Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Історія кафедри алгебри та геометрії

Протягом років існування кафедра, відповідно до реорганізаційних змін в університеті, декілька разів змінювала свою назву і склад. Спочатку в Житомирському педагогічному інституті ім. Івана Франка (колишня назва Житомирського державного університету імені Івана Франка) існувала лише одна кафедра — кафедра математики. Кафедра математики була створена 1 вересня 1948 року. Персональний склад кафедри (згідно наказу № 201 по Житомирському педагогічному інституту ім. Ів. Франка від 1.09.1948): Хацет Борис Ісаакович (посада — старший викладач), Дорфман Абрам Григорович (асистент), Костарчук Віктор Михайлович (асистент). Протягом наступних місяців на кафедрі почали працювати Дубосарська Розалія Абрамівна та Майстер Яків Йосипович. Зазначимо, що згодом В. М. Костарчук обіймав посаду старшого викладача, а потім — декана фізико-математичного факультету (у 1954 р. Віктор Миколайович захистив кандидатську дисертацію, а вже у 1955 р. його призначають ректором Чернігівського державного педагогічного інституту). Першим завідувачем кафедри математики був призначений Хацет Борис Ісаакович.

1 вересня 1953 року кафедра математики була розділена на дві: кафедру математичного аналізу і алгебри; кафедру геометрії і елементарної математики (наказ № 76 від 19.02.1953). Відомості про склад кафедр та їх завідуючих, на жаль, в архівних документах не збереглись.

Однак відомо, що у жовтні 1954 року на базі цих кафедр створюється дві інші: вищої математики (завідувач Хацет Борис Ісаакович) та елементарної математики і методики математики (завідувач Білоус Тамара Іванівна). Як згадувала Тамара Іванівна, обов’язки завідуючого кафедри вона виконувала до 1958 року, а потім із 1961 року по 1962 рік.

Склад кафедри елементарної математики і методики математики (наказ № 339-а від 11.1958): завідувач кафедри Хайдуков Юрій Іванович; старші викладачі Білоус Тамара Іванівна, Добосарська Розалія Абрамівна; асистенти Уставщикова Олександра Ониківна, Демченко Антоніна Яківна. Хайдуков Юрій Іванович завідував кафедрою з 1958 до 1961 року. Бобровник Михайло Петрович завідував кафедрою до 1970 року.

У 1970 році в інституті (наказ № 67-к від 15.04.1970) на базі двох існуючих математичних кафедр створюються кафедра математики та кафедра математичного аналізу. Тоді ж було оголошено конкурс на заміщення посад завідувачів кафедр. Склад кафедри математики: доцент Бобровник Михайло Петрович; старші викладачі Нестерчук Анатолій Васильович, Боравльов Анатолій Пилипович, Богдан Антоніна Яківна, Дворська Марія Григорівна; асистенти Волянський Володимир Станіславович, Зелінська Галина Олександрівна, Кржемінська Галина Карлівна, Гризлова Л. С. Згодом (наказ № 194 від 25 серпня 1970 року), склад кафедри дещо змінився, зокрема, на посаду асистента кафедри була прийнята Баранівська Антоніна Федорівна. Завідувачем кафедри математики було призначено Нестерчука Анатолія Васильовича. Склад кафедри математичного аналізу: завідувач кафедри Кисилевський Генріх Едмундович; доцент Мартинюк Антон Євгенович; старші викладачі Мержеєвський Арнольд Володимирович, Таргонський Леонід Пилипович, Дубосарська Розалія Абрамівна; асистенти Коломійцев Олег Петрович, Яковенко Любов Федорівна. У 1971–1973 роках після закінчення аспірантури повернулися Андрощук Олександр Олександрович, Осадчий Микола Мефодійович, Дідківська Тетяна Вікторівна. Варто зазначити, що кафедра математичного аналізу у складі фізико-математичного факультету існує й донині. Протягом 1976–1985 років завідувачем цієї кафедри був Леонід Пилипович Таргонський, кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник народної освіти. З 1985 року й по цей час кафедрою завідує Олег Федорович Герус, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Із 1982 року до 2007 року (чверть століття!) кафедру математики очолював Ленчук Іван Григорович, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, народився 18 червня 1942 року в с. Сингаївка Бердичівського р-ну Житомирської обл. У 1963 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю «Математика і фізика». У 1979 році завершив навчання в аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ» ім. І. Сікорського за напрямом «Прикладна геометрія та інженерна графіка». У цьому ж році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Алгоритмізація технологічного процесу підготовки геометричної інформації для автоматизованих систем управління розкроюванням матеріалів». У 2013 році в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова відбувся захист докторської дисертації на тему: «Теоретико-методична система навчання евклідової геометрії майбутніх учителів математики на основі конструктивного підходу». Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 23 вересня 2014 року Ленчуку І. Г. присвоєно вчене звання професора кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики.

