «Місто професій»

  27 травня 2017 року студенти та викладачі природничого факультету вкотре брали участь у Всеукраїнському профорієнтаційному фестивалі «Місто професій» та допомагали підростаючому поколінню опановувати цікаві та корисні професії біолога, еколога й географа.

  Кожен юний учасник отримував паспорт та трудову книжку з картою представлених професій і мав можливість влаштуватись на роботу та отримати «зарплату». У «Місті професій» навіть найменші учасники змогли освоїти професію біолога, досліджуючи постійні та тимчасові препарати під мікроскопом, виготовляючи гербарії, досліджуючи хімічний склад кісток та ін.

  Влаштувавшись на роботу екологом, діти вчились правильно сортувати сміття та проходили посвяту у юні екологи.

  Підкорюючи професію географа, діти з захопленням та нестримною цікавістю дивились у бінокль, шукали на карті України рідне місто Житомир, великі міста, річки та гори, знайомились з принципом дії компаса.

  Діти багато фотографувались на згадку та отримували нагороди за дослідницьку й наукову роботи. Зароблені «гроші» можна було обміняти на подарунки, морозиво та солодощі.

  Приємно було чути слова подяки і вдячності від батьків та їх дітей, які цікавилися представленими професіями, активно брали участь у їх опануванні та висловлювали побажання як найчастішого проведення подібних заходів.

 • 29.05.17 p. Житомирський державний університет імені Івана Франка гостинно відчинив двері для поціновувачів японської культури

  Днями у ЖДУ імені Івана Франка пройшов День японської культури за підтримки ГО «Світова Молодіжна Спільнота» та управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

  Зустріч урочисто відкрила проректор з наукової і міжнародної роботи Наталія Сейко, яка побажала усім присутнім насолодитися дійством і отримати заряд позитивного настрою.

  Гості заходу мали змогу навчатися правилам чайної церемонії, приготуванню справжніх суші, мистецтву японської каліграфії, приміряти традиційний японський костюм та дізнатися більше про волонтерські програми у Японії.

  Представник неурядової громадської організації Japan Student Culture Camp (Японія) Сім Дже Юн особисто зустрівся з ректором ЖДУ імені Івана Франка