За сумлінну багаторічну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів І. Г. Ленчук нагороджений грамотою Міністерства освіти України, грамотами Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, почесними грамотами Житомирського державного університету імені І. Франка. Іван Григорович бере активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях. Опублікував понад 140 наукових і навчально-методичних праць. Під науковим керівництвом І. Г. Ленчука у 2015 р. захищено дві кандидатські дисертації (Фонарюк Олена Василівна, Мосіюк Олександр Олександрович). Професор І. Г. Ленчук здійснював експертизу, згідно наказу МОН України від 30.12.2016, електронної версії проекту підручника: «Геометрія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням математики», підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір). І. Г. Ленчук був призначений офіційним опонентом трьох докторських (О. І. Матяш, О. В. Школьний, Д. І. Ткач) і двох кандидатських дисертацій (Т. М. Махомета, Л. В. Швець).

Із 1982 року до червня 1998 року кафедра мала назву «кафедра математики». До складу кафедри математики у 1982 році входили: завідувач кафедри Ленчук Іван Григорович; доценти Нестерчук Анатолій Васильович, Боравльов Анатолій Пилипович, Дідківська Тетяна Вікторівна, Кржемінська Галина Карлівна, Ляшенко Борис Миколайович; старші викладачі Богдан Антоніна Яківна, Дворська Марія Григорівна, Коломійцев Олег Петрович; асистенти Волянський Володимир Станіславович, Зелінська Галина Олександрівна, Мукосій Ольга Петрівна, Орлюк Михайло Дмитрович.

З 1998 до 2003 року кафедра носила назву «кафедра математики та інформатики». Виникла потреба у викладачах інформатики. Серед них був Спірін Олег Михайлович, який згодом став доктором педагогічних наук, професором.

У відповідності з рішенням вченої ради університету від 3.03.2003 (наказ № 69) кафедру математики та інформатики розділили на дві: кафедру математики та кафедру інформатики. Кафедрою математики продовжував завідувати І. Г. Ленчук, Зазначимо, що у 2005 році на кафедру прийшов працювати досвідчений викладач Лисенко Микола Петрович.

Кафедру інформатики, яку було згодом перейменовано на кафедру прикладної математики та інформатики, очолив відмінник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, член науково-технічної ради з інформатики та кібернетики і науково-методичної ради з прикладної математики та інформатики при МОН України Борис Миколайович Ляшенко.

З 2007 року до 2016 року кафедрою математики завідував Семенець Сергій Петрович.

Семенець Сергій Петрович народився 3 жовтня 1968 року в с. Пиків Калинівського району, Вінницької області. Після закінчення школи у 1985 році вступив до Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка на фізико-математичний факультет. Через два роки навчання був призваний до лав Радянської армії і проходив службу у військах «Залізної дивізії» Прикарпатського військового округу (місто Яворів Львівської області). У 1989 році продовжив навчання в інституті, його закінчив з відзнакою в 1992 році, отримавши кваліфікацію вчителя математики і фізики. Після закінчення інституту працював учителем математики в Бердичівській ЗОШ № 11. У 1994 році був запрошений на посаду асистента кафедри математики та інформатики Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка. У 1998 році, поєднуючи роботу асистента кафедри й навчання в заочній аспірантурі НПУ ім. М. П. Драгоманова, захистив кандидатську дисертацію «Розвиток продуктивного мислення учнів при вивченні алгебри і початків аналізу» (спеціальність 13.00.02 — теорія та методика навчання математики, керівник — доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Іванівна Слєпкань). Упродовж 1999-2003 років виконував обов’язки заступника декана фізико-математичного факультету. У 2001 році присвоєно вчене звання доцента кафедри математики та інформатики. У 2011 році в спеціалізованій вченій раді ЖДУ імені Івана Франка успішно захистив докторську дисертацію «Теорія і практика розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики» (спеціальність 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти, консультант — д-р пед. наук, професор З. І. Слєпкань). За два роки по тому отримав вчене звання професора кафедри математики. Науково-методичний доробок складає понад 130 праць. Наукові інтереси: теорія й методика особистісно-розвивального навчання математики, система методичної підготовки майбутніх учителів математики.

Із 2007 року обіймав посаду завідувача кафедри математики, а з 2013 року — завідувача кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики. За період керівництва було захищено дві докторські й чотири кандидатські дисертації, якісний склад кафедри становив 22% докторів наук і 67% кандидатів наук. Ключовими завданнями професорсько-викладацького складу кафедри було забезпечення якісної методичної підготовки вчителів і викладачів математики, фізики та інформатики, а також розробка й упровадження інноваційних методик і технологій навчання. Колективом кафедри підготовлено спеціальні курси «Теорія і методика особистісно-розвивального навчання математики» (професор С. П. Семенець), «Додаткові розділи геометрії» (професор І. Г. Ленчук), «Прикладні задачі з параметрами» (доцент А. В. Прус), «Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі та наукових дослідженнях» (доцент В. В. Міхеєв), «Вибрані питання тригонометрії» (старший викладач З. П. Поліщук), «Лабораторний практикум з фізики» (старший викладач М. В. Федьович), «Використання педагогічних програмних засобів у професійній діяльності майбутніх учителів інформатики» (старший викладач Д. С. Вербівський), «Професійне становлення майбутнього вчителя математики» (асистент О. А. Ковальчук), «Розв’язування прикладних геометричних задач засобами педагогічних комп’ютерних технологій» (асистент О. О. Мосіюк).

На кафедрі систематично проводилися науково-методичні семінари, організовувалася профорієнтаційна робота зі старшокласниками міста й області, планово проходили попередні захисти курсових, дипломних і магістерських робіт студентів. Кафедра вирізнялася гарними традиціями славетного колективу, серед яких систематичні виїзні засідання культурно-просвітницького спрямування.

У 2016 році в зв’язку із реорганізацією кафедри Сергій Петрович обраний на посаду професора кафедри математичного аналізу, при якій було відкрито аспірантуру зі спеціальності «014 Середня освіта», спеціалізації «теорія і методика навчання (математика)». Є керівником наукового Центру університету «Теорія і методика особистісно-розвивального навчання математики», член спеціалізованої вченої ради, член редакційної колегії науково-методичного журналу «Креативна педагогіка» (Житомир), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». За сумлінну працю нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної та міської адміністрацій і адміністрації університету.

У 2013 році кафедра математики, із врахуванням освітніх потреб та внутрішніх змін в університеті, була розділена на кафедру методики навчання математики, фізики та інформатики (продовжував керувати С. П. Семенець) і кафедру алгебри та геометрії (очолив доктор фізико-математичних наук, професор Михайленко Василь Васильович). Склад кафедри методики навчання математики, фізики та інформатики: завідувач кафедри, професор Семенець Сергій Петрович, професор Ленчук Іван Григорович, доценти Прус Алла Володимирівна, Міхеєв Віктор Васильович; старші викладачі Орел Лілія Олександрівна, Поліщук Зоя Петрівна, Федьович Микола Васильович, асистент Ковальчук Олена Антонівна, лаборант Бойко Анна Миколаївна.

Склад кафедри алгебри та геометрії: завідувач кафедри, професор Михайленко Василь Васильович; доценти Франовський Анатолій Цезарович, Королюк Олена Миколаївна, Дідківська Тетяна Вікторівна, Сверчевська Ірина Анатоліївна, Клімова Інна Миколаївна, Чемерис Ольга Анатоліївна; асистент Фонарюк Олена Василівна, лаборанти Ященко Наталія Вікторівна та Словінська Юлія Анатоліїївна.

1 вересня 2016 року кафедра отримала свою остаточну назву — кафедра алгебри та геометрії. Сьогодні кафедра алгебри та геометрії є однією з основних фундаментальних кафедр фізико-математичного факультету, її очолює доктор фізико-математичних наук, професор Василь Васильович Михайленко.

Призначення завідувачем кафедри алгебри та геометрії саме В. В. Михайленка було невипадковим, оскільки за своєю освітою він повністю відповідає напряму кафедри, закінчивши у 1982 році механіко-математичний факультет Київського ордена Леніна державного університету імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Математика» та отримавши кваліфікацію «математик, викладач». У 1998 році Василь Васильович Михайленко успішно захистив докторську дисертацію на тему «Резонансні коливання і дисипативний розігрів неоднорідних в’язкопружних п’єзоелектричних тіл» за спеціальністю 01.02.04 — механіка деформівного твердого тіла. Професор Михайленко відіграє провідну роль як у забезпеченні якісної математичної підготовки майбутнім фахівцям, так і в організаційних справах кафедри й факультету.

У результаті конкурсного відбору, кадрову основу нової кафедри склали досвідчені й талановиті науковці-педагоги: професор Михайленко Василь Васильович, професор Ленчук Іван Григорович, доцент Франовський Анатолій Цезарович, доцент Королюк Олена Миколаївна, доцент Прус Алла Володимирівна, доцент Сверчевська Ірина Анатоліївна, доцент Чемерис Ольга Анатоліївна, старший викладач Фонарюк Олена Василівна, старший викладач Поліщук Зоя Петрівна, старший викладач Толстова Ольга Вікторівна та старший лаборант Бенедисюк Марія Миколаївна.

З гордістю зауважимо, що більшість викладачів кафедри є випускниками фізико-математичного факультету, які успішно захистили дисертаційні дослідження і продовжують свої наукові пошуки.

За роки свого існування кафедра готувала бакалаврів, випускала студентів магістратури, тобто відповідала усім вимогам найвищого четвертого рівня акредитації. У 2016 році, як випускова, кафедра пройшла процедуру ліцензування спеціальності «Середня освіта (Математика)» та «Математика» освітнього ступеня «Магістр», а також приймала активну участь у започаткуванні нових спеціальностей фізико-математичного факультету. Так, за рахунок кадрового потенціалу кафедри алгебри та геометрії були ліцензовані спеціальності «Статистика» й «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» освітнього ступеня «Бакалавр».

Професорсько-викладацький склад кафедри завжди намагається прищепити любов студентській молоді до природничо-математичних наук. Серед випускників факультету є як педагогічні працівники, так і науковці у галузі педагогічних та фізико-математичних наук (І. Г. Ленчук, О. М. Королюк, А. В. Прус, І. А. Сверчевська, О. А. Чемерис, О. В. Фонарюк, З. П. Поліщук, О. В. Толстова, Н. А. Сейко, Н. Г. Сидорчук, В. О. Климчук, О. М. Спірін, О. Ф. Герус, М. М. Осадчий, О. А. Сарана, А. Л. Таргонський, С. П. Семенець, Л. О. Орел, С. А. Плакса, В. С. Шпаківський, М. В. Ткачук, Д. А. Мержеєвський, С. В. Грищук, С. І. Скуратівський, М. В. Стьопочкіна, І. В. Денега, Р. П. Пухнаєвич та інші).

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці і готові для професійної роботи на підприємствах, в установах та організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, освітянської, дослідницької діяльностей різних форм власності; у різних галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі, у наукових та навчальних закладах, контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів влади та управління, проектних організаціях, тощо. Викладачі та співробітники кафедри алгебри та геометрії постійно дбають про зворотній зв’язок із випускниками та їх замовниками.

Викладачі кафедри проходять стажування у провідних навчальних та науково-дослідних установах, викладачі і студенти беруть участь у спільних наукових семінарах; бакалаври і магістри проходять педагогічну практику в навчальних закладах м. Житомира і регіону, здійснюють активну профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл.

Усі викладачі активно приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Результати наукових досліджень опубліковані в різних наукових виданнях нашої держави й закордоном, зокрема у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus та Web of Science.

Новим поштовхом для розвитку кафедри стало поліпшення її якісного професорсько-викладацького складу за рахунок успішних захистів дисертаційних досліджень (О. В. Толстова, О. В. Фонарюк).

Кафедра алгебри та геометрії має міцні й дружні стосунки з фаховими кафедрами провідних університетів нашої держави, серед яких Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Житомирський державний технологічний університет тощо. Крім того, кафедра тісно співпрацює з Інститутом механіки НАН України. Результатом є спільні фахові публікації та участь у науково-практичних конференціях.

На особливу увагу заслуговує діяльність кафедри щодо участі у проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики (ІІ та ІІІ етапи), а також Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. З метою активізації науково-дослідної діяльності студентської молоді на кафедрі створено студентський науковий гурток та діють студентські проблемні групи, результати діяльності яких висвітлюються у студентських наукових публікації та доповідаються на конференціях різного рівня, а також на науково-методичних семінарах кафедри та факультету. За останні чотири роки побачили світ майже вісімдесят студентських статей під керівництвом викладачів кафедри алгебри та геометрії. Важливим здобутком кафедри алгебри та геометрії є щорічна організація та проведення науково-практичної конференції студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників». Наукові доробки учасників публікуються у збірці наукових праць, редактором якої є доцент кафедри алгебри та геометрії О. М. Королюк. Варто відзначити виховну роботу, яку проводять викладачі кафедри зі студентською молоддю. Більшість членів кафедри є наставниками (кураторами) академічних груп фізико-математичного факультету. Перспективними напрямами розвитку кафедри алгебри та геометрії є постійне професійне зростання, підвищення якості професорсько-викладацького складу (О. М. Королюк працює над докторською, М. М. Бенидисюк готується до захисту кандидатської дисертації); оновлення навчально-методичного забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази; відкриття нової спеціальності «Середня освіта (Математика)», спеціалізація: іноземна мова (англійська); розробка нових наукових проектів та участь у грантах; активізація студентської наукової роботи; участь у виховних заходах факультету та університету; здійснення міжнародного обміну з метою підвищення кваліфікації та стажування викладачів; щорічне проведення науково-практичних конференцій та семінарів, присвячених актуальним проблемам у галузі фізико-математичних наук.

Можна й далі продовжувати перераховувати здобутки й досягнення кафедри алгебри та геометрії, адже нам є чим пишатися!

З вересня 2018 року обов’язки завідувача кафедри алгебри та геометрії виконував доктор фізико-математичних наук, доцент Анатолій Олександрович Погоруй. Анатолій Олександрович закінчив у 1984 механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Математика». Після закінчення університету працював інженером спеціалізованого конструкторського бюро «Спектр», яке входило до складу механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1987 р. вступив до аспірантури відділу теорії ймовірностей і математичної статистики Інституту математики Академії наук України, де у 1991 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика». Після захисту дисертації А. О. Погоруй працював науковим співробітником НДІ «Квант» м. Київ. З 1996 по 1999 рік був доцентом Амурського державного університету м. Благовєщенськ, Росія. Починаючи з 1999 р. А. О. Погоруй працює в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. У 2014 році А. Погоруй захистив докторську дисертацію на тему «Системи взаємодіючих частинок у марковському середовищі» за спеціальністю 01.01.05 «Теорія ймовірностей та математична статистика». Дисертація була написана у відділі теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України і захищена у спеціалізованій раді цього ж інституту. Основні наукові інтереси А. Погоруя — випадкові еволюції у півмарковських середовищах та їх застосування, а також гіперкомплексні системи та скінченно-вимірні алгебри. Анатолій Олександрович автор біля 60 наукових публікацій з теорії випадкових процесів, алгебри та функціонального аналізу, опублікованих у міжнародних журналах високих імпакт факторів, майже усі з них входять у базу Scopus. Анатолій Олександрович неодноразово виїздив у науково-педагогічні відрядження в Інститут технологій та вищої освіти у Монтерреї (ITESM), м. Монтеррей, штат Нуево Леон, Мексика та Національний політехнічний інститут, м. Мехіко, де, крім проведення науково-дослідної роботи, давав курси лекцій з теорії випадкових процесів, теорії міри та функціонального аналізу. Під його керівництвом Роберто Родрігес-Саід у 2007 р. захистив дисертацію на ступінь доктора філософії з інформаційних технологій. А. О. Погоруй керує дисертаційним дослідженням з теорії застосування гіперкомплексного аналізу до дослідження диференціальних рівнянь у частинних похідних, та є співкерівником наукового семінару «Теорія відображень і алгебр Лі».

Сьогодні обов’язкі завідувача кафедри виконує кандидат педагогічних наук, доцент Фонарюк Олена Василівна. Олена Василівна закінчила у 2000 році Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Математика та основи інформатики» та отримала кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики. З січня 2001 року по жовтень 2003 року працювала спеціалістом відділу інформаційних технологій Управління державного казначейства у Житомирській області. У 2003 році закінчила магістратуру Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики. У 2007 році вступила до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності». Після захисту дисертації О. В. Фонарюк працювала на кафедрі алгебри та геометрії фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка на посадах старшого викладача та доцента. Основні наукові інтереси О. Фонарюк — використання цифрових технологій у навчанні математики здобувачів фізико-математичного факультету різних рівнів вищої освіти